Tag-archief varkensflats

Gesprek met SP-Senator

Gepubliceerd op 1 reactie2minuten leestijd193 x bekeken


Na het dagje provinciehuis had ik nog een afspraak met ons Eerste Kamerlid Eric Smaling. Hij heeft milieu en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille en was erg geïnteresseerd in de stand van zaken rond het gezondheidsonderzoek & intensieve veehouderij en het provinciale landbouw- en milieubeleid. En er was nog een roze link.

Deel

Groningen doet het

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd157 x bekekenNu wij nog. Groningen regelt in haar provinciaal omgevingsplan dat er geen superveehouderijen komen. Natuurlijk is het voor Groningen gemakkelijker om tot een dergelijke beslissing te komen. Zij zitten niet te wachten op een Brabantse varkensinvasie en willen hun open landschap open houden.

Als we dat in Brabant zouden doen, zou dat een revolutie betekenen. Wat niet wil zeggen dat het ook hier zou kunnen. Ik vrees wel dat er eerst verkiezingen moeten komen, dit door CDA en VVD gedomineerde college van Gedeputeerde Staten staat pal voor het boerenbelang.

Ze waren in Groningen toch al goed bezig om de verrommeling tegen te gaan, lees dit artikel op volkskrant.nl. En over de Groningse megastallenregeling, klik hier.

Willy Lourenssen

In Overijssel wordt dit debat binnenkort gevoerd. Vriend en collega Willy Lourenssen zwengelde het dit weekeinde aan naar aanleiding van een uitnodiging van minister Verburg aan het Raalter oogstfeest. Hij kwam erachter dat er een flink buffet aangericht werd en dat de halve CDA-top was uitgenodigd. Hij was zelf alleen als raadslid gevraagd, terwijl wel CDA-ers uit alle geledingen waren uitgenodigd. Zijn voorstel om ook over de magastallen te praten werd wegegwuifd. Lees en smul, klik hier.

Voortschrijdend inzicht?

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd159 x bekeken


Wat is dat toch met die oud-CDA-bewindslieden? Zijn ze geen minister meer, krijgen ze plots andere inzichten. Of het is het zodat ze nu wél vrijuit kunnen spreken en als minister niet? Cees Veerman (oud-minister van Landbouw) zegt vandaag dat hij het zó niet bedoeld heeft met de megastallen. Minister Verburg spreekt hem tegen:

Veerman vindt de megastal ontsierend
 
Voormalig Landbouw­minister Cees Veerman vindt dat megastallen een plaats moeten krij­gen in gebieden met industriële productie. „Dat soort grote eenhe­den hoort niet in het landschap. Die ontsieren, het is ook slecht voor het imago van de sector”, zegt Veerman gisteravond in het televisieprogramma Zembla. Volgens de CDA-topman zijn na de varkenspest (1997) landbouwge­bieden aangewezen waar bedrij­ven de ruimte krijgen zich te ont­wikkelen, om de boer een goed in­komen te laten verdienen. „Dit is nooit de bedoeling geweest van die regeling. De overheid zou op het gebied van ruimtelijke orde­ning kunnen zeggen: ‘Dat willen we niet’.”

In totaal zijn er nu 75 plannen be­kend voor een megastal, ook wel varkensflat genoemd. In onder meer Grubbenvorst verzetten om­wonenden zich tegen de komst van een bedrijf met 1,3 miljoen kip­pen, ze vrezen dat fijnstof vrij­komt bij het bedrijf. Ze wendden zich al tot politiek Den Haag, maar verantwoordelijk minister Gerda Verburg (Land­bouw, CDA) vindt dat het Rijk zich niet met deze discussie hoeft te bemoeien.

Megastallen LOG Rijkevoort

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd168 x bekekenNa een ochtendje steenuilen volgde een avond in Haps en Rijkevoort. Daar is een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) gepland, midden in een kleinschalig boerenlandschap. De omwonenden staan stank, verkeersoverlast en veel megastallen te wachten.

De statenfractie van de SP organiseerde eerder al in Diessen een avond over megastallen. Deze werd druk bezocht door boeren, burgers en de lokale politiek. Burgers is de officiële term voor inwoners (niet-boeren) in het landelijk gebied. Met Bregje van Lieshout van de SP in Cuijk ben ik op werkbezoek geweest bij de Stichting LeefOmgevingGezond (ik zie nu pas dat dat ook afgekort LOG is).  De stichting verzet zich tegen de plannen om in het gebied tussen Haps en Rijkevoort een LOG te situeren.

Voorzitter Astrid van Lier van de stichting gaf ons samen met twee andere bestuursleden uitgebreid uitleg over de plannen. Mijn complimenten aan de stichting voor hun gedegen aanpak. Het is hen gelukt via heldere overzichtskaarten duidelijk te maken wat men daar te wachten staat. Klik hier voor de overzichtskaart die de stichting heeft gemaakt en zie hoe de huidige stituatie is en hoe de toekomstige situatie zal zijn. De groene blokjes zijn burgerwoningen, de rode blokjes de stallen. Links de huidige sitiuatie, rechts de toekomstige.

Hierboven één varkensstal (met ramen). Dit is nog maar een kleintje vergeleken bij wat er komt. Hieronder de groootte van de nieuwe gesloten stallen. Ze zijn niet alleen hoger, vanwege de luchtwasinstallatie, maar er worden er ook steeds drie tegelijk neergezet. Niet alleen ogen alle huidige varkensboeren er in de toekomst uitbreiden. Ook als de melkveebedrijven stoppen, mogen er megavarkensstallen voor in de plaats komen. Dit geldt ook voor de twee nertsfokkerijen in het gebied. Los daarvan mag op enkele percelen een nieuw bedrijf gevestigd worden.

Was dit alles? Nee, in de directe omgeving zijn nog twee LOG’s gepland en een industrieterrein. Voor ons reden genoeg om ook in Haps/Rijkevoort een discussie-avond over megastallen te gaan organiseren. De voorlopige datum is woensdag 11 juni. Houd de agenda hier in de gaten voor exacte datum en plaats. De omwonenden zijn ook aan het onderzoeken of een burgerinitiatief kansrijk is. Waar mogelijk zullen wij hen hierbij steunen.


‘hier geen bio-industrieterrein’

Ik ben al snel geneigd te denken in oplossingen. Maar in die valkuil moeten we niet trappen. Voor je het weet ben je een alternatieve locatie aan het zoeken voor een ontwikkeling die je eigenlijk niet eens wilt. Dan doel ik op het dierenwelzijn en het massale fokken van varkens d.m.v. bio-industriële methoden. Dát is de fundamentele discussie die we ook moeten voeren. Willen wij in Brabant half Europa van vlees voorzien? En zo ja, onder welke condities willen we dat? Moet het allemaal megagroot? Waarom scheppen we niet de voorwaarden voor boeren om op een fatsoenlijke manier hun boterham te verdienen, zonder dat zij zich uit hoeven te leveren aan banken en toeleveranciers?

We hebben onze mond vol over verrommeling en hoe mooi het kleinschalige Brabantse landschap wel niet is. Er zullen andere keuzes gemaakt moeten worden willen we het goede behouden en het slechte tegengaan.

Al met al een vruchtbaar avondje en een goede afsluiting van een drukke werkweek. Nog even doorbijten tot juli, de grote vakantie (wie weet wat er dan weer op ons afkomt).