Tag-archief varkens

ZLTO in nieuw pand

Gepubliceerd op 2 reacties 3 minuten leestijd 59 x bekeken

ZLTO Den BoschDonderdag met statenmaatje Veerle Slegers voor overleg naar het spiksplinternieuwe kantoor van de ZLTO getogen. Genoeg gespreksstof: vandaag is de laatste commissie met zware onderwerpen. Welke boeren krijgen een ontheffing en welke niet. En de salderingsbank voor stikstof staat op de agenda.

Deel

Actie in Maarheeze

Gepubliceerd op 0 reacties 1 minuten leestijd 35 x bekeken

20110202_maarheeze_megastallenCDA-lijsttrekker Ruud van Heugten kwam spreken op een campagnebijeenkomst in Maarheeze over LOG’s en ontsluitingswegen voor het vrachtverkeer van o.a. Reiling. Wij waren er ook.

20110202_maarheeze_megastallen_discussie

Campagnebijeenkomsten verstoren of kapen van andere partijen vinden we niet zo chique, maar bij de ingang bezoekers attenderen op een alternatief vonden we wel kunnen. En gelukkig waren de meeste mensen die langs ons spandoek liepen dat met ons eens.

20110202_maarheeze_megastallen_rug

Een aantal boeren ging in discussie, met een enkele was geen discussie mogelijk, maar tot mijn verbazing kregen we veel spontane bijval. En mensen wisten nog dat we ook in Maarheeze en Sterksel waren om ‘Reiling’ aan de kaak te stellen.

20110202_maarheeze_megastallen2

Binnen had de CDA-lijsttrekker weinig te bieden. Hij vond verrassend dat de gemeenten met de provincie en Rijk om de tafel moest. Dat heb ik bij herhaling al eerder aan Gedeputeerde Staten (GS)gevraagd, want als je op de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende (waar Maarheeze en Sterksel onder vallen) moet wachten dan zullen de inwoners nog lang overlast beleven van al het vrachtverkeer. Helaas gaf GS toen niet thuis, maar hoop (verkiezingen) doet leven.

Geen antwoord had de lijsttrekker/Gedeputeerde op een vraag over vliegverkeer in Budel-Dorplein. Daar is op Kempen Airport sinds een tijdje een proef gaande met een andere vliegroute, met veel klachten tot gevolg.

Deel

Stofhappen

Gepubliceerd op 1 reactie 4 minuten leestijd 39 x bekeken

20100512_ruud_v_heugtenAls je als lijsttrekkenr en tevens Gedeputeerde in blinde paniek ‘terugslaat’ naar critici, is er iets aan de hand. Het CDA, in maart nog gedwongen mee te stemmen uitbreiding van intensieve veehouderij een halt toe te roepen, bevestigde dat in december – maar trok de keutel in. Lijsttrekker Ruud van Heugten ziet de electorale bui blijkbaar hangen en sloeg terug. Vrijdag mag hij zich verantwoorden.

Want je kunt Statenleden niet straffeloos beschuldigen van gepruts en de zweem van geldelijk gewin als gevolg van dat gepruts oproepen. En dat is wat Gedeputeerde én lijsttrekker van Heugten deed in de media:

Uit het Brabants Dagblad van 28 januari:

Brabants CDA-lijsttrekker en provinciebestuurder Ruud van Heugten haalt hard uit naar VVD en PvdA. Deze coalitiepartners van het CDA spelen volgens hem door ‘hun gedraai over de megastallen politieke spelletjes over de rug van burgers en boeren’. „ Zij wakkeren daarmee de conflicten in het buitengebied alleen maar aan.” Hij beschuldigt VVD- lijsttrekker Mieke Geeraedts, zijn grote tegenspeler in de verkiezingsstrijd om de macht in Brabant, met haar advocatenkantoor geld te verdienen aan juridische procedures die zij als statenlid met ‘doe- het-zelf- gepruts’ oproept. Geeraedts noemt Van Heugtens aanval ‘kwalijk, goedkoop en zielig’.

De SP deed een verzoek tot het houden van een interpellatiedebat tijdens de vergadering van Provinciale Staten aanstaande vrijdag waar Van Heugten zich moet verantwoorden voor zijn uitspraken. En dit was de reactie, verstuurd via de provincie, als perscommuniqué van het CDA:

Perscommuniqué CDA

CDA-lijsttrekker Ruud van Heugten betreurt dat in zijn reactie op kritiek van VVD en PvdA op het lopende-zakenbeleid, ten onrechte het beeld is ontstaan dat hij de persoonlijke integriteit van

VVD-lijsttrekker Mieke Geeraedts in twijfel zou trekken.

“Als die relatie desondanks in de media is gelegd, dan betreur ik dat, neem ik daar inhoudelijk afstand van, en bied ik Mieke Geeraedts en haar kantoor excuses aan voor de gewekte indruk.” Van Heugten benadrukt te hebben gereageerd als lijsttrekker van het CDA. “In die hoedanigheid werd ik aangesproken.”

“Het CDA heeft een inhoudelijk meningsverschil met VVD en PvdA, maar ik heb in mijn reactie aan de media beslist geen rechtstreekse relatie willen leggen met het handelen van Mieke Geeraedts als statenlid en de werkzaamheden van haar advocatenkantoor in het dossier van de lopende zaak in Gassel”, aldus Van Heugten.

Afgelopen week reageerde Van Heugten in de media op kritiek dat hij als CDA-lijsttrekker van Brabant alleen zou komen te staan in het dossier lopende zaken megastallen, omdat coalitiegenoten VVD en PvdA het niet eens zijn met de laatste wijzigingsvoorstellen. “Waar het om gaat is dat zij telkens met nieuwe eisen komen en ondertussen volkomen ten onrechte suggereren dat het CDA probeert uit te komen onder het Statenbesluit van 19 maart vorig jaar om geen nieuwe megastallen meer toe te staan. Wat ze lijken te vergeten is dat tegelijk ook unaniem is besloten dat al lopende zaken nog moesten doorgaan.”

Ruud van Heugten

Deze reactie was niet genoeg, in elk geval niet voor de SP. Het interpellatieverzoek is dan ook gehandhaafd. En toen kwam vandaag deze brief, geen perscommuniqué, maar een brief van de Van Hugten zelf:

Aan: leden van Provinciale Staten
CC: leden van Gedeputeerde Staten en media

Geachte leden van Provinciale Staten,

Op vrijdag 28 januari jl. stond er in enkele Brabantse dagbladen een artikel waarin ik uitspraken heb gedaan over uw Staten en over statenlid Mieke Geeraedts in het bijzonder. Ik had deze uitspraken niet moeten doen, en heb daar dan ook spijt van. Afgelopen weekend heb ik daarom een perscommuniqué uit laten gaan, waarin ik mijn excuses heb aangeboden. De dagbladen hebben naar aanleiding van dit communiqué en de reacties vanuit de Staten ook de dagen daarna aandacht besteed aan de ontstane situatie.

Naar aanleiding van mijn uitspraken is het beeld ontstaan dat ik de integriteit van statenlid en VVD-lijsttrekker Mieke Geeraedts in twijfel zou trekken. Dat betreur ik en daar neem ik afstand van, want dat is niet het geval. Excuses aan mevrouw Geeraedts en haar advocatenkantoor zijn gepast. In een persoonlijk gesprek heb ik mijn excuses aan mevrouw Geeraedts aangeboden. Tevens heb ik die excuses publiekelijk uitgesproken in het perscommuniqué van afgelopen weekend. Via deze brief aan uw Staten wil ik u expliciet laten weten dat ik op geen enkele manier twijfel aan de persoonlijke integriteit van een lid van uw Staten.

Ook betreur ik de wijze waarop ik de besluitvorming in uw Staten heb gekenschetst. Dat had ik niet moeten doen, en ik bied u hiervoor mijn excuses aan. Want daarmee heb ik de indruk gewekt, dat ik als gedeputeerde het werk van Provinciale Staten zou diskwalificeren. Bovendien begrijp ik dat dit door u wordt opgevat als een gebrek aan respect voor uw Staten en twijfel aan mijn loyaliteit. Als gedeputeerde respecteer ik echter de kaders die de Staten aangeven en blijf ik steeds loyaal naar uw besluiten handelen en die uitvoeren.

Hoogachtend,
Ruud van Heugten

Deel

Laaiend over gelekt rapport

Gepubliceerd op 0 reacties 3 minuten leestijd 37 x bekeken

Veel commotie n.a.v. een reeks artikelen in het Brabants Dagblad van zaterdag jl. over een uitgelekt onderzoek naar de reconstructie van het Brabantse platteland. Vooral de uitspraken die de krant haalden zorgden voor menig gefronste wenkbrauw. Maar: het is een nog niet openbaar rapport en de citaten mochten daar nog niet eens in staan. En: ik ben zelf lid van de onderzoekscommissie.

Ik was echt laaiend toen ik het las. Vooropgesteld: de journalist deed gewoon zijn werk. Maar: hoe kon dit rapport zó in de krant komen? De uitspraken wekten ook mijn ergernis. Maar die uitspraken hadden nog niet eens in het rapport gemogen, degenen in wiens mond ze gelegd zijn hadden de teksten nog niet eens gezien, laat staan goedgekeurd.

Gisteren overleg met de Commissaris van de Koningin: lekken uit vertrouwelijke stukken is strafbaar. Daar zit je dan als commissie. Inhoudelijk van mij dan ook geen reactie op uitspraken die niet geautoriseerd zijn en op een rapport dat nog vertrouwelijk is. Gisteren is er namens de commissie Beleidsevaluatie een officiële verklaring opgesteld die ik hier integraal publiceer, omdat de media hier maar mondjesmaat uit citeren:

Commissie vraagt om onderzoek
Commissie Beleidevaluatie neemt afstand van publicaties reconstructie

De commissie voor Beleidsevaluatie neemt afstand van de recente publicaties in het Brabants Dagblad over het onderzoek naar de reconstructie. Deze lijken te zijn gebaseerd op een concept-rapport dat zelfs nog niet oriënterend is besproken in de commissie.

De commissie heeft de voorzitter van Provinciale Staten, Commissaris van de Koningin Van de Donk, gevraagd te onderzoeken hoe deze rapportage bij het Brabants Dagblad is gekomen en of daarbij sprake is van een strafbaar feit.

“Het onderzoek naar de rol van Provinciale Staten bij de reconstructie is in volle gang, er is geen sprake van een afgewogen, volledig rapport. De citaten die nu in een concept-versie staan, zijn nog niet geautoriseerd. Ik betreur het zeer dat er op basis van uit hun verband gerukte en niet-geautoriseerde citaten een verkeerd beeld wordt geschetst van de teneur van het onderzoek”, aldus Bram van de Klundert, vice-voorzitter van de commissie BE.

Het onderzoek zal worden voortgezet volgens het oorspronkelijke werkschema. Daarbij is de verwachting dat de resultaten in december 2010 bekend zullen zijn.

Dat reacties uit politiek (ook uit mijn eigen partij) niet uit konden blijven was vandaag in de krant te lezen:

SP: eigen Statenonderzoek

door Ron Lodewijks DEN BOSCH – Provinciale Staten moeten nu zelf een grondig onder­zoek instellen naar het mislukken van de reconstructie van de inten­sieve veehouderij in Brabant. Dat vindt SP-voorman Nico Heijmans, voorzitter van de op één na groot­ste statenfractie en lijsttrekker bij de komende Statenverkiezingen.

“Het stuit mij tegen de borst hoe bestuurders als Paul Rüpp (voor­malig CDA- gedeputeerde) en On­no Hoes (scheidend VVD- gedepu­teerde) zichzelf vrijpleiten. Ze had­den jaren geleden al naar ons moe­ten luisteren in plaats van achter de CDA-fractie te blijven aanlo­pen”, wijst Heijmans op het rap­port ‘ Sturen vanaf de achterbank’…

En hierbij wilde ik het voorlopig maar laten. De commissie moet het rapport eerst afronden en als het naar Provinciale Staten gestuurd wordt is het openbaar.

Deel

Persgesprek LOG’s

Gepubliceerd op 1 reactie 3 minuten leestijd 37 x bekeken

20100512_ruud_v_heugten

Woensdagmiddag onverwacht naar het provinciehuis om een persgesprek bij te wonen. Het gesprek ging nadrukkelijk tussen Gedeputeerde van Heugten (foto) en de vertegenwoordigers van de pers. De vier aanwezige Statenleden werden gemaand hun mond te houden. Geen politieke discussie dus.

Deel