Aanstaande vrijdag zullen leden van de commissie Ruimte & Milieu vroeg op moeten, zeker als ze van ver komen. Om 08.30 uur begint de vergadering al. Een beetje cynisch.

Want er wordt ook gesproken over de overvolle agenda en het gebrek aan tijd om in de commissie zaken goed te bespreken. Voor mij betekent het vrijdag ontbijten tijdens de vergadering, 09.00 uur is namelijk mijn (vaste) pillentijd.

Maar terug naar de vergaderdruk. Iemand heeft een voor dit onderwerp lijvig stuk geschreven waarin tot in detail wordt bekeken waar en hoe tijd- en doelmatigheidswinst kan worden behaald. Spreektijden van alle fracties zijn helemaal berekend naar grootte, ook procentueel. Verschillende suggesties worden gedaan waarvan ik vrees dat de meesten de toorn van de kleine oppositiepartijen zal wekken. Zo wordt gesuggereerd om namens meerdere partijen gezamenlijk het woord te voeren. Ook zou er minder geïnterrumpeerd moeten worden. Maar slechts zijdelings wordt de breedsprakigheid van bijvoorbeeld gedeputeerde Rüpp aan de kaak gesteld.

Al met al zie ik weinig in al die voorstellen (ze zijn overigens hier te lezen; succes!). Nog een suggestie: een strakkere vergaderhand van de voorzitter. Ik heb het gevoel dat er nu al nauwelijks ruimte is voor echte discussie en debatjes. Een samenvatting van de aanbevelingen:

Samenvattend doen wij vooral een oproep om gedisciplineerd te vergaderen met een gedegen
vergadervoorbereiding. Van te voren focussen op de vraag wat per sé ingebracht moet worden. Tijdens de vergadering goed luisteren naar de inbreng van anderen en daarop inspelen. Herhalingen voorkomen, evenals technische en gedetailleerde kwesties. Mogelijkheden voor een gezamenlijke woordvoering van fracties worden benut. Bij voorziene meer dan gemiddelde vergaderdrukte komen voorzitter en secretaris met voorstellen voor behandeling qua behandeltijd en hamervoorstellen.

Ik proef een sfeer van nog srakker, minder discussie, beter voorbereiden (doen we dat niet soms?). Sommige onderwerpen komen alleen in de commissie aan bod en er zijn al zoveel dingen die als hamerstukken behandeld worden. De échte vraag of de commissie niet net als vroeger in tweeën geknipt moet worden, gaat men uit de weg. Een commissie Ruimte en een commissie Milieu. Ik denk dat het milieu het wel verdient. En ruimtelijke ordening moet ook grondig en gedegen besproken worden. We lopen nu de kans dat belangrijke zaken er doorheen gejasd worden. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Geef een reactie