De komende weken ben ik veel op pad. Klaagde ik vorige week nog over de rustige periode, dat gaat wel veranderen. Deels heb ik dit zelf in de hand natuurlijk, ik hoef niet overal ja op te zeggen. In de agenda (zie onder ‘pagina’s’ in het menu linksonder) houd ik alle werkafspraken bij.

Ruimtelijke Ordening

Zo zijn er aanstaande vrijdag drie zaken waar ik bij moet, danwel, mag zijn. Eerst natuurlijk de vergadering van Provinciale Staten. Er staat niet echt veel op de agenda, maar dat inspireert politieke partijen meestal tot een vloed aan vragen voor het Vragenuurtje. Afwachten dus of de bijeenkomst over de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO) om 13.00 uur kan beginnen. Toch al iets waar ik de nummer drie voor ben en dus alleen in moet vallen als én Spencer Zeegers, én Veerle Sleegers niet kunnen. Dus probeer ik me zoveel mogelijk op milieuzaken te concentreren.

SP-regioconferentie

‘s Avonds zijn er diverse regiobijeenkomsten van De Brabantse SP-afdelingen. West-Brabant is zo attent om alle statenleden een uitnodiging te sturen en omdat ik de laatste tijd een aantal vragen heb gesteld die met West-Brabant te maken hebben, heb ik me opgeworpen om daar namens de statenfractie aanwezig te zijn.

SM’s

Zaterdag (als ik het red) wil ik naar de officiële opening van de tentoonstelling Multitasking in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch (SM’s). Omdat ik maandag al vroeg in Antwerpen moet zijn voor het startschot van Interreg IV, vertrekken we wat eerder. Ik heb geen zin om maandagmorgen in alle vroegte te moeten vertrekken om alle file’s te omzeilen.

Bestse Burgemeester

Volgende week donderdag naar Best voor een gesprek met de burgemeester over wat tegenwoordig eufemistisch mannenontmoetingsplaatsen heet. Ik schreef er al eerder over, nu weer actueel na het advies van de Landelijk Expertise Centrum Diversiteit (LECD) van de politie.

SP Roze

Donderdagavond naar Utrecht voor het roze SP-netwerk en de volgende dag weer fractievergadering waar we de commisies voorbereiden voor de vrijdag een week later.

Brussel

In april staat een bezoek van Provinciale Staten aan het Brusselse op het programma, waar ik me voor heb vrij kunnen maken. Ik ben benieuwd of het nut meer zit in het verstevigen van de onderlinge contacten of in de inhoud en of dat een tweedaags bezoek rechtvaardigt. Er is druk op de SP uitgeoefend om meer mensen mee te sturen dan die ene die zich aanvankelijk had aangemeld.

Kolencentrale

Verder in april: Informatie-avond over de nieuwe kolencentrale van Essent; miniconferentie over Cradle2cradle; Regioconferentie SP; Mijn eerste ‘Gasten van de Staten‘; Een symposium over energie-opslag en de nodige fractie-, commissie- en statenvergaderingen.

Voor mei staat pas één werkbezoek ingepland, dus wie nog iets interessants weet…

Geef een reactie