Ron Lodewijks van het Brabants Dagblad was gisteren aanwezig bij het tegencongres over megastallen. Vandaag staat een uitgebreider stuk van zijn hand in de krant: ‘Megastal bouw je gemakkelijker in Brabant dan in Polen’.

‘Megastal bouw je gemakkelijker in Brabant dan in Polen’
Vergunning afgeven voor ‘varkensflats’ aan de gemeente.

door Ron Lodewijks
ARNHEM – „Een Poolse boer die 50.000 varkens wil houden, kan dat beter in Brabant, Overijssel of Limburg doen dan in Polen, zeker als op 1 juli de nieuweWet ruimtelijke ordening ( WRO) in werking treedt”, oordeelt de milieujurist Frank Scheffer. Gisteren sprak hij actievoerders tegen megastallen tijdens een congres van Milieudefensie in Arnhem wees op hun rechten en mogelijkheden om megastallen tegen te houden.

Volgens Scheffer geeft de nieuwe wet gemeenten vrij spel bij de uitvoering van plannen voor megastallen. „De provincie kan wel harde voorwaarden en regels opleggen en afdwingen, maar dat zal zij niet doen om de verhoudingen met de gemeenten niet te verstoren. En op 1 juli is nog helemaal niets geregeld”, constateert de jurist die procedures heeft gevoerd tegen de Brabantse reconstructieplannen.

Scheffer noemt de nieuwe WRO ‘een monster’. „Het wordt ieder voor zich en God voor ons allen. Ook bij de Raad van State vreest men een chaos, zo hoorde ik laatst tijdens een cursus over deze wet.” „ Zolang megaveehouderijen niet verboden zijn, kan een milieu-advocaat als ik alleen beoordelen of de overheid zich houdt aan wetgeving. Die is vooral bedoeld om de burger uit te putten.

De procedures buitelen over elkaar heen en als je er één per ongeluk mist omdat je bijvoorbeeld met vakantie bent, lig je er meteen uit. De zomer breekt weer aan, dus ik zou maar assistentie organiseren om de gemeentelijke publicaties goed bij te houden”, raadde Scheffer de aanwezige actievoerders aan.

Frits van der Schans van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) vindt dat er allesomvattende regels moeten komen om de duurzaamheid van megabedrijven met tienduizenden varkens en honderdduizenden kippen te waarborgen. „De werking daarvan moet eerst op enkele locaties worden uitgetest, voordat zulke bedrijven op grote schaal worden toegelaten.”
Uit een analyse die Zaltbommelaar Van der Schans heeft gemaakt van alle studies die tot dusver over megaveehouderijen zijn verschenen, blijkt volgens Van der Schans dat een totaalbeeld ontbreekt.

„Ook spreken rapporten elkaar tegen, met name over de gevolgen van grote concentraties dieren voor de volksgezondheid en voor het landschap.” Door stallen aan te sluiten op luchtzuiveringsapparatuur kan volgens de Wageningse hoogleraar Peter Groot Koerkamp de uitstoot van het natuur- en milieuverzurende ammoniak vrijwel teniet worden gedaan. Maar dat geldt niet voor fijn stof en stankhinder. Daarvoor zijn maatregelen aan de bron nodig, zoals beter voer en meer hygiëne in de stal, betoogde hij. Ook de controle op de correcte werking van luchtwassers moet worden verbeterd. „Een kleine afwijking van de normen heeft een dubbel zo groot effect op de omgeving. Daarom is het zeer belangrijk dat gemeenten ervoor zorgen dat boeren zich aan hun vergunning houden”, oordeelde Groot Koerkamp.

Omroep Gelderland heeft een video geplaatst over he tegencongres, klik hier voor het bericht + video.

Geef een reactie