Tag-archief nWRO

Welke kant op? Praat mee!

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd121 x bekeken


Gisteren werd ik gebeld of ik voor ‘Samen ruimte maken in Brabant’ een stelling wilde formuleren. Op deze webpagina kan iedere Brabander mee praten over de toekomst van de ruimte in onze provincie.

Nu ben ik derde woordvoerder op dit terrein, maar over landbouw en natuur heb ik iets meer te vertellen, dus dat thema koos ik.

Dus, wil je meediscussiëren over de keuzes waar we in Brabant voor staan als het gaat over ruimtelijke ordening (waar plannen we woningbouw, natuur, snelwegen, bedrijventerreinen, water en landbouw), klik dan hier en lever je bijdrage. Even doorklikken naar de dilemma’s, succes!

Snelle link naar het landbouw-dilemma.

Deel

SP-ers op fractiebezoek

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd123 x bekeken


Vandaag een lange dag op het Provinciehuis met: bezoek van 2 SP-afdelingen; een fotograaf van het Brabants Dagblad; fractie-overleg en puntjes op de ï voor de symposia.

Het is altijd leuk om SP-afdelingen op bezoek te krijgen. Je hebt de kans om mensen te vertellen waar je mee bezig bent in Provinciale Staten (PS) en mensen brengen verhalen mee over wat er speelt op lokaal niveau. Daarnaast is het ook nog eens gezellig. Vandaag waren actieve leden uit Oosterhout en uit Geertruidenberg naar ‘s-Hertogenbosch gekomen. Op de foto boven de fractie en de bezoekers. De foto is geleend van het weblog van Cecile Visscher.

Tijdens de bijeenkomst zat ik te wachten op de fotograaf van de krant. Het Brabants Dagblad had nog wel een foto in het archief maar die was wat gedateerd (die moet minstens 12 jaar oud zijn geweest). Dat strookt inmiddels niet meer met de werkelijkheid. Na eenvertraging (er was iets verkeer gegaan met telefoonnummers) ben ik om 15.00 uur even uit het fractie-overleg gegaan om buiten wat foto’s te laten nemen door Ruud Rogier van de fotoredactie.

Bij de fractie hadden we twee jarigen, beide uit Eindhoven: Willemieke Arts en Marijke Kamphorst. En dus werd er gezongen én dubbel getrakteerd.De vergadering ging er wat losjes aan toe vandaag, de sfeer was goed. Essent en de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening waren wel de belangrijkste onderwerpen. Beiden komen volgende week aan bod tijdens een tweedaagse vergadering van PS.

En zoals zo vaak moet er tussendoor ook nog van alles geregeld worden. Zo werd ik gebeld of ik ‘even’ naar de folder voor de Roze Zaterdag wilde kijken. Na wat heen en weer gebel kreeg ik hem dan toch digitaal binnen (en dat allemaal tijdens de vergadering – daar voel ik me niet echt prettig onder, maar soms kan het niet anders) en toen bleek er het nodige niet te kloppen. Eind goed al goed, volgende week worden ze bezorgd, ruim op tijd dus.


Veerle Sleegers

Tot slot hebben Veerle en ik nog wat zaakjes geregeld rond het symposium over de megastallen aanstaande maandag in Rijkevoort. En toen was het met wat nakletsen al weer ruim na vijven voordat ik in de auto stapte om naar huis te gaan. En dan is niets zo lekker als mee blèren met heerlijke muziek in de auto. In dit geval stonden Frédérique Spigt en Sapho op het menu.

Provincie Groningen ruimt op

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd119 x bekeken

Onderstaand bericht van volkskrant.nl kan ik van harte aanbevelen. Het toont aan dat wat wij willen wél kan, als je maar wilt. De provincie Groningen pakt de verrommeling daadkrachtig aan…

…daar waar andere provincies het laten liggen. Een citaat:

Deze strakke regie is het antwoord dat Groningen heeft gevonden op de verrommeling van stad en ommeland. Daarvoor heeft de provincie een provinciale bouwmeester in dienst, in de persoon van Theo Hoek. Gemeenten moeten beter, dieper en langer nadenken over hun uitbreidingen, vindt hij. ‘Het gaat erom dat er niet telkens gedachteloos een laagje over de geschiedenis wordt neergelegd – hup weer een flupje huizen tegen het dorp aangefledderd en klaar – maar dat er wordt nagedacht over de langere termijn.’

Lees het hele artikel op volkskrant.nl, klik hier. De moeite waard!

Deel

Provinciewerk vandaag

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd163 x bekeken


Vandaag ben ik buiten de deur en thuis aan het werk geweest. Vanochtend bij de krant op de thee voor een interview over het symposium en thuis wat zaken afgewerkt. vanavond naar het Provinciehuis voor de behandeling van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening…

in de commissie Ruimte & Milieu. Ik ben als lid aanwezig, vooral als steun voor Veerle Sleegers, die het werk van Spencer Zeegers overneemt (hoe zou het weer in Zweden zijn?).

Vantevoren of na afloop zullen we nog wat puntjes op de ï zetten voor de discussie-avond over megastallen in LOG Haps/Rijkevoort (LOG staat voor Landbouw-ontwikkelingsgebied). De discussieavond is op maandag 23 juni om 19.30 uur in Dorpshuis De Poel, Van den Bergplein 10 in Rijkevoort (gemeente Boxmeer).

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten
Even een intgeressant weetje van de besluitenlijst van GS:

6. Duurzame landbouw in Noord-Brabant

Op 1 juli 2008 treedt de subsidieregeling ‘Duurzame landbouw in Noord-Brabant’ in werking. GS hebben deze vastgesteld. Dit is een juridisch instrument om subsidie te kunnen verlenen aan projecten die bijdragen aan duurzame landbouwdoelen. Deze zijn vastgelegd in het Programma Landelijk Gebied (pMJP) en in het ‘Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’. In het totaal is er tot 2013 €8,6 miljoen beschikbaar.

De hele lijst is op brabant.nl te raadplegen, klik hier. Dit gaan we een sgoed bestuderen. Want ook luchtwassers (die de vuile lucht van vakensstaleln moet filteren zien GS nogal eens als een duurzame investering. Wij van de SP-fractie zien dat toch anders.

1/2 Dagje Staten

Gepubliceerd op 6 reacties3minuten leestijd160 x bekeken


Vandaag een half dagje Provinciale Staten PS) voor mij, en ik ben erg blij dat ik zo consequent ben geweest voor mezelf. Eenmaal thuis slaat de vermoeidheid pas echt toe, een kwestie van niet willen toegeven of zo. Toch heb ik mezelf een beetje nuttig kunnen maken.

Bij aankomst liep ik tegen een half afgebouwde blauwe muur aan van Milieudefensie, die actie voerde tegen het volbouwen van Moerdijk en de polder bij Dinteloord. Omdat ik ‘Gasten van de Staten’ had, moest ik na een kennismaking weer snel verder. De woordvoerder zette me wel op het verkeerde been toen hij zei dat Moerdijk & Dinteloord op de agenda stonden.

Ons standpunt over Moerdijk is helder:

Wordt in het huidige beleid voor de stedelijke woningbouw het principe zuinig ruimtegebruik nog enigszins gehanteerd, bij bedrijventerreinen is dat nog steeds niet gebruikelijk. De SP vindt dat de nadruk veel meer moet liggen op duurzame herstructurering van bestaande bedrijventerreinen in plaats van steeds maar weer nieuwe terreinen te ontwikkelen.

Het bovenregionale bedrijventerrein Moerdijk 2 dient daarom definitief te worden afgeblazen. Een realistische behoefteraming dient het uitgangspunt te vormen voor alle (ruimtelijke) beslissingen over herstructurering of nieuwe aanleg.

Maar het SP-standpunt over Dinteloord is wankelende. In de vorige periode waren we voor het aanwijzen van de Dinteloordse polder als glastuinbouwgebied. Zelf ben ik er niet zo blij mee, Spencer Zeegers ook niet. En vandaag bleek dat we ons standpunt opnieuw gaan bekijken.

Gasten van de Staten
Steeds meer statenleden krijgen het door, alleen de wachttijd loopt enorm op (er is weer plek in maart 2009), nu ook meer burgers zich spontaan melden om een dagje Gast van de Staten te zijn. Vandaag had ik een clubje Tilburgse en Bossche COC-ers te gast, maar die werden ruimschoots in aantal overtroffen door mensen uit de hele provincie die zich zelf hadden aangemeld.

Ik heb de Tilburgse COC-bestuurders gekoppeld aan SP-statenlid Veerle Sleegers, sinds kort fractievoorzitter in de Tilburgse gemeenteraad, om wat bij te praten.

De vergadering van Provinciale Staten (PS) is vandaag begonnen met vuurwerk. Meteen aan het begin heeft Mieke Geeraedts (VVD) namens de voltallige oppositie en PvdA + VVD gevraagd heeft om de behandeling een maand uit te stellen. Gedeputeerde Rüpp was not amused en gebruikte grote woorden.  Zie ook het bericht van gisteren over de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Essent (& Nuon?)
Wouter heeft net een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over Essent. De SP wil:

‘een meningsvormend debat met de andere aandeelhouders over het aandeelhouderschap van Essent en de daarmee samenhangende gewenste ontwikkeling van de energiesector’

Zijn eerste toespraak in Provinciale Staten vindt later vandaag plaats, vandaar alvast de foto waar Wouter de motie toelicht. En hier de koppeling naar zijn blog met een uitgebreid verslag.

PS: Zit ik me achteraf af te vragen of ik me nou schuldig moet voelen of niet. Ik houd het er maar op dat het eerlijker is zó. Ook Statenlid van de PvdA-fractie  was ziek, dus dat streept lekker weg tegen mijn stem. Dus toch maar geen schuldgevoel, heeft ook geen zin.

Monsterverbond met VVD

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd154 x bekeken


Een monsterverbond van oppositie en de VVD voert morgen de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO) af van de agenda van Provinciale Staten PS). Dat schrijft het Brabants Dagblad zojuist.

Ik had verwacht dat ook de PvdA in zou stemmen met een uitgestelde behandeling van de nWRO. Klik hier voor het stuk op brabantsdagblad.nl. Het verschuiven van de behandeling (in onze fractie door Spencer Zeegers) is geen overbodige luxe. Normaalgesproken wordt een statenvoorstel eerst in de commissie behandeld, pas daarna in PS. Het in de commissie behandelde voorstel was heel anders dan het voorstel dat morgen op de agenda staat. Dat komt omdat onder druk vanminister Cramer, gedeputeerde Paul Rüpp een ommezwaai heeft gemaakt van 180º.

Bijna tegen de verdrukking in bleef hij weigeren een verordening in te stellen. Door de verordening krijgen PS een controlerende vinger in de pap. Los daarvan kan de provincie d.m.v. een verordening gemeenten bepaalde zaken opleggen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke Ordening in de commissie

Gepubliceerd op 2 reacties2minuten leestijd180 x bekeken


Vanochtend om 09.30 uur het vervolg van de introductie Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) bijgewoond en aansluitend de laatste commissievergadering voordat ook voor ons het zomerreces eindelijk is begonnen. De WRO is vreselijk technisch, maar heel belangrijk. Er is een nieuwe Wet RO. Voor zittende Statenleden was de oude wet soms al ingewikkeld genoeg en nu vallen we als nieuwe Statenleden met onze neuzen in de boter: de nieuwe wet moet op provinciaal niveau ingepast worden.