Tag-archief Parc Patersven

Hoe sneeuw dit landje en ook mijn dag ontregelt

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd178 x bekeken

Bij gebrek aan sneeuw in Den Bosch maar een plaatje uit de oude doos: winter 2006 in Vinkel.Al dagen voorspelde het KNMI sneeuwstormen en de enige sneeuw die ik tot tweede paasdag had gezien was een beetje natte sneeuw op vrijdag. Eergisteren op de terugweg in Duitsland belandden we met de auto dan toch nog in een sneeuwstorm. Heerlijk eigenlijk, dat de elementen de boel in de soep kunnen gooien.

Maar wel vreemd dat in Nederland tegenwoordig een beetje natte sneeuw voldoende is om een stad als Rotterdam bijna onbereikbaar te maken. Gezien de files die ‘s ochtendsvroeg al gemeld werden leek de auto niet zo’n goed idee om naar Roterdam af te reizen. Gelukkig hebben we de NS nog. Maar volgens mij is Rotterdam Centraal de achilleshiel van de NS. De minste weersafwijking is voldoende om daar alles op tilt te zetten. Een half uurtje voorspelde vertraging had mij niet tegengehouden, maar het bericht dat er niet of nauwelijks treinen reden van en naar Rotterdam Centraal deed me besluiten die paar buisjes bloed een paar dagen uit te stellen.

Gelukkig kon ik me op de UWV-perikelen werpen. Na contact met de SP-penningmeester heb ik weer wat lucht gekregen. Vandaag waag ik er één telefoontje aan richting UWV in een poging hen ervan te overtuigen dat ze fout zitten. Lukt die poging niet, dan wordt een jurist ingeschakeld. Meest waarschijnlijk is het dat ik een standaardbeslissing heb ontvangen, niet wetend dat een andere medewerker mij eerder had voorgelicht over mijn specifieke situatie. Het UWV heeft verder nog een stommiteit begaan door in een brief ‘2008’ te vermelden waar ‘2007’ bedoeld is. Die stok houden we nog maar even achter de hand. 

Verder had ik nog wat huishoudelijk werk in te halen gisteren, ik heb het familieblad gecorrigeerd en naar schriftelijke vragen van collega Sohela Hosseini gekeken. Vanwege de behandeling van Parc Patersven in de commissie Ruimte & Milieu vorig jaar, wist ik daar iets van. Ik verwacht ze vandaag wel op brabant.sp.nl. Wat er wel opstaat, is het rapport over de nachtbusactie waar ik eerder over schreef, zie hier.

Soperse Bos

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd346 x bekeken

Ingang Vinkeloord
Eigenlijk is het officieel ‘t Soperse Bos, maar die aanhalingstekens in de titel worden vaak verkeerd weergegeven. Het stukje hieronder gaat natuurlijk over de mogelijke legalisering van een gedeelte van Vinkeloord. Daartoe had ik gisteren een afspraak met twee leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van ‘t Soperse Bos.

Als ik één ding geleerd heb, en steeds in gedachten moet houden, dat ik nooit te snel een situatie moet beoordelen. Door het gesprek van gisteravond met Tinie Akkermans en Hans Meenhorst van de VvE ‘t Soperse Bos is mij weer heel wat duidelijk geworden over de specifieke situatie in dat deel van Vinkeloord. Woensdagavond heb ik nog een gesprek met de kritische raadsleden van Partij Maasdonk en dan hoop ik nóg meer te weten.

De bestuursleden van de VvE kwamen goed beslagen ten ijs. Ze waren ook heel open. Ze wilden de kans om hun standpunt toe te lichten en van de politiek verwachten ze óók heldere standpunten. We hoefden het niet eens te zijn, als zij maar wisten waar ze aan toe waren. Nu moest ik ze op dat laatste punt enigszins teleurstellen, want het SP-standpunt over permanente bewoning van vakantiehuizen is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Voor mij was het gesprek vooral nuttig om me beter te kunnen verdiepen in de materie, om zo tot een goed politiek oordeel te komen.

plattegrond 't Soperse Bos

Ik besef dat ik nu al heel veel woorden vuil maak zonder op de zaak in te gaan. Ik zal proberen in het kort uit te leggen waar het over gaat. In 2005 is de provincie door de gemeente Zundert benaderd om mee te werken aan de herbestemming tot woonwijk van Parc Patersven, een recreatiepark waar een gedeelte van de vakantiewoningen permanent bewoond werd en waar, volgens de gemeente en de provincie, handhaving van het verbod op permanente bewoning niet langer houdbaar was. De SP stemde toen tegen, hieronder de bijdrage van SP-collega Veerle Slegers:

  • Bezwaar tegen voornemen: er is geen deugdelijke haalbaarheidsstudie verricht; weinig gezegd over kwaliteit van het park als woonwijk. De herinrichting moet kwaliteit opleveren, maar die is nu niet gegarandeerd.
  • SP wil terughoudend zijn met aantasting GHS (vanwege waterberging en  ontsluiting).
  • Vereniging van eigenaren nog niet akkoord gegaan met voorwaarden en   onduidelijkheid ten aanzien van exploitant; die laatste moet bij de besluitvorming worden betrokken.
  • Conclusie: op dit moment nog geen groen licht voor het experiment, nog teveel haken en ogen. De SP heeft ernstige bedenkingen tegen legalisatie van Parc Patersven.

Hebben we als SP op dit moment nog geen uitgekristalliseerd standpunt over legalisering in zijn algemeenheid, de situatie in Vinkeloord verschilt weer heel erg met die van Parc Patersven. De gemeente Maasdonk blijkt al heel lang bewoners in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie, met alle rechten van dien. Zo kunnen mensen een beroep doen op Bijstand in geval van werkeloosheid, betaalt men gewoon OZB, hondenbelasting en dergelijke. Ook mogen bewoners gewoon stemmen in Maasdonk bij verkiezingen.

Eerder heeft de gemeente al een gedoogbeschikking gestuurd naar (iets te veel) bewoners van Vinkeloord.  Bewoners hebben sindsdien ook gewoon een adres, compleet met straatnaam en postcode. Het is dus niet zo dat allebewoners op het adres ‘Vinkeloord 1’ staan ingeschreven. De VvE heeft sluitende afspraken gemaakt met de gemeente over de oplevering om niet van de straten, openbare verlichting en riolering.

De gemeente Zundert heeft vanaf het gemeenteraadsbesluit eind 2004 nog tot juni 2007 moeten wachten voordat de provincie akkoord ging met herbestemming van Parc Patersven. Ook waren Gedeputeerde Staten heel stellig in het voorstel over een eventuele beleidswijziging in de toekomst:

Eerst nadat de resultaten van de herbestemming en herinrichting van Parc Patersven bekend zijn, kan bezien worden of er een generieke beleidswijziging gewenst is om ook andere recreatieparken voor herbestemming in aanmerking te laten komen en zo ja, onder welke voorwaarden. In het concept principe-standpunt hebben wij daartoe een aantal criteria verwoord. Omdat een aantal de door ons benoemde aspecten eerst na langere termijn meetbaar zijn, stellen wij daarbij voor een eerste evaluatie op te stellen over circa 3 jaar.

In gewoon Nederlands: gemeenten en bewoners van andere parken die hun kans op legalisatie schoon zagen, maken pas kans na een evaluatie van het ‘experiment Parc Patersven’.  Maar goed, wellicht is de provincie niet doof voor parken waar de omstandigheden heel anders zijn dan in het Zundertse Parc Patersven.

Woensdag hoop ik weer wat andere gezichtspunten te horen van de lokale politiek.