Tag-archief vlees

MRSA op vlees

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd208 x bekeken


Een tijdje geleden kwam uit onderzoek naar voren dat op rauw consumptievlees  de MRSA-bacterie op grote schaal voorkomt. Vooral op kip en kalkoen. Ik heb toen (5 maart) de Voedsel- en Warenauthoriteit (VWA) de vraag gesteld of ook onderzoek is gedaan naar biologisch vlees. Vandaag kreeg ik antwoord, dat ik hieronder integraal publiceer.

Inderdaad heeft VWA ook wild onderzocht waarvan de besmetting met MRSA relatief gering was; en (wederom) inderdaad: het is zeker interessant om te weten of de prevalentie tussen biologisch en regulier gehouden dieren verschillen laat zien (mogelijk) in verband met het zeer terughoudende gebruik van antibiotica in de biologische houderij. Dit onderzoek heeft de VWA dus ook opgestart; het onderzoek concentreert zich op kip omdat de prevalentie in kip in 2007 substantieel was; als er verschillen kunnen worden gevonden laten die zich waarschijnlijk het makkelijkste ontdekken in vlees waarop VWA – kwalitatief- het meeste MRSA heeft gevonden. Het onderzoek neemt wel enige maanden in beslag dus we zullen nog even moeten wachten op de resultaten.

Dit zal ongetwijfeld een vervolg krijgen. Ik zal proberen het te blijven volgen.

MRSA

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd191 x bekeken


Vandaag was te lezen in de krant dat rauw vlees in Nederland de MRSA-bacterie kan bevatten. Vooral ouderen en mensen met verminderde weerstand moeten toch op hun hoede zijn.

De bacterie is resistent voor anti-biotica en is dus lastig te bestrijden. Uit het Brabants Dagblad van vandaag:

De gevaarlijke zieken­huisbacterie mrsa komt op vrij gro­te schaal voor op rauw vlees. Voor­al vlees van kalkoen en kip zijn be­smet, maar ook rund-, kalfs- en varkensvlees bevatten sporen van de multiresistente bacterie. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van de Voedsel- enWa-r­enautoriteit. De VWA stelt dat het gaat om besmetting met klei­ne hoeveelheden. De kans dat mensen ziek worden als zij besmet vlees eten, is volgens de organisa­tie daarom ‘erg gering’.

Wel vindt de VWA verder onder­zoek naar verspreiding noodzake­lijk. Mrsa nestelt zich vooral op de huid of in de neusholte, en is voor gezonde mensen ongevaarlijk, maar soms wel hinderlijk. Bij ziek­en of patiënten met open wonden kan de bacterie (staphylococcus au­reus) echter ernstige infecties ver­oorzaken. Het gevaar schuilt in het feit dat de bacterie resistent is te­gen vrijwel alle antibiotica, en wordt daarom gevreesd in zieken­huizen.

De VWA nam dertienhonderd monsters van vlees dat in Neder­landse winkels wordt verkocht. 31 procent van het kalkoenvlees en 27 procent van het kippenvlees bleek geïnfecteerd. Bij rund- en varkens­vlees gaat het om één op de tien producten. Bij lam en wild komt het sporadisch voor. Het type bacterie ( nt- mrsa) komt overeen met de variant die eerder is aangetroffen bij dieren en vee­houders. Het is evenwel nog ondui­delijk hoe de bacterie precies in het vlees terechtkomt. Besmette dieren leveren niet automatisch be­smet vlees op, vermoedelijk ge­beurt dat in slachterijen.

Volgens hoogleraar veterinaire volksgezondheid Van Knapen zegt de uitkomst vooral iets over de hy­giëne in de vleesverwerkende in­dustrie.

Vooral dat laatste mag wel eens onderzocht worden. Zelf heb ik de Voedsel- en Warenauthoriteit gevraagd of er ooit onderzocht is of biologisch vlees wat dat betreft afwijkt van vlees uit de bio-industrie. Rauw vlees van wild bevat namelijk veel minder vaak de MRSA-bacterie. Dat zou kunnen komen doordat wild niet altijd op industriële wijze wordt verwerkt, maar misschien heeft het wel te maken met de leefomstandigheden. En dan is het niet zo gek om het verschil tussen bio-industrie-, en biologisch vlees te onderzoeken. En dan rauw vlees, maar ook levend vee lijkt me.

Of het zo lukt weet ik niet, maar onder deze snelkoppeling is het rapport binnen te halen (Adobe-bestand).