En niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde of combinatie. Veerle Sleegers en ik zijn op zoek naar boeren, burgers en buitenlui die zich zorgen maken over de kwaliteit van het (leven in) het buitengebied.

De SP roept boeren met een gezinsbedrijf die tegen gemeentelijke onwil of onkunde aanlopen op om zich te melden. Statenlid Slegers: Het zou mooi zijn als elke bezorgde Brabander (boeren maar ook burgers) zijn of haar zorgen aan ons vertelt. Woont iemand bijvoorbeeld in en gemeente die met twee maten meet bij het toepassen van wetten en regels? Mag iemand zijn veeteeltbedrijf niet uitbreiden maar de buurman wel? Moet je als burger je huis uit omdat er een agrarische bestemming op rust? Maar mag de overbuurman wel een tweede woonhuis op zijn erf? Komt er in je buurt veel te grootschalige horeca of recreatie dicht bij kwetsbare natuur? Gaan die geplande megastallen om de hoek zorgen voor veel meer overlast en schade dan de wet of het gezond verstand toelaten? Meld het bij ons!”

Na de voor mens en dier desastreuze varkenspest in 1997 sprak de overheid met alle betrokkenen in Nederland af dat we het anders zouden gaan doen. De nieuwe Reconstructiewet deelde het landelijk gebied zo in dat er ruimte kwam voor duurzame en tegelijk rendabele landbouw. Kwetsbare natuur zou worden beschermd en er kwam ruimte voor natuurrecreatie voor burgers. De SP vindt dat een goede zaak maar ziet dat er ruim tien jaar later veel minder van die afspraken is terechtgekomen dan wenselijk en noodzakelijk is. Ondanks het collectieve voornemen om het goed te regelen. Van Zeeland: “De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Het Brabantse andelijk gebied dreigt ten onder te gaan aan willekeur, onverschilligheid, onkunde en onduidelijkheid. Die ontwikkeling willen wij stoppen. Daarvoor is het eerst nodig om zoveel mogelijk concreet in kaart te brengen wáár zich wélke ontwikkelingen afspelen die in strijd zijn met de bedoeling van de Reconstructiewet. Vandaar het Meldpunt Vrouw zoekt Boer! Man zoekt Boer!.”

Melden kan (desnoods anoniem) schriftelijk, digitaal of telefonisch:
SP-fractie, Provinciehuis,
Postbus 90151, 5200 MC  ‘s-Hertogenbosch
brabant@sp.nl of 06 5117 39 32 (Veerle Slegers)
of 06 18497161 (Ron van Zeeland)

This Post Has One Comment

Geef een reactie