Tag-archief Heusden

Huurder Reiling Sterksel in de cel

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd845 x bekeken

(correctie) Heel af en toe krijg ik nog een bericht van een Brabander over één van de zaken die ik volgde als woordvoerder milieu in Provinciale Staten. Reiling Sterksel was de meest spraakmakende. Op 1 april 2015 leek er goed nieuws: de bedrijfsopvolger beloofde beterschap. Vandaag hoorde ik dat de volgende opvolger huurder in de cel zit wegens vergaande milieudelicten.

Besluitenlijst GS

Gepubliceerd op 1 reactie5minuten leestijd222 x bekeken


Vandaag ook maar eens een blogje over de Openbare Besluitelnlijst (OBL) van Gedeputeerde Staten, ons dagelijks bestuur van de provincie. O.a. over het Provinciaal Waterplan en antwoord op vragen over biologische catering.

Deel

Heusden: EVZ, water, & geluid

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd133 x bekeken


Van een werkbezoek in juli 2007 stgond nog een afspraak om met wethouder Mark Buijs van de gemeente Heusden te praten over de projecten in de gemeente rond waterberging en Ecologische Verbindingszone’s (EVZ). En passent ook maar even naar de geluidsschermen geïnformeerd.

Het gesprek was vanochtend met twee wethouders naast Mark Buijs (Heusden 1) was wethouder Mart van de Poel (GroenLinks) aanwezig. Heusden is een fusiegemeente van Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen in het zuiden en Heusden en Elshout in het noorden. Het Heusdens College heeft een ambiteus plan om de waterberging in geval van overstromingsgevaar zo te regelen dat tegelijkertijd ook een EVZ ontstaat tussen de Maas en het Beerzedal. Feitelijk zou er een groen gebied ontstaan dat de provincie Noord-Brabant van noord naar zuid doorkruist. Met kleigronden in het noorden bij de Maas en zandgronden naar het zuiden.

Dit soort plannen vereist een vergaande samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties en dat valt niet altijd mee. Maar door het enthousiasme van de wethouders (zo heb ik het zelf al meermalen ervaren)  hebben ze al veel neuzen dezelfde kant op gekregen. Maar eigenlijk is het een project dat de gemeente boven het hoofd groeit.

A59: geluid & fijn stof
De gemeente gaat door met de aanleg van een paralelle wegenstructuur voor het lokale verkeer, waardoor (zo is berekend) de A59 nog jaren vooruit kan met 2×2 rijstroken. Als de paralelweg klaar is kunnen de op- en afritten aangepakt worden. Een probleem voor de gemeenet is het centrum van Vlijmen. Dat moet helemaal op de schop, is zwaar verouderd. Als er gesloopt gaat wordenmoet er ook niuwbouw gepleegd worden, maar de afrit van de snelweg is een paar honderd meter verwijderd van de kern van Vlijmen. Door de nabijgelegen A59 mag er niets worden gebouwd, terwijl er nu wel mensen wonen.

Ik heb weer genoeg stof tot nadenken gekregen, als ik dat al niet had. Tezijnertijd kan ik bepaalde zaken aan de orde stellen. Wat me vooral bij is gebleven is het enthousiasme en de gedrevenheid van deze wethouders.

A59: beetje gerechtigheid

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd164 x bekeken

Deze week kreeg de actiegroep ‘Hoor de A59‘ een excusubrief van minister Eurlings. Eerder had het ministerie laten weten dat Eurlings een aangenomen motie over proeven met variabele maximumsnelheden niet zou uitvoeren. Per abuis blijkt nu, want de motie wordt wel uitgevoerd. Het is ook hier te lezen, op brabantsdagblad.nl. Eerder ging ik met twee fractiegenoten op werkbezoek, lees hier.

Grond, Water & Lucht

Gepubliceerd op 0 reacties4minuten leestijd203 x bekeken


Voordat ik een stukje schrijf van de conferentie die Basta! gisteren organiseerde, eerst maar eens een verslag van de commissievergadering op het provinciehuis van vandaag. Ik moest vandaag voluit aan de bak en het ging gelukkig goed. De verordening Ontgrondingen, de discussienota Waterhuishoudingsplan en de geluids- en fijnstofoverlast bij de A59. Aarde, water en lucht, besef ik nu pas. Gelukkig kon ik na de pauze naar huis, een beetje bijslapen voor het congres morgen.

Normaalgesproken mag je van groot naar klein het woord voeren in de commissie, dit keer ging het van links naar rechts (op basis van waar we zaten, niet politieke kleur). Ik vond het tot nu toe een spannende en tegelijk comfortabele gang van zaken. Om te beginnen maai je vaak het gras voor de voeten weg van degenen die na jou het woord voeren (in tegenstelling tot toen we nog klein waren en je alleen maar kon aansluiten bij andere sprekers). Spannend ook, omdat je als beginneling in PS noot weet of je de goeie punten aansnijdt. Nu werd dus het gras een paar keer voor mijn voeten weggemaaid en wist ik op een aantal punten dat ik goed zat.

Grond
Het zijn niet altijd de meest sprankelende onderwerpen die bij ons voorbijkomen, maar als je je wat verdiept (en dat moet je natuurlijk als statenlid), komt er wel veel voorbij wat je als leek niet bedenkt. Bij ontgrondingen dacht ik zelf in eerste instantie aan commerciële zandwinningen voor de industrie. De provincie heeft met veel meer soorten ontgrondingen te maken. Om er een paar te noemen: bij archeoligisch onderzoek, bij het herstel van beken, natuurontwikkeling, ruimte maken voor de rivieren (bij hoog water), enzovoorts. Voor al deze zaken moet de provincie vergunningen afgeven en leges innen. In de nieuwe verordening moest wat (letterlijk) ontregeld worden. Minder regels dus. Er zijn heel veel reacties binnengekomen op het voorstel. Van Rijkswaterstaat tot milieuorganisaties. Alle belangen moet je afwegen en daarnaast je eigen overtuiging neerzetten. Dit was de commissievergadering, maar het onderwerp komt teru in de Statenvergadering. Dat wordt dan mijn debuutrede in ‘grote’ vergadering.

Overeenstemming was er in de commissie over het heffen van leges bij projecten waar de provincie zelf het initiatief voor heeft genomen. Bijvoorbeeld natuurontwikkeling. Hier zou de provincies geen geld voor moeten vragen. Ook zouden sommige vergunningen in één keer samen aangevraagd moeten kunnen worden. Het verschil tussen de gedeputeerden Rüpp en Hoes is wel heel duidelijk. Waar Paul Rüpp op de automatische piloot iedereen van repliek dient, valt het op dat Onno Hoes vaak het antewoord op vragen schuldig moet blijven. Hij is natuurlijk wel nieuw ‘op milieu’.

Mijn andere punt was de bescherming van waardevolle gebieden. De provincie heeft de belangrijkste plaatsen vastgelegd in de Cultuurhistorische Waardenkaart en de Aardkundige Waardevolle Gebiedskaart. Maar gemeenten zijn verantwoordelijk voor de overige waardevolle gebieden. Omdat de tendens is om zoveel mogelijk te decentraliseren, terwijl tegelijkertijd veel gemeenten die zaken niet op orde hebben, maakt dat er een probleem is. Ik zou willen dat de provincie het minste wat ze kan doen, ook doet. En dat is de regie voeren.

Water
Daarna mocht er gekozen worden uit verschillende opties voor het aankomende Waterhuishoudingsplan (WHP). Ik moet Gedeputeerde Staten meegeven, ze hebben hun best gedaan om ook het vooruitstrevende (groene) deel der natie een keuze te geven. Niet dat het veel uithaalde, de meerderheid steunde de voorzichtige opties. Om te beginnen moesten we kiezen hoe ver we wilden gaan om de ecologische toestand van het water te verbeteren. Van ‘Europa’ moet er in 2015 een ‘Goede Ecologische Toestand’ zijn bereikt. Maar het zou vreemd zijn als er hier ook niet enkele ontsnappingsmogelijkheden waren. En daar koos dan ook de meerderheid voor. Realistisch plannen heet het dan. Niet in 2015, maar in 2027; en niet een ‘Goede Ecologische Toestand’, maar een ‘Goed Ecologisch Potentieel’ moet dan behaald zijn.

Wat mij betreft leg je de lat hoog. Waar een wil is is een weg. Als je echt wilt dat het water schoner wordt, moet je jezelf ook hoge doelen durven stellen. Maar dat gaat ook gepaard met ‘au’ voor sommige bedrijven en dat gaat dan weer te snel en te ver voor sommige partijen. Voor wie echt geënteresseerd is, hier de Startnotitie Waterhuishoudingsplan en hier de keuzemogelijkheden van PS. Een beetje taai, dat wel.

Lucht
Bijna alle partijen uit Provinciale Staten, wij van de SP ook, zijn op bezoek geweest bij actiegroep ‘Hoor de A59‘ uit de gemeente Heusden. In de commissie heb ik al enkele keren aangegeven dat er iets moet gebeuren aan de problemen van geluidsoverlast en de fijnstof waar bewoners mee te maken hebben. Maar om precedenten te voorkomen (andere gemeenten staan meteen in de rij) vond gedeputeerde Hoes aanvankelijk dat de provincie niet direct iets aan de situatie kon doen.

Maar wat ik eerder schreef, en wat Annegien Wijnands in een vertaald Russisch spreekwoord zei: Wie wil, zoekt een mogelijkheid; Wie niet wil, zoekt een reden. Of met een Nederlands gezegde: Waar een wil is, is een weg. Ik heb haar gecomplimenteerd met haar initiatief om deze zaak vlot te trekken. En gelukkig was het antwoord van Hoes nu dat er wel wat kon. Politieke druk helpt wel degelijk. En alhoewel het een eerste verantwoordelijkheid van de rijksoverheid is, moet je als provincie niet te beroerd zijn om in te grijpen als er wat aan de knikker is. En dat is nu gebeurd. Gemeente en burgers van Drunen en Vlijmen blij. En terecht!