Tag-archief Koran

Valt het kabinet?

Gepubliceerd op 1 reactie3minuten leestijd194 x bekeken

Op gk.nl las ik het volgende bericht: “Als de PvdA zich aan de verkiezingsbeloften houdt en zoals voorgenomen het dode artikel over de godslastering inderdaad laat schrappen, voorspelt de SGP de val van het CDA/PvdA/CU kabinet Balkenende/Bos/Rouvoet.” Nu is Bas van der Vlies niet helderziend, en misschien is de wens de vader van de gedachte. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat een niet zo belangrijk onderwerp de aanleiding is voor politieke scherpslijperij. Meestal is er wel meer aan de hand.

Naar een bericht hierover op de SGP-pagina kan ik vandaag niet verwijzen, vanwege de door deze partij opgelegde zondagsrust gaat hun webstek op zondag uit de lucht. Dan maar het stuk van gk.nl:

SGP: Val van kabinet dreigt

Als de PvdA zich aan de verkiezingsbeloften houdt en zoals voorgenomen het dode artikel over de godslastering inderdaad laat schrappen, voorspelt de SGP de val van het CDA/PvdA/CU kabinet Balkenende/Bos/Rouvoet.

In een toespraak voor zijn partij zegt SGP-voorman Bas van der Vlies vandaag dat hij hoopt dat ook dat de ChristenUnie trouw blijft aan de Bijbelse lijn als het gaat om afwijzing van de homoseksuele leefwijze.

“De druk om klassieke grondrechten te laten wijken voor het gelijkheidsbeginsel wordt steeds groter. Dat is nooit de bedoeling geweest van de wetgever, zoals door de rechter herhaaldelijk is bevestigd. Als het gelijkheidsdogma toch gaat overheersen, zoals bleek bij de discussie over de Algemene Wet Gelijke Behandeling, dan heeft dat ernstige gevolgen voor verenigingen, stichtingen, scholen en ook voor kerken”, zo meent de SGP-fractievoorzitter.

Tijdens het Kamerdebat over de Algemene Wet Gelijke Behandeling afgelopen week werd nogmaals duidelijk dat een forse Kamermeerderheid het voor bijzondere scholen en kerken lastiger wil maken om samenwonende homoseksuelen buiten de deur te houden.

CDA en ChristenUnie moeten, zo meent Van der Vlies, de PvdA in toom blijven houden, zoals ze dat het afgelopen jaar op vele punten is gelukt. “Deze kwestie lijkt ons, mocht dat nodig zijn, alleszins een kabinetscrisis waard”.

De SGP wijst in dit verband ook op de noodzaak om ruimte te blijven scheppen voor ‘weigerambtenaren’. Tot op dit moment blijft zelfs de PvdA daar aan vasthouden, hoewel minister Plasterk in de Gay Krant al liet weten dat wat hem betreft de regel alleen kan gelden voor ambtenaren die al voor 1 april 2001 waren benoemd.

Binnen de ChristenUnie is een tweedeling merkbaar. Steeds meer leden van deze partij accepteren de homoseksuele leefwijze waardoor de SGP verder in een isolement raakt.

Binnen de PvdA hebben enkele voorstaande leden al laten weten dat ze deze partij de rug zullen toekeren als de Tweede Kamerfractie voor het CDA en CU door de knieën gaat.

Dat enkele vooraanstaande PvdA-leden dreigen de partij te verlaten is nieuw voor me, dat zou een indicatie zijn dat men de christelijke knoet goed beu is. Van der Vlies legt heel slim de vinger op de zere plek door te stellen dat het CDA en de CU de PvdA in toom moeten blijven houden. Fijntjes vervolgt hij dan met “…zoals ze dat het afgelopen jaar op vele punten is gelukt”. Dit is een staaltje van hogere politiek. Hij speelt vakkundig de coalitiegenoten tegen elkaar uit. Het moet voor de PvdA pijnlijk zijn om te horen dat men ‘goed in toom is gehouden’. Anderzijds pakt hij de CU aan die volgens hem het rechte Bijbelse pad dreigt te verlaten.

Ik had verwacht dat de orthodox-christelijke kranten er wel over zouden schrijven, maar het Nederlands Dagblad heeft nog niets en het Reformatorisch Dagblad is evenals de SGP-pagina op zondag uit de lucht.

Ook Mark Rutte van de VVD probeert zijn partij uit het dal te halen door van het geloof een issue te maken. In Trouw staat een interview met hem: ‘God en Allah horen achter de voordeur‘ Een uitspraak waar ik het wel mee eens ben. Maar er staat meer in het stuk. In ieder geval komt de VVD er een stuk genuanceerder uit naar voren dan haar recente afsplitsingen V. & W. Kandidaat-voorzitter Ivo Opstelten noemde in ‘Spijkers met koppen’ W. zelfs een rechts-extremist. Dat is pas ferme taal. Was trouwens een leuk interview. Beuister hier de hele uitzending.

Deel

Turkije steekt nek uit

Gepubliceerd op 2 reacties1minuten leestijd198 x bekeken


Interessant bericht vandaag in de Vlaamse krant De Morgen. Turkije steekt haar nek uit met het moderniseren van heilige islamteksten. Omdat een moslimland dit nu doet, kan het een golfbeweging teweegbrengen in de islamitische wereld. In de Nederlandse kranten was ik het nog niet tegengekomen. Een wat bredere kijk op het land dan het opgeheven hoofddoekverbod op universiteiten.

Veel vrouwonvriendelijke gezegden die nu in de hadith staan worden geschrapt of gewijzigd. Uitspraken worden in hun context bekeken en opnieuw naar de huidige maatstaven geformuleerd. Allemaal wat te abstract? Hieronder een citaat uit het artikel en hier het interessante artikel.

‘De beste vrouwen zijn als schapen’, ‘Als een vrouw haar man niet behaagt zoekt ze best een plek in de hel’ en ‘Het gebed is ongeldig wanneer een ezel of een vrouw voorbijloopt’ zijn gezegden uit de 1400 jaar oude hadith die de Turkse geleerden van het Ankara Hadith Project schrappen, meldt Turkije-expert Fadi Hakura, verbonden aan het Londense Royal Institute of International Affairs. Andere worden aangevuld met commentaar waardoor een enge letterlijke interpretatie onmogelijk wordt.

Bijbel of Koran (2)

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd198 x bekeken

Geen idee hoeveel dubbelblogvolgers we hebben, maar ik ga ervan uit dat niet iedereen alle politieke Brabantse blogs volgt. Marusjka Lestrade reageerde op mijn blog over de Koran en de Bijbel met een interessante toevoeging, die ik graag overneem: de webstek Bijbel en Koran. Deze vergelijkt de teksten uit beide heilige boeken in 21 overzichtelijke hoofdstukken. Wel jammer dat je niet met hedendaagse trefwoorden kunt zoeken, dat vergt dus wat creativiteit als je de verhalen over bijvoorbeeld homoseksualiteit wilt vergelijken.

Bijbel of koran?

Gepubliceerd op 4 reacties1minuten leestijd266 x bekeken

Ik heb geen studie van de Bijbel, noch van de Koran gemaakt. Pin me er dus niet op vast wat hieronder staat. Maar een klein leuk kwisje kan ik wel maken uit de ingezonden brief die vandaag in het Brabants Dagblad staat. Welk heilig boek zegt wat?

Kruistocht

Over de Koran gesproken, hier en­kele citaten die Geert Wilders in zijn kruistocht lijken te rechtvaar­digen:

  • ‘De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat Allah de een boven de ander heeft bevoor­recht.’

  • ‘Ik sta niet toe dat een vrouw on­derricht geeft of gezag heeft over de man; zij moet zich rustig hou­den.’

  • ‘Naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen.’

Inderdaad, dergelijke vrouwon­vriendelijke uitspraken horen niet thuis in de moderne Nederlandse samenleving. Er moet evenwel worden opgemerkt dat alleen het eerste citaat uit de Koran komt (soera 4:34). De overige twee ko­men respectievelijk uit de bijbel­boeken Timotheus en Genesis.

Noteren we dus: niet langer wel­kom in onze maatschappij zijn:
1) de Koran.
2) de Bijbel.
3) de moslims.
4) de christenen (vanzelfsprekend met inbegrip van de heren Rou­voet en Balkenende)
5) de joden (want zie het citaat uit Genesis).

Ben ik nog iemand vergeten?

Joris van Os,
Vught

En trekt Geert Wilders daar ook zijn conclusies uit? Blijkt de Bijbel nu ook een fascistisch boek?