Tag-archief media

Provinciewerk vandaag

Gepubliceerd op 0 reacties 1 minuten leestijd 72 x bekeken


Vandaag ben ik buiten de deur en thuis aan het werk geweest. Vanochtend bij de krant op de thee voor een interview over het symposium en thuis wat zaken afgewerkt. vanavond naar het Provinciehuis voor de behandeling van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening…

in de commissie Ruimte & Milieu. Ik ben als lid aanwezig, vooral als steun voor Veerle Sleegers, die het werk van Spencer Zeegers overneemt (hoe zou het weer in Zweden zijn?).

Vantevoren of na afloop zullen we nog wat puntjes op de ï zetten voor de discussie-avond over megastallen in LOG Haps/Rijkevoort (LOG staat voor Landbouw-ontwikkelingsgebied). De discussieavond is op maandag 23 juni om 19.30 uur in Dorpshuis De Poel, Van den Bergplein 10 in Rijkevoort (gemeente Boxmeer).

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten
Even een intgeressant weetje van de besluitenlijst van GS:

6. Duurzame landbouw in Noord-Brabant

Op 1 juli 2008 treedt de subsidieregeling ‘Duurzame landbouw in Noord-Brabant’ in werking. GS hebben deze vastgesteld. Dit is een juridisch instrument om subsidie te kunnen verlenen aan projecten die bijdragen aan duurzame landbouwdoelen. Deze zijn vastgelegd in het Programma Landelijk Gebied (pMJP) en in het ‘Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’. In het totaal is er tot 2013 €8,6 miljoen beschikbaar.

De hele lijst is op brabant.nl te raadplegen, klik hier. Dit gaan we een sgoed bestuderen. Want ook luchtwassers (die de vuile lucht van vakensstaleln moet filteren zien GS nogal eens als een duurzame investering. Wij van de SP-fractie zien dat toch anders.

Deel

Voorschot op cijfers

Gepubliceerd op 0 reacties 1 minuten leestijd 58 x bekeken

Naast een kort, maar hevig dipje in de bezoekersaantallen  in het pinksterweekeinde is het opvallend hoeveel dagunieke bezoekers er sinds enkele weken geleden zijn bijgekomen. Gemiddeld bekijken nu ruim 700 mensen per dag dit blog, met een piek van 841 op 20 mei. Het aantal maandunieke bezoekers daalt sinds april dit jaar, maar het aantal bezoeken en hits overstijgt nu al weer de cijfers van vorige maand. Opvallendste zoekopdracht: staking TNT Post.

Deel

Valt het kabinet?

Gepubliceerd op 1 reactie 3 minuten leestijd 87 x bekeken

Op gk.nl las ik het volgende bericht: “Als de PvdA zich aan de verkiezingsbeloften houdt en zoals voorgenomen het dode artikel over de godslastering inderdaad laat schrappen, voorspelt de SGP de val van het CDA/PvdA/CU kabinet Balkenende/Bos/Rouvoet.” Nu is Bas van der Vlies niet helderziend, en misschien is de wens de vader van de gedachte. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat een niet zo belangrijk onderwerp de aanleiding is voor politieke scherpslijperij. Meestal is er wel meer aan de hand.

Naar een bericht hierover op de SGP-pagina kan ik vandaag niet verwijzen, vanwege de door deze partij opgelegde zondagsrust gaat hun webstek op zondag uit de lucht. Dan maar het stuk van gk.nl:

SGP: Val van kabinet dreigt

Als de PvdA zich aan de verkiezingsbeloften houdt en zoals voorgenomen het dode artikel over de godslastering inderdaad laat schrappen, voorspelt de SGP de val van het CDA/PvdA/CU kabinet Balkenende/Bos/Rouvoet.

In een toespraak voor zijn partij zegt SGP-voorman Bas van der Vlies vandaag dat hij hoopt dat ook dat de ChristenUnie trouw blijft aan de Bijbelse lijn als het gaat om afwijzing van de homoseksuele leefwijze.

“De druk om klassieke grondrechten te laten wijken voor het gelijkheidsbeginsel wordt steeds groter. Dat is nooit de bedoeling geweest van de wetgever, zoals door de rechter herhaaldelijk is bevestigd. Als het gelijkheidsdogma toch gaat overheersen, zoals bleek bij de discussie over de Algemene Wet Gelijke Behandeling, dan heeft dat ernstige gevolgen voor verenigingen, stichtingen, scholen en ook voor kerken”, zo meent de SGP-fractievoorzitter.

Tijdens het Kamerdebat over de Algemene Wet Gelijke Behandeling afgelopen week werd nogmaals duidelijk dat een forse Kamermeerderheid het voor bijzondere scholen en kerken lastiger wil maken om samenwonende homoseksuelen buiten de deur te houden.

CDA en ChristenUnie moeten, zo meent Van der Vlies, de PvdA in toom blijven houden, zoals ze dat het afgelopen jaar op vele punten is gelukt. “Deze kwestie lijkt ons, mocht dat nodig zijn, alleszins een kabinetscrisis waard”.

De SGP wijst in dit verband ook op de noodzaak om ruimte te blijven scheppen voor ‘weigerambtenaren’. Tot op dit moment blijft zelfs de PvdA daar aan vasthouden, hoewel minister Plasterk in de Gay Krant al liet weten dat wat hem betreft de regel alleen kan gelden voor ambtenaren die al voor 1 april 2001 waren benoemd.

Binnen de ChristenUnie is een tweedeling merkbaar. Steeds meer leden van deze partij accepteren de homoseksuele leefwijze waardoor de SGP verder in een isolement raakt.

Binnen de PvdA hebben enkele voorstaande leden al laten weten dat ze deze partij de rug zullen toekeren als de Tweede Kamerfractie voor het CDA en CU door de knieën gaat.

Dat enkele vooraanstaande PvdA-leden dreigen de partij te verlaten is nieuw voor me, dat zou een indicatie zijn dat men de christelijke knoet goed beu is. Van der Vlies legt heel slim de vinger op de zere plek door te stellen dat het CDA en de CU de PvdA in toom moeten blijven houden. Fijntjes vervolgt hij dan met “…zoals ze dat het afgelopen jaar op vele punten is gelukt”. Dit is een staaltje van hogere politiek. Hij speelt vakkundig de coalitiegenoten tegen elkaar uit. Het moet voor de PvdA pijnlijk zijn om te horen dat men ‘goed in toom is gehouden’. Anderzijds pakt hij de CU aan die volgens hem het rechte Bijbelse pad dreigt te verlaten.

Ik had verwacht dat de orthodox-christelijke kranten er wel over zouden schrijven, maar het Nederlands Dagblad heeft nog niets en het Reformatorisch Dagblad is evenals de SGP-pagina op zondag uit de lucht.

Ook Mark Rutte van de VVD probeert zijn partij uit het dal te halen door van het geloof een issue te maken. In Trouw staat een interview met hem: ‘God en Allah horen achter de voordeur‘ Een uitspraak waar ik het wel mee eens ben. Maar er staat meer in het stuk. In ieder geval komt de VVD er een stuk genuanceerder uit naar voren dan haar recente afsplitsingen V. & W. Kandidaat-voorzitter Ivo Opstelten noemde in ‘Spijkers met koppen’ W. zelfs een rechts-extremist. Dat is pas ferme taal. Was trouwens een leuk interview. Beuister hier de hele uitzending.

Deel

Bloggende collega’s

Gepubliceerd op 0 reacties 2 minuten leestijd 59 x bekeken

Na een heerlijk middagje niks doen kom ik thuis en wordt mijn digitale brievenbus bedolven onder berichten. Zoals verwacht enkele moties die morgen in Provinciale Staten worden ingediend (bij gebrek aan andere agendapunten), maar ook een bericht over een elektronische zeurpiet en berichten over blogs van statenleden op brabant.nl.

Marusjka Lestrade heeft de griffie blijkbaar ongeveer gelijktijdig met mij verzocht om op brabant.nl, naast de weblogs van gedeputeerden, ook die van de regelmatig bloggende statenleden te vermelden. Grappig dat haar verzoek direct bij de webbaas van de provincie terecht is gekomen en de mijne bij het presidium (vergadering van de fractievoorzitters). Twee keer geschoten, hopelijk raak.

We ergeren ons al een tijdje aan het feit dat op de voorpagina van brabant.nl de blogs van gedeputeerden én de commisaris der koningin worden vermeld, terwijl een enkele gedeputeerde daadwerkelijk een regelmatig bijgehouden blog heeft. Mijn advies is dan ook om de blogs die niet bijgehouden worden weg te halen en daarvoor in de plaats de bloggende statenleden in te voegen.

Inmiddels zijn er al een paar gedeputeerdenblogs verwijderd, maar de resterende gedeputeerden zijn ook niet echt fanatieke schrijvers. Controleer zelf, klik hier.

Nog meer ergernis…
… wordt veroorzaakt door ene heer Quekel sr. Deze heer bestookt statenleden en nog meer ongelukkigen met een stroom aan e-post. En als het nou verheffend is wat de man te melden heeft, maar de inhoud roept ook ergernis op. En o wee als je aangeeft zijn berichten niet op prijs te stellen. Nog meer ellenlange epistels zijn het gevolg. Ik heb er een einde aan gemaakt door bij de helpdesk deze man te blokkeren. Maar nu bemoeit zich ook hier de griffier al mee. Ik vrees dat een verzoek aan de heer Quekel hetzelfde effect heeft als een verzoek tot matiging aan zijn geestverwant Wilders. Geen. Blokkeren is de boodschap. En mocht hij dit blog nu vinden, geen probleem, hij kan zo op de spamlijst ;).

Deel

Welkom nieuwe lezers

Gepubliceerd op 1 reactie 1 minuten leestijd 56 x bekeken

Vandaag zag ik dat eergisteren het aantal dagunieke bezoekers op dit blog een sprong omhoog heeft gemaakt. Voor het eerst kwam ik boven de 500 bezoekers uit (518 om precies te zijn). Tot dan toe lag het record op 440 unieke bezoekers op één dag. Na opstartproblemen zag ik dat het gisteren gelukt was om mijn berichten op de Brabantse blogpagina door te linken via RSS. Maar daar kan ik de piek niet uit verklaren. In elk geval: van harte welkom hier!

Deel

Emo-tv op CityTV.nl

Gepubliceerd op 0 reacties 1 minuten leestijd 61 x bekeken

Ik kom nog eeen keer kort terug op de Transgender Info Dag van afgelopen zaterdag. De hele dag zond CityTV.nl live uit vanuit buurtcentrum De Rondweg in Eindhoven. Ik kende het concept niet, maar inmiddels zijn de beelden op hun webstek gezet en kunnen onderdelen van de dag bekeken worden. Het zijn pittige stukken van soms wel anderhalf uur. CityTV.nl registreert en daar blijft het bij. Geen interviews en gemonteerde tv.

Zelf heb ik nu tijd gehad om Catherine Keyl te bekijken, en er zitten fragmenten tussen waar menigeen (ik althans niet) het niet droog zal houden. Ik heb het over oprechte emoties die getoond worden. Hiermee is voor mij helder dat de dag geslaagd is in haar opzet. Alle individuele interviews die dichter/schrijver/columnist Cees van der Pluijm heeft afgenomen zijn apart te bekijken. Hier klikken, in de rechterkolom zijn de fragmenten dan te vinden. Echt een aanrader, je moet wel even een uurtje vrij hebben.

Deel

Blogs op brabant.nl

Gepubliceerd op 1 reactie 1 minuten leestijd 46 x bekeken

Ik heb de griffier van Provinciale Staten per e-post een berichtje gestuurd met het verzoek om de weblogs van de actief bloggende statenleden te vermelden op de provinciepagina’s waar de statenleden voorgesteld worden. Die van de Gedeputeerden staan er prominent vermeld, terwijl de meeste gedeputeerden-blogs nauwelijks bijgehouden worden. In de marge van het fractie-overleg trof ik Ellen Wöltgens, de griffier. Ze beloofde om het in het presidium (overleg van fractievoorzitters) aan de orde te stellen. Afwachten dus. De koppelingen naar de wél bijgehouden Brabantse politieke blogs, vind je hier.

Deel

Politieke onrust

Gepubliceerd op 0 reacties 2 minuten leestijd 56 x bekeken

Voor wie het Brabants Dagblad niet leest: Ron Lodewijks is een volger van politiek Brabant, met name de provinciale politiek. En dat is best bijzonder, niet alle kranten besteden zo veel en zo gedegen aandacht aan de provinciale politiek. Vandaag schreef hij een analyse: Politieke onrust in de familie. Interessant stuk.

Ik heb me vanaf het begin van mijn lidmaatschap van Provinciale Staten al afgevraagd waar die drang naar eensgezindheid vandaan kwam. In de praktijk viel die ook een beetje tegen, of mee (het is maar hoe je ertegen aan kijkt). De commissaris van de koningin, Maij-Weggen, hamert er vaak op. Maar in de praktijk blijkt vaak dat als CDA en VVD het eens zijn, dat de mening van de rest er weinig toe doet. Dan zijn ze ook snel de Brabantse formule vergeten.

Zelf zou ik nooit voor zo’n opgelegde eenheidsworst kiezen, want als dat streven werkelijkheid wordt, krijg je zo’n eenheidsworst. We zijn allemaal gekozen op verschillende partij- en verkiezingsprogramma’s. En er viel wel degelijk wat te kiezen. Als je dan vervolgens eenmaal geïnstalleerd alleen maar probeert zoveel mogelijk concensus te krijgen, wordt het een saaie bedoeling. Gelukkig lukt het ook lang niet altijd, en vinden er regelmatig pittige debatten plaats.

Zijn we als partij dan milder geworden? Ik denk het wel, een beetje. Maar dat wil niet zeggen dat we niet scherp meer zijn. Integendeel. Ik heb het gevoel dat in ‘mijn’ commissie de SP-ers behoorlijk tekeer kunnen gaan. Tegen Paul Rüpp bijvoorbeeld. Tegen het feit dat megastallen ruim baan krijgen, tegen het uitblijven van maatregelen tegen verrommeling. Of tegen Onno Hoes, laatst nog bij de kwestie De Heus.

En bij de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening begint het tij te keren is mijn gevoel. Iedereen die er verstand van heeft pleit (tegen het college van Gedeputeerde Staten in), vóór een verordening die ook de bevoegdheid van Provinciale Staten regelt. tenslotte toch de volksvertegenwoordiging. Hopelijk begint die gedachte ook een beetje post te vatten bij PvdA, maar liever ook bij de VVD en het CDA. Wel vervelend dat we dan weer eensgezind voor een verordening zijn. Maar als het goed is, is het ook goed natuurlijk. 

Deel