Tag-archief Noord-Brabant

Limburgs Parlement

Gepubliceerd op 2 reacties1minuten leestijd191 x bekeken

In Limburg heet de provinciale volksvertegenwoordiging (Provinciale Staten) vanaf nu het Limburgs Parlement.

Provinciale Staten gaan zich voortaan Limburgs Parlement noemen. Dat is unaniem besloten. De 47 statenleden denken dat de naam Limburgs Parlement herkenbaarder is voor de burger. In het recente bevolkingsonderzoek stelde een meerderheid die naam ook voor.

In officiële stukken blijft de naam Provinciale Staten wel gehandhaafd, omdat dat wettelijk niet anders kan.

Het bericht komt van L1, de Limburgse publieke omroep. Of moet ik voortaan staatsomroep zeggen, zoals ik ook Omroep Brabant wel eens gekscherend noem? Dit laatste vanwege de subsidiëring door de provincie.

Wanneer krijgen wij het Noord-Brabants Parlement? Brabants Parlement bezorgt onze Zuiderburen waarschijnlijk de kriebels, daar ligt namelijk ook nog wat Brabant: de huidige provincies Antwerpen, Vlaams Brabant, Waals Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren tot het vroegere Hertogdom Brabant

Ik dwaal nu wel erg af, maar weinigen weten dat de kroonprins van België en zijn vrouw de titel Hertog en Hertogin van Brabant dragen.

Fractievergadering

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd144 x bekeken


Vandaag fractievergadering (de foto is van Wouter van der Staak) en heel even waren we compleet. Het was een lange bijeenkomst en na afloop was ik als een vaatdoek.

Het werd maar weer eens duidelijk hoe vol de agenda van ‘mijn’ commissie is. Waar de anderen tot aan het reces (politieke term voor vakantie) nog maar één commissievergadering hebben, waarbij de agenda niet overladen is, de commisie Ruimte & Milieu komt nog drie keer bij elkaar.

Interessantste mededeling is denk ik wel dat we nog eens gaan praten over ons standpunt over het Agro Food Cluster bij Dinteloord, gemeente Steenbergen. Daar is veel glastuinbouw gepland en het verzet groeit en groeit. Welke standpunt het uiteindelijk wordt kan ik nu nog niet zeggen, maar het is niet zeker dat we vóór glastuinbouw op die schaal in de open polder blijven.

 
Met de ‘muur van ellende’ protesteerde Milieudefensie vorige week voorafgaand aan de Statenvergadering o.a. tegen de ontwikkelingen in Dinteloord.

Verder hebben we het onder andere gehad over Essent (welke strategie gaan we voeren om verkoop/fusie tegen te gaan?); De Heus in Ravenstein – ik heb uitgelegd wat de nieuwe milieubeschikking inhoudt; de busstakingen; de symposia die we organiseren vlak voor de vakantie; geluidsoverlast van de provinciale weg N289 in Hoogerheide; en nog veel meer.

Ik houd het hier even bij. Morgen geen scholing voor mij, even een dagje uitpuffen van weer een drukke week en zondag weer aan de slag als gast in politiek café Buskruit!

1/2 Dagje Staten

Gepubliceerd op 6 reacties3minuten leestijd186 x bekeken


Vandaag een half dagje Provinciale Staten PS) voor mij, en ik ben erg blij dat ik zo consequent ben geweest voor mezelf. Eenmaal thuis slaat de vermoeidheid pas echt toe, een kwestie van niet willen toegeven of zo. Toch heb ik mezelf een beetje nuttig kunnen maken.

Bij aankomst liep ik tegen een half afgebouwde blauwe muur aan van Milieudefensie, die actie voerde tegen het volbouwen van Moerdijk en de polder bij Dinteloord. Omdat ik ‘Gasten van de Staten’ had, moest ik na een kennismaking weer snel verder. De woordvoerder zette me wel op het verkeerde been toen hij zei dat Moerdijk & Dinteloord op de agenda stonden.

Ons standpunt over Moerdijk is helder:

Wordt in het huidige beleid voor de stedelijke woningbouw het principe zuinig ruimtegebruik nog enigszins gehanteerd, bij bedrijventerreinen is dat nog steeds niet gebruikelijk. De SP vindt dat de nadruk veel meer moet liggen op duurzame herstructurering van bestaande bedrijventerreinen in plaats van steeds maar weer nieuwe terreinen te ontwikkelen.

Het bovenregionale bedrijventerrein Moerdijk 2 dient daarom definitief te worden afgeblazen. Een realistische behoefteraming dient het uitgangspunt te vormen voor alle (ruimtelijke) beslissingen over herstructurering of nieuwe aanleg.

Maar het SP-standpunt over Dinteloord is wankelende. In de vorige periode waren we voor het aanwijzen van de Dinteloordse polder als glastuinbouwgebied. Zelf ben ik er niet zo blij mee, Spencer Zeegers ook niet. En vandaag bleek dat we ons standpunt opnieuw gaan bekijken.

Gasten van de Staten
Steeds meer statenleden krijgen het door, alleen de wachttijd loopt enorm op (er is weer plek in maart 2009), nu ook meer burgers zich spontaan melden om een dagje Gast van de Staten te zijn. Vandaag had ik een clubje Tilburgse en Bossche COC-ers te gast, maar die werden ruimschoots in aantal overtroffen door mensen uit de hele provincie die zich zelf hadden aangemeld.

Ik heb de Tilburgse COC-bestuurders gekoppeld aan SP-statenlid Veerle Sleegers, sinds kort fractievoorzitter in de Tilburgse gemeenteraad, om wat bij te praten.

De vergadering van Provinciale Staten (PS) is vandaag begonnen met vuurwerk. Meteen aan het begin heeft Mieke Geeraedts (VVD) namens de voltallige oppositie en PvdA + VVD gevraagd heeft om de behandeling een maand uit te stellen. Gedeputeerde Rüpp was not amused en gebruikte grote woorden.  Zie ook het bericht van gisteren over de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Essent (& Nuon?)
Wouter heeft net een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over Essent. De SP wil:

‘een meningsvormend debat met de andere aandeelhouders over het aandeelhouderschap van Essent en de daarmee samenhangende gewenste ontwikkeling van de energiesector’

Zijn eerste toespraak in Provinciale Staten vindt later vandaag plaats, vandaar alvast de foto waar Wouter de motie toelicht. En hier de koppeling naar zijn blog met een uitgebreid verslag.

PS: Zit ik me achteraf af te vragen of ik me nou schuldig moet voelen of niet. Ik houd het er maar op dat het eerlijker is zó. Ook Statenlid van de PvdA-fractie  was ziek, dus dat streept lekker weg tegen mijn stem. Dus toch maar geen schuldgevoel, heeft ook geen zin.

Monsterverbond met VVD

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd176 x bekeken


Een monsterverbond van oppositie en de VVD voert morgen de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO) af van de agenda van Provinciale Staten PS). Dat schrijft het Brabants Dagblad zojuist.

Ik had verwacht dat ook de PvdA in zou stemmen met een uitgestelde behandeling van de nWRO. Klik hier voor het stuk op brabantsdagblad.nl. Het verschuiven van de behandeling (in onze fractie door Spencer Zeegers) is geen overbodige luxe. Normaalgesproken wordt een statenvoorstel eerst in de commissie behandeld, pas daarna in PS. Het in de commissie behandelde voorstel was heel anders dan het voorstel dat morgen op de agenda staat. Dat komt omdat onder druk vanminister Cramer, gedeputeerde Paul Rüpp een ommezwaai heeft gemaakt van 180º.

Bijna tegen de verdrukking in bleef hij weigeren een verordening in te stellen. Door de verordening krijgen PS een controlerende vinger in de pap. Los daarvan kan de provincie d.m.v. een verordening gemeenten bepaalde zaken opleggen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Vandaag: Ruimte & Milieu

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd196 x bekekenHier zit mijn uitzicht van vanochtend: v.l.n.r. Eugène de Groot (secretaris van de commissie Ruimte & Milieu), Nico Schouten (SP, commissievoorzitter), en de gedeputeerden Onno Hoes (VVD) en Paul Rüpp (CDA). En geloof het of niet, we waren ondanks de volle agenda, maar dankzij een spreektijdregeling en een uurtje vroeger beginnen, op tijd klaar. 

Mijn kleine camera begin ik eindelijk onder de knie te krijgen, met dank aan Wouter voor de tip. Op de agenda stond vandaag onder andere de tweede termijn van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Jaarstukken. De pillen deed ik dit keer mét boterham tijdens de commissie en ik geloof niet dat iemand het gemerkt heeft.

Jaarstukken 2007
Vorig jaar maakte ik bij mijn eerste behandeling van de Jaarstukken een opmerking over de afrekenbaarheid, om het zo maar te noemen. Er waren geen heldere doelen gesteld en ook was niet duidelijk na te gaan welke doelen nou wel of niet werden behaald. En waarom niet. “Eindelijk…”, verzuchtte Marusjka Lestrade toen, want die riep het al jaren en de groentjes van een jaar geleden zeiden het toen in koor. Nu werd onze kritiek onderschreven door een rapport van de Zuidelijke Rekenkamer die stelde:

De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de Jaarstukken 2007 maakt het voor Provinciale Staten nog niet mogelijk om de controlerende taken ten volle uit te kunnen voeren.

Dit werd onderbouwd met voorbeelden, die we zelf ook hadden kunnen vinden, maar handig was deze steun in de rug wel. Maar er was nog iets vreemds vandaag. Vorige keer werd nogal verbaasd gereageerd op onze inbreng (voor het eerst ook door drie SP-statenleden verwoord). We gingen te veel in op details, het leek wel een verkapte Algemene Beschouwing en dat was toch niet de bedoeling. Vandaag was er een spreektijdregeling, naar grote van fractie. Het CDA had 9 minuten voor twee termijnen, de SP en VVD 6 minuten. De kleine partijen moesten het met 3 minuten doen. In die tijdspanne moesten we dus onze controlerende taak uitvoeren.

Onmogelijk om alle vragen te beantworoden. Wij hielden een lagemener verhaal met enkele inhoudelijke punten. Connie Kerkhofs (CDA) nam de volle 9 minuten in haar eerste termijn en ging dit keer behoorlijk op details in. Niks mis mee, maar wel opvallend gezien de gefronste wenkbrouwen bij onze inbreng vorig jaar. Ik zei namens de SP-fractie dat we overwogen om dit keer de steun aan de Jaarstukken te onthouden. Na Veerle’s opmerking dat het college van Gedeputeerde Staten wel moedwillig bepaalde ontwikkelingen tegenhielden (uitbreiden van boerenbedrijven inkwetsbare natuur) sprongen CDA en VVD als bokken (geiten eigenlijk in dit geval) op de haverkist. Dit was wel een hele zware beschuldiging.

Mijn inschatting is dat we niet ver bezijden de waarheid zitten en dat de felle reactie een poging is tot intimidatie om ons te laten inbinden. Daarnaast wordt dan ook geprobeerd om ons ervan te overtuigen dat we bepaalde zaken niet goed begrijpen. Ik denk dat Veerle en ik het heel goed begrijpen: Boeren in natuurgebieden die willen uitbreiden moet de provincie daarmee niet helpen, maar juist zorgen dat ze elders verder kunnen boeren. En wat zien we de laatste jaren? Het lukt maar mondjesmaat om boeren te verhuizen uit de kwetsbare natuurgebieden. Wel lukt het regelmatig om met kunst en vliegwerk boeren uit te laten breiden.

Drinkwater & industriële onttrekkingen
Omdat de keuze die de commissie in november vorig jaar maakten (waar ik het niet mee eens was overigens) over de bescherming van drinkwater en de industriële ontrekking van drinkwater juridisch niet haalbaar bleek, kreeg de commissie vanochtend de keus uit twee alternatieven, klik hier voor het hele voorstel. GS stelde voor om specifieke maatregelen te onderzoeken in plaats van een bescherming door middel van de Provinciale Milieu Verordening.

Doorgaans is dit goed afgestemd met de collegepartijen, maar toen de heer Petreaus van de Vereniging Industriewater zijn zienswijze nog eens kwam toelichten in de commissie (en hij zat meer op onze lijn), kantelde de houding bij CDA en VVD. Vreemd dat als de industrie iets vindt, de rechtse oren gespitst worden. De kogel is nog niet door de kerk, want eerst worden andere maatregelen onderzocht, maar de strengere bescherming van drinkwater is nog niet van de baan. 

Brussel – eerste dag

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd210 x bekekenDe bedoeling van dit soort werkbezoeken is tweeledig: elkaar (door de fracties heen) beter leren kennen, én kennis opdoen van bepaalde beleidsterreinen. In dit geval wat Brussel voor Noord-Brabant betekent. Wat dat eerste betreft, dat werkt wel op zo’n reisje. Het kennis opdoen werd bemoeilijkt door zware luiken (daar hadden meer mensen last van).

De dag begon met een misverstand. Zonder ontbijt vertrok ik naar het provinciehyis, want er zou een koffie- en theebuffet staan. Handig want ik moest dáár mijn pillen innemen – met voedsel. Er stond wel een buffettafel, met alleen koffie en thee. Met Nico naar het benzinestation voor een ontbijtje en daarna de bus in. 


Hanja Maij Weggen spreekt ons toe via de tv.

Eerst maar eens het programma wat we tot nu toe hebben afgewerkt:

• Bezoek aan het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) met een inleiding over Europa door de heer J. Chabert (voormalig voorzitter Comité van de Regio’s). Gevolgd door een introductie op Europa, de instellingen, verdragen, werkwijze HNP en relatie Brabant en Europa. Bij dat laatste was het vechten tegen de slaap. Ik was al moe, de verteltrant en het onderwerp deden de rest. Verder viel vooral op dat Hanja Maij Weggen erg veel refereerde aan eerdere functies en ervaringen.

• Bezoek aan het Europees Parlement met eerst een lunch aldaar. Hierna volgden drie inleidingen door Lambert van Nistelrooij, Arie Blokland en Toine Manders, Europarlementariërs voor respectievelijk CDA, ChristenUnie en VVD. Ik veerde op toen Van Nistelrooij kwam met de opmerking dat we best dezelfde eisen mogen stellen aan geïmporteerde producten als aan onze eigen producten. Of dat ook gold voor dierenrechten bij vleeimport was mijn vraag. Daarop kwam een heel betoog, aangevuld door Maij Weggen, dat dat in de (nabije)toekomst op het bordje van het Europees Parlement zou komen te liggen.

Vanavond is er in het hotel nog een diner met twee toespraken. Eén van de heer P. Kok, Permanent Vertegenwoordiger en één door Annemarie moons, gedeputeerde.

Voor een uitgebreid inhoudelijk verslag, zie het blog van Marusjka Lestrade, zij heeft zitten tikken tijdens de vorodrachten.

In de bus naar Brussel wordt gewerkt

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd153 x bekekenMet twee bussen is een flinke delegatie van Provinciale Staten onderweg voor een werkbezoek aan Brussel. Onderweg gaat het werk gewoon door (zo ook dit blog). Marusjka Lestrade van D66 is gewoon aan het werk: steun verwerven voor een motie. Later, mits voldoende tijd & verbinding, meer.