D66 & andermans veren

Het is donderdag 1 maart. Ik wordt gebeld door de voorzitter van COC Eindhoven. Wat ik ervan zou vinden als ook D66 een convenant zou tekenen met het COC?

Hoe meer hoe beter?

Ik zou natuurlijk uit eigenbelang kunnen zeggen dat ze te laat zijn en op een andere dag maar terug moeten komen. Maar ik weet ook dat D66 zich altijd heeft ingezet voor LHBTI-rechten.

Tegenstrijdige gedachten dus. Uiteindelijk wint de gedachte dat hoe meer partijen dit steunen, hoe beter het is voor de goede zaak. Dus ze zijn erbij. Na afloop werd een foto gemaakt en ik ben nog alert. De dame van LKG T&T heeft een contract met D66 in haar hand, dat moet dus even anders. “Natuurlijk”, zegt mevrouw Lestrade van D66, “Het is jullie feestje”.

Dezelfde avond, nadat ik een keurig persbericht had verzonden, waar ook D66 genoemd werd, las ik dat er in BN/De Stem een artikel zou komen over het convenant. Een dag later lees ik dit:

COC: ‘Provincie moet veel meer doen voor acceptatie homo’s’

Om de acceptatie van homo’s op de provinciale agenda te krijgen, heeft het COC Brabant gisteren een convenant gesloten met D66 en de SP. D66 staat in de verkiezingspeilingen op nul tot een zetel, de SP op veertien.

Kay Sachse, voorzitter COC Brabant: “Wij zijn blij met de gelijke rechten die in de grondwet zijn vastgelegd, maar in de dagelijkse praktijk valt er op terrein van maatschappelijke acceptatie nog een wereld te winnen. Veel mensen denken dat met het homohuwelijk en het adoptierecht alle problemen zijn opgelost, maar dat is niet zo. Provinciale politici zouden zich hard moeten maken voor het bestrijden van vooroordelen. vindt de Brabantse COC-voorman. “Het is nog steeds zo dat er jongeren zijn die voor een soort pseudo-uit de kast komen kiezen: ‘hier zeggen we wel dat we homo zijn, maar daar liever niet’. Met name veel roze ouderen geraken in een isolement, zegt hij. “Veel meer dan hun hetero-leeftijdsgenoten. Ik ken hulpbehoevende homo’s die hun foto’s opruimen als de thuiszorg langskomt. Om maar niet te hoeven laten zien dat ze homoseksueel zijn. Daar zou je met integratieprojecten op provinciaal niveau veel aan kunnen doen.”

Ook elders in het land hebben provinciale COC’s afspraken gemaakt met politieke partijen. De Brabantse tak heeft alleen de SP, D66 en de PvdA uitgenodigd om mee te doen. “Achteraf gezien hadden we misschien beter iedereen kunnen aanschrijven, maar de kans dat bijvoorbeeld het CDA zou aanhaken, acht ik gering.” D66 vindt het convenant met het COC belangrijk. Woordvoerster Marusjka Lestrade: “Nu er een christelijke kabinet zit in Den Haag is het van belang dat er op lokaal en regionaal niveau een tegengeluid komt. Wij staan pal voor eerder verworven vrijheden en rechten zoals het homohuwelijk.”

De Brabantse tak van het COC heeft misschien op het laatste moment PvdA en D66 benaderd, maar een maand geleden al besloten SP en COC Nederland om te gaan praten over een convenant tussen COC Brabant en de SP. Maar goed, dat is allemaal tot daar aan toe. BN/De Stem had natuurlijk ook de SP kunnen citeren, maar dat is hun afweging.

D66 & andermans veren

Maar dan dit. De Provincie Noord-Brabant heeft haar eigen verkiezingspagina op internet: www.stembrabant.nl. Om te beginnen plaatsten ze ons persbericht met de aankondiging van het convenant niet. Gisteren echter was dit te lezen op stembrabant.nl:

D66 sluit convenant met COC Brabant

Een kleine week voor de Statenverkiezingen sloot de Brabantse D66-lijsttrekker Marusjka Lestrade-Brouwer vrijdag 2 maart een convenant met het COC Brabant, vertegenwoordigd door voorzitter Kay Sachse.

D66 spreekt zich met de ondertekening uit op provinciaal niveau beleid te voeren dat de gelijke kansen en emancipatie van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders bevordert. Ook de SP heeft vrijdag met het COC een convenant ondertekend. Marusjka Lestrade-Brouwer: “Met het christelijke kabinet in Den Haag is het van belang dat er op lokaal en regionaal niveau een tegengeluid komt. Wij staan pal voor de in de laatste jaren verworven vrijheden en rechten, zoals het homohuwelijk.

Provinciaal is op het terrein van zorg, educatie en discriminatie blijvend aandacht nodig”. Het provinciebestuur dient zich in het collegeakkoord duidelijk uit te spreken dat het te voeren beleid diversiteit, gelijke kansen en emancipatie ongeacht seksuele voorkeur, geslacht, leeftijd, etniciteit, levensovertuiging of handicap bevordert. “In dit kader ontwikkelt de provincie initiatieven op tal van beleidsterreinen om de achterstelling van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders aan te pakken. Voor de uitvoering moeten bij de provincie voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld worden”, aldus COC-voorzitter Kay Sachse. Met het ondertekenen van het convenant geeft D66 aan zich met het COC in te zetten op de positie van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders in de provincie te verbeteren.

Convenant
D66 komt met het COC het volgende overeen:
Het provinciebestuur dient in het Collegeakkoord duidelijk uit te spreken dat het beleid dat gevoerd wordt gericht is op het bevorderen van diversiteit, gelijke kansen en emancipatie ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit en seksuele voorkeur. De provincie besteedt in haar aanbestedingen nadrukkelijk aandacht voor het (brede) diversiteitsbeleid van de uitvoerder. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor het toekennen van subsidies. Verder richt het convenant zich in een aantal punten op de positie van onder meer ouderen, scholieren en docenten.

Oud en jong
Roze ouderen leven in een groter isolement dan heteroseksuele ouderen en vragen zorg waarbij specifiek ingespeeld wordt op hun achtergrond en leeftijd. Ook zijn zij vaker eenzaam dan hun hetero-leeftijdsgenoten. Voor hulpbehoevende ouderen bestaat er vaak geen begrip in de thuiszorg met betrekking tot de behoeftenen leefstijl van homoseksuele ouderen.

De provincie kan in het (gemeenschappelijk) beleid rond wonen, zorg en welzijn een aanjaagfunctie vervullen door innovatieve projecten die deze woonvormen waarin zorg en welzijn gecombineerd worden te bevorderen. Homoseksuele scholieren en onderwijzers hebben nog veel te vaak te maken met onveilige situaties op school – zoals pesten en geweld. Desondanks vindt 90 procent van de scholen dat zij hierin geen taak hebben. De provincie stelt een actieplan op om de veiligheid van scholieren en onderwijzers te verbeteren. De activiteiten van het COC richten zich voor een groot deel al op deze doelgroepen. Met de steun van de provincie kan er nog meer bereikt worden om de leefomgeving van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders te verbeteren

Eén regeltje over de SP en de rest is reclame voor D66. Had ik nou gehaaider moeten zijn en ze gewoon buiten de deur moeten houden? Of moet ik blij zijn dat ik alles netjes heb gedaan en me er maar bij neerleggen? Een beetje zuur als je zelf weken met de voorbereiding bezig bent geweest.

Geef een reactie