Untenu en Aids Care

Gaan Untenu en Aids Care samenwerken? Of wordt Untenu tóch een stichting? Dit, én het Strategisch Plan gaan we morgen bespreken.

Untenu en Aids Care

Afgelopen zondag was ik te gast bij een bestuursvergadering van Stichting Aids Care in ‘s-Hertogenbosch. Op de agenda stond onder andere het verzoek vanuit Untenu om de mogelijkheden te bezien om ons project juridisch onder te brengen bij hun stichting. Dit voor het geval Untenu beslist om niet zelf een stichting op te richten.

Het bestuur van Aids Care heeft de bereidheid uitgesproken om mocht dit het geval zijn, Untenu als project onder Aids Care kan verdergaan. Tegelijkertijd was de uitkomst van een discussie dat een eigen stichting wel meer armslag bood en voor beiden beter zou zijn. Morgenavond komt de kerngroep bijeen om de knoop door te hakken.

Financieel staan we er wat beter voor dan eind 2014. Deze week ontvingen we een gulle gift van een particulier en op 17 mei vindt de benefiet ten bate van Untenu plaats in Den Bosch.

Dan zal ook het concept-Strategisch Plan worden besproken. Dit plan is hier te lezen, maar is alleen in het Engels beschikbaar.

CamAsean en 10December.org

Campong Chhnang - Cambodia

Nog niet op de agenda omdat het pas later deze week binnenkwam, maar de huidige partner van Untenu in Cambodja heeft mij verzocht toe te treden tot de Raad van Bestuur. Dit is een vrijwillige functie. Ik heb nog niet definitief toegezegd omdat ik nog wat vragen heb over de samenstelling en de wijze van vergaderen (ik ben tenslotte toch echt meer in Nederland dan in Cambodja).

Maar het zou goed zijn op deze manier de banden aan te halen en zo ben ik ook betrokken bij hun werk. Meer lezen over CamAsean, klik hier. En voor 10December.org, klik hier.

Geef een reactie