De opening van de expositie waar ik eerder over schreef, gaat natuurlijk wel door, maar ik kan er vandaag niet bij zijn. De fractievergadering is wat later dan gepland.

En ik wil de discussies niet missen. Bovendien bereiden we vandaag de commissies en de vergadering van Provinciale Staten voor. We mochten vandaag onze stagiaire verwelkomen. Martin (achternaam heb ik niet goed kunnen noteren) gaat naast Cecile, de fractie vier dagen in de week ondersteunen. Ander ‘belangrijk’ onderwerp op de agenda vandaag: het volkslied.

Eén discussie domineerde de vergadering, namelijk het besluit om de kwestie volkslied te agenderen in de commissie Bestuur & Middelen. De meningen in de fractie over het nut van een volkslied liepen niet zo ver uiteen. Waar het echter wel om draaide was of de handtekeningen die massaal binnenstroomden voor ‘Brabant’ van Guus Meeuwis, genoeg aanleiding gaven om het onderwerp weer op de agenda te zetten. Daar waren de meningen wel wat over verdeeld, maar het feit van het verzoek tot agendering lag er.

Afgesproken is dat we de uitkomst van het debat in de commissie afwachten. Besluit een meerderheid van Provinciale Staten vóór een opinie-onderzoek onder een representatief gedeelte van de Noord-Brabantse bevolking, dan zal naar aanleiding van de uitkomst de fractie opnieuw bekijken wat de vervolgstappen zouden moeten zijn. 

Nu is het afwachten geblazen wat de andere partijen doen. Alleen het CDA heeft zich nu uitgesproken tegen een hernieuwde discussie. We zullen zien. Overigens baalde de fractie wel unaniem dat er zoveel tijd voor een relatief onbelangrijk onderrwerp nodig was. Maar ja, soms gebeuren die dingen. Door de media is het volksliedverhaal inmiddels behoorlijk opgeblazen. We moeten er wel wat mee. En voor al diegenen die zich afvragen of we niks beters te doen hadden: jawel hoor. Onder andere bij de crisis in het busvervoer is uitgebreid stilgestaan door de fractie.  

Geef een reactie