Tag-archief privatisering

PS over Essent

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd156 x bekekenZojuist is in Provinciale Staten (PS) gedeputeerde Moons met een boodschap naar de aandeelhoudersvergadering gestuurd: het proces van vervreemding van de aandelien kan doorgaan.

Er ging wel een klucht in drie bedrijven aan vooraf. Drie schorsingen na een ingediende motie van VVD en CU-SGP die ‘borging van het publieke belang’ wilde van het geld wat met de eventuele verkoop van de aandelen Essent binnen zou komen. De VVD trok na een magere toezegging van Gedeputeerde Staten de motie weer in (wat niet kon want formeel had CU-SGP hem ingediend). “Niet doen”” riep Nico Heijmans, die al bij de interruptiemicrofoon stond. De motie werd vervolgens wel ingediend, maar verworden en Moons kon haar spullen pakken en op weg naar de Brabanthallen waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvond.

Lees hier het bericht op Omroep Brabant: ‘Essent mag met buitenlandse partner in zee’.

Essent moet publiek blijven

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd162 x bekeken


In het Brabants Dagblad vandaag onderstaand opinie-artikel van SP-Statenlid Nico Schouten en SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen over Essent: ‘Essent moet degelijk en publiek zijn’.

Essent moet degelijk en publiek zijn
Opschaling en privatisering Essent: ramp voor de klant

door Paulus Jansen en Nico Schouten
De drie grootste aandeelhou­ders van Essent, de provin­cies Noord-Brabant, Lim­burg en Overijssel, hebben van­daag bekendgemaakt een strategi­sche fusie met een – eventueel bui­tenlandse – partner na te streven. Op termijn willen de provincies helemaal van hun aandelen af. De voorgenomen verkoop van het be­drijf is slecht voor de huishoudens die klant zijn bij Essent en slecht voor het maatschappelijk belang in bredere zin. Om die reden zou er eerst een publiek debat gevoerd moeten worden over de toekomst van de energievoorziening, vóór­dat de provinciebesturen in achter­kamertjes contracten opstellen.

Nederland heeft nu nog vier pu­blieke energiebedrijven, die eigen­dom zijn van provincies en ge­meenten: Essent, NUON, Eneco en Delta. Samen hebben ze onge­veer 75% van de Nederlandse huis­houdens als klant. De rest is inmid­dels overgestapt naar commerciële aanbieders als Oxxio of E.on. Om­dat de vier publieke bedrijven nu nog een dochteronderneming heb­ben die zich bezig houdt met het beheer van het elektriciteits- en gasnet, is het tot op de dag van vandaag verboden dat de aandeel­houders hun bedrijf verkopen aan een private investeerder. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Per ja­nuari 2010 moeten Essent, NUON, Eneco en Delta hun netbedrijf af­gesplitst hebben. Zodra dat ge­beurd is, mogen de aandeelhou­ders het productie- en handelsbe­drijf verkopen. Energiebedrijven, ook de handels- en productiebe­drijven, zijn echter een strategisch bezit. Wat ons betreft worden de vier publieke energiebedrijven ­NUON, Essent, Eneco en Delta ­omgevormd tot maatschappelijke ondernemingen die tegenwicht kunnen bieden tegen de private energiebedrijven.
Het ligt voor de hand dat deze vier publieke bedrijven elkaar niet gaan beconcurreren, géén dure re­clamecampagnes voeren om bij el­kaar klanten weg te kapen en sa­menwerken bij de inkoop van fos­siele brandstoffen. De kosten van dividenden, hoge salarissen voor bestuurders en reclamecampagnes kunnen dan fors worden terugge­drongen met als resultaat een lage­re energierekening voor de klan­ten. Zo hebben de Nederlandse klanten straks in iedere regio de keuze tussen een degelijk, betaal­baar publiek energiebedrijf naast de commerciële jongens van het snelle geld. Vooral de positie van huishoudens en het midden- en kleinbedrijf zal hierdoor versterkt worden.
Er is dus geen enkele reden tot uit­verkoop van onze publieke ener­giebedrijven.

Paulus Jansen is Tweede Kamerlid en Ni­co Schouten is Statenlid voor de SP.

Staking TNT Post Den Bosch

Gepubliceerd op 2 reacties1minuten leestijd212 x bekekenGrote opkomst, goede sfeer bij de staking bij het sorteercentrum van TNT Post vandaag. Een (foto-)verslag.

Zelfs uitzendkrachten legden het werk neer, niet echt vanzelfsprekend. Maar enkele van de 25 postsorteermachines draaiden. TNT Post had van elders technici in gehuurd om storingen ‘s nachts te kunnen verhelpen. Stakingbreken noemen we dat.


SP-statenlid Wouter van der Staak was één van de vele SP-ers die de stakers met hun aanwezigheid ondersteunden.


Instemming voor Sharon Gesthuizen’s woorden.


SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen sprak de stakers toe: “Het eerste succes is binnen! De liberalisering van de postmarkt is uitgesteld.”


Ron schenkt tomatensoep, rechts Nico Heijmans. Met de soeplepel in de hand ben ik nog geïnterviewd door BNR Nieuwsradio. Wel handig dat Cees één van de stakers was, kon ik toch een iets ander verhaal vertellen.

Mijn man staakt

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd164 x bekekenVandaag is het rayon Den Bosch aan de beurt en dus ook mijn man. TNT Post gaat vandaag plat in Den Bosch. De stakingsbereidheid is groot. Met SP-kamerlid Sharon Gesthuizen en een aantal Bossche SP-ers gaan we vandaag de stakers een hart onder de riem steken. Mét de soepexpresse.

Ik heb van mijn leven nog nooit hoeven staken, Cees ook niet. Maar als het moet dan moet het. Over de toekomst van de Post wordt verschillend gedacht, maar onder druk van onder andere deze acties heeft het kabinet vorige week besloten de liberalisering van de postmarkt voorlopig niet verder door te zetten.

Er zijn bepaalde zaken en diensten, vind ik, die kun je beter niet aan de markt over laten en daar hoeft al helemaal niet op geconcurreerd te worden. Daar is de postbezorging er één van.

Vrije markt?

Gepubliceerd op 2 reacties1minuten leestijd190 x bekekenDit affiche trof ik aan in de metro van Stockholm. De foto laat een treinongeluk in Nederland zien met het onderschrift: “Mer konkurrens? Vi har ett bättere förslag.”

Vrij vertaald: “Meer concurrentie? Wij hebben het betere voorstel.” Er is wel een beetje gegoocheld met de foto, want zulke blauwe treinen rijden er in Nederland niet (meer). Maar de boodschap is helder. Dit is de campagne van SEKO (in het Zweeds), maar gelukkig hebben ze ook een Engelstalige pagina. Daar is het volgende te lezen:

The Union of Service and Communication Employees – is a national Swedish trade union organising around 140 000 members. These are divided into nine sectors: State administration, Energy, Defence, Post, Telephone, Traffic, Care, Roads&Railways, and Seafarers. Postmen, engine drivers, roadworkers and penologists are some of our many occupational groups.

SEKO is dus een vakbond. We zagen meerdere affiches met hetzelfde thema. Elektriciteitsmasten die hopeloos in de knoop raakten en een brug die maar half was gebouwd. Geen privatisering dus, is ook de boodschap voor de Zweden. Klik hier voor de Engelstalige webstek.

Het blijft tobben met Arriva

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd158 x bekeken


En weer is er een bus van Arriva van de (snel)weg gehaald. Dit keer spoot de bus hete koelvloeistof door de bus. Rakelings langs een passagier. Ook kwam het spul op de snelweg, die ijllings moest worden schoongespoten door twee brandweerwagens. Ik denk dat ook Arriva niet kan wachten totdat de splinternieuwe bussen geleverd zijn en deze wrakken naar de sloop kunnen. Ik hoop niet dat ze doorverkocht worden naar een Afrikaans land.