Tag-archief marktwerking

Essent moet publiek blijven

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd178 x bekeken


In het Brabants Dagblad vandaag onderstaand opinie-artikel van SP-Statenlid Nico Schouten en SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen over Essent: ‘Essent moet degelijk en publiek zijn’.

Essent moet degelijk en publiek zijn
Opschaling en privatisering Essent: ramp voor de klant

door Paulus Jansen en Nico Schouten
De drie grootste aandeelhou­ders van Essent, de provin­cies Noord-Brabant, Lim­burg en Overijssel, hebben van­daag bekendgemaakt een strategi­sche fusie met een – eventueel bui­tenlandse – partner na te streven. Op termijn willen de provincies helemaal van hun aandelen af. De voorgenomen verkoop van het be­drijf is slecht voor de huishoudens die klant zijn bij Essent en slecht voor het maatschappelijk belang in bredere zin. Om die reden zou er eerst een publiek debat gevoerd moeten worden over de toekomst van de energievoorziening, vóór­dat de provinciebesturen in achter­kamertjes contracten opstellen.

Nederland heeft nu nog vier pu­blieke energiebedrijven, die eigen­dom zijn van provincies en ge­meenten: Essent, NUON, Eneco en Delta. Samen hebben ze onge­veer 75% van de Nederlandse huis­houdens als klant. De rest is inmid­dels overgestapt naar commerciële aanbieders als Oxxio of E.on. Om­dat de vier publieke bedrijven nu nog een dochteronderneming heb­ben die zich bezig houdt met het beheer van het elektriciteits- en gasnet, is het tot op de dag van vandaag verboden dat de aandeel­houders hun bedrijf verkopen aan een private investeerder. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Per ja­nuari 2010 moeten Essent, NUON, Eneco en Delta hun netbedrijf af­gesplitst hebben. Zodra dat ge­beurd is, mogen de aandeelhou­ders het productie- en handelsbe­drijf verkopen. Energiebedrijven, ook de handels- en productiebe­drijven, zijn echter een strategisch bezit. Wat ons betreft worden de vier publieke energiebedrijven ­NUON, Essent, Eneco en Delta ­omgevormd tot maatschappelijke ondernemingen die tegenwicht kunnen bieden tegen de private energiebedrijven.
Het ligt voor de hand dat deze vier publieke bedrijven elkaar niet gaan beconcurreren, géén dure re­clamecampagnes voeren om bij el­kaar klanten weg te kapen en sa­menwerken bij de inkoop van fos­siele brandstoffen. De kosten van dividenden, hoge salarissen voor bestuurders en reclamecampagnes kunnen dan fors worden terugge­drongen met als resultaat een lage­re energierekening voor de klan­ten. Zo hebben de Nederlandse klanten straks in iedere regio de keuze tussen een degelijk, betaal­baar publiek energiebedrijf naast de commerciële jongens van het snelle geld. Vooral de positie van huishoudens en het midden- en kleinbedrijf zal hierdoor versterkt worden.
Er is dus geen enkele reden tot uit­verkoop van onze publieke ener­giebedrijven.

Paulus Jansen is Tweede Kamerlid en Ni­co Schouten is Statenlid voor de SP.

Thuiszorg in het nieuws

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd192 x bekeken


Sinds het spotje over de thuiszorg waarbij een oude dame zich voor heel Nederland uitkleedde, is de thuiszorg niet meer uit het nieuws geweest. Dat was natuurlijk ook de bedoeling: de misstanden in de thuiszorg weer op de (politieke) agenda zetten. Gisteren werd bekend dat de Reclame Code Commissie (RCC) de 14 klachten ongegrond verklaarde en vandaag gaat Cecile Visscher het Bossche college van Burgemeester en Wethouders (B&W) aan de tand voelen.

Agnes Kant trad aan bij Pauw & Witteman en Buitenhof. De politiek viel over haar en de SP heen. Vooral de kritiek van PvdA-kamerlid Agnes Wolbert sloeg kant noch wal. Van kampioenen marktwerking VVD en CDA kon je zoiets nog verwachten. Het leek meer een vendetta (neem mijn woordkeuze niet kwalijk) tegen de SP dan een serieuze poging om op de inhoud in te gaan. Het was dan ook goed te lezen hoe partijgenoot Peter Bakens haar argumenten onderuitschoffelde in een opiniestuk in de Volkskrant:

In tegenstelling tot wat mijn partijgenote Agnes Wolbert beweert, is het niet de SP die feiten verdraait, maar geeft zij zelf blijk van het verkopen van kletskoek.

Lees hier (in pdf) zijn hele verhaal, waarin hij puntsgewijs de kritiek weerlegt.  

Vorige week werd deel twee van de campagne gelanceerd: radiospotjes en achtergrondinterviews, hoor hier. Ondertussen is één van de reparatiewetsvoorstellen van de SP al overgenomen door staatssecretaris Jet Bussemaker (ook PvdA). Maar we zijn er nog niet, lees de SP-voorstellen hier.

En vanavond zal Cecile Vischer van de Bossche SP-fractie het college van B&W aan de tand voelen over de telefnische her-indicaties die leiden tot verschraling van het zorgaanbod. Cecile in het Brabants Dagblad:

“Een klacht die we vaak horen, is dat mensen gevraagd wordt hoe het ermee gaat. Als ze dan antwoorden ‘goed’, dan wordt meteen het aantal uren thuiszorg teruggeschroefd.”

Het hele stuk is hier te lezen. Wat een confronterend filmpje in gang kan zetten.

Beetje hypocriet

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd161 x bekeken


Koud terug van een paar daagjes Boedapest (waarover morgen meer) blijkt er weer commotie over de SP te zijn ontstaan. Eénvandaag bericht over een filmpje dat blijkbaar al eerder bij Pauw & Witteman was te zien. Ook dat heb ik gemist. Vooruit, misschien had de striptease nét niet helemaal moeten worden afgemaakt. Maar ik wil niet preuts doen, bovendien is de mevrouw in het filmpje een actrice, die de boodschap goed overbrengt. En daar hoort de discussie over te gaan.

Maar de boodschap is helder. En dat die verstaan wordt volgens mij ook. Anders liep half Den Haag niet te hoop tegen deze actie van de SP. Ik vrees dat schaamte voor eigen in het verleden gemaakte keuzes hier verbloemd dient te worden door boosheid over de vorm te etaleren. Het komt weinig politieke partijen goed uit dat dit soort verhalen naar buiten komen. Soms moet je choqueren wil er een echte discussie loskomen.

Hieronder wat videofragmenten. Eerst het fragment van Pauw & Witteman en dan een opname van een demonstratie die wordt toegesproken door Agnes Kant.