Tag-archief varkensflat

Rüpp: rug recht houden

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd117 x bekeken

Gedeputeerde Paul Rüpp (op de foto rechts).
Zo doen we dat als er oproer dreigt over de gevolgen van megastallen: als bestuurder houd je je rug recht en doe je wat afgesproken is. Of het volk dit nu wel of niet wil maakt niet uit.

Dit zei Gedeputeerde Paul Rüpp (dagelijks bestuurder van de provincie) gisteren bij een CDA-bijeenkomst over megastallen in Boekel:

Een ‘hot issue’ in Boekel, de gevol­gen van megastallen voor de ge­zondheid van mensen, bleef gister­avond in Boekel vrijwel onbespro­ken. Provinciebestuurder Paul Rüpp memoreerde er slechts even aan.

„De samenleving begint zich te roeren over de reconstructie van landbouwgebieden. Dat geeft ons bestuurders de taak om de rug recht te houden en te doen wat we afgesproken hebben. Maar we moeten ook goed uitleggen waar­om we doen wat we doen. Op die manier kunnen we zorgen in de sa­menleving wegnemen.”

Lees hier het hele artikel in het Brabants Dagbolad. Zorgen neem je weg door iets nog een keer uit te leggen en doorgaan op de ingeslagen weg (rug recht). Natuurlijk niet door echt te luisteren naar de zorgen van mensen en vervolgens je beleid aan te passen.

Overigens ben ik het eens met mensen die stellen dat het een dier niet uitmaakt of het in een megastal leeft of in een kleine stal (zie hiervoor het artikel). Het gaat inderdaad om de omstandigheden waarin het dier gehouden wordt. En dáár zit hem de crux. Want het CDA wil hoe dan ook geen diervriendelijker stallen voorschrijven. Dat brengt maar kosten met zich mee.

Jammer dat het CDA de andere fracties in Provinciale Staten niet heeft uitgenodigd, dan was ik ook eens komen luisteren. Als SP hebben we twee keer een avond over megastallen georganiseerd waar steeds én voor- én tegenstanders (waaronder CDA-Statenleden) aan het woord gelaten.

Voor de helderheid, rechts op de foto Paul Rüpp tijdens een commissievergadering op het Provinciehuis. Links Nico Schouten (SP), in zijn rol als voorzitter van de commissie Ruimte & Milieu. 

Oud nieuws: LOG Cuijk

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd153 x bekeken


Bij het bewerken van oude berichten kreeg dit bericht flink meer foto’s. Ik was iets te zuinig geweest. Ook leuk: duizelde het me toen van alle informatie waar ik mee werd volgestopt, nu kan ik het allemaal plaatsen. Klik hier voor het vernieuwde bericht.

Met terugwerkende kracht worden de termen reconstructie, LandbouwOntwikkelingsGebied (LOG’s) en megastallen duidelijk. Dat was bij het werkbezoek toen aan de orde, maar als kersvers Statenlid krijg je zoveel informatie dat je op een gegeven moment niet meer weet waar het over gaat.

Na anderhalf jaar Statenwerk en aardig wat megastallen, LOG’s en dergelijke verder weet ik inmiddels beter.

Veefabrieken naar Brabant

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd162 x bekeken


Ron Lodewijks van het Brabants Dagblad was gisteren aanwezig bij het tegencongres over megastallen. Vandaag staat een uitgebreider stuk van zijn hand in de krant: ‘Megastal bouw je gemakkelijker in Brabant dan in Polen’.

‘Megastal bouw je gemakkelijker in Brabant dan in Polen’
Vergunning afgeven voor ‘varkensflats’ aan de gemeente.

door Ron Lodewijks
ARNHEM – „Een Poolse boer die 50.000 varkens wil houden, kan dat beter in Brabant, Overijssel of Limburg doen dan in Polen, zeker als op 1 juli de nieuweWet ruimtelijke ordening ( WRO) in werking treedt”, oordeelt de milieujurist Frank Scheffer. Gisteren sprak hij actievoerders tegen megastallen tijdens een congres van Milieudefensie in Arnhem wees op hun rechten en mogelijkheden om megastallen tegen te houden.

Volgens Scheffer geeft de nieuwe wet gemeenten vrij spel bij de uitvoering van plannen voor megastallen. „De provincie kan wel harde voorwaarden en regels opleggen en afdwingen, maar dat zal zij niet doen om de verhoudingen met de gemeenten niet te verstoren. En op 1 juli is nog helemaal niets geregeld”, constateert de jurist die procedures heeft gevoerd tegen de Brabantse reconstructieplannen.

Scheffer noemt de nieuwe WRO ‘een monster’. „Het wordt ieder voor zich en God voor ons allen. Ook bij de Raad van State vreest men een chaos, zo hoorde ik laatst tijdens een cursus over deze wet.” „ Zolang megaveehouderijen niet verboden zijn, kan een milieu-advocaat als ik alleen beoordelen of de overheid zich houdt aan wetgeving. Die is vooral bedoeld om de burger uit te putten.

De procedures buitelen over elkaar heen en als je er één per ongeluk mist omdat je bijvoorbeeld met vakantie bent, lig je er meteen uit. De zomer breekt weer aan, dus ik zou maar assistentie organiseren om de gemeentelijke publicaties goed bij te houden”, raadde Scheffer de aanwezige actievoerders aan.

Frits van der Schans van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) vindt dat er allesomvattende regels moeten komen om de duurzaamheid van megabedrijven met tienduizenden varkens en honderdduizenden kippen te waarborgen. „De werking daarvan moet eerst op enkele locaties worden uitgetest, voordat zulke bedrijven op grote schaal worden toegelaten.”
Uit een analyse die Zaltbommelaar Van der Schans heeft gemaakt van alle studies die tot dusver over megaveehouderijen zijn verschenen, blijkt volgens Van der Schans dat een totaalbeeld ontbreekt.

„Ook spreken rapporten elkaar tegen, met name over de gevolgen van grote concentraties dieren voor de volksgezondheid en voor het landschap.” Door stallen aan te sluiten op luchtzuiveringsapparatuur kan volgens de Wageningse hoogleraar Peter Groot Koerkamp de uitstoot van het natuur- en milieuverzurende ammoniak vrijwel teniet worden gedaan. Maar dat geldt niet voor fijn stof en stankhinder. Daarvoor zijn maatregelen aan de bron nodig, zoals beter voer en meer hygiëne in de stal, betoogde hij. Ook de controle op de correcte werking van luchtwassers moet worden verbeterd. „Een kleine afwijking van de normen heeft een dubbel zo groot effect op de omgeving. Daarom is het zeer belangrijk dat gemeenten ervoor zorgen dat boeren zich aan hun vergunning houden”, oordeelde Groot Koerkamp.

Omroep Gelderland heeft een video geplaatst over he tegencongres, klik hier voor het bericht + video.