Tag-archief Vlaanderen

Weer vragen over kolencentrales

Gepubliceerd op 3 reacties1minuten leestijd135 x bekeken

Omdat ik niet tevreden was met de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op onze vragen over steenkoolgestookte energiecentrales, heb ik vandaag (ook namens de Brabantse Partij) aanvullende vragen gesteld aan GS. De vragen vind je gemakshalve hier, op de pagina van de SP Brabant.

De eerder gestelde vragen + antwoorden hier, op de brabant-pagina. Het persbericht bij de vragen:

SP ONTEVREDEN MET GS-ANTWOORDEN KOLENCENTRALES

SP-statenlid Ron van Zeeland is niet tevreden met de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op eerdere vragen van de SP en de Brabantse Partij over steenkoolgestookte energiecentrales in Antwerpen en Geertruidenberg.

Ron van Zeeland: “Uit het antwoord blijkt dat het college van GS wel de onrust onder inwoners van West-Brabant erkent, maar vervolgens verzuimt te zeggen wat men er aan gaat doen. Verder gaan GS geheel voorbij aan de kern van onze vragen, namelijk de cumulatie van uitstoot en overlast.”

Grijze bobo’s & meer in Antwerpen

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd184 x bekeken


Na mijn aanvankelijke scepsis heb ik besloten toch maar mijn licht te gaan opsteken bij het startschot van Interreg IV, de grensoverschrijdende rehionale samenwerking. Ik verwachtte veel bobo’s en hoopte op nuttige contacten. Uiteindelijk wel wijzer geworden, maar er waren te veel bobo’s (vooral ook weer veel grijze mannen) om de nuttige contacten eruit te pikken.

Mijn insteek om samen met Gonny Andreas naar Antwerpen te gaan, was om te bekijken of wij iets met dit programma zouden kunnen op milieugebied. Met name naar aanleiding  van een aantal schriftelijke vragen over grensover-schrijdende milieu-problematiek. Steeds kwam het erop neer dat onze gedeputeerden in overleg zouden moeten met de gedeputeerden aan de andere kant van de grens. Mijn vraag is eigenlijk of er meer mogelijk is dan reageren op incidenten.

programma
Er was een hele ochtend uitgetrokken voor het programma, waarin naast toespraken van de Vlaamse minister Patricia Ceysens, plaatsvervangend directeur-generaal Economische Zaken Bert de Vries (minister Van der Hoeven had afgezegd) en natuurlijk eurocommissaris Danuta Hübner, een sofagesprek op het podium plaatsvond. Op één van de zetels nam ook Annemarie Moons plaats.


Eurocommissaris Danuta Hübner

Over Hübner kan ik kort zijn. Het zal ongetwijfeld van groot belang zijn geweest dat ze aanwezig was, Daunta Hübner had een persoonlijke tolk bij zich.maar haar toespraak in gebrekkig Engels was zo langdradig en monotoom, er kwam geen einde aan en op een gegeven moment was ik er niet meer bij. Vlaams minister Ceysens deed het wat dat betreft beter: kort en bondig. Maar de ambtenaar die minister Van der Hoeven mocht vervangen was een begenadigd spreker: inhoudelijk en geestig.

sofagesprek
In het sofagesprek werden acht gedeputeerden van de deelnemende provincies doorgevraagd naar hun ideeën over Interreg. De beide  provincies Limburg gingen daarbij verder, de colleges van Gedeputerde Staten vergaderen elke twee weken gezamenlijk. De onnatuurlijke scheiding van Limburg wordt zo een beetje teruggedraaid.

Opvallende uitspraak van Annemarie Moons (PvdA): “Je moet elkaar iets gunnen, over politieke grenzen heen”. Eentje om te onthouden.

milieu?
Wat opviel was dat minister Ceysens terugekomen was van een reis baar Seattle en Vancouver met de boodschap dat dáár alles om duurzaamheid en herwinbare energie en grondstoffen draait. Het milieu was daar veel meer nog dan hier het geval is, een prioriteit. Met name in het bedrijfsleven. Die boodschap was helder, hopelijk slaat dit over naar het Vlaams-Nederlandse bedrijfsleven.

Of wij er zelf iets met Interreg kunnen als Provinciale Staten is de vraag. Het gaat om grensoverschrijdende projecten die ingediend kunnen worden door bedrijven en organisaties. Deze zullen worden getoetst aan drie waarden: Economie (50%) en mens & milieu ieder 25%. Op de webstek van Interreg IV is te lezen wat men hieronder verstaat. Het milieu komt met name aan bod onder de noemer ‘mens’.

Opvallend was dat onder de aanwezigen geen vertegenwoordigers waren van Noord-Brabantse milieuorganisaties, daar waar de Vlaamse natuur- en milieuclubs wel gebruik hadden gemaakt van de uitnodiging. Onderschatten we het belang ervan in Brabant? De toekomst zal het leren. Overigens was het aantal statenleden ook dun gezaaid, zowel van Nederlandse al svan Vlaamse zijde.

De grote vraag die bij mij overbleef: is er nog enige vorm van democratische controle over de pot van (naar ik meen) € 96,- voor projecten. En verder ben ik nieuwsgierig in hoeverre er invloed uit te oefenen valt als projecten niet goed genoeg getoetst worden op mens- & milieu-aspecten.

het startschot
Het officiële moment bestond eruit dat elke gedeputeerde zijn of haar provincie op de Interregkaart plakte. Dit ontlokte de moderator de uitspraak (en nou net bij Annemarie Moons) toen er wat grensoverschrijdend geplakt werd: “Mevrouw de gedeputeerde, u maakt er een broddelwerk van”. Een grapje uiteraard.

op zoek naar de fractiekamer

Het provinciehuis van Antwerpen.Omdat het ondoenlijk was tussen de genodigden dat ene statenlid uit de provincie Antwerpen te pikken, ben ik in het provinciehuis op zoek gegaan naar de fractiekamer van Groen! (de Vlaamse variant van GroenLinks).  Helaas bestond die niet en het zou ook wel heel toevallig geweest zijn als er iemand aanwezig geweest was.

Snelblog over Interreg IV

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd126 x bekeken

Even een kort blogje vanuit de auto. Vanuit Antwerpen waar ik vanochtend het startschot van Interreg IV heb bijgewoond, hebben we een minitour gemaakt door het Antwerpse industriegebied tegen de grens. Daarna doorgereden om wat foto’s te schieten rond Woensderecht.

Uitgebreid verslag van de Interregbijeenkomst waarschijnlijk pas morgenochtend. Het was een leerzame dag. Interreg IV is een vervolg van twee Eurregio’s, waar 8 provincies uit België en Nederland samenwerken op economisch, maar ook op milieugebied. Economie bepaalt de helft van de projecten, milieu ongeveer een kwart.

Men had weer de mond vol van duurzaamheid, terwijl ik daar meteen bij dacht  ‘En hoe dan?’ Maar ik moet eerst mijn gedachten ordenen en mijn aantekeningen erbij nemen voor een goed verslag van vandaag. Later meer dus, met beeldmateriaal.

Tussen ‘Ollanders in Antwerpen

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd140 x bekeken

Stadhuis van Antwerpen
Omdat ik toch niet op maandag in alle vroegte wilde vertrekken naar Antwerpen, heb ik er maar een dag aangeplakt. En zo hang ik nu de toerist uit in Antwerpen. Blijft een fascinerende stad, met veel oud moois en daartussen veel nieuw lelijks gebouwd.

Kathedraal van Antwerpen 

Eén van de eerste dingen waartoe ik mezelf niet kan bedwingen is friet eten, want die wordt in België toch echt anders (ongezonder, maar lekkerder) gebakken. Veel Nederlanders te horen in het publiek, de stad verdient er goed aan denk ik. Vanavond een goed glas speciaalbier. Dat hebben we in Den Bosch ook, maar hier komt het toch vandaan.

Mariabeeld in gevel

Lege agenda

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd169 x bekeken

Het zou niet moeten kunnen, en ik verbaas me er al een week of wat over, maar op het provinciaal politieke vlak is het de laatste weken erg rustig. Vorige week vond ik het wel even fijn, zo’n weekje niks, maar er mag wel weer wat gebeuren. Niet dat ik helemaal stil zit.

Er komen gelukkig heel wat uitnodigingen voorbij, en daar is nu dan ruimte voor. En door de lege agenda kun je je aan dingen zetten die anders blijven liggen. Zo heb ik een afspraak met de burgemeester van Best gemaakt om eens te praten over het gevoelige onderwerp ‘ontmoetingsplekken‘. Zij heeft dat in haar gemeente heel goed en pragmatisch opgelost. Ik wil met haar de mogelijkheden bespreken om dat beleid te exporteren naar andere Brabantse gemeenten, waar dit ook speelt.

Verder kreeg ik vandaag het verzoek van SP-collega Gonny Andreas of ik wellicht ook naar de Interreg-bijeenkomst wilde komen. Ik had er al over gesproken met anderen, maar ik ben me vergeten aan te melden en vorige week had ik op die datum al de opening van het Jaar van het Religieus Erfgoed ingepland. Maar dit gaat voor.

Er wordt een overeenkomst getekend tussen Vlaanderen en Nederland voor samenwerking op milieugebied. Uiteraard ben ik weer eens te laat met aanmelden, maar ik heb het toch maar geprobeerd:

Interreg Vlaanderen-Nederland 

In aanwezigheid van Danuta Hübner, Europees Commissaris voor Regionaal Beleid, de Vlaamse minister Patricia Ceysens en de Nederlandse minister Maria van der Hoeven wordt het officiële startschot gegeven voor de uitvoering van het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma Interreg IV Grensregio Vlaanderen-Nederland (2007-2013). Tijdens de bijeenkomst zullen onder meer de nodige documenten om projecten binnen het nieuwe programma te kunnen indienen, ter beschikking worden gesteld. Het programma loopt van 9.30 uur tot 14.00 uur en deelname aan dit evenement is gratis. U kunt zich tot uiterlijk 29 februari 2008 aanmelden.

Hier wat informatie van brabant.nl over Interreg IV. Onze aanwezigheid kan wel degelijk nuttig zijn, zeker omdat ik steeds aangedrongen heb op samenwerking met onze Zuiderburen, ook op milieugebied, met het oog op de milieu-overlast die in West-Brabant wordt ervaren door vervuilende industrie net over de grens.

Steenkoolgestookt

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd121 x bekeken

Vandaag na een lange dag lezen, schrijven, telefoneren, vergaderen, overleggen (soms tegelijk) is het Aloysia Jetten van de Brabantse Partij en mij gelukt om gezamenlijk schriftelijke vragen op te stellen over de voorgenomen bouw van steenkolengestookte energiecentrales in Antwerpen en Geertruidenberg.

Geacht College,Zoals u inmiddels ongetwijfeld hebt vernomen is energiebedrijf E-on van plan om net over de grens, in de Belgische provincie Antwerpen, een nieuwe kolengestookte centrale te bouwen. Een M.E.R.-procedure is in voorbereiding.  Onder de West-Brabantse bevolking is inmiddels veel beroering ontstaan over alweer een vervuilend bedrijf aan de andere kant van de grens. Inwoners en gemeentebesturen maken zich zorgen over de effecten op het milieu en volksgezondheid. Ook gedeputeerde Hoes heeft zich al uitgelaten en zegde in BN/de Stem al toe extra meetapparatuur te plaatsen. Ook in onze provincie bestaan inmiddels vergevorderde plannen om een steenkoolgestookte centrale te bouwen. De fracties van de SP en de Brabantse Partij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan uw College:

 

 1. Onderkent uw college de onrust die onder inwoners van West-Brabant is ontstaan door de komst van twee kolengestookte energecentrales in de regio? Zo nee, waarom niet?

   

 2. Zijn er risico’s voor de volksgezondheid als de twee kolengestookte centrales als deze, gerealiseerd zijn? Zo ja, welke? Zo nee, kunt u toelichten waarom uw college van mening is van niet?

   

 3. Kan uw college aangeven wanneer de door gedeputeerde Hoes toegezegde snuffelpalen voldoende (ook volgens de gemeenteraad van Woensdrecht) worden geplaatst in Woensdrecht en of deze ook bijtijds in Geertruidenberg geplaatst zullen worden?

   

 4. De fracties van de SP en de Brabantse Partij staan een grootschalige toepassing voor van kleinschalige duurzame energie. Bent u het met onze fracties eens dat de oplossing in de toenemende vraag naar energie meer hierin gezocht moet worden, dan in de bouw van vervuilende kolencentrales?

   

 5. Is uw college het eens met de fracties van Brabantse Partij en SP dat de provincie in bovenstaande ontwikkelingen haar regierol moet nemen? Zo ja, hoe en waneer? Zo nee, waarom niet?

   

 6. Voor wat betreft de nieuwe kolencentrale in Geertruidenberg is uw college de vergunningplichtige. Is het college van GS het met de fracties van de Brabantse Partij en SP eens dat de volgende voorwaarden moeten worden gekoppeld aan de vestiging van deze centrale, namelijk:

·                    de best bewezen techniek wordt gebruikt;

·                    CO2 wordt maximaal teruggewonnen en bijvoorbeeld geleverd aan kassen

·                    de centrale moet de mogelijkheid hebben om met schone biomassa bijgestookt te worden.

·                    gedeelte van het warmteverlies ingezet wordt t.b.v stadsverwarming

Zodat het effect wordt bereikt dat reeds deze centrales voldoen aan de Europese richtlijn voor 2020: alle nieuwe energiecentrales CO2-neutraal.

 

 1. Bent u bereid in overleg te gaan met uw collega’s van de Vlaamse provincie Antwerpen om te komen tot een gemeenschappelijk beleid aangaande vervuilende industrie langs de gemeenschappelijke grens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

   

 2. De door de EU maximaal toegestane emissies van zwaveldioxine (SO2) zijn voor België 99 kiloton en voor Nederland 50 kiloton. Is deze EU-richtlijn al geïmplementeerd in beide landen? Klopt het dat door een steenkolen gestookte energiecentrale net over de grens in België, juist in Nederland de grenzen overschreden worden. Welke regelgeving is hier leidend? Bent u bereid bij de EU en de nationale overheden van België en Nederland aan te dringen op overleg inzake grensoverschrijdende overlast van zware industrie en afstemming van de normen voor uitstoot?

Het persbericht over de vragen vind je hier.

 

Leuk maar heel vermoeiend deze dagen. Veel geleerd en veel nuttige contacten opgedaan. Jammer dat ik de excursie naar Haps moest missen, maar we gaan een keer een afvaldeskundige uitnodigen in de fractie. Morgen even geen scholing, ik ben toe aan wat ruimte voor mezelf. Volgende keer beter. Ik heb voorgesteld om met de fractie eens uitgebreid stil te staan bij ons functioneren, buiten de fractievergadering om. We zijn nu een jaar bezig en er is veel veranderd voor de SP. De fractie was het er mee eens en we gaan nu nadenken over de invulling van het programma.

 

Op deze plaats wil ik graag de mensen bedanken die me de afgelopen dagen een stuk wijzer gemaakt hebben. Zonder hun deskundigheid en inzet had ik nog zitten ploeteren.

BN/De Stem: kolencentrale

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd154 x bekeken

Gisteren werd ik door een journalist van BN/De Stem gebeld over de bouw van een kolencentrale net over de grens. Er is veel onrust ontstaan bij omwonenden in West-Brabant. Zij hebben het gevoel het afvoerputje van Brabant te zijn. Net over de grens is veel vervuilende industrie. Als de wind naar het noorden blaast, is er vaak ellende (zie BASF, hier en hier).

Als je mijn commentaar in bovenstaand artikel leest, klinkt het nogal kort door de bocht. Mijn stelling is dat de procincie moet gaan praten met de Vlaamse provincie Antwerpen om gezamenlijk te bekijken wat de mogelijkheden zijn om meer vormen van duurzame energie te realiseren i.p.v. de bouw van milieu-onvriendelijke kolencentrales. Verder vind ik het niet van goed nabuurschap getuigen dat juist de vervuilende of potentieel gevaarlijke industrie zo dicht mogelijk bij de grens gepland wordt. Later vandaag meer hierover.

En Brussel dan?

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd129 x bekeken


Vandaag stond in de Volkskrant dat Vlaams minister voor Cultuur, Jeugd en Sport, Bert Anciaux, een hoge Nederlandse onderscheiding krijgt. De hoogste Nederlandse koninklijke onderscheiding nog wel. Anciaux is lid van Spirit, het kleine links-liberale overblijfsel van wat ooit de Nieuwe Vlaamse Alliantie was. Vóór Vlaanderen, maar ook voor multi-culturaliteit.

Spirit is nu wat ze in Vlaanderen noemen kartelpartner van de SPa, de Vlaamse sociaal-democraten. En Anciaux is dus minister namens het kartel SPa-Spirit in de regering van de Belgische deelstaat Vlaanderen. Om het eenvoudig te houden. Via het artikel met interview in de Volkskrant, kwam ik op Bert’s eigen webstek terecht. En zo surf je lekker door van de ene verrassing naar de andere. Ontdek het zelf maar. Ik vind het met name interessant vanwege mijn interesse in Brussel, Vlaanderen en de hele taalkwestie. Er is blijkbaar ook een vrijzinnig links antwoord op de grote vraag die België bezighoudt momenteel. Wars van ‘eigen volk eerst’, je weet wel. En wat doen we met Brussel?

Interessante, leuke pagina’s die ik tegenkwam na het bekijken van Bert’s webstek:
Ik ben bi/Je suis bi (tips voor tweetaligheid in Brussel)
deBuren (Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel)
Gemeenschap is leuker met twee (pleidooi voor een confederaal België)

Ondertussen in België (bijgewerkt)

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd173 x bekeken


Is er nog steeds geen zicht op een nieuwe regering. Rollebollen politici aan beide zeiden van de taalgrens bekvechtend door elkaar. Zijn franstaligen in de Vlaamse rand rond Brussel bang om hun mond open te doen. Weet de koning het ook niet meer. Is het gebrek aan een regering economisch voelbaar. Maar gaat het leven wel gewoon door.

Voor de gemiddelde Nederlander is er geen touw aan de Belgische politiek vast te knopen. Ik heb jaren geleden veel in België vertoefd en ben gefascineerd door de Belgische politiek. In veel landen bestaan minderheidstalen. In België zijn de twee grootste taalgroepen in aantal vrijwel gelijk. Er zijn wel meer Vlamingen dan Walen, maar dat rechtvaardigt geen politiek overwicht. Sinds de federalisering is het land opgesplitst in vier landsdelen: Vlaanderen, Wallonië, Brussels hoofdstedelijk gewest en de Duitstalige Kantons (Wiedergutmachung na de Eerste Wereldoorlog). Er zijn natuurlijk nog taken die door de federale Belgische overheid geregeld moeten worden. In België geldt dat in principe een regering gevormd wordt die bestaat uit een coalitie van Vlaamse en Waalse partijen van dezelfde politieke kleur. Maar aan weesrzijden van de taalgrens zijn verschillende ontwikkelingen gaande waardoor zo’n regering lastig te vormen is.

Brussel

Voormalig premier van Vlaanderen Yves Leterme heeft met zijn christendemocratische CD&V een pact gesloten met één van de restanten van een voormalige Vlaams-nationalistische partij. Voor de verkiezingen zat hij op ramkoers wat menig Waalse partijleider rode vlekken in de nek opleverde. Aan de andere zijde heeft de leider van de franstalige christendemocraten weer de bijnaam ‘Madame Non’. Ze pleegt namelijk bij leke Vlaamse eis om meer bevoegdheden over te dragen aan de gewesten ‘Non!’ te roepen.

Dan is er nog het koningshuis, in Wallonië ondanks de grote Parti Socialiste, veel populairder dan in Vlaanderen. Niet vreemd als je de leden van het Koninklijk Huis Nederlands hoort spreken. Het draagt allemaal niet echt bij tot een warm België-gevoel, althans niet bij de Vlamingen. Nu zijn het de Walen die financiële solidariteit van Vlaanderen verlangen. Het is daar immers jarenlang economisch niet echt voor de wind gegaan. 


Jo Lemaire zingt het Belgisch volkslied (de Brabançonne) in drie talen ten overstaan van de koninklijke familie.

Veel Vlamingen weten nog goed dat in de eerste wereldoorlog Vlaamse soldaten sneuvelden omdat de orders inhet frans gegeven werden. In die tijd was Wallonië economisch welvarender dan Vlaanderen en was de franstalige elite dus ook machtiger. Nu de rollen al jaren zijn omgedraaid en zich een Vlaamse emancipatie heeft voltrokken klinken steeds vaker geluiden dat het blijvend subsidiëren van de Waalse tekorten maar eens moet ophouden. Tel daarbij op dat veel Vlamingen wel frans spreken, maar Walen die vlaams spreken veel lastiger te vinden zijn. De verfransing van Brussel en de randgemeenten zet nog altijd door, met alle Vlaamse frustraties vandien. Ik citeer hier als voorbeeld één van de reacties van een Vlaming op een artikel in De Morgen:

S.G. heeft gelijk. De vlamingen hebben ongelijk te eisen dat de wet wordt nageleefd. De taalwetgeving in de faciliteitengemeenten(gemeenteraad) mag geschonden worden. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof inzake BHV moet niet nageleefd worden. Enkel aan de eisen van de franstaligen moet voldaan worden. Vlamingen die als patiënt in een Brussels ziekenhuis opgenomen worden worden geacht frans te spreken. Doodgaan omdat men U niet begrijpt; is dat nu zo erg?

BHV staat voor Brussel-Halle-Vilvoorde, een kiesdistrict waar veel franstaligen wonen, maar dat onder Vlaams gezag staat. Daar mag enkel op Vlaamse partijen gestemd worden heeft het Hooggerechtshof deze zomer bepaald. En vóór er nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden, zal deze uitspraak wettelijk vastgelegd dienen te worden.

Ik ben geen historicus, ik heb wat zaken neergezet die er mede toe geleid hebben dat de situatie is zoals die is. Ik weet dat het zó gecompliceerd is dat het lastig in een kort stukje samen te vatten  Wil je beter op de hoogte zijn en blijven, dan zijn onderstaande koppelingen wellicht interessant.

Op Wikipedia staat een uitgebreid artikel met een chronologisch overzicht van de taalstrijd in België.

En hier nogmaals de index over de formatie in België in De Morgen, progressief dagblad inVlaanderen.