Tag-archief GroenLinks

Kom morgen uit de kast

Gepubliceerd op 1 reactie2minuten leestijd195 x bekeken


Morgen viert Nederland op initiatief van minister Plasterk voor het eerst de internationale Coming Out Day mee. Onze eerste nationale kom-uit-de-kast-dag. De krant besteedde er vandaag uitgebreid aandacht aan. Morgen deel ik met COC-vrijwilligers ballonnen en speciale kranten uit op het Bossche Kerklplein. En nog iets interessants: Is ‘Brussel’  een bedreiging voor onze rechten hier of juist een zegen voor holebi’s en transgenders dáár?

Deel

Anja over gisteren

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd365 x bekekenOp het weblog van Anja Meulenbelt een verslag van het symposium van gisteren. Verder onder ‘lees meer’ de foto’s van Stefan Savelberg.

Onderaan zet ik de snelkoppelingen naar de webpagina’s, blogs, etcetera van de forumleden en publiek.


De kersverse voorzitter van COC Nederland, Wouter Neeerings.


Judith Schuyf van Movisie.


Giovanni Nijenhuis van Embrace Pink.


André van Wanrooij was namens de D66-fractie aanwezig.


Bellinda van den Helm, voorzitter COC Noordoost Brabant.


Wieke Wijnen, directeur Basta!


Selçuk Akinci (rechts) van GroenLinks Breda.

Weblog Anja Meulenbelt
Weblog Selçuk Akinci
Movisie, homo- lesbische emancipatie
COC Nederland
Embrace Pink

Basta! meldpunt discriminatie Noordoost Brabant
LKG Travestie & Transseksualiteit
COC Noordoost Brabant
COC Tilburg
SP statenfractie Noord-Brabant
GroenLinks Breda
D66 statenfractie Noord-Brabant

Linkse coalitie in Tilburg?

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd145 x bekeken


Met de val van de Tilburgse coalitie komt een links collega van Burgemeester & Wethouders in zicht. Mét de SP, die volgens het Brabants Dagblad goud in handen heeft. De SP in Tilburg heeft wel een paar eisen: twee SP-deeltijdwethouders, en de cityring moet van de baan. Vooruitlopen op de feiten is gevaarlijk, maar vooruitdenken kan geen kwaad. Ik ben benieuwd wie onze wethouderskandidaten zijn.

Uit het Tilburgse katern van het Brabants Dagblad deze inteerssante analyse:

Broedermoord in CDA oorzaak val college

Een links college lijkt in Til­burg de meest haalbare op­tie, nu het CDA is afgehaakt. De SP heeft ‘goud’ in han­den.

Wat de afgelopen week achter de schermen bij het Tilburgse CDA is ge­beurd, zal waarschijnlijk nooit compleet naar buiten komen. Wie heeft zijn hand overspeeld? En waarom? Vriend en vijand van de christendemocraten wijzen naar politiek leider Els Aarts. Als erva­ren rot, loco-burgemeester en wet­houder, had zij moeten ingrijpen toen dit weekeinde duidelijk werd dat de CDA-fractie in de gemeente­raad collega-wethouder Hans Jans­sen zou laten vallen. Aarts zelf is echter zelf al lange tijd politiek ‘aangeschoten wild’. Er wachtte haar ook een zeer kritisch rapport van de rekenkamer over het we­genonderhoud, dat haar opnieuw – de tweede binnen een maand ­een motie van afkeuring zou ople­veren. Ditmaal zou die een meer­derheid krijgen. Zo tekent zich een welhaast cynisch scenario af voor een dramatische broeder­moord binnen het CDA, dat het college en de stad in zijn val mee trekt: Politiek leidster Aarts en met haar CDA-fractieleden die genoeg heb­ben van de ‘linkse kliek’, ruiken het naderende onheil. Aarts wenst geen gezichtsverlies aan het einde van haar loopbaan in Tilburg, met het oog op een vervolgcarrière. Ze laat in het weekeinde ‘de boel de boel’. CDA-leden krijgen te horen dat ‘Janssen wel bijtrekt’. Nu dat niet gebeurt kan Aarts met het col­lege opstappen en hoeft ze niet na een motie van afkeuring, in haar eentje, af te treden. Naar verwach­ting van velen in de gemeenteraad liggen vooral in haar dossiers een hoop ‘beren op de weg’ die het voor formateur Jan Hamming, als leider van de PvdA, moeilijk ma­ken een nieuwe coalitie te vor­men.

SP-leider Johan van den Hout en VVD-voorman Joost Möl-l­er, willen ‘al die lijken uit de kast’, voor zij over deelname aan een col­lege willen praten. Nu lijkt deelna­me van de VVD aan een coalitie met PvdA en SP toch al een moei­lijke zaak. De VVD wil niet als eni­ge ‘rechtse’ partij in een college. Te­rugkeer van het CDA is gezien de huidige situatie vrijwel onmoge­lijk. De PvdA zal eerder geneigd zijn water bij de wijn te doen om de SP over de streep te trekken, dan door het slijk te kruipen voor het CDA.

Daarnaast zal Hamming Groen­Links niet laten vallen. Een coalitie van SP, VVD, GroenLinks en Pv­dA is voor Möller ondenkbaar en onwerkbaar, dan moeten de libera­len teveel ‘ rood’ slikken. De LST wil voorlopig in de oppositie blij­ven. De SP van Van den Hout heeft zo ‘goud in handen’. De so­cialisten willen wel, mits zij twee (part-time) wethouders mogen le­veren. Een groot obstakel voor de SP als de cityring is weggenomen, want die uitvoering is begonnen.

Komt als meest haalbare optie in beeld een coalitie van PvdA, SP, GroenLinks (samen 19 zetels). Met steun van één van de eenmansfrac­ties AB, D66, TVP of VSP net een meerderheid van 20 van de 39 ze­tels. Eentje minder dan de geval­len coalitie. Een krappe en daar­door linke meerderheid. De vier nieuwe partijen moeten elkaar consequent omarmen om ook niet te vallen.

Het enkele feit

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd195 x bekekenOmdat een ander lid van het roze netwerk binnen de SP niet kon, ben ik gisteren samen met Willy Lourenssen naar Den Haag getogen voor weer een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer. Dit keer met de ministers Ter Horst en Plasterk over de tik op de vingers van de Europese Commissie aangaande onze anti-discriminatiewetgeving. En voor een gesprek met ‘ons’ kamerlid.

Pijnlijk wordt hier duidelijk dat de rechten van minderheden soms ten prooi vallen aan politieke spelletjes. Het woord tandenknarsen viel menigmaal gisteravond in de Troelstrazaal. Tandenknarsend waren VVD, GroenLinks en D66 indertijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) akkoord gegaan. De AWGB was een hele verbetering, maar het CDA gijzelde bij de totstandkoming van de wet indertijd beurtelings de VVD en de PvdA (afhankelijk van de coalitiesamenstelling). De PvdA was dus de klos en heeft in het kabinet Lubbers III ingestemd met de constructie van ‘het enkele feit’. Lees mijn blog van eergisteren voor uitleg.

Ik heb niet de illusie dat de VVD het indertijd anders gedaan zou hebben, en dan zou nu de PvdA (mits niet deelnemend in Balkenende IV) hetzelfde geageerd hebben als de VVD gisteren. Maar de feiten zijn nog precies hetzelfde als toen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een goede wet die de onder andere homoseksuelen beschermt tegen discriminatie, en een christelijke minderheid legt de meerderheid via coalitiedwang haar mening op. Daar kan geen Eurocommissaris Vladimir Špidla tegenop.

Dat de wet voor verschillende interpretaties vatbaar is, bewezen de betogen van GroenLinks en de SGP. Ook minister Plasterk zei dat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) soms verder gaat dan de wettekst regelt. Maar, er zijn Europese verdragen die verderstrekkend zijn dan de AWGB en daar toetst de CGB dan aan. Waar maar mee bewezen is dat de AWGB niet voldoet. Dit alles mog niet helpen, want “We zullen het toch niet meemaken”, aldus Bas van der Vlies van de SGP bij het vorige overleg, “dat een kabinet met deze signatuur (met de ChristenUnie, RvZ) tornt aan de vrijheid van onderwijs!”

Daarmee de ChristenUnie in de tang nemend en indirect de PvdA, die nu waarschijnlijk tandenknarsend moet doen alsof de ‘enkele feit-constructie’ zo slecht nog niet is. Al was dat tandenknarsen niet hoorbaar, een beetje ongemakkelijk voelde het voor PvdA-kamerlid Timmer wel. En dan was er ook mijn eigen partij die bij monde van Nathalie de Rooij niet inbracht wat ik eergisteren schreef, namelijk dat de SP voor afschaffing van Artikel 23 zou pleiten (waar de vrijheid van onderwijs wordt geregeld). Gelukkig waren ‘wij’ wel voor herziening van de wet waarin het enkele feit geschrapt wordt.

Na afloop een tamelijk onbevredigend gesprek gehad met Nathalie de Rooij over de koers van de fractie inzake homo-emancipatie. Om niet te zeggen dat ik er een zware kater aan over heb gehouden. En dat lag niet aan het glaasje port dat ik ‘s nachts bij thuiskomst uit frustratie achterover heb geslagen.