Tag-archief zonne-energie

Wel of geen molens?

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd225 x bekeken

20100419_hoeven_molens2Het Rijk verplicht de provincie tot de realisatie van een bepaald aantal kilowatt aan windenergie. Ook worden er zoekgebieden aangewezen, die voornamelijk in West-Brabant te vinden zijn. Niet iedereen is er blij mee. Gisteren ging een SP-delegatie op bezoek bij leden van het actiecomité dat 1300 handtekeningen verzamelde tegen windmolens in hun (mooie) achtertuin.

Subsidie duurzame energie

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd163 x bekeken


Niet alleen het Rijk, maar ook de provincie Noord-Brabant subsidieert de aanschaf van opwekkers van duurzame energie, zoals zonneboilers, zonnepanelen en windmolens. Helaas vallen sommige innovatieve producten buiten de provinciale subsidieboot omdat de subsidieverordening eenvoudig gehouden is.

Directe aanleiding is een nieuw type zonnecollector (voor de opwarming van water) die te klein is volgens de provinciale norm. Maar de zonnecollector heeft wel een hoger rendement dan vergelijkbare, grotere types. Dit schreef het Brabants Dagblad op 12 november:

Brabantse subsidiepot blijft gesloten voor zonneboiler Solior
 
De zonneboiler van het Utrechtse bedrijf Ecostream is ontwikkeld met landelijke subsidiegelden, maar in Brabant kunnen de inwoners daar niet van profiteren. De pot van Brabant Bespaart – in het leven geroepen om alternatieve energie te promoten – blijft gesloten voor de Solior van Ecostream.

De zonneboiler voldoet namelijk niet aan de richtlijnen van de Brabantse subsidie. “Zeer vreemd”, stelt Erik de Leeuw, directeur van Ecostream.

“Jammer, maar we hebben de richtlijnen gewoon simpel willen houden en daar valt deze boiler net niet onder”, reageert een provinciaal woordvoerder. Wel zegt ze dat bij de herziening van de subsidieregels rekening te willen houden met specificaties van de Solior.

De Leeuw noemt het ronduit belachelijk. “Hieruit blijkt dat het behartigen van milieudoelstellingen niet in goede handen is bij de provincie.” De Leeuw vindt het teleurstellend dat door een starre houding van Brabant innovatieve producten als de Solior niet worden toegelaten.

De Leeuw is door de ministeries van Economische Zaken en Vrom gevraagd met aanbevelingen te komen ter stimulering van duurzame energie in Nederland. Tevens is hem gevraagd aan te geven wat de voornaamste belemmeringen zijn waar de branche tegenaan loopt. Volgens hem kan de correspondentie tussen de provincie en zijn bedrijf dienen als voorbeeld van het laatste.

Waar gaat het om? De provincie stelt in de regels dat een zonnecollector minimaal een oppervlak moet hebben van twee vierkante meter wil een particulier in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. De collector van Soloir is ‘slechts’ 1,85 m². Maar het apparaat levert door nieuwe technieken wel een opbrengst van de vereiste 3,1 gigajoule (GJ).

“Wij willen de inwoners niet lastig vallen met moeilijke eenheden en hebben daarom het oppervlak als criterium genomen”, legt de woordvoerder nog eens uit. Toch kunnen Brabanders de zonneboiler met subsidie aanschaffen, stelt de provincie. “Alleen moet dan een beroep worden gedaan op een landelijke regeling.”

Gelukkig valt deze innovatie wel onder de Rijkssubsidie, maar het is een beetje zot dat je als provincie duurzame energie wilt stimuleren, je niet alert reageeert op deze situatie. Daarom heb ik vragen opgesteld voor gedeputeerde Annemarie Moons, die aanstaande vrijdag in de commissie Energie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid (cie EMG) toch al moest spreken over duurzame energie. De vragen:

  1. Klopt de strekking van het bericht in het Brabants Dagblad van 12 november?
  2. Hoe flexibel wilt én kunt u zijn bij het toekennen van subsidie voor nieuwe technieken die wel aan de doelstelling voldoen, maar wellicht niet aan ‘te simpel’ gehouden subsidieregeling?
  3. Hoeveel tijd heeft u nodig om de subsidieregeling aan te passen, zodanig dat tegemoet gekomen kan worden aan Brabantse subsidieverzoeken voor Solior-zonneboiler?
  4. Bent u bereid de commissie EMG op vrijdag 21 november aanstaande nader te informeren over deze zaak?

Open brief duurzame energie

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd139 x bekeken


Door de penningmeester van de Zonnestroom-producentenvereniging (ZPV – leuk scrabblewoord trouwens) kreeg ik een oproep om een open brief te ondertekenen. Nou moet je als politicus goed nadenken wat je ondertekent, maar dit kon geen kwaad: een oproep om een feed in-tarief te hanteren voor hernieuwbare energie.

Feed in? Was voor mij ook nieuw, maar hier gaat het over:

Duurzame energie is van en voor ons allemaal. In de uitzendingen van Tegenlicht van 20 en 27 oktober werd andermaal helder uiteen gezet welke kansen er liggen voor onze economie en voor onze samenleving als iedereen zich kan inzetten voor het opwekken van schone en hernieuwbare energie. Landen om ons heen hebben inmiddels aangetoond dat een meer decentrale aanpak werkt en een duurzaam inkomen verschaft aan honderdduizenden mensen en (nieuwe, innovatieve maar ook bestaande) bedrijven.

Mensen als het Duitse SPD parlementslid Hermann Scheer en Al Gore wijzen er bij herhaling op dat er een samenhang dient te zijn tussen alle elementen van bestuur, economie en samenleving om tot werkelijk duurzame oplossingen te komen. Het International Energy Agency noemt het feed-in tarief de meest effectieve beleidsmaatregel voor het bevorderen van hernieuwbare energie. (Het feed-in tarief is het bedrag dat wordt betaald voor teruglevering van duurzaam opgewekte electriciteit en groen gas aan het net.)

Onze energievoorziening speelt een cruciale rol in zowel de transitie naar een duurzame samenleving, als in onze toekomstige economische ontwikkeling. Om een zo groot mogelijke deelname in de energietransitie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat een behoorlijke en op lange termijn vaste vergoeding wordt verleend aan iedereen die duurzaam opgewekte electriciteit of groen gas aan de netten levert: het feed-in tarief.

Daarom verzoeken wij, de ondertekenaars van deze open brief, de aangeschreven partijen om een daadwerkelijk, langlopend feed-in tarief gebaseerd op vergoeding van geleverd vermogen, zonder limiet en op basis van een vast tarief gefinancierd uit de energieprijs, op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken (en waar noodzakelijk de bestaande regeling in deze zin aan te passen en zodanig uit te breiden dat voorkomen wordt dat daardoor discontinuïteit ontstaat in de ondersteuning van een sector die gedurende de laatste jaren is geconfronteerd met inconsistent beleid en wisselende regelingen).

Duurzame energie is van ons allemaal, net zoals onze toekomst. Het belang van een maatschappijbrede participatie in de noodzakelijke transitie naar duurzaamheid overstijgt dan ook individuele politieke en zakelijke belangen. Daarom doen wij deze oproep aan alle partijen die een sleutelrol spelen in de versnelling van de energietransitie om deze cruciale stap mogelijk te helpen maken.

De Kleine Aarde
Stichting iNSnet

Ook tekenen of meer lezen, klik hier. Vandaag ga ik Gedeputeerde Staten vragen om de open brief te steunen.