Tag-archief Johan van den Hout

SP Politiek Café Tilburg

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd172 x bekekenMet recht een politiek café, daar bij de SP in Tilburg. Erg gezellig, niet superdruk. En zeker ergens goed voor.

Al was het maar voor de contacten die je opdoet. In dit geval met Naïma Boukou, van het Tilburgs Centrum Buitenlandse Vrouwen. Aan haar de bijna onmogelijke taak om uit te leggen hoe de islam omgaat met verschillen tussen jongens en meisjes en met homoseksualiteit. Gelukkig was ze helemaal zichzelf en vertelde ze hoe zíj het zag. Namelijk, dat niemand zich druk moet maken wat anderen in hun slaapkamer (of elders, maar dat komt van mij) doen. En hoe haar moeder, zeer traditioneel opgevoed, nu tegen haar zegt dat als ze alles over kon doen, ze het precies zo zou doen als haar dochter nu.

Ik heb gelukkig wat nuance aan kunnen brengen. En hoewel ik ook echt vind dat je problemen moet benoemen, zal ik niet meewerken aan het in de hoek drukken van één bepaalde groep, in dit geval jongens van Marokkaanse komaf. Ik vertelde van onze problemen in Rotterdam, maar dat het statistisch gezien niet zo vreemd was dat juist deze jongeren de daders waren. Het zou vreemder zijn geweest als het witte Hollandse jongeren zouden zijn geweest. Verder weet ik dat als er heibel op homogebied is in Den Bosch, het vaak komt van de bijbelbeltjongeren die nog even over een ontmoetingsplaats gaan voor wat ‘vertier’.

Waar Naïma Boukou en ik het in elk geval roerend over eens waren was dat we elkaar meer moeten ontmoeten, elkaar leren kennen. Onbekend maakt onbemind.

We kregen niet echt veel tijd, wat ik nog wilde aanhalen, maar wegens tijdgebrek niet kon, kan hier wel. In de Volkskrant een interessant artikel over de emancipatiegolf in Marokko, die blijkbaar niet te stuiten is. Klik hier en lees ‘Mannen met baarden bij de seksuoloog’.

Waar het ook nog over ging was de ‘homorazzia‘, hoe ik daar over denk, kon je gisteren lezen.  Wat ik me nog bedacht was dat dit soort zaken de aangiftebereidheid van geweldslachtoffers niet bevorderen. De politie als je beste vriend…

Frank van Pamelen dichtte politieke gedichten en had nog wat boeken over (“Niet dat ze niet verkopen of zo”). Hieronder een vandaag voorgedragen gedicht uit 2004 (24 april) naar aanleiding van het gesprek van premier Balkenende met cosmonaut André Kuipers:

Het is een held, zei de premier nadat
De lijn met André Kuipers werd verbroken
De tweede Nederlandse astronaut

Ik heb hem net vrij uitgebreid gesproken
En hem per satelliet zojuist aanschouwd
En ik ben trots, dat kan ik wel vertellen

Al was het maar omdat wat hij daar sjouwt
Toch op z’n minst frappante paralellen
Met al mijn eigen werkzaamheden had

Gewichtloos zijn en in de ruimte lullen
Daar pleeg ik óók mijn dagen mee te vullen

Charlotte van Riel van de Rockacademie zong mooi, maar voor een nogal rumoerig publiek. Wie van de twee Charlotte is weet ik helaas niet, wie de andere dame is moet ik ook schuldig blijven.

www.buskruit.org

Tilburg wat roder

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd197 x bekekenNu alles in kannen en kruiken is, kan ik ook opgelucht ademhalen. In Tilburg is de SP toegetreden tot het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders. De VVD neemt de plaats in van het CDA. Gelukkig heeft e.e.a. geen consequenties voor onze fractie in Provinciale Staten (PS).

Want het had zomaar gekund dat Veerle Sleegers (links op de foto boven), mijn SP-collega in de statencommissie Ruimte & Milieu, wethouder werd. Gelukkig hoeven we ons over het antwoord op die vraag niet druk te maken. Veerle wordt waarschijnlijk wel de nieuwe fractievoorzitter. Maar dat heeft ze eerder dit jaar tijdelijk waargenomen en prima kunnen combineren met haar lidmaatschap van PS. De man rechts op de foto is Jan Verhoeven. VVD-statenlid en sinds een tijdje ook wethouder in Valkenswaard.

Heeft de SP dan niets binnengehaald, in tegenstelling tot de VVD, zoals het CDA nu suggereert? Ik ken mijn partij niet anders dan dat we bereid zijn tot compromissen, maar dat er wel degelijk een herkenbaar SP-profiel moet zijn. Anders is deelname aan een coalitie niet méér dan aanschuiven op het pluche. Hier is te lezen wat de Tilburgse SP naar eigen zeggen heeft binnengehaald. Het hondenpoepplan wat nog niet zo heel lang geleden veel stof deed opwaaien in Nederland, wordt nu uitgevoerd. Opvallend is dat de SP het wegenonderhoud opeist terwijl het Brabants Dagblad dit als VVD-punt noemde. Afijn, lees het hier zelf maar. En wie hier klikt krijgt het hele SP-nieuwsdossier vanaf de val van het oude college en het nieuwe college.

Kunnen we dit kunstje ook niet in Provinciale Staten flikken?

Linkse coalitie in Tilburg?

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd150 x bekeken


Met de val van de Tilburgse coalitie komt een links collega van Burgemeester & Wethouders in zicht. Mét de SP, die volgens het Brabants Dagblad goud in handen heeft. De SP in Tilburg heeft wel een paar eisen: twee SP-deeltijdwethouders, en de cityring moet van de baan. Vooruitlopen op de feiten is gevaarlijk, maar vooruitdenken kan geen kwaad. Ik ben benieuwd wie onze wethouderskandidaten zijn.

Uit het Tilburgse katern van het Brabants Dagblad deze inteerssante analyse:

Broedermoord in CDA oorzaak val college

Een links college lijkt in Til­burg de meest haalbare op­tie, nu het CDA is afgehaakt. De SP heeft ‘goud’ in han­den.

Wat de afgelopen week achter de schermen bij het Tilburgse CDA is ge­beurd, zal waarschijnlijk nooit compleet naar buiten komen. Wie heeft zijn hand overspeeld? En waarom? Vriend en vijand van de christendemocraten wijzen naar politiek leider Els Aarts. Als erva­ren rot, loco-burgemeester en wet­houder, had zij moeten ingrijpen toen dit weekeinde duidelijk werd dat de CDA-fractie in de gemeente­raad collega-wethouder Hans Jans­sen zou laten vallen. Aarts zelf is echter zelf al lange tijd politiek ‘aangeschoten wild’. Er wachtte haar ook een zeer kritisch rapport van de rekenkamer over het we­genonderhoud, dat haar opnieuw – de tweede binnen een maand ­een motie van afkeuring zou ople­veren. Ditmaal zou die een meer­derheid krijgen. Zo tekent zich een welhaast cynisch scenario af voor een dramatische broeder­moord binnen het CDA, dat het college en de stad in zijn val mee trekt: Politiek leidster Aarts en met haar CDA-fractieleden die genoeg heb­ben van de ‘linkse kliek’, ruiken het naderende onheil. Aarts wenst geen gezichtsverlies aan het einde van haar loopbaan in Tilburg, met het oog op een vervolgcarrière. Ze laat in het weekeinde ‘de boel de boel’. CDA-leden krijgen te horen dat ‘Janssen wel bijtrekt’. Nu dat niet gebeurt kan Aarts met het col­lege opstappen en hoeft ze niet na een motie van afkeuring, in haar eentje, af te treden. Naar verwach­ting van velen in de gemeenteraad liggen vooral in haar dossiers een hoop ‘beren op de weg’ die het voor formateur Jan Hamming, als leider van de PvdA, moeilijk ma­ken een nieuwe coalitie te vor­men.

SP-leider Johan van den Hout en VVD-voorman Joost Möl-l­er, willen ‘al die lijken uit de kast’, voor zij over deelname aan een col­lege willen praten. Nu lijkt deelna­me van de VVD aan een coalitie met PvdA en SP toch al een moei­lijke zaak. De VVD wil niet als eni­ge ‘rechtse’ partij in een college. Te­rugkeer van het CDA is gezien de huidige situatie vrijwel onmoge­lijk. De PvdA zal eerder geneigd zijn water bij de wijn te doen om de SP over de streep te trekken, dan door het slijk te kruipen voor het CDA.

Daarnaast zal Hamming Groen­Links niet laten vallen. Een coalitie van SP, VVD, GroenLinks en Pv­dA is voor Möller ondenkbaar en onwerkbaar, dan moeten de libera­len teveel ‘ rood’ slikken. De LST wil voorlopig in de oppositie blij­ven. De SP van Van den Hout heeft zo ‘goud in handen’. De so­cialisten willen wel, mits zij twee (part-time) wethouders mogen le­veren. Een groot obstakel voor de SP als de cityring is weggenomen, want die uitvoering is begonnen.

Komt als meest haalbare optie in beeld een coalitie van PvdA, SP, GroenLinks (samen 19 zetels). Met steun van één van de eenmansfrac­ties AB, D66, TVP of VSP net een meerderheid van 20 van de 39 ze­tels. Eentje minder dan de geval­len coalitie. Een krappe en daar­door linke meerderheid. De vier nieuwe partijen moeten elkaar consequent omarmen om ook niet te vallen.

Het stinkt

Gepubliceerd op 2 reacties3minuten leestijd263 x bekeken


'Sjiek en sjoen' hondendrollenbeleid van de gemeente Maastricht.Wie is er meest van het padje af: D66 of de SP? Het gaat over het voorstel van de Tilburgse SP om dna uit hondendrollen (alleen de verkeerd geparkeerde) te vergelijken met het dna van honden om zo het stoep-poepen tegen te gaan. Hoon van D66 voor de SP: de privacy is in het geding. Van de honden?

Ik geef toe dat ik ook even mijn wenkbrouwen fronste toen ik het las. Is dit nu de oplossing? Wel heel erg omslachtig en blijkbaar ook niet altijd waterdicht te bewijzen dat die ene drol ook echt van die ene hond is. Marusjka Lestrade sleept er George Orwell bij. De Tilburgse Democraten zijn namelijk een tegenoffensief begonnen. Gelukkig hebben we Tony van der Meulen nog, die alles altijd heerlijk kan relativeren in zijn columns.

En? Wie is er volgens hem het meest van het padje af? D66 of de SP? Lees het zelf maar:

Wij moeten ons, zo begrijp ik, ernstig zorgen gaan maken over privacy van de Tilburgse honden. Dat vindt D66. En de oorzaak ligt bij de SP. De drie partijen die samen het kabinet Balkenende IV vormen blijven tot hun opluchting nog even buiten dit dispuut, dat nogal veel ethische kantjes heeft.

In ons land hebben wij een vrij langdurige periode gekend waarin het klagen over de hondenpoep- op- straat rechts was. Want links vond dat de mondige burger wel iets anders aan zijn hoofd zou moeten hebben, iets verheveners, met meer ideaal erin.

Maar de Tilburgse SP heeft de hondenpoep nu opgewaardeerd tot een van de grootste zorgen van de moderne samenleving. De socia­listen willen daarom van alle honden in de stad het dna laten vast­stellen. Een geüniformeerde drollenwacht (op de pet fier het stads­wapen van Tilburg met daarin een forse hondendrol) moet mon­sters gaan nemen van alle honden­stront op straat. De buit wordt op­gestuurd naar een daarin gespecia­liseerd laboratorium, en als dan het dna is vastgesteld kan de bijbe­horende hond worden opge­spoord. In zestig procent lukt dat, in veertig procent van de hondendrollen is geen dna te vinden, hoe grondig de speurder er ook in gaat zitten peuren.

Alle hondenbezitters moeten eenmalig 145 euro betalen, de hon­denbelasting wordt afgeschaft en de kosten moeten uit de boetes komen. Het systeem is dus alleen betaalbaar met een behoorlijk aantal stoute honden en achteloze baasjes. Wordt er te weinig clan­destien gepoept, dan ontstaat een aanzienlijk probleem.

Ik zat er een tijdje over na te denken of dit eigenlijk wel een goed idee is. En wie kun je er voor krijgen om in al die Tilburgse drol­len te gaan zitten wroeten, terwijl de burgerij om je heen uitslui­tend verkeerde grappen maakt. Ik stond op het punt Jan Marijnis­sen te gaan bellen om te checken of die er eigenlijk wel achter staat. Lijkt me geen type voor een hond, eerder iemand met twee parkieten waar hij af en toe even naar fluit.

Maar daar waren de Tilburgse Democraten66 al met een tegenof­fensief. De partij verzet zich hevig tegen ‘een nieuwe databank met persoonsgegevens’. ‘ Eerder werd een vingerafdrukscan voor zwembad Stappegoor ingevoerd’. En dan staat er in hun bewogen verklaring ook nog serieus: ‘Het is weer een databank die poten­tieel een privacyrisico kan opleveren.’ De nazaten van Hans van Mierlo, destijds toch een intellectueel, staan nu pal voor het onbe­zorgde hondengeluk: ‘ Laat dieren in onze samenleving eens ge­woon een dierenleven leiden.’ Dus overal lekker kunnen schijten, vooral ook ‘gewoon’, zonder dat ze via hun dna betrapt worden.

Wie is het meest in de war: de Tilburgse SP of D66? Lastige keuze.
Dat dna-plan lijkt me nogal omslachtig. Voer dan, ik pleit er al ja­ren voor zonder ook maar de geringste bijval uit politieke kring, een algeheel hondenverbod in. Met aan de stadsgrenzen verbods­borden, een valse hondenkop met een rood kruis er door heen.

Maar bij D66 zijn ze al met al nog veel ernstiger van het padje dan bij de SP. De privacy van een hond! Woef is wat uit zijn doen om­dat zijn privacy wordt bedreigd. Droge neus, want ja, wat wil je, toch ‘gewoon’ een identiteitscrisisje.

Vermoedelijk gaan ze er ook nog vaker van poepen.