Tag-archief LTO

En de megastallen?

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd202 x bekeken


Ook daarover ging het gisteravond laat nog tijdens de Statenvergadering. Een curieuze ontknoping van het debat: De oppositie die Gedeupteerde Rüpp steunde.

Ik had een motie (nu gezondheidsonderzoek en tijdelijke stop op megastallen) geschreven die bij voorbaat kansloos was omdat CDA en VVD die niet steunden. Maar het CDA had zelf ook een motie geschreven om een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij (subtiel verschil) af te dwingen. En die zou het wel halen.

Dat op zich was natuurlijk pure winst omdat deze partijen bij de begrotingsbehandeling onze motie hierover nog niet steunden. Toen Gedeputeerde Rüpp aangaf dat hij al behoorlijk wat druk had uitgeoefend op het ministerie van LNV om een onderzoek te starten teneinde de groeiende onrust te kunnen bestrijden (dat laatste hoopt hij in elk geval) en dat nóg meer druk op de ketel wel een averechts zou kunnen werken besloot ik onze motie aan te houden tot de volgende vergadering.

In januari zal Paul Rüpp de Statencommissie inlichten over de voortgang van het onderzoek. Maar die CDA-motie (mede-ondertekend door VVD en PvdA) dan? Die was eigenlijk totaal overbodig geworden. En zo vroeg ik CDA-er Noud van Vught of hij de CDA-gedeputeerde niet vertrouwde. Hij hield stug vol.

Toen de Gedeputeerde reageerde op de situatie ging dat als volgt: “Alhoewel ik hééél erg blij ben met de motie van het CDA moet ik de heer Van Zeeland wel gelijk geven dat de motie overbodig is.” Rüpp die mij gelijk geeft, dat mag op zich al in de krant, maar hij vervolgde: “Wat wel een steun in de rug zou zijn als de CDA-motie unaniem aangenomen zou worden”.

Op zulke momenten moet je wel alert blijven natuurlijk. In overbodige moties had de oppositie geen trek en dus restte het CDA niets anders dan de motie weer in te trekken. Dat had het blad Nieuw Oogst van de LTO Nederland nog niet door:

Risico’s gezondheid in kaart

Of LNV of de provincie Noord-Brabant doet in Brabant onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderijen op de mens. Gedurende het meerjarige onderzoek vindt geen stop op vergunningen voor intensieve veehouderijen plaats.

Dat staat in een CDA-motie die vandaag door Provinciale Staten wordt goedgekeurd. Het reconstructiebeleid moet gewoon worden voortgezet, vindt het CDA.

Het voorstel van de SP om hangende het onderzoek geen vergunningen meer af te geven voor nieuwe grote stallen van intensieve veehouders, is naar de prullenbak verwezen.

De roep om een onderzoek kwam nadat de GGD vorige week in het Brabants Dagblad stelde niet gerust te zijn op mogelijke risico’s die intensieve veehouderijen met zich meebrengen.

Een beetje laks van Nieuwe Oogst of alleen afgegaan op eenzijdige informatie?

Op de foto’s van boven naar beneden: Spencer Zeegers verlaat het spreekgestoelte na zijn eerste termijn over de nWRO. Rechts een gedeelte van de PvdA-fractie. Veerle Slegers die gedeputeerde Rüpp interumpeert over LOG Graspeel. Daaronder Spencer die zijn tweede termijn uitspreekt. Hij heeft ook de foto’s van gisteren gemaakt.

Met ZLTO op de zorgboerderij

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd212 x bekeken


We hadden al heel lang geleden afgesproken eens met elkaar om tafel te gaan zitten: enkele mensen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en de SP-fractie. Bij de laatste megastallenavond in Boxmeer beloofde ik het te regelen. En vandaag waren Veerle en ik dan te gast bij zorgboerderij De Woudse Hoeve in Schijndel. Hoog tijd om eens mét elkaar te spreken. 

Zorgboerderij De Woudse Hoeve was vroeger een gangbaar (niet-biologisch) gemengd bedrijf. In de voormalige varkensstal is nu een modern kleinschalig zorgcentrum gebouwd. Momenteel wonen en werken zo’n 8 mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking op de boerdeerij, die bovendien ook nog eens van gangbare naar biologische landbouw aan het overstappen is.

Veel geleerd weer, over hoe regels vrijwel meteen door de praktijk met vaak nieuwe initiatieven wordt ingehaald. Daardoor moeten mensen erg veel geduld hebben voordat men vooruit kan met plannen. In dit geval heeft de familie Smulders 6 jaar moeten wachten op een vergunning om het aantal cliënten uit te mogen breiden.


V.l.n.r.: Bea en Geert Smulders (zorgboeren), Marianne van der Heijden (specialist landbouw & zorg / educatie ZLTO).


Harm Litjens (coördinator reconstructie / specialist milieu ZLTO) en Peter Brouwers (bestuurslid ZLTO).


Niet al het vee wordt voor de productie gehouden…


Cliënten verbouwen de voromalige stal tot woonverblijven.


Rechts: Veerle Sleegers.


De stieren in hun speciale stal. Door het bewegen van de dieren schuift de mest en het stro langzaamaan verder naar voren in de goot. Op de foto helemaal bovenaan is te zien hoe automatisch vers stro gestroiid wordt.


Eén van de cliënten maakt rekken voor een boomkweker in de buurt.

Naast het interessante verhaal van de familie Smulders ging deze afspraak natuurlijk om meer dan dat. Op dit blog is regelmatig te lezen hoe de SP denkt over de landbouwpolitiek van onze provincie, en van de coaltie van CDA, VVD en PvdA in het bijzonder. Niet zelden wordt gerept over de innige banden tussen ZLTO en CDA. Die zijn er waarschijnlijk ook, maar het ontslaat ons niet van de plicht om onze ogen en oren open te zetten en naar hun verhaal te luisteren.

In die zin was deze ochtend meer dan de moeite waard. Ook al verschillen we soms van mening, we waren het er allemaal over eens dat we in gesprek moeten blijven. Daar waar we elkaar kunnen ondersteunen zullen we dat doen. Voortaan wachten we geen anderhalf jaar meer, maar gaan we wat regelmatiger met elkaar om de tafel. En soms op lokatie. Ik heb mijn wensen al kenbaar gemaakt. Een volgende keer wil ik naar een varkensbedrijf dat naast de gangbare stallen ook comfortstallen voor vakens heeft. Ik wil de verschillen eens goed bekijken.

En eindelijk heb ik ook het provinciehuis van de ándere kant gefotografeerd. Het provinciehuis met een maïsveld op de voorgrond, gezien vanaf de weg van Schijndel naar Den Bosch.