Tag-archief Noord-Brabant

De foto’s van eergisteren

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd145 x bekeken

v.l.n.r. Wouter, Cecile, Mia
De batterij is weer opgeladen (in elk geval die van de camera). Hier zijn alsnog de foto’s van de regioconferentie die de SP zaterdag in Einhoven hield + een nagfekomen groepsfoto van het werkbezoek aan Boxtel. Foto boven v.l.n.r. Wouter, Cecile, Mia voor de microfoon.


De lachende dame is Tonny Wouters uit Schijndel. Wouter fotografeert ondertussen mij, met eenzelfde camera.


Tweede Kamerlid Ronald van Raak.

 
Hans van Heijningen             Nico Heijmans

En de nagekomen groepsfoto van het werkbezoek aan Boxtel:

Regioconferentie

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd176 x bekeken

foto: Wouter van der Staak
Gisteren geen tijd meer voor een blog over de regioconferentie, vandaag blijkt de batterij van mijn camera leeg. Deze foto heb ik geleend van Wouter van der Staak. Op zijn blog meer foto’s en een verslag.

Toch eens vragen hoe het hem wél lukt met eenzelfde camera scherpe foto’s te maken.

Maar terug naar de regioconferentie waar om te beginnen de Statenfractie verantwoording aflegde voor het afgelopen jaar. Er was vanuit het partijbureau aangedrongen op één A4-tje tekst terwijl een uur en een kwartier was ingeruimd voor dit onderdeel. Gelukkig leidde dit tot de nodige vragen en opmerkingen vanuit de zaal, waardoor fractievoorzitter Nico Heijmans wat dieper op enkele zaken in kon gaan. Hij herhaalde nog maar eens de wens van de fractie om vooral uitgenodigd te worden voor werkbezoeken.

gedeelde toekomst
Na de pauze werd de integratienota van de SP besproken: Gedeelde toekomst, voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie. Een hele discussie volgde of de term allochtoon (waarvan er volgens de officiële definitie niet veel in de zaal zaten) nog wel zinnig was. De termen migrant en migrantenkinderen zouden beter zijn. Veel principiële problemen hadden de Brabantse SP-ers niet met de nota. Heel veel echt nieuwe zaken staan er dan ook niet in, dat zou ook vreemd zijn.

Wel een interessante discussie over artikel 23 van de Grondwet, waar de vrijheid van onderwijs geregeld wordt. Eigenlijk is de meerderheid van de aanwezige partijleden voor afschaffing van artikel 23 (religieus onderwijs mag door de ouders op vrije dagen zelf georganiseerd worden). Maar als de SP dat nu zou roepen worden meteen de gelovige stellingen betrokken, waardoor er helemaal niets verandert. En dat terwijl er wel degelijk problemen zijn met eenzijdig samengestelde scholen.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor eenzijdig samengestelde wijken. Daar is niet alleen sprake van een witte vlucht, maar ook van een zwarte. Iedereen die het zich kan permiteren vertrekt naar een betere plek. Hierdoor blijven de achterstandsbuurten steeds weer aangevuld met sociaal-economisch zwakke bewoners, niet zelden migranten. Dáár moet dus wat aan gedaan. En daar kunnen we als SP met de nota in de hand mee aan de slag. 

Symposium homo-emancipatie

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd169 x bekeken

De afgelopen dagen ben ik samen met Mahmut Erciyas druk in de weer geweest met de voorbereiding van een symposium over homo-emancipatie in Noord-Brabant. De datum en plaats zijn bekend, de deelnemers zijn aangezocht.

Wie geïnteresseerd is noteert alvast in zijn of haar agenda: woensdagavond 25 juni in Tilburg. Exacte tijd en locatie worden binnenkort bekend. Tijdens het symposium moet duidelijk worden wat een provincie mag en kan doen op het gebied van emancipatie van homo’s, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders. Welke kansen laten we in Brabant liggen en wat kunnen we leren van andere provincies, die wél wat doen op dit terrein?

Dit vloeit allemaal voort uit het convenant wat onder andere de SP vlak voor de verkiezingen in 2007 hebben ondertekend met COC Brabant en LKG T&T. Binnenkort meer hierover. De bijeenkomst is uiteraard openbaar maar wie in elk geval uitgenodigd worden voor het symposium zijn statenleden en de mensen waar het uiteindelijk over gaat. 

 

En de winnaar is: Ivo

Gepubliceerd op 2 reacties1minuten leestijd154 x bekeken

Helaas voor gedeputeerde Onno Hoes, maar Ivo Opstelten is met ruime cijfers winnaar geworden van de verkiezing voor het voorzitterschap van de VVD. Opstelten haalde 67%, en Hoes 31% van de stemmen binnen. Zie de VVD-pagina voor de volledige uitslag. Het was dus helemaal niet zo spannend als iedereen dacht. Behalve voor de kandidaten zelf natuurlijk. En nu weer/harder* aan de slag voor een beter milieu in Brabant.

* doorhalen wat niet van toepassing is

Kleur

Gepubliceerd op 3 reacties1minuten leestijd172 x bekeken


Het werd een beetje saai op mijn blog vond Cees. Hij had gelijk, maar de laatste dagen weinig tijd voor mooie foto’s. Aangezien ik vanochtend letterlijk op mijn bek ben gegaan (exusez voor het onparlementaire taalgebruik), en omdat ik niets hoefde te zeggen in de commissie, hier maar een kleurrijk kunstwerk uit het provinciehuis.

Ik kwam suf en met een behoorlijk gehavend gezicht het provinciehuis binnen. Ik ben soms nogal ‘ongelukkig’ in mijn bewegingen. vermoeidheid is dan een extra stimulans voor een ongelukje. En vanochtend moest ik niezen. En in tegenstelling tot sommige mensen die imploderend niezen, doe ik het met een explosie. En toen ging het mis.

Ik sloeg met mijn hoofd snoeihard op de hoek van een eetkamerstoel (alsof ik Woody Woodpecker na wilde doen). Resultaat: op twee plaatsen een tand door mijn lip – dus dikke lippen – en een bult met uitdijende rode plek onder mijn oog. En een beschadigde stoel (viel wel mee, stukje rotan afgebroken). En ik aan iedereen uitleggen dat ik wel slachtoffer van huiselijk geweld was, maar dat ik zelf de dader was.

Later (of morgen) meer over de commissie en de officiële aanbieding van het SP-rapport over de nachtbussen.

Grijze bobo’s & meer in Antwerpen

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd213 x bekeken


Na mijn aanvankelijke scepsis heb ik besloten toch maar mijn licht te gaan opsteken bij het startschot van Interreg IV, de grensoverschrijdende rehionale samenwerking. Ik verwachtte veel bobo’s en hoopte op nuttige contacten. Uiteindelijk wel wijzer geworden, maar er waren te veel bobo’s (vooral ook weer veel grijze mannen) om de nuttige contacten eruit te pikken.

Mijn insteek om samen met Gonny Andreas naar Antwerpen te gaan, was om te bekijken of wij iets met dit programma zouden kunnen op milieugebied. Met name naar aanleiding  van een aantal schriftelijke vragen over grensover-schrijdende milieu-problematiek. Steeds kwam het erop neer dat onze gedeputeerden in overleg zouden moeten met de gedeputeerden aan de andere kant van de grens. Mijn vraag is eigenlijk of er meer mogelijk is dan reageren op incidenten.

programma
Er was een hele ochtend uitgetrokken voor het programma, waarin naast toespraken van de Vlaamse minister Patricia Ceysens, plaatsvervangend directeur-generaal Economische Zaken Bert de Vries (minister Van der Hoeven had afgezegd) en natuurlijk eurocommissaris Danuta Hübner, een sofagesprek op het podium plaatsvond. Op één van de zetels nam ook Annemarie Moons plaats.


Eurocommissaris Danuta Hübner

Over Hübner kan ik kort zijn. Het zal ongetwijfeld van groot belang zijn geweest dat ze aanwezig was, Daunta Hübner had een persoonlijke tolk bij zich.maar haar toespraak in gebrekkig Engels was zo langdradig en monotoom, er kwam geen einde aan en op een gegeven moment was ik er niet meer bij. Vlaams minister Ceysens deed het wat dat betreft beter: kort en bondig. Maar de ambtenaar die minister Van der Hoeven mocht vervangen was een begenadigd spreker: inhoudelijk en geestig.

sofagesprek
In het sofagesprek werden acht gedeputeerden van de deelnemende provincies doorgevraagd naar hun ideeën over Interreg. De beide  provincies Limburg gingen daarbij verder, de colleges van Gedeputerde Staten vergaderen elke twee weken gezamenlijk. De onnatuurlijke scheiding van Limburg wordt zo een beetje teruggedraaid.

Opvallende uitspraak van Annemarie Moons (PvdA): “Je moet elkaar iets gunnen, over politieke grenzen heen”. Eentje om te onthouden.

milieu?
Wat opviel was dat minister Ceysens terugekomen was van een reis baar Seattle en Vancouver met de boodschap dat dáár alles om duurzaamheid en herwinbare energie en grondstoffen draait. Het milieu was daar veel meer nog dan hier het geval is, een prioriteit. Met name in het bedrijfsleven. Die boodschap was helder, hopelijk slaat dit over naar het Vlaams-Nederlandse bedrijfsleven.

Of wij er zelf iets met Interreg kunnen als Provinciale Staten is de vraag. Het gaat om grensoverschrijdende projecten die ingediend kunnen worden door bedrijven en organisaties. Deze zullen worden getoetst aan drie waarden: Economie (50%) en mens & milieu ieder 25%. Op de webstek van Interreg IV is te lezen wat men hieronder verstaat. Het milieu komt met name aan bod onder de noemer ‘mens’.

Opvallend was dat onder de aanwezigen geen vertegenwoordigers waren van Noord-Brabantse milieuorganisaties, daar waar de Vlaamse natuur- en milieuclubs wel gebruik hadden gemaakt van de uitnodiging. Onderschatten we het belang ervan in Brabant? De toekomst zal het leren. Overigens was het aantal statenleden ook dun gezaaid, zowel van Nederlandse al svan Vlaamse zijde.

De grote vraag die bij mij overbleef: is er nog enige vorm van democratische controle over de pot van (naar ik meen) € 96,- voor projecten. En verder ben ik nieuwsgierig in hoeverre er invloed uit te oefenen valt als projecten niet goed genoeg getoetst worden op mens- & milieu-aspecten.

het startschot
Het officiële moment bestond eruit dat elke gedeputeerde zijn of haar provincie op de Interregkaart plakte. Dit ontlokte de moderator de uitspraak (en nou net bij Annemarie Moons) toen er wat grensoverschrijdend geplakt werd: “Mevrouw de gedeputeerde, u maakt er een broddelwerk van”. Een grapje uiteraard.

op zoek naar de fractiekamer

Het provinciehuis van Antwerpen.Omdat het ondoenlijk was tussen de genodigden dat ene statenlid uit de provincie Antwerpen te pikken, ben ik in het provinciehuis op zoek gegaan naar de fractiekamer van Groen! (de Vlaamse variant van GroenLinks).  Helaas bestond die niet en het zou ook wel heel toevallig geweest zijn als er iemand aanwezig geweest was.

Blogs op brabant.nl

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd159 x bekeken

Ik heb de griffier van Provinciale Staten per e-post een berichtje gestuurd met het verzoek om de weblogs van de actief bloggende statenleden te vermelden op de provinciepagina’s waar de statenleden voorgesteld worden. Die van de Gedeputeerden staan er prominent vermeld, terwijl de meeste gedeputeerden-blogs nauwelijks bijgehouden worden. In de marge van het fractie-overleg trof ik Ellen Wöltgens, de griffier. Ze beloofde om het in het presidium (overleg van fractievoorzitters) aan de orde te stellen. Afwachten dus. De koppelingen naar de wél bijgehouden Brabantse politieke blogs, vind je hier.

Deel

Steenkoolgestookt

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd146 x bekeken

Vandaag na een lange dag lezen, schrijven, telefoneren, vergaderen, overleggen (soms tegelijk) is het Aloysia Jetten van de Brabantse Partij en mij gelukt om gezamenlijk schriftelijke vragen op te stellen over de voorgenomen bouw van steenkolengestookte energiecentrales in Antwerpen en Geertruidenberg.

Geacht College,Zoals u inmiddels ongetwijfeld hebt vernomen is energiebedrijf E-on van plan om net over de grens, in de Belgische provincie Antwerpen, een nieuwe kolengestookte centrale te bouwen. Een M.E.R.-procedure is in voorbereiding.  Onder de West-Brabantse bevolking is inmiddels veel beroering ontstaan over alweer een vervuilend bedrijf aan de andere kant van de grens. Inwoners en gemeentebesturen maken zich zorgen over de effecten op het milieu en volksgezondheid. Ook gedeputeerde Hoes heeft zich al uitgelaten en zegde in BN/de Stem al toe extra meetapparatuur te plaatsen. Ook in onze provincie bestaan inmiddels vergevorderde plannen om een steenkoolgestookte centrale te bouwen. De fracties van de SP en de Brabantse Partij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan uw College:

 

 1. Onderkent uw college de onrust die onder inwoners van West-Brabant is ontstaan door de komst van twee kolengestookte energecentrales in de regio? Zo nee, waarom niet?

   

 2. Zijn er risico’s voor de volksgezondheid als de twee kolengestookte centrales als deze, gerealiseerd zijn? Zo ja, welke? Zo nee, kunt u toelichten waarom uw college van mening is van niet?

   

 3. Kan uw college aangeven wanneer de door gedeputeerde Hoes toegezegde snuffelpalen voldoende (ook volgens de gemeenteraad van Woensdrecht) worden geplaatst in Woensdrecht en of deze ook bijtijds in Geertruidenberg geplaatst zullen worden?

   

 4. De fracties van de SP en de Brabantse Partij staan een grootschalige toepassing voor van kleinschalige duurzame energie. Bent u het met onze fracties eens dat de oplossing in de toenemende vraag naar energie meer hierin gezocht moet worden, dan in de bouw van vervuilende kolencentrales?

   

 5. Is uw college het eens met de fracties van Brabantse Partij en SP dat de provincie in bovenstaande ontwikkelingen haar regierol moet nemen? Zo ja, hoe en waneer? Zo nee, waarom niet?

   

 6. Voor wat betreft de nieuwe kolencentrale in Geertruidenberg is uw college de vergunningplichtige. Is het college van GS het met de fracties van de Brabantse Partij en SP eens dat de volgende voorwaarden moeten worden gekoppeld aan de vestiging van deze centrale, namelijk:

·                    de best bewezen techniek wordt gebruikt;

·                    CO2 wordt maximaal teruggewonnen en bijvoorbeeld geleverd aan kassen

·                    de centrale moet de mogelijkheid hebben om met schone biomassa bijgestookt te worden.

·                    gedeelte van het warmteverlies ingezet wordt t.b.v stadsverwarming

Zodat het effect wordt bereikt dat reeds deze centrales voldoen aan de Europese richtlijn voor 2020: alle nieuwe energiecentrales CO2-neutraal.

 

 1. Bent u bereid in overleg te gaan met uw collega’s van de Vlaamse provincie Antwerpen om te komen tot een gemeenschappelijk beleid aangaande vervuilende industrie langs de gemeenschappelijke grens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

   

 2. De door de EU maximaal toegestane emissies van zwaveldioxine (SO2) zijn voor België 99 kiloton en voor Nederland 50 kiloton. Is deze EU-richtlijn al geïmplementeerd in beide landen? Klopt het dat door een steenkolen gestookte energiecentrale net over de grens in België, juist in Nederland de grenzen overschreden worden. Welke regelgeving is hier leidend? Bent u bereid bij de EU en de nationale overheden van België en Nederland aan te dringen op overleg inzake grensoverschrijdende overlast van zware industrie en afstemming van de normen voor uitstoot?

Het persbericht over de vragen vind je hier.

 

Leuk maar heel vermoeiend deze dagen. Veel geleerd en veel nuttige contacten opgedaan. Jammer dat ik de excursie naar Haps moest missen, maar we gaan een keer een afvaldeskundige uitnodigen in de fractie. Morgen even geen scholing, ik ben toe aan wat ruimte voor mezelf. Volgende keer beter. Ik heb voorgesteld om met de fractie eens uitgebreid stil te staan bij ons functioneren, buiten de fractievergadering om. We zijn nu een jaar bezig en er is veel veranderd voor de SP. De fractie was het er mee eens en we gaan nu nadenken over de invulling van het programma.

 

Op deze plaats wil ik graag de mensen bedanken die me de afgelopen dagen een stuk wijzer gemaakt hebben. Zonder hun deskundigheid en inzet had ik nog zitten ploeteren.

Shell over de schreef

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd172 x bekeken

De gifwolk etheenoxide die in 2004 bij Shell Moerdijk ontsnapte was veel groter van omvang dan het bedrijf aanvankelijk meldde. Shell is hiermee in overtreding geweest, want het had dit direct moeten melden. De provincie gaat nu bekijken of maatregelen genomen moeten worden met betrekking tot de milieuvergunning. En ik zal moeten bekijken of de provincie niet meer kan doen dan dat.

Hieronder het persbericht dat de provincie vandaag publiceerde:

Second opinion naar wolk etheenoxide Shell Moerdijk
 
De provincie Noord-Brabant vraagt aan een onafhankelijk onderzoeksbureau een second opinion naar de omvang van de wolk etheenoxide die in 2004 bij Shell Moerdijk ontsnapte. Vandaag maakte Shell bekend dat er zo’n 5300 kilo ontsnapt was; aanzienlijk meer dan de 1000-2000 kilo waar men in 2004 van uitging. De provincie heeft vandaag het functioneel parket van het Openbaar Ministerie hiervan op de hoogte gebracht.

Onderzoeksbureau TNO heeft, in opdracht van Shell, op basis van de controleberekening de volgende conclusie getrokken: “met betrekking tot het incident en rekening houdend met meteorologische condities tijdens het incident, concludeert TNO dat geen gevolgen voor de volksgezondheid worden voorzien voor omwonenden rondom de locatie Shell Moerdijk”.

Shell heeft op basis van de door hun in 2004 ingediende rapportage een aantal maatregelen voorgesteld die dit soort incidenten moeten voorkomen. Zo is er een extra beveiligingssysteem aangebracht en zijn alarmen veiligheidshalve nagelopen. De provincie zal naar aanleiding van recente bevindingen bekijken of maatregelen met betrekking tot de milieuvergunning noodzakelijk zijn.

Shell dient op basis van de Wet milieubeheer dergelijke incidenten direct te melden.