Tag-archief Kartika Liotard

Nog eens EU/discriminatie

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd124 x bekeken

Gisteren gebeld met onze afgevaardigde in het Europees Parlement, Kartika Liotard. Ik kreeg wat meer achtergrondinformatie over de EU-discriminatierichtlijn. Even helder: ik ben voor en blijf voor en onze EU-fractie is dat ook. Maar dan moet onze verdergaande nationale wetgeving niet worden aangetast.

SP en anti-discriminatie

Gepubliceerd op 1 reactie3minuten leestijd140 x bekeken

Het homomonument in Amsterdam.
Soms moet je ergens op terugkomen omdat anderen je er fijntjes op wijzen dat je niet echt consequent bent geweest in je uitingen. Ik had nog een keer eerder geblogd over de Europese anti-discriminatiewetgeving, zie hier.

Op het tweede blog hierover, waar ik wederom mijn twijfels uitte  over welke koers de juiste was, regaeerde Hein Verkerk – een oude bekende (als ik me niet vergis fractiemedewerker van de Europese Groenen). Inmiddels had ons Europarlementslid gereageerd op een stuk in BN/De Stem van Kathalijne Buitenweg van de Europese Groenen over dit onderwerp. Op haar blog spreekt ze onze Kartika aan en refereert nog fijntjes naar míjn blog hierover.

Tot mijn grote opluchting word ik ook elders nog goed in de gaten gehouden en zo werd ik herinnerd aan ons verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen van 2004. Dat vermeldt:

Binnen veel lidstaten van de Europese Unie bevinden zich specifieke bevolkingsgroepen of sectoren van de bevolking die maatschappelijk gezien niet volwaardig kunnen participeren. Via het wegnemen van obstakels en het creëren van voorzieningen (kinderopvang, aanpassingen ten behoeve van gehandicapten en gedeeltelijk arbeidsongeschikten, anti-discriminatiewetgeving, omgangsregelingen ten behoeve van gescheiden ouders) stelt de EU zich ten doel om voorwaarden voor een volwaardige participatie (adequate bescherming, toegang tot werk en voorzieningen) te scheppen voor groepen die zich in een achterstandpositie bevinden.

Ben ik nu een potje inconsequent of hoe zit dat nou? Als we het voor elkaar kunnen krijgen dat EU-lidstaten waar gehandicapten, ouderen en homoseksuelen (ik dacht dat het over die groepen ging) nu geen wettelijke bescherming tegen discriminatie genieten, dat via een EU-richtlijn wél krijgen, dan ben ik voor. Als dat ten minste niet ten koste gaat van onze verdergaande wetgeving op dat terrein.

Artikel 1 van onze Grondwet.

Gelukkig ben ik niet van graniet en vergissen is menselijk. Maar de twijfel blijft. Want nu is het nog zo geregeld dat verdergaande nationale wetgeving op anti-discriminatiegebied nooit geofferd kan worden, ik ga even helemaal af op het verhaal van Hein Verkerk:

Je bent bang dat ‘conservatieve lidstaten’ (mij lijkt een formulering ‘conservatieve regeringen’ overigens beter) in ons land de boel zouden willen terug draaien. Nou dat kan niet. Al dit soort Europese regelgeving bevat altijd de clausule dat de ze niet mag leiden tot een verlaging van het beschermingsniveau net zo goed al ze ook niet mag verhinderen dat als lidstaten dat willen ze het niveau mogen verhogen. En al deze wetgeving komt alleen met instemming van alle landen tot stand. Ook als het door de SP zo besteden verdrag van Lissabon in werking treedt, blijft dit soort wetgeving onder het vetorecht vallen.

In dat geval zie ik geen reden waarom we hier tegen zouden moeten zijn. Heb ik nu ruzie met mijn partij? Ik dacht het niet. Als ik mijn partijkeuze af zou laten hangen van het onderwerp homo-emancipatie, dan kon ik beter lid worden van GroenLinks of D66. Maar er is meer op deze aardkloot om je druk over te maken en dan steekt de SP met kop en schouders uit boven de rest.

Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd en zo vind ik dat de roze strijd beter in mijn partij dan vanaf de zijlijn gestreden kan worden. Ik heb daarbij wel bewondering voor SP-ers als Kartika Liotard, die haar nek uitsteekt door in Polen in een verboden demonstratie van de homobeweging mee te lopen.

Deel

Roze Netwerk in Gemert

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd123 x bekeken

Het ging natuurlijk over gen-tech afgelopen vrijdag in Gemert, maar vrij snel hadden Kartika* en ik het over haar commissies in het Europees Parlement (EP). Wat blijkt? Kartika Liotard is lid van de commissies ‘Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken‘ en ‘Rechten van de vrouw en gendergelijkheid‘ (plv.) voor de  Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL).

GUE/NGL is de Europese politieke familie waarbij de SP in het Europees Parlement is aangesloten (niet te verwarren met de Europese Groenen, waartoe GroenLinks behoort).

In elk geval weet het roze netwerk wel raad met deze commissies, hier worden de meeste zaken aangaande gelijke rechten voor seksuele minderheden en transgenders behandeld. Als fractie van twee leden voeren de SP-ers in het EP niet over elk onderwerp het woord. De woordvoerderschappen zijn verdeeld binnen de GUE/NGL-fractie. Mooi dus dat ons SP-EP-lid over deze onderwerpen gaat. De drempel is dan in elk geval wat lager.

Kartika was al eens bij een verboden homodemonstratie in Polen. Wist ik ook al niets van. En ze was lid van een groep in de SP die over vrouwenemancipatie nadacht. Ook een overeenkomst met ons roze netwerk. Met beide onderwerpen weten verstokte SP-ers nogal eens geen raad. Wel vreemd dat we op dit terrein een woordvoerder hebben en dat we er zelden wat over horen. De pr-machine’s van Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Emine Bozkurt (PvdA) en van Sophie in ‘t Veld (D66) werken wat dat betreft veel beter. Hier kunnen het roze netwerk en Kartika elkaar versterken. Ook van de ervaringen van de vrouwen-emancipatiegroep kan het netwerk leren.

‘Gemert’ was dus in meerdere opzichten een geslaagde avond. Naast gen-maïs en homorechten heb ik ook nog kennis gemaakt met mensen uit de afdeling Helmond en zijn er afspraken gemaakt om bij de ZLTO langs te gaan (samen met Veerle).

* voor de nieuwe lezers: de vetgedrukte woorden zijn snelkoppelingen.

Gen-maïs in Gemert

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd166 x bekeken


Afgelopen vrijdag bezocht ik een bijeenkomst van de werkgroep Gemert-Bakel van de SP over genetisch gemodificeerd voedsel. Het bedrijf Monsanto heeft in Gemert een proefveld gen-maïs gepland. Met Kartika Liotard (links op de foto) nog over het roze netwerk gesproken.

Op de webstek van de Helmondse SP (de moederafdeling van Gemert-Bakel) staat een uitgebreid verslag:

Multinational Monsanto wil in Gemert-Bakel een proefveld voor genetisch gemanipuleerde maïs. Genetische manipulatie in de landbouw is een omstreden aangelegenheid. Reden voor de SP-werkgroep Gemert-Bakel om een debatavond te organiseren. Het gevarieerde gezelschap achter de tafel en de betrokkenheid van het publiek zorgden voor een levendige bijeenkomst. Maar of dat proefveld wordt tegengehouden?

Lees de rest van het verhaal hier.


Woordvoerders van ZLTO in de zaal.

Iets wat in het verslag niet echt terugkwam, maar wat voor mij toch wel nieuw was dat 98% van de Nederlandse veestapel (van vleesvarkens tot melkkoeien) genetisch gemodificeerd voer krijgt. Dit betekent dus dat bijna al het niet-biologische vlees en alle niet-biologische melk tot stand komt door gen-voer. Weet de Nederlandse consument dat wel? Voor mij was het nieuw…

Kerosinetax dichterbij?

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd141 x bekeken

milieuvriendelijk vliegen
Vandaag heeft het Europees Parlement (EP) besloten een stapje verder te gaan dan de Europese Commissie: Vliegtuigmaatschappijen moeten vanaf 2011 betalen voor de extra uitstoot van het broeikasgas CO2 (kooldioxide). Het is nog niet zeker, en het gaat zeker niet ver genoeg.

Maar het is wellicht een eerste stap in de goede richting. Lees op Nu.nl het verhaal. SP-Europarlementariër Kartika Liotard schreef in 2005 in een opiniestuk in Trouw dat ‘de luchtvaart eraan moet geloven’:

Volgens de Europese milieucommissaris Stavros Dimas zal ook de luchtvaart binnenkort te maken krijgen met de strijd tegen klimaatsverandering. Hij wil later dit jaar pleiten voor een vorm van emissiehandel, maar vindt daarbij de industrie én belangrijke Europese collega’s op zijn pad. SP Europarlementariër Kartika Liotard steunt Dimas, maar wijst tegelijkertijd op het ‘te-weinig-te-laat’ karakter van zijn voorstel: ‘Een bewustwordingscampagne en dwingende maatregelen als kerosine-accijns en belasting op tickets zijn onvermijdelijk’.

Het hele verhaal van Kartika Liotard lees je hier. Ook in Brabant hebben we met een toename van de luchtvaart te maken. Luchthaven Eindhoven dreigt zelfs een base van Ryan Air te worden. Dat betekent meer vliegbewegingen, het vliegveld vroeger open en later dicht en ook in het weekeinde wordt meer gevlogen. Naast het gemak van meer bestemmingen, óók meer overlast voor de omwonende burgers. In de commissievergadering van 19 oktober heb ik dit aan de orde gesteld (zie de op één na laatste alinea van het blog).