Moe maar voldaan en met hulp van nicht met man en moeder en zus is alles soepel verlopen vandaag. Het mooie weer hielp mee en moederdag weerhield de meeste van mijn moeders zussen en broers niet om te komen. En nu geniet ik van het avondzonnetje en het uitzicht.

Dat uitzicht wordt steeds mooier omdat de bult zand die het zicht op de Aa goeddeels wegnam, langzaam kleiner wordt. De grond wordt gebruikt om de opgemetselde vestingwerken op te vullen. Voor de  bouwvak moet het werk erop zitten en kan het gras weer ingezaaid worden en bomen geplant.

uitsnede van foto hierboven, met meerkoet

We zijn voorlopig nog niet ‘verlost’ van bouwwerkzaamheden, want vanaf oktober gaat de gemeente beginnen aan de nieuwe brug over de Aa tussen de Graafseweg en het Hinthamereinde.

Op de bovenste foto zie je links van het afdakje (voor de metselaars) het stukje dat af is. Rechts ervan moet nog afgemetseld worden en met grond gevuld. Die grond ligt dan weer in bergen op het talud van de Aa. De vogels laten zich niet wegjagen door al dat bouwgeweld.

Als ik een uurtje zit kom ik al gauw aan de volgende vogels die me om de oren vliegen (sommige blijven zwemmen) in hartje stad: huiszwaluw, kauw, wilde (en tamme) eend, tamme gans, Canadese gans, meerkoet, waterhoen, staartmees, pimpelmees, koolmees, vink, mantelmeeuw, fuut, houtduif, Turkse tortelduif en ekster. Boven al het autolawaai hoor ik dan ook nog groenling (of gruunsel zoals mijn opa altijd zei), merel en nog veel meer.

Meer info over de werken aan de vesting Muntelbbolwerk, hier klikken.

Geef een reactie