Tag-archief megastallen

Voortschrijdend inzicht?

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd152 x bekeken

Wat is dat toch met die oud-CDA-bewindslieden? Zijn ze geen minister meer, krijgen ze plots andere inzichten. Of het is het zodat ze nu wél vrijuit kunnen spreken en als minister niet? Cees Veerman (oud-minister van Landbouw) zegt vandaag dat hij het zó niet bedoeld heeft met de megastallen. Minister Verburg spreekt hem tegen:

Veerman vindt de megastal ontsierend
 
Voormalig Landbouw­minister Cees Veerman vindt dat megastallen een plaats moeten krij­gen in gebieden met industriële productie. „Dat soort grote eenhe­den hoort niet in het landschap. Die ontsieren, het is ook slecht voor het imago van de sector”, zegt Veerman gisteravond in het televisieprogramma Zembla. Volgens de CDA-topman zijn na de varkenspest (1997) landbouwge­bieden aangewezen waar bedrij­ven de ruimte krijgen zich te ont­wikkelen, om de boer een goed in­komen te laten verdienen. „Dit is nooit de bedoeling geweest van die regeling. De overheid zou op het gebied van ruimtelijke orde­ning kunnen zeggen: ‘Dat willen we niet’.”

In totaal zijn er nu 75 plannen be­kend voor een megastal, ook wel varkensflat genoemd. In onder meer Grubbenvorst verzetten om­wonenden zich tegen de komst van een bedrijf met 1,3 miljoen kip­pen, ze vrezen dat fijnstof vrij­komt bij het bedrijf. Ze wendden zich al tot politiek Den Haag, maar verantwoordelijk minister Gerda Verburg (Land­bouw, CDA) vindt dat het Rijk zich niet met deze discussie hoeft te bemoeien.

Vrouw/man zoekt boer m/v

Gepubliceerd op 1 reactie2minuten leestijd134 x bekeken

En niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde of combinatie. Veerle Sleegers en ik zijn op zoek naar boeren, burgers en buitenlui die zich zorgen maken over de kwaliteit van het (leven in) het buitengebied.

De SP roept boeren met een gezinsbedrijf die tegen gemeentelijke onwil of onkunde aanlopen op om zich te melden. Statenlid Slegers: Het zou mooi zijn als elke bezorgde Brabander (boeren maar ook burgers) zijn of haar zorgen aan ons vertelt. Woont iemand bijvoorbeeld in en gemeente die met twee maten meet bij het toepassen van wetten en regels? Mag iemand zijn veeteeltbedrijf niet uitbreiden maar de buurman wel? Moet je als burger je huis uit omdat er een agrarische bestemming op rust? Maar mag de overbuurman wel een tweede woonhuis op zijn erf? Komt er in je buurt veel te grootschalige horeca of recreatie dicht bij kwetsbare natuur? Gaan die geplande megastallen om de hoek zorgen voor veel meer overlast en schade dan de wet of het gezond verstand toelaten? Meld het bij ons!”

Na de voor mens en dier desastreuze varkenspest in 1997 sprak de overheid met alle betrokkenen in Nederland af dat we het anders zouden gaan doen. De nieuwe Reconstructiewet deelde het landelijk gebied zo in dat er ruimte kwam voor duurzame en tegelijk rendabele landbouw. Kwetsbare natuur zou worden beschermd en er kwam ruimte voor natuurrecreatie voor burgers. De SP vindt dat een goede zaak maar ziet dat er ruim tien jaar later veel minder van die afspraken is terechtgekomen dan wenselijk en noodzakelijk is. Ondanks het collectieve voornemen om het goed te regelen. Van Zeeland: “De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Het Brabantse andelijk gebied dreigt ten onder te gaan aan willekeur, onverschilligheid, onkunde en onduidelijkheid. Die ontwikkeling willen wij stoppen. Daarvoor is het eerst nodig om zoveel mogelijk concreet in kaart te brengen wáár zich wélke ontwikkelingen afspelen die in strijd zijn met de bedoeling van de Reconstructiewet. Vandaar het Meldpunt Vrouw zoekt Boer! Man zoekt Boer!.”

Melden kan (desnoods anoniem) schriftelijk, digitaal of telefonisch:
SP-fractie, Provinciehuis,
Postbus 90151, 5200 MC  ‘s-Hertogenbosch
brabant@sp.nl of 06 5117 39 32 (Veerle Slegers)
of 06 18497161 (Ron van Zeeland)

Deel

Megastallen

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd177 x bekeken

Zo doen onze SP-collega’s het in Limburg. Ik denk dat gedeputeerde Rüpp zou ontploffen bij het zien van de beelden. Varkensflats worden het misschien niet, maar mégastallen wel.

Gisteren hielden Provinciale Staten (PS) van Overijssel een debat over de megastallen naar aanleiding van een burger-initiatief. Klik hier voor het artikel in het Overijsselse dagblad De Stentor over de PS-vergadering.

Op woensdag 18 juni organiseert de SP-statenfractie waarschijnlijk weer een avond over megastallen. Nu is de dreigende komst van megastallen naar Chijnsgoed de aanleiding. De avond wordt daarom mede georganiseerd door de Limbugse fractie.

Megastallen oké?

Gepubliceerd op 2 reacties3minuten leestijd167 x bekeken


Gisteren hebben de lanbouwspecialisten in de Tweede Kamer het advies over de megastallen ontvangen. Het is een uitgebreid advies waar in de media veel aandacht voor is geweest. Maar kloppen de conclusies wel? Of wordt er selectief gewinkeld. Soms is het maar net hoe je iets bekijkt.

Eerst maar eens het rapport (voor zover ik het heb kunnen nagaan) en de conclusies. Dit schreef de Volkskrant gisteren in de inleiding van het artikel over de megastallen:

De bouw van megastallen brengt bedreigingen met zich mee voor de volksgezondheid. Tegelijkertijd ontstaan er ook kansen voor het verbeteren van zaken als milieu, landschap en de gezondheid en het welzijn van dieren.

Die bedreigingen lijken me reeël, die zijn er nu overigens al. Denk maar eens aan de overdracht van de MRSA-bacterie bij varkensboeren. Dat er kansen zijn is een gotspe. Die zijn er nu ook al, maar worden nauwelijks benut. Natuurlijk, als je nieuwe (mega-)stallen bouwt, kún je rekening houden met dierwelzijn. Maar gebeurt het ook? Ik denk niet of nauwelijks. Natuurlijk zijn de regels aangescherpt en daar voldoen de boeren dan ook aan. Maar iedereen die de beelden ziet van die stallen met veel dieren op elkaar gepakt, ziet dat een dier daar niet beter van wordt.

Industrieterrein
Megastallen? Oké, maar dan wel bijvoorbeeld op een eiland voor de kust met een slachterij ernaast en een haven erbij om het geslachte vlees te vervoeren naar de exportlanden. Het is gewoon industrie en dat moet maar eens erkend worden.  Het landschap lijkt me sowiezo al niet gediend bij grote gebouwen. Jaja, kleine stallen die niet meer gebruikt worden, kunnen gesloopt worden. Inderdaad, kúnnen. Ik heb op het platteland gewoond en ik zag er alleen maar stallen bijkomen. De oude, vaak oerlelijke, niet meer gebruikte stallen, bleven gewoon staan.

Maar dan zijn we verlost van al die niet gebruikte stallen maar er verrijzen op het palletand wel gigantische bedrijven. Als we nu gekoppeld aan het toestaan van die megastallen, regels voor het aantal dieren per vierkante meter koppelen (met meer leefoppervlak dan nu) en ook aangescherpte dierwelzijnsregels, dan zijn we een stuk verder.

Daarnaast lijkt me een koppeling aan het slopen van oude, niet gebruikte stallen een goed idee (alhoewel de uitvoerbaarheid lastig wordt) en zullen nieuwe stallen ook langs de welstandscommisies moeten. Verplichte aanplant van inheemse bomen en struiken om de gebouwen in te passen in het landschap en bijvoorbeeld groene daken lijken me ook een mooi idee.

Maar ondanks alles wat je eromheen verzint (er komen ook luchtwassers die zorgen dat per saldo minder amoniak en fijn stof uitgestoten wordt), blijf ik het geen goed idee vinden. Ik vraag me af of de boeren ‘het boeren’ op deze manier nog wel aantrekkelijk vinden. Het romantische is er zo langzamerhand wel vanaf als je voor 12.500 vleesvarkens (of meer) moet zorgen. Dat is trouwens kinderspel met waar ze in het verre Oosten mee bezig zijn. Daar is een megastal pas mega als er minstens 100.000 varkens op één bedrijf gehouden worden. Héél efficiënt. In ieder geval wordt de boer steeds minder boer en steeds meer werkgever en agro-industrieel. Ik waag te betwijfelen of boeren hier gelukkiger van worden. De bankdirecteuren en eigenaren van mengvoederbedrijven in elk geval wel.

Hier het hele artikel uit de Volkskrant.

Begroting Milieu

Gepubliceerd op 2 reacties3minuten leestijd209 x bekeken

Kunstwerk 'Koningin Juliana' in de Statenzaal van het Provinciehuis.
Vandaag 2 vergaderingen op het Provinciehuis, althans voor mij. Leden van de kleine fracties lopen zich een bult, eerst commissie, dan statenvergadering en dan weer een comissie. Ik ben ‘s ochtends eerst naar de commissie Ruimte & Milieu (cie R&M) geweest en had daarna een korte vergadering van Provinciale Staten om het onderzoek naar de gouden handdrukken (zie volgend blogbericht) nog eens uit te besteden.