Tag-archief kippen

Voortschrijdend inzicht?

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd125 x bekeken

Wat is dat toch met die oud-CDA-bewindslieden? Zijn ze geen minister meer, krijgen ze plots andere inzichten. Of het is het zodat ze nu wél vrijuit kunnen spreken en als minister niet? Cees Veerman (oud-minister van Landbouw) zegt vandaag dat hij het zó niet bedoeld heeft met de megastallen. Minister Verburg spreekt hem tegen:

Veerman vindt de megastal ontsierend
 
Voormalig Landbouw­minister Cees Veerman vindt dat megastallen een plaats moeten krij­gen in gebieden met industriële productie. „Dat soort grote eenhe­den hoort niet in het landschap. Die ontsieren, het is ook slecht voor het imago van de sector”, zegt Veerman gisteravond in het televisieprogramma Zembla. Volgens de CDA-topman zijn na de varkenspest (1997) landbouwge­bieden aangewezen waar bedrij­ven de ruimte krijgen zich te ont­wikkelen, om de boer een goed in­komen te laten verdienen. „Dit is nooit de bedoeling geweest van die regeling. De overheid zou op het gebied van ruimtelijke orde­ning kunnen zeggen: ‘Dat willen we niet’.”

In totaal zijn er nu 75 plannen be­kend voor een megastal, ook wel varkensflat genoemd. In onder meer Grubbenvorst verzetten om­wonenden zich tegen de komst van een bedrijf met 1,3 miljoen kip­pen, ze vrezen dat fijnstof vrij­komt bij het bedrijf. Ze wendden zich al tot politiek Den Haag, maar verantwoordelijk minister Gerda Verburg (Land­bouw, CDA) vindt dat het Rijk zich niet met deze discussie hoeft te bemoeien.

95% gentech voer

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd128 x bekeken


95% van het veevoer in Nederland is genetisch gemanipuleerd voer, heeft RTL Z ontdekt. Ze vroeg de cijfers op bij het Productschap Diervoeder. Dat geldt uiteraard niet voor het vee wat biologisch gehouden wordt. In de biologische landbouw is gentech verboden. Wie dus zeker wil weten wat-ie eet, koopt biologische melk, eieren en vlees.


Hier wordt het voer voor de varkens gemengd.

Een fragment van rtlz.nl:

Dat blijkt uit cijfers van het Productschap Diervoeder, die RTL Z heeft opgevraagd. Vaak weten consumenten niet dat vrijwel elk stuk vlees op ons bord is gegroeid met genetisch gemanipuleerde voeding.

Klik hier om naar het videofragment van RTL Z te gaan (eerst een stukje reclame).

Onze eitjes

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd141 x bekeken

biologisch-dynamische eitjes
Gisteren schreef ik dat ik vandaag misschien een eko-eitje méér zou nemen. Ik keek nog eens goed op de doos, maar onze eitjes hebben het demeter-keurmerk, biologisch-dynamisch dus. Nog wat strenger dan biologisch. Wat is nu het verschil?

Ik neem de tekst van het doosje maar even over (helaas werkt de webstek niet):

…Iedere kip heeft 4 vierkante meter buiten-uitloop. In een hok zorgen zitstokken voor een natuurlijke plek voor de kip om te slapen. De vloer is bedekt met een dikke laag stro. De snavel wordt niet ‘gekapt’, zodat dit voor de kip zo belangrijke tastzintuig behouden blijft. Tussen de hennen lopen hanen waardoor de kippen zich beschermd voelen. Het biologische-dynamische voer bevat geen medicijnen en genetisch gemanipuleerde grondstoffen. Het voer komt grotendeels van de bedrijven zelf…

Op de pagina van het Voedingscentrum (‘eerlijk over eten’), staat naar ik mag aannemen niet-gekleurde informatie over de verschillende landbouwmethoden. Bij biologisch-dynamisch staat:

Biologisch-dynamische landbouw

Biologisch-dynamische boeren (BD-boeren) gaan nog een stapje verder dan hun biologische collega’s. Ze voldoen aan de biologische eisen en daarbovenop aan specifiek biologisch-dynamische eisen.

De BD-landbouwmethode komt voort uit de antroposofie, een levensvisie die begin vorige eeuw in Duitsland door Rudolf Steiner is ontwikkeld. Uitgangspunt is dat er een samenhang bestaat tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. De onderlinge levensprocessen worden in de biologisch-dynamische landbouw zo veel mogelijk ondersteund. Zo kunnen boeren werken met een zaaikalender en homeopathische kruidenpreparaten en wordt er gestreefd naar een kringloop van voer en mest op het eigen bedrijf.

Meer feiten en weetjes over biologische landbouw in de ekogids op internet. Overigens meldde Omroep Brabant gisteren dat ‘ons’ provinciehuis de meeste biologische producten in de aanbieding heeft in vergelijking met andere provincies. Aanstaande vrijdag staat de biologische landbouw op de agenda van de commissie Ruimte & Milieu, zie hier.

Megastallen oké?

Gepubliceerd op 2 reacties3minuten leestijd136 x bekeken


Gisteren hebben de lanbouwspecialisten in de Tweede Kamer het advies over de megastallen ontvangen. Het is een uitgebreid advies waar in de media veel aandacht voor is geweest. Maar kloppen de conclusies wel? Of wordt er selectief gewinkeld. Soms is het maar net hoe je iets bekijkt.

Eerst maar eens het rapport (voor zover ik het heb kunnen nagaan) en de conclusies. Dit schreef de Volkskrant gisteren in de inleiding van het artikel over de megastallen:

De bouw van megastallen brengt bedreigingen met zich mee voor de volksgezondheid. Tegelijkertijd ontstaan er ook kansen voor het verbeteren van zaken als milieu, landschap en de gezondheid en het welzijn van dieren.

Die bedreigingen lijken me reeël, die zijn er nu overigens al. Denk maar eens aan de overdracht van de MRSA-bacterie bij varkensboeren. Dat er kansen zijn is een gotspe. Die zijn er nu ook al, maar worden nauwelijks benut. Natuurlijk, als je nieuwe (mega-)stallen bouwt, kún je rekening houden met dierwelzijn. Maar gebeurt het ook? Ik denk niet of nauwelijks. Natuurlijk zijn de regels aangescherpt en daar voldoen de boeren dan ook aan. Maar iedereen die de beelden ziet van die stallen met veel dieren op elkaar gepakt, ziet dat een dier daar niet beter van wordt.

Industrieterrein
Megastallen? Oké, maar dan wel bijvoorbeeld op een eiland voor de kust met een slachterij ernaast en een haven erbij om het geslachte vlees te vervoeren naar de exportlanden. Het is gewoon industrie en dat moet maar eens erkend worden.  Het landschap lijkt me sowiezo al niet gediend bij grote gebouwen. Jaja, kleine stallen die niet meer gebruikt worden, kunnen gesloopt worden. Inderdaad, kúnnen. Ik heb op het platteland gewoond en ik zag er alleen maar stallen bijkomen. De oude, vaak oerlelijke, niet meer gebruikte stallen, bleven gewoon staan.

Maar dan zijn we verlost van al die niet gebruikte stallen maar er verrijzen op het palletand wel gigantische bedrijven. Als we nu gekoppeld aan het toestaan van die megastallen, regels voor het aantal dieren per vierkante meter koppelen (met meer leefoppervlak dan nu) en ook aangescherpte dierwelzijnsregels, dan zijn we een stuk verder.

Daarnaast lijkt me een koppeling aan het slopen van oude, niet gebruikte stallen een goed idee (alhoewel de uitvoerbaarheid lastig wordt) en zullen nieuwe stallen ook langs de welstandscommisies moeten. Verplichte aanplant van inheemse bomen en struiken om de gebouwen in te passen in het landschap en bijvoorbeeld groene daken lijken me ook een mooi idee.

Maar ondanks alles wat je eromheen verzint (er komen ook luchtwassers die zorgen dat per saldo minder amoniak en fijn stof uitgestoten wordt), blijf ik het geen goed idee vinden. Ik vraag me af of de boeren ‘het boeren’ op deze manier nog wel aantrekkelijk vinden. Het romantische is er zo langzamerhand wel vanaf als je voor 12.500 vleesvarkens (of meer) moet zorgen. Dat is trouwens kinderspel met waar ze in het verre Oosten mee bezig zijn. Daar is een megastal pas mega als er minstens 100.000 varkens op één bedrijf gehouden worden. Héél efficiënt. In ieder geval wordt de boer steeds minder boer en steeds meer werkgever en agro-industrieel. Ik waag te betwijfelen of boeren hier gelukkiger van worden. De bankdirecteuren en eigenaren van mengvoederbedrijven in elk geval wel.

Hier het hele artikel uit de Volkskrant.

De Heus

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd182 x bekeken


De Heus is een veevoederfabrikant die in twee plaatsen op een ongelukkige plek gevestigd is. Ongelukkig wil zeggen, vanuit het perspectief van omwonenden en andere belangen. De provincie legt De Heus in Ravenstein eindelijk een dwangsom op na de uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden. In Den Bosch kwam De Heus vandaag in het nieuws: niet al hun vrachtwagens mogen meer de milieuzone in. En de fabriek staat in die zone.