Tag-archief kerkuil

Uilskuikens & bomenkap

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd175 x bekeken


Bewondering en verbijstering vechten om voorrang. Vandaag naar Boxmeer getogen waar ik door Huub Thoonen van de Vogelwerkgroep Boxmeer en Jan Leijsen, gastheer van de verjaagde steenuil, ben bijgepraat over hoe gemeenten omgaan met de Flora- & Faunawet. Bewondering voor het doorzettingsvermogen en het enthousiasme enverbijstering over het gebrek aan visie en beleid bij gemeenten.

Huub Thoonen controleert hierboven op de foto een steenuilenkast. Hij ontwikkelt en bouwt zelf kasten voor diverse roofvogels. Hij heeft al diverse snufjes ontworpen die kauwtjes moeten ontmoedigen de kast leeg te roven; een nooduitgang als vluchtweg voor marters; een steenuilenkast om aan dakpannen te hangen. Hij beheert samen met 5 vrijwilligers van de Vogelwerkgroep ruim 200 nestkasten.

Steeds meer natuurlijke leefgebieden van roofvogels verdwijnen. Het oude, kleinschalige Brabantse platteland verdwijnt stukje bij beetje. Oude boerenschuren gaan tegen de vlakte of vlieggaten worden bij renovaties dichtgemetseld  (ideaal voor kerkuilen). Ook veel afwisselende graslandjes, houtwallen en hoogstamboomgaarden verdwijnen. De aanleiding voor het bezoek was een  groot feest ineen tent op een sportterrein op tweehonderd meter van een bewoonde nestkast. Een bezwaar tegen de ontheffing van het ministerie van LNV mocht niet baten en de gemeente Sint Antheunis werkte niet mee aan verplaatsing van het evenement. Broedende steenuil verstoord en nestkast verlaten.

Maar ook buurgemeente Boxmeer kan er wat van. Op een verbindingsweg tussen twee kernen in Boxmeer stonden aan beide zijden gigantische beuken. Er moest een fietsstrook komen en plots bleken de bomen (die in de weg stonden) last van zwam te hebben. Nog net op tijd werd bezwaar gemaakt waardoor 5 bomen gespaard bleven. Die beuken met hun knoesten en holten boden diverse roofvogels ddn natuurlijke nestgelegenheid. Nu zijn er in de buurt ter compensatie 5 nestkasten geplaatst, maar de plataantjes die geplant zijn, vervangen natuurlijk nooit de metersdikke beuken.

Op naar de volgende stek, alwaar het Brabants Landschap gemeend heeft een enkele jaren geleden aangeplantte Ecologische Verbindingszone (EVZ) van 6 meter breed bijna helemaal met de grond gelijk te maken. De EVZ moest de das een corridor geven tussen twee bosjes. Hieronder de schamele boompjes die overbleven.

Volgens Huub Thoonen is een bestrijdingsmiddel gebruikt om de omgezaagde bomen te behandelen (met welk doel?).

Hieronder het bos waar de EVZ naar toe leidde.

In de nabijheid van deze EVZ is een landgoed gepland. Dat is het nieuwste VVD-speeltje in Noord-Brabant om nieuwe natuur de betalen door dure huizen in een landschappelijke setting te bouwen. Het is het paard achter de wagen spannen. Eén van de beoogde percelen is nu een akker, ooit gescheiden door een stevige houtwal. Jaar na jaar verdwenen er meer struiken, zonder dat de gemeente ingreep. Nog even en de boer beschikt over één grote akker, dat oogst veel makkelijker dan steeds maar rond die bossen te manouvreren… Beter zou men het bestaande koesteren.

En zo ging het vandaag maar door, van de ene plek naar de andere waar weer bomen verdwenen zijn, of boerenschuren. En tegen de verdrukking in gaat de Vogelwerkgroep door met het plaatsen van nestkasten in een poging de afname van de vogelstand een halt toe te roepen.

Bij Omroep Brabant

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd154 x bekeken


Op Omroep Brabant het nieuwsbericht mét daarin het interview met Stefan Halewijn en mij over de bouwplannen in Den Dungen die o.a. de steenuil bedreigen. Klik hier om het fragment te beluisteren (daarna doorklikken op het luidsprekericoontje in de linkermarge).

Dat wil zeggen, als het de ANWB is gelukt de auto van de verslaggever open te krijgen, hopelijk zonder schade. Hij had alles (maar dan ook alles) opgeborgen in zijn wagen. Ook zijn autosleutels. Op de foto links journalist René van Hoof van Omroep Brabant en rechts omwonende Stefan Halewijn uit Den Dungen. Omroep Brabant schreef vandaag ook over de vragen die ik afgelopen maandag stelde, klik hier voor het bericht. Wel een vreemde uil die de beeldredactie bij het bericht plaatste. Voor meer informatie over, en foto’s van een echte steenuil, klik hier.

Hierboven staat het erf afgebeeld waar de steenuilen al zeker 73 jaar nestelen. In het gebied leven meer koppels steenuilen. Deze soort is zeer honkvast. Het kleinschalige agrarische landschap is ideaal voor deze kleine uilensoort.

De akker waarop het interview plaatsvond (foto boven) staat op de nominatie volgebouwd te worden. Niet met veel sociale en/of seniorenwoningen waaraan in Den Dungen behoefte is. Daarvan zijn er maar enkelen gepland. Maar voornamelijk duurdere koopwoningen.

Hoe dan ook, het moet maar eens duidelijk worden of de Flora- & Faunawet een papieren tijger is, of dat deze wet ook echt toegepast wordt. Hoog tijd dat ook de provincie Noord-Brabant kleur bekent!

Deel

Den Dungen: Steenuilen

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd181 x bekeken


Gisteren heb ik aan Gedeputeerde Staten (GS) vragen gesteld over de dreigende verdwijning vanhet leefgebied van de steenuil door woningbouwplannen in Den Dungen. Er leven daar meer rode lijstsoorten en hun leefgebieden dienen streng beschermd te worden.

In het plangebied komen 10 vogels voor van de rode lijst. Eén van de soorten is de steenuil, een soort die daar volgens omwonenden al 73 jaar broedt. Gemeenten zijn gehouden aan de Flora- en Faunawet. Van de zwaar beschermde soorten, zoals de steenuil, dient niet alleen tijdens het broedseizoen de nestlocatie te worden beschermd, maar het hele jaar door naast de nestlocatie óók het functionele leefgebied.

Gemeenten kunnen ter compensatie op andere locaties leefgebieden inrichten. Daartoe dient dan wel zo snel mogelijk te worden begonnen, nadat melding is gedaan van de beschermde soorten. Drie jaar geleden is er bij de gemeente Sint Michielsgestel melding gedaan van aanwezigheid van steenuilen in het plangebied. Van activiteiten die duiden op compensatie is niets bekend. De eerste reactie die de melder kreeg was ook niet bemoedigend: “Die vogels gaan wel ergens anders vliegen”.


Klik op de afbeelding voor het hele artikel.

De provincie Noord-Brabant roept gemeenten, burgers en andere partners op om in het kader van Countdown 2010 een verklaring te ondertekenen om zo de biodiversiteit in Noord-Brabant te redden. Ik stelde GS daarom de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Sint Michielsgestel bouwplannen heeft die in Den Dungen het leefgebied van onder andere de rode lijstsoort de steenuil bedreigt?
  2. Handelt de gemeente Sint Michielsgestel in deze in strijd met de Flora- en Faunawet?
  3. Behoort de gemeente Sint Michielsgestel tot die Brabantse gemeenten die de verklaring ‘Red de biodiversiteit in Noord-Brabant’ hebben ondertekend?
  4. Ziet u voor zichzelf een actieve rol weggelegd om in dit specifieke geval en in de toekomst actiever, bouwplannen op aanslagen op de biodiversiteit te toetsen? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u, of wílt u de gemeente Sint Michielsgestel op haar verantwoordelijkheid wijzen? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke instrumenten heeft u om bestemmingsplannen die strijdig zijn met de Flora- en Faunawet te doen aanpassen danwel ongeldig te verklaren? In hoeverre heeft u in het verleden van die mogelijkheid gebruik gemaakt?
  7. Bent u het met de SP-fractie eens dat een oproep om de biodiversiteit in Noord-Brabant te redden middels een intentieverklaring alléén, pover afsteekt bij bouwplannen als hierboven genoemd?