Volgens John Arkes voert de Brabantse SP een persoonlijke en landelijk georchestreerde vendetta tegen de PvdA en likt de SP ook nog naar het CDA.

Dat meldde het Brabants Dagblad gisteren. Ik heb nog een nieuwsachterstand in te halen, vandaar. Eerst maar eens het artikel uit het BD:

Vendetta SP tegen PvdA

DEN BOSCH – PvdA-fractieleider Jo­hn Arkes vindt dat de SP in Provin­ciale Staten bezig is met een per­soonlijke en ‘landeliijk geor­chestreerde’ vendetta tegen de Pv­dA. Dat schrijft hij in een column in ‘ De Rode Loper’, de nieuws­brief van de PvdA Brabant.
Naast het ‘hakken op de PvdA’, be­schuldigt Arkes de SP ook van ‘lik­ken naar het CDA’ dat volgens hem steeds meer in gaat op de vrijages van de socialisten. Hij ziet daarin een teken dat het CDA ‘af­scheid aan het nemen is van de Pv­dA’. „Daar moeten wij aan wen­nen.”
Ondanks een grote verkiezingsne­derlaag bleef de PvdA vorig jaar in de coalitie met CDA en VVD, na­dat met name de VVD niet in zee wilde gaan met de SP. Die loste de PvdA af als tweede partij van Bra­bant. De PvdA is nu in getal de vierde Statenfractie. Ook dat is vol­gens Arkes wennen.

Gelukkig (ik ben aangekomen bij het BD van vandaag) heeft onze fractievoorzitter gereageerd in de krant, dat scheelt mij weer wat tekst:

‘PvdA verzwakt positie politiek’
Nico Heijmans: van een SP-vendetta tegen de PvdA is geen sprake

door Ron Lodewijks DEN BOSCH – De PvdA verzwakt haar positie in de Brabantse poli­tiek door haar opstelling met het openbaar vervoer en door zich sterk af te zetten tegen de SP. Dat concludeert SP-fractieleider in Pro­vinciale Staten Nico Heijmans in reactie op berichtgeving in het Bra­bants Dagblad van gisteren.

PvdA-fractieleider John Arkes be­schuldigde daarin de SP een ven­detta tegen zijn partij te voeren en te likken naar het CDA, dat vol­gens hem afscheid van de PvdA aan het nemen is. Bovendien kwam aan het licht dat de PvdA een proef met gratis busvervoer heeft prijsgegeven zonder noe­menswaardige concessies van haar coalitiepartners CDA en VVD. Die trokken zich weinig aan van de Pv­dA- dreiging met een crisis.
Heijmans: „De PvdA heeft zich in een positie gemanoevreerd dat het volgende meningsverschil met CDA en VVD snel uitloopt op een prestigestrijd die haar zal dwingen uit het provinciebestuur te stap­pen.”
Staat in dat geval de SP klaar om de plaats van de PvdA in te ne­men?
Heijmans: „Dan zeg ik niet bij voorbaat ja of nee, maar ben ik vooral benieuwd wat CDA en VVD ons te bieden hebben. Wij zijn vorig jaar in de onderhandelin­gen ver gegaan om met deze par­tijen tot samenwerking te komen. Dat liet de VVD toen mislukken.”

Heijmans nodigt zijn PvdA-collega Arkes uit voor een gesprek over diens aanval op de SP. „Ik wil graag weten hoe hij daarbij komt. Want ik begrijp het niet. Wij voe­ren geen vendetta tegen een na­tuurlijke bondgenoot waarmee wij juist vaak samen optrekken. Af­gelopen vrijdag steunden wij nog een PvdA-voorstel om de natuuror­ganisaties meer zetels in de nieu­we waterschapsbesturen te geven. Ook hebben wij de PvdA die dag behoorlijk ontzien in het debat over het openbaar vervoer. Daar werden we nog voor bedankt.”
Van een vrijage met het CDA is volgens de SP-fractieleider even­min sprake. „Ik daag Arkes uit om dat te bewijzen. Ik heb bij wijze van kennismaking één keer een kop koffie gedronken met de nieu­we CDA-fractievoorzitter Wim Thuis. Meer niet.”

Ik kan er nog aan toevoegen dat ik investeer in goede contacten, juist ook met de PvdA, om waar het kan samen te werken aan een groener Brabant. En als ik daarbij ook de steun van het CDA kan verwerven, wat is daar mis mee? Zolang ik (of de SP) mijn principes niet overboord gooi, zie ik niet wat daar verkeerd aan is. Laat staan dat ik (of we) aan het likken zijn naar het CDA. In onze democratie met haar rijke schakering aan partijen zijn altijd meerderheden nodig van meerdere politieke partijen en daar moeten dan soms compromissen voor worden gesloten. Zo werkt het volgens mij.

En dan tot slot: ik kan het weten, want ik zit bij die club. Er is absoluut geen sprake van een georchestreerde vendetta tegen de PvdA. Natuurlijk heerst er soms rivaliteit. Niet vreemd lijkt me gezien de verwantschap tussen SP en PvdA. Dat houdt de spanning (ook voor de kiezers) er een beetje in.

Vendetta is volgens Van Dale een (eeuwigdurende) bloedwraak, voornamelijk voorkomend op Corsica.

Geef een reactie