Tag-archief PS

Schrijf- & lobbywerk

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd123 x bekeken

Eigenlijk hebben we reces, maar er ligt nog genoeg werk te wachten. En ik heb deze week nog wat verplichtingen, zoals het roze SP-netwerk in Utrecht, naar het ziekenhuis in Rotterdam. Vandaag stond in het teken van de vergadering van PS van afgelopen vrijdag en overleg over moties en amendementen in de Tweede Kamer.

Mijn agenda was leeg, maar mijn dag was gevuld. Allereerst had ik mij voorgenomen om twee verslagjes te schrijven voor de webstek van de SP Brabant. Eentje over het aangenomen amendement (ontgrondingen) en eentje over het optreden van Nico Heijmans in de zaak van de afvloeiingsregelingen. Ik had al vaker wat opmerkingen gemaakt over de Brabantse SP-pagina. Er komt zo weinig nieuws op, en dat is mede afhankelijk van de statenleden zelf. Aankondigingen en schriftelijke vragen worden altijd geplaatst, maar als er iets belangrijks gebeurt in Provinciale Staten zelf, schrijft er achteraf nooit iemand iets over. ‘Druk, druk, druk’ is meestal de reden.

Maar nazorg is minstens zo belangrijk dan de voorbereiding en het werk zelf. Ik heb dit blog als podium, maar de webstek moet ook gevuld met nieuws. Omdat Nico het drukker heeft dan ik, heb ik vandaag ook voor/over hem een stukje geschreven. Hoe kort ze ook zijn, er gaat altijd meer tijd inzitten dan je denkt. Ik kon eindelijk ook op mijn schoot-pc over de foto’s beschikken door het aansluiten van een externe harde schijf en met dank aan blue tooth. Daarmee kon ik om te beginnen de foto’s die ik in Diessen maakte op het juiste formaat voor mijn weblog zetten. En morgen aan Cees vragen hoe ik die in een diashow zet.

Nathalie de RooijToen werd ik tussen de middag gebeld door een medewerker van COC Nederland. Of ik enkele moties en amendementen die morgen in de Tweede Kamer aan de orde komen onder de aandacht van onze geachte afgevaardigde te brengen. Dat is Nathalie de Rooij, die sinds kort woordvoerder homo-emancipatie is voor de SP in de Tweede Kamer. En nu bewijst zich het nut van ons roze netwerk binnen de SP. Want de lijnen zijn kort, ik hoef me niet meer langs telefonistes of fractiemedewerkers te wurmen. Hup, direct toegang tot het Kamerlid. 

Ondanks de drukte i.v.m. de ‘parlementaire enquete onderwijs’ had ze de moties en amendementen al voorbij zien komen. Jammer dat één amendement, dat beoogt geld weg te halen bij het beroepsonderwijs om het te besteden aan een goedwerkend project, een eigen SP-amendement in de wielen rijdt. Waarschijnlijk steunen we dat dus niet, maar over de andere zaken waren we het snel eens.

Eerste toespraak

Gepubliceerd op 1 reactie3minuten leestijd126 x bekeken


Vanmiddag was mijn eerste toespraak (maiden speech zegt mevrouw Maij-Weggen altijd) in Provinciale Staten (PS). Hij ging over de Verordening Ontgrondingen. Collega Marusjka Lestrade beloofde een foto te maken (bloggers steunen elkaar). In de wandelgangen vroeg gedeputeerde Hoes grappend : “Ik wist niet dat dit onderwerp je zo interesseerde?”. Een verslag (voorlopig zonder foto’s) van een enerverend dagje Statenwerk. Morgen wat meer over de inhoud, want daar gaat het tenslotte om in de politiek.

Superinteressant is het onderwerp ontgrondingen voor veel mensen natuurlijk ook niet echt. Maar ja, het onderwerp komt voorbij en  het is belangrijk genoeg, en dan moet je er als Statenlid wat mee. Deze week stond in het teken van steun verwerven voor het amendement om ook natuurontwikkelingsprojecten vrij te stellen van vergunningen. Hierdoor lopen die minder vertraging op en zijn de kosten voor de projecten ook lager. Samen met Annegien Wijnands van de PvdA ben ik de boer opgegaan voor steun van het amendement. Gisteren kwam die van het CDA en daarmee was een meerderheid in principe voor elkaar. Vandaag tussen de bedrijven door ben ik de andere partijen langs gegaan.

Op de VVD na, wilden allen partijen in PS het amendement mee indienen. Werk voor fractiemedewerker Cecile dus, om alle logo’s en namen van ondertekenaars in het document te plakken. Dan moeten de handtekeningen verzameld worden. Tussendoor nog overleg met de VVD (of ze echt niet willen) en daarna mijn bijdrage in de eerste termijn.

Ik vertelde dit gisteren aan mijn zus en haar reactie was dat alles zo was voorgekookt. Ik snap die reactie ook wel, het komt allemaal heel ondoorzichtig over. De afweging om het zo te doen is dat ik de keus heb als ik iets wil bereiken om een wijzigingsvoorstel in te dienen en in de vergadering af te wachten of er steun is. Het alternatief is om van tevoren al steun te verwerven. Ik wil iets bereiken, veranderen. Het gevaar dat er in de vergadering allerlei politiek gedoe ontstaat (steunt de hele coalitie het voorstel of een gedeelte en dan dus maar helemaal niet) dat het voorstel afgeschoten wordt.

Maar goed, het werd een hectische dag vandaag. Om te beginnen was eerst het rapport van de rekenkamer aan de beurt. Door alle heisa (moties waarover onderhandeld moest worden; uitgebreide lunch met presentatie Liliane Fonds; uitstel omdat gedeputeerde Hoes bij een ondertekening moest zijn) kwam ‘mijn’ onderwerp als laatste aan bod. Dat kwam ergens goed uit, want tussen de bedrijven door moest er steeds overlegd worden. Onno Hoes (met zijn beleidsambtenaren) en de VVD vreesden dat door het amendement de deuren wagenwijd opengezet zouden worden voor oncontroleerbare ontgrondingen.

Ambtenaren gingen aan de slag om een goede juridisch waterdichte formulering te maken. Het nieuwe amendement moest overlegd worden. Ik kan wel genieten van het politieke spel. Het is een beetje geven en een beetje nemen en zo kun je toch wat bereiken. Maar vermoeiend was het allemaal ook. Toen de formulering gevonden was en de indieners waren akkoord, moest ik even langs de gedeputeerde. Uiteindelijk wilde de VVD ook mee ondertekenen en is het amendement met algehele stemmen aangenomen.

Omdat sommigen het einde van de vergadering niet meer meemaakten wegens andere verplichtingen, werd de stemming over een motie die ik indiende ook nog een spannende vertoning. Hier had ik niet echt voor gelobbyd, maar toch ging de helft van de statenleden mee. Normaalgesproken hebben VVD en CDA een meerderheid, maar dat was nu plots niet meer duidelijk. Opnieuw gestemd met hand opsteken. Helaas waren er meer van de SP en PvdA naar huis waardoor het met 23 voor en 24 tegen verworpen werd.

Ik ging bijna naast mijn schoenen lopen toen de gedeputeerde me prees voor de voorbereiding. Gelukkig kon ik in mijn tweede termijn Annegien Wijnands erbij betrekken die er ook het nodige voor gedaan had. Voor ons beiden was het de eerste toespraak in de Staten vandaag.

Met dank aan Marusjka Lestrade van D66 voor de foto’s!

Deel

Statenvergadering gouden handdrukken

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd121 x bekeken


Zojuist is de vergadering van Provinciale Staten (PS) begonnen. Aan het woord was eerst de heer Coonen van het CDA over wat officieel het onderzoek over de afvloeiingsregelingen heet. De media stonden er bol van de laatste dagen, niet in de laatste plaats omdat de politiek het nodig vond het rapport geheim te houden tot aan de vergadering. Onder druk van die media en ik denk ook de publieke opinie, is het embargo gisteravond al opgeheven.

Hier kun je het Omroep Brabant-journaal bekijken van donderdag. Onder Andere SP-fractievoorzitter Nico heijmans komt in de uitzending aan het woord. Het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer zelf is nu op de webstek van de provincie binnen te halen in pdf-formaat.

De heer Coonen (CDA) besloot met het uitspreken van de hoop dat PS de publiek-controlerende taak op te pakken zonder dat de media de agenda bepalen (of iets van die strekking). Nico Heijmans begon zijn verhaal met de complimenten voor het werk van de rekenkamer. Het college gaf een half jaar geleden aan op vraag van de SP dat het niet doenlijk was om een overzicht te produceren van afvloeiingsregelingen aan ambtenaren. De rekenkamer lukt het nu in een korte tijd wél. Eén van de conclusies die uit het rapport komen is dat ‘Hoe dichter bij het vuur..’ Eén van de conclusies is namelijk dat juist de hoge functionarissen relatief vaker met een gouden handdruk zijn heengezonden.


Collega’s Mia van Boxtel & Gonny Andreas in kerstsfeer. 

Coonen interrumpeerde Nico Heijmans hierover. Het CDA vindt dat voor sommige (hogere) functies het passend kan zijn dat er betere regelingen zijn.  Nico trok als langzittend Statenlid ook het boetekleed aan voor wat betreft de rol van PS. “We hadden het kunnen controleren”. De dubbele houding die het college van Gedeputeerde Staten (GS) aanneemt ten opzichte van de conclusies kan voor de SP in elk geval niet. Aan de ene kant constateert GS dat er sprake is van een trendbreuk sinds 2003, aan de andere kant betwist GS enkele belangrijke conclusies van de rekenkamer.

De conclusie van Nico was dat de rekenkamer helder is: de provincie heeft in veel gevallen meer betaald dan nodig en sociaal is. Hij riep PS op om het beleid dat tot 2003 is gevoerd af te keuren en houdt hierover en motie achter de hand die liefst gezamenlijk ingediend en aangenomen wordt.

(Lees ook het verslag op het weblog van Annegien Wijnands)

Rustig (herzien)

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd148 x bekeken

Weinig te beleven de laatste dagen, zeker provinciaal politiek gezien. In de krant genoeg om over te schrijven, maar even geen inpiratie gehad. Morgen weer fractievergadering, waar onder andere de nieuwe bijbaan van commissaris der koningin Maij-Weggen aan de orde komt. En natuurlijk de statenvergadering van volgende week. Ik zal met een standpunt over de ontgrondingen op de proppen moeten komen. Daarover later meer. En ik sta in het verslag…

Bij de post zat zoals bijna elke dag een envelope van de provincie. Er zat een antwoordenvelope bij en mijn oog viel meteen op een los velletje (pagina 79) met een stuk verslag waar mijn naam geel gemarkeerd was. Tevergeefs zocht ik naar de rest van het verslag. Toen vond ik een brief van de griffie met daarop de historische woorden: (…) Het uittreksel bestaat uit alle opmerkingen die u tijdens deze Statenvergadering hebt gemaakt. (…)  En wat had ik dan gezegd die vergadering? Hou je vast: “Voor”. Als ik opmerkingen had ten aanzien van het door mij gesprokene, dan kon ik die erbij zetten en binnen veertien dagen in de antwoordenvelope retour zenden. Nou snap ik waarom het zo lang duurt voor een verslag ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de Staten.

Heb ik nu mijn maiden speech al gehad? Of toch volgende week, wanneer het over de ontgrondingen gaat?

Deel

Begrotingsbehandeling

Gepubliceerd op 3 reacties5minuten leestijd159 x bekeken

'Zomer in Brabant' door mevrouw D. Arts uit Uden.
Afgelopen vrijdag vond de begrotingsbehandeling plaats in Provinciale Staten. Eén succes boekte de SP in elk geval. Nico Heijmans stelde voor om de begrotingsbehandeling voortaan anders te doen. Met instemming van de meeste fracties wordt daarover binnenkort verdergesproken. Maar inhoudelijk schoten we slechts hier en daar een deukje in een pak boter. De CDA-VVD-PvdA-coalitie stemde als één blok tegen vrijwel elk SP-amendement en motie. Foto: amateurkunst die nu tentoongesteld wordt in het Provinciehuis.

Voor de vergadering sprak directeur Jan van Rijen van de Brabantse Milieufederatie ons toe buiten de Statenzaal. Of we a.u.b. niet zo krenterig wilden zijn bij de toekenning van geld ten gunste van ons Brabantse landschap. Ieder statenlid kreeg een biologisch geteeld krentenboompje mee. Ik heb het laten staan. Ons balkonnetje is daar niet echt geschikt voor (in tegenstelling tot onze vorige tuin van 50×35 meter…). Kijk op de webstek van de BMF en klik dan op actueel voor de toespraak van Jan van Rijen.

Voor mij was het de eerste begrotingsbehandeling die ik bijwoonde in Provinciale Staten. Het was een erg lange zit. En hoewel ik me erop had ingesteld, moest ik toch een paar keer even weg om niet helemaal weg te sukkelen. Op zo’n dag is de hoofdrol natuurlijk weggelegd voor de fractievoorzitters. Ook de nummers twee willen nog wel eens het woord voeren. Je mag namelijk maar twee keer over hetzelfde onderwerp interumperen. Verder vond ik het opvallend dat de grote partijen slechts 10 minuten hadden in hun eerste termijn. Erg kort om je hele verhaal neer te zetten. Voor mezelf was, zoals voor de meeste statenleden, weinig meer te doen dan opletten bij je eigen onderwerpen en wat loopwerk. Ik heb naast de SP-moties, ook een D66-motie over kleinschalige duurzame energie ondertekend (zie verder naar beneden). 

Een leuk moment was toen Birgit Verstappen (fractievoorzitter Partij voor de Dieren) in haar eerste termijn een gedicht voorlas. Hilariteit alom toen gedeputeerde Paul Rüpp in zijn antwoord ook een gedicht voorlas (ergens kwam een vrouw met blonde haren op een bootje voor). Hij nodigde Birgit Verstappen uit voor zo’n boottochtje, ze hoefde heur haar niet te blonderen. Lachen, maar het kan niet de diepe kloof tussen Rüpp’s gedachtengoed en die van SP en PvdD over dierenrechten verhullen.

Gemaakt door de heer G. van Boxtel uit 's-Hertogenbosch.

Lastenverlichting?
Hieronder een passage uit de eerste termijn van Nico Heijmans over de manier waarop CDA-VVD-PvdA de provinciale lasten wil verlichten:

De lastenverlichting via de motorrijtuigenbelasting. Voorzitter, dit is dan de uitkomst van de vele discussies en debatten die we gevoerd hebben over de besteding van de Essentgelden. SP en VVD hebben zich altijd voorstander betoond van het terugsluizen van deze gelden naar de bevolking. het principe dat overheidsbedrijven op zijn best kostendekkend mogen zijn, vinden wij een prima standpunt en het maken van winst op een eerste levensbehoefte wijzen wij af, zeker in een tijd waarin er ook in dit land nog sprake is van armoede bij vele huishoudens. maar. voorzitter, we werden het hier niet over eens: Want er waren ook Brabanders die geen energie via Essent kregen, en zo’n lastenverlichting behoorde toch aan iedereen toe te komen, en ook nog in gelijke mate, dat betoogden dan weer vooral het CDA en de PvdA..

Onbegrijpelijk dat de coalitie nu dan met dit voorstel komt, want het is natuurlijk een voorstel dat rechtstreeks voortvloeit uit het door hen opgestelde bestuursakkoord voortvloeit. Voorzitter, we hebben het over een bedrag van 53,5 miljoen voor de komende vier jaar. Hoe gaan we dat verdelen? De Fiat Panda-rijder ziet zijn lasten de komende vier jaar verlicht met het enorme kapitaal van € 17,60. Geweldig. Hoe zit het met de trotse bezitter van een Hummer? De bescheidenste weegt nog altijd ruim 2100 kilogram, waardoor zijn voordeel over vier jaar uitkomt op € 120,-.

Is dit evenwichtige en rechtvaardige lastenverlichting? De zuinige rijder krijgt nog geen 18 euro, terwijl de grootste milieuverontreiniger 7 keer meer krijgt aan lastenverlichting. Wat is dat voor signaal? Wat heeft dat te maken met rechtvaardigheid. Hoe geloofwaardig ben je nog als provincie met je milieubeleid? Is dit nou een deel van de uitkomst van de discussie over de besteding van de Essentgelden?
Voorzitter, onbegrijpelijk natuurlijk dat partijen als PvdA en CDA met zo’n oneerlijke en contraproductieve maatregel kunnen instemmen.

Nico Heijmans en Gonny Andreas
Nico Heijmans rijdt de vouwmobiel van Gonny Andreas naar beneden.

Milieu
Verschillende moties en amendementen gingen rond. Sommigen waren al aangenomen voordat ze worden ingediend. Zo krijgt een CDA-motie over afvalmining al bij voorbaat Statenbrede steun. Alle partijen ondertekenden de motie.

Afvalmining is vrij nieuw (dacht ik), andere partijen hebben hier al eerder energie in gestoken. Brabant kent ongeveer 600 (voormalige) stortplaatsen. In totaal zo’n 1200 hectare (ter vergelijking: 900 voetbalvelden). Door stortplaatsen een nieuwe bestemming te geven kun je dus ruimtewinst boeken. En ruimte is schaars. Twee (misschien wel drie) vliegen in één klap. Afval kan dienen om energie op te wekken; je creëert ruimte; hergebruik van nog bruikbare grondstoffen. Ik ben zelf laatst op werkbezoek geweest naar zo’n oude stortplaats, gelegen aan de Dommel. Misschien een mooi project om mee te beginnen. 

Kleinschalige duurzame energie
Het CDA kwam met nog wat opmerkelijks. In de commissie Ruimte & Milieu had ik eerder al gepleit voor het stimuleren van kleinschalige toepassingen van duurzame energie. Ik kreeg al eens steun van de VVD-fractie. Tegelijkertijd is D66 aan de slag gegaan met de mogelijkheid van waterkrachtcentrales in Brabant. In het collegeprogramma wordt juist ingezet op grootschalige duurzame energie, niet op kleinschalige. Juist het CDA kwam nu met een motie, samen met D66, die kleinschalige duurzame energie te stimuleren. Ik mocht de motie namens de SP mee ondertekenen. Later op de middag bleek het CDA de motie te willen wijzigen. Alle verwijzingen naar financiën werden geschrapt. Omdat het beter was dan niets, bleven we de motie steunen. Uiteindelijk trokken ze de motie helemaal in. Wel hebben Gedeputeerde Staten toegezegd ook naar kleinschalige initiatieven te kijken. Dat is een klein winstpuntje.

Gevaarlijke stoffen
Om GS een steuntje in de rug te geven stelde Nico Heijmans voor om een (liefst statenbreed aangenomen) motie op te stellen. Dat gebeurde. Aan Hetty Tindemans van GroenLinks de eer om de motie in te dienen. Die partij organiseerde onlangs een actie tegen het vervoer van gevaarlijk stoffen door de Brabantse steden.

Op de weblogs van collega’s Marusjka Lestrade en Annegien Wijnands is meer te lezen over de begrotingsvergadering. 

De kunstwerken zijn gemaakt door mevrouw D. Arts uit Uden (tweeluik boven) en de heer G. van Boxtel uit ‘s-Hertogenbosch maakte het onderste schilderij.

Onderzoek gouden handdrukken

Gepubliceerd op 1 reactie3minuten leestijd163 x bekeken


Dat wordt een aardige zeperd. Het CDA gaat behoorlijk op haar smoel nu professor Ron Niessen bedankt heeft voor het onderzoek naar de goudgerande afvloeïngsregelingen voor ambtenaren. Eerst werd alleen met de grote partijen overlegd (kleine oppositiepartijen terecht over de emmer), uiteindelijk wordt het besluit Statenbreed aangenomen. En nu blijkt volgens de professor dat hij compleet verrast was door het besluit, en… zelf ooit een goede (en overigens wettelijk goedgekeurde) afvloeïngsregeling heeft genoten.

Het siert hem dat hij dat als voornaamste reden aangeeft om het onderzoek niet uit te willen voeren. Omdat een ‘provincie-ambtenaar’ alles al op het weblog van Marusjka Lestrade heeft gepubliceerd, zal er geen bezwaar zijn als ik dat ook doe. Hieronder de brief van professor Niessen, waarin hij Provinciale Staten aangeeft af te zien van het onderzoek:

Geachte dames en heren,

Afgelopen vrijdag 5 oktober nam u unaniem het besluit mij de opdracht te verlenen tot een onafhankelijk onderzoek naar de – wat ik maar even zo zal noemen – “gouden handdrukken” voor ambtenaren van de provincie. Ik was volkomen verrast door het bericht daarover. Ik had namelijk met de juridisch adviseur van de provincie, die mij gepolst had voor mijn beschikbaarheid voor het onderzoek, een afspraak op dinsdag 9 oktober om de eventuele implicaties te bespreken van het feit dat ik zelf in 1999 met een afvloeiingsregeling het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heb verlaten. Dat was op basis van een toen op het departement geldende regeling voor enkele 55-plussers. Ik vroeg mij af of dit voor Provinciale Staten een belemmering zou zijn om mij het onderzoek te laten verrichten.

Na veelvuldig contact met de vice-voorzitter van de Staten heb ik besloten de opdracht tot onderzoek niet te aanvaarden. Graag breng ik het volgende onder uw aandacht. Ik heb het punt waar het hier om draait, zelf aangekaart. Niet dat ikzelf daarin een beletsel zag om objectief te kunnen oordelen over de zgn. “gouden handdrukken” van Noord-Brabant. Mijn afvloeiingsregeling was immers een regeling die voor meer mensen van BZK openstond. Bij mijn herinnering hadden ook andere ministeries iets dergelijks. Van BZK hebben zo’n 15 mensen, onder wie ikzelf  gebruik gemaakt van deze regeling. 

Ik heb onmiddellijk nadat ik vernam van uw besluit,  aan de griffier gemeld hierover te moeten nadenken. Ik was (en ben) bang dat het punt steeds zou meespelen en dat daardoor de geloofwaardigheid van mijn eindoordeel steeds in twijfel zou worden getrokken. Sommigen zouden menen dat mijn conclusies – over de gehele linie of in bepaalde gevallen – te mild zouden zijn, omdat ik gelet op mijn situatie, afvloeiingsregelingen automatisch rechtvaardig zou vinden. Anderen daarentegen zouden kunnen beweren dat mijn conclusies te streng zijn, juist omdat ik de indruk zou willen wegnemen dat mijn situatie op mijn oordeel van invloed zou zijn. Kortom, het is nooit goed of het deugt niet!

Hoezeer ik ook vereerd ben door uw beslissing – ik werd zelf daardoor een tijdje in twijfel gebracht – het is noch in het belang van het onderzoek, noch in mijn belang om uw opdracht te aanvaarden. Tot mijn grote spijt moet ik daarom de opdracht teruggeven. Voorzover de gang van zaken aan mij te wijten zou zijn, bied ik u daarvoor mijn excuses aan.

Met de meeste hoogachting,

Tot zover de brief. Nu moest alles ook nog eens supersnel afgerond worden, een onmogelijke klus lijkt me. Ik snap ook niet waarom de collegepartijen met het CDA voorop, zo’n haast hadden. Een gedegen onderzoek heeft tijd nodig. Alleen al het doorspitten van alle dossiers kost veel tijd. Dat kan nooit binnen een maand goed gedaan worden.

Nu hebben de fractievoorzitters besloten om de Zuidelijke Rekenkamer te benaderen met het verzoek of deze instantie het onderzoek wil overwegen te doen. De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Op grond van artikel 183 van de Provinciewet onderzoekt zij de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerde bestuur. De gehele oppositie, dus ook de SP, wilde vanaf het begin dat de Zuidelijke Rekenkamer het onderzoek op zich zou nemen. Het is te hopen dat ze de het verzoek positief beoordeelt. De onderste steen moet namelijk boven komen.

Deel

Statenvergadering

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd138 x bekeken

Het persvak van de Statenzaal op het Provinciehuis.
Vandaag was het weer vergaderdag voor Provinciale Staten. Veel pers aanwezig vandaag, natuurlijk voor het debat over de gouden handdrukken. Het was lang wachten voordat de pers kreeg waar ze voor kwam. Ook de statenleden die vandaag niet het woord voerden beleefden niet hun spannendste dag.

Het overgrote deel van de statenleden moest de dag zien door te komen, omdat bij de meeste zaken de fractievoorzitters het woord voerden. De vergadering begon met een in memoriam, uitgesproken door de commissaris der koningin. Het echte werk begon vandaag met de behandeling van de ‘uitwerking van het bestuursakkoord’. Net als onze regering, heeft het inmiddels niet meer zo nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) na de formatie 75 dagen de tijd genomen om met mensen uit de provincie te praten en de uitgangspunten van hun beleid te formuleren.

Een vreemde gewaarwording, zo had ik bij de voorbespreking in de commissie al gemerkt. Ik was veel te lang en veel te inhoudelijk aan het woord. Het bestuursakkoord bevatte namelijk veel lege zinnen, veel voornemens en werd bijna nergens concreet. Als PS moesten we nu formeel ‘kennis nemen van de uitwerking van het bestuursakkoord’. Daar kun je moeilijk nee tegen zeggen. Onze fractievoorzitter Nico Heijmans waarschuwde ons voorafgaand aan de vergadering niet teleurgesteld te zijn. We hadden hem namelijk van munitie voorzien en daar ging hij weinig van gebruiken.

Mia van Boxtel (SP) bekijkt schriftelijke vragen.

Het werd aanvankelijk een interessant debat. Nico citeerde opmerkingen van statenleden van CDA, VVD en PvdA. En die woorden kwamen er op neer dat het voorstel weinig inhoudelijk was, Niet vleiend, “Met zulke vrienden heb je geen oppositie nodig”, aldus Nico. Bij zijn eerste interruptie gebruikte hij toch wat uit mijn bijdrage. Soms moet je met een kleine rol tevreden zijn. Ook vandaag weer een zure opmerking van John Arkes van de PvdA richting SP. Dat we 7 minuten spreektijd gebruikten om helemaal niks te zeggen. Dat laatste klopte ook wel, er viel weinig te zeggen over zo’n nietszeggend werkstuk van GS. Verder noemde Arkes het collegeakkoord sociaal-democratisch. Behoorlijk cynisch voor een partij die niet eens nodig is voor een meerderheid.

De gouden handdrukken
Hier was al wat overleg aan voorafgegaan. De collegepartijen hadden besloten dat niet de Zuidelijke Rekenkamer, maar hoogleraar Ron Niessen de goudgerande afvloeïngsregelingen voor ambtenaren gaat onderzoeken. De SP, samen met bijna alle oppositiepartijen zagen meer in de Zuidelijke Rekenkamer. Na wat felle debatjes (de Brabantse Partij voelde zich aanvankelijk geschoffeerd door het CDA), waren PS uiteindelijk unaniem voor de hoogleraar. Hij gaat de afgelopen tien jaar onderzoeken.

De PvdA

Gepubliceerd op 1 reactie2minuten leestijd145 x bekeken

“De PvdA zal structureel een toontje lager moeten zingen”, aldus Gerrit Voerman vandaag in het Brabants Dagblad. Zelf denk ik bij een enkele PvdA-collega een vorm van verzuring te constateren na de zoveelste verkiezingsnederlaag. In plaats van de SP als bondgenoot te zien (over veel zaken denken we toch hetzelfde), worden we nog altijd weggezet als de partij die overal tegen is.

Gerrit Voerman geeft leiding aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en is bezig met een boek over de SP. In het Brabants Dagblad zegt hij nog meer interessante dingen over de relatie PvdA-SP:

Ondanks Hamers sussende woorden gaat Gerrit Voerman ervan uit dat de toekomst van de PvdA mede wordt bepaald door de concur­rentieslag met de SP. De sociaalde­mocraten doen er slecht aan de partij van Jan Marijnissen te demoniseren, waarschuwt Voerman. Beter is het te bevorderen dat de SP bestuursverantwoordelijkheid neemt én krijgt.

Voerman, die werkt aan een boek over de SP: „Na de Statenverkiezingen is de SP overal uit de colleges geweerd. Terwijl je juist op dat ni­veau zou moeten beproeven of die partij de verantwoordelijkheid aankan. Zo kunnen gevestigde partijen bevorderen dat ook de SP een bestuurderspartij wordt en de polarisatie matigt.” Hoe dan ook: de PvdA zal structureel een toontje lager moeten zingen.

Voerman. „ De PvdA zal ermee moeten leren omgaan geen abonnement meer te hebben op veertig linkse zetels. De SP verdwijnt namelijk echt niet meer.”

Mijn inzet is erop gericht om op onderwerpen waar mogelijk en meerderheid voor te behalen is, coalities te smeden met gelijkgestemden. Hierbij hebben we de PvdA soms echt nodig. Het zou voor de onderlinge verhoudingen goed zijn als we eens meer zouden kijken naar wat ons bindt, dan naar wat ons scheidt. Je kan me hooguit politieke naïviteit verwijten, maar ik laat me niet door haat of afkeer drijven in de politiek.

Deel