Tag-archief Frank van Dalen

Primeur bij symposium – heibel bij COC

Gepubliceerd op 0 reacties4minuten leestijd211 x bekeken


We hebben aanstaande woensdag een primeur bij het SP-symposium homo-emancipatie. De vandaag gekozen voorzitter van COC Nederland is tijdens het symposium lid van het forum namens die vereniging. Hij is vandaag gekozen. Echt lekker ging het zaterdag allemaal niet op de ledenvergadering van COC Nederland.

Bij het symposium dat aanstaande woensdag in de Verkadefabriek gepland staat over homo-emancipatie (klik voor meer info op de folder rechtsbovenin deze pagina) was penningmeester Wouter Neerings van COC Nederland één van de forumleden. De penningmeester is vandaag tot voorzitter gekozen en volgt daarmee Frank van Dalen op.

Aan de vergadering ging het nodige gekrakeel vooraf. Zodanig zelfs dat de Volkskrant vandaag de afkorting als volgt weergaf: Crisis op Crisis (COC), lees hier het artikel op volkskrant.nl.

Dat er binnen en buiten de vereniging nogal wat tumult is ontstaan, maar desondanks toch met ruime meerderheid tot verkoop van het verenigingspand is besloten, leidt tot verschillend getinte berichten. Lees hieronder eerst het officiële persbericht van COC Nederland:

Roze Huis krijgt algemene steun van COC-ledenvergadering
DUO GAAT COC LEIDEN

Wouter Neerings en Vera Bergkamp gaan als duo gezicht geven aan COC Nederland. Zij zijn door de algemene vergadering van de homobelangenorganisatie gekozen tot respectievelijk de nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris/waarnemend voorzitter. ‘Een goed duo, dat de diversiteit van de achterban goed zichtbaar maakt’, zegt scheidend COC-voorzitter Frank van Dalen. Verder stemde de algemene vergadering unaniem in met het voornemen voor het oprichten van een Roze Huis in Amsterdam.

De opvolging van Frank van Dalen als voorzitter van COC Nederland vormde het hoogtepunt van een belangrijke ledenvergadering voor de homobelangenorganisatie. Tijdens de Roze Zaterdag in Tiel op zaterdag 28 juni aanstaande zal de voorzittersoverdracht publiek vorm krijgen.

Algemene instemming was er over de opzet van een Roze Huis door verkoop van het huidige pand aan de Rozenstraat in Amsterdam. ‘De oprichting van dit Roze Huis zal een impuls geven aan de homogemeenschap in Amsterdam en ver daarbuiten.’, aldus scheidend COC-voorzitter van Dalen.

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over het financiële tekort van ongeveer 1 miljoen euro in twee jaar tijd. Hoewel kritisch stelde de algemene vergadering unaniem de jaarcijfers 2006 vast. Het tekort is in twee jaar ontstaan door afboekingen van de jaren daarvoor in 2006 te nemen en door contributies van leden aan de lidverenigingen uit te keren en niet bij COC Nederland vast te houden. Ook is er fors geïnvesteerd in de nieuwe koers van het COC waarin ingezet wordt op sociale acceptatie van homoseksualiteit. Daarnaast is een nieuwe financiële administratie ingevoerd waarmee het COC voldoet aan de strenge normen voor non-gouvermentele organisaties.

En dan hieronder het bericht van GK Magazine, altijd bijzonder kritisch, niet in de laatste plaats omdat het zichzelf graag als emancipatiebeweging ziet:

Geen decharge aan COC-bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van COC Nederland zijn vandaag een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen. Als opvolger van landelijk voorzitter Frank van Dalen werd de huidige penningmeester Wouter Neerings benoemd. Vera Bergkamp wordt de nieuwe secretaris van de federatie, en tevens waarnemend voorzitter. Er moest een nieuwe secretaris worden gekozen omdat bestuurslid Quirine Disbergen compleet onverwachts tijdens de vergadering liet weten ook op te stappen. Zowel voorzitter Neerings als secretaris/waarnemend voorzitter Bergkamp zullen samen het gezicht naar buiten bepalen. Huidig bestuurslid Peter van Dijk wordt de tijdelijke nieuwe penningmeester.

De lidverenigingen gaven in de kritische vergadering het bestuur geen decharge voor de jaarrekening van 2006, die eerder bij de accountant ook geen goedkeuring had gekregen. De lidorganisaties willen er eerst zeker van zijn dat er bij de jaarrekening van 2007 niet ook lijken uit de kast komen. Pas na overleg in het najaar – als de boeken over 2007 zijn gecontroleerd – wordt het decharge opnieuw aan de orde gesteld.

Vera Bergkamp beloofde de aanwezigen te gaan werken aan meer transparantie. Van Dalen ging niet in op vragen over de ophef die is ontstaan over zijn privéleven met als argument dat hij ‘nooit op roddels commentaar geeft’ en dus ook niet zal ontkennen of bevestigen.

Het verzoek van de lidvereniging Breda aan bestuursleden om een deel van hun salaris als interim-managers terug te storten aan de noodlijdende vereniging werd door de betrokken bestuursleden afgewezen.

Op het allerlaatste moment in de vergadering – toen sommige lidverenigingen al vertrokken waren – werd op een vraag van Nijmegen meegedeeld dat de contributie over 2007 die aan de lidverenigingen zou moeten worden doorgestort, niet meer in kas zit. Die gelden – het gaat om een bedrag van 150.000 euro – kunnen pas betaald worden als de opbrengst van de verkoop van het COC-pand aan de Amsterdamse Rozenstraat binnen is.

Van Dalen, die de schijnwerpers nooit schuwde, kiest ervoor de voorzittershamer officieel over te dragen tijdens de Roze Zaterdag in Tiel, komende zaterdag.

Hoeveel goed werk Frank van Dalen als voorzitter ook heeft verricht, hij laat wel een wrange erfenis na. Een grote financiële schuld die nu tot de verkoop leidt van het COC-pand in hartje Amsterdam. Het pand dat formeel in bezit is van een aan het COC gelieerde stichting, maar dat wel met het geld van de leden is aangeschaft. Dat doet veel mensen pijn aan het hart.

toegevoegd 22 juni:
Mijn eigen afdeling blijkt nu als enige een poging gedaan te hebben het bestuur naar huis te sturen om zo de verkoop van het pand ongedaan te krijgen. Ze kreeg daarvoor 0verigens van geen enkele lokale COC-vereniging steun. Wel was een motie aangenomen die regelt dat de ledenvergadering voortaan ook rechtstreeks zeggenschap heeft over de Albrechtstichting.

Overigens had COC Breda plotseling zonder tussenkomst van een Algemene Ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden afgevaardigd: André van Wanrooij en Henk Krol, jawel, die van de Gay Krant. Het wordt hoog tijd dat de Brabantse COC’s zich letterlijk verenigen om zo een flink blok te kunnen vormen in de toekomst.

Homo-razzia politie (III)

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd139 x bekeken


Politie werft personeelop Roze Zaterdag 2006 in Zwolle.
Het razziaverhaal krijgt een staartje. Vandaag een stuk in Trouw, en vond in Tilburg het veiligheidsoverleg plaats.

Daar is Veerle Sleegers (statenmaatje & fractievoorzitter SP Tilburg) bijgepraat. De groep agenten bleek buiten de normale structuren te opereren, de korpsleiding wist er in elk geval niets van af.  Het wordt mij steeds duidelijker dat de politiek – hoe terecht ook – wel een diversitietsbeleid kan opleggen aan de politie-organisatie, maar dat het witte heteromannenbolwerk zich niet zomaar laat slechten.

Agenten met een kleurtje, vrouwen en homo’s bij de politie klagen steen en been over discriminatie en seksisme. COC Nederland snuffelde rond op het forum van arrestatieteam.nl en vond opmerkingen over homo’s waar de honden geen brood van lusten. Ik heb geen tijd voor het doorzoeken van dat forum, maar wie zin en tijd heeft, leef je uit en laat het weten.

En wie hier klikt, komt bij het artikel in Trouw van vandaag, waarin een slachtoffer van de politie-actie (die mij ook zijn verhaal stuurde) aan het woord komt.

Ondertussen lijkt het erop dat mijn eigen partij alleen de homomedia heeft ingelicht over de vragen die SP-Tweede Kamerleden Nathalie de Rooij en Ronald van Raak hebben gesteld over de kwestie. Alleen bij GK Magazine en COC Nederland was het bericht te lezen.

Op de foto boven een personeelswervingsactie van de politie tijdens Roze Zaterdag 2006 in Zwolle.

Deel

Druk met van alles

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd145 x bekeken


Het bloggen zou er bijna bij inschieten. Gisteren officieel een vrije dag, evenals vandaag. Maar ja, met twee symposia in het verschiet waar ik me mee bemoei zit je niet echt rustig in je luie stoel. En dan was er nog werk aan de winkel rond de razzia.

Dat kostte me gisteren de helft van de tijd. Bellen met Veerle Sleegers en met kamerleden om de zaak onder de aandacht te krijgen. En dat heeft gelukkig snel gewerkt en is ook door de homomedia opgepikt. COC Nederland reageerde gisteren ook met een persbericht:

‘Politie moet nu echt werk van homobeleid maken’ ‘De maat is vol’, dat schrijft Frank van Dalen, voorzitter van COC Nederland, vandaag in een brief aan de Raad van Hoofdcommissarissen naar aanleiding van de politieactie op een homo-ontmoetingsplaats bij Tilburg en andere recente voorvallen. ‘De politie moet nu echt werk gaan maken van het homobeleid’, zegt Van Dalen die dit deze week ook aan de orde zal stellen tijdens een bijeenkomst van de Diversiteitsraad van de politie

‘De Raad van Hoofdcommissarissen moet afstand nemen van dit politieoptreden en goed laten uitzoeken wat hier mis gegaan is. Over de aanpak van eventuele overlast op homo-ontmoetingsplaatsen is onlangs een politiebrochure verschenen waarin een heel andere aanpak geadviseerd wordt. Daar is klaarblijkelijk niets mee gedaan in Tilburg’, constateert Van Dalen. Van Dalen doelt daarmee op de brochure Blauw op de roze ontmoetingsplaats – suggesties voor de politie op homo-ontmoetingsplaatsen van het Landelijke Expertisecentrum Diversiteit (LECD) van de politie.

Echte kerels
‘Ook het optreden van Utrechtse politie die een vader van een slachtoffer van homofoob geweld opsluit en beboet in plaats van meteen achter de daders aan te gaan, is zo’n teken dat het niet goed gaat’, zegt Van Dalen.
‘De Utrechtse agent die een homofobe posting plaats op de site van De Telegraaf bevestigd dat beeld, want zulke uitingen zijn zeker geen incidenten. Dat blijkt ook uit de postings op een politiesite als www.arrestatieteam.nl waar homo’s belachelijk gemaakt worden en ongegeneerd in denigrerende taal betwijfeld wordt of homo’s wel ‘echte kerels’ zijn’.

Sensibiliteit
‘Het huidige beleid om de politie homovriendelijker te maken, is onvoldoende gebleken. Goedbedoelde uitspraken van hoge politiefunctionarissen en het deelnemen aan bijvoorbeeld Roze Zaterdag heeft zeker zin om de beeldvorming bij te stellen, maar er is meer nodig’, schrijft Van Dalen. COC Nederland dringt er daarom bij de Raad van Hoofdcommissarissen op aan om nu echt werk te maken van het homobeleid. Op de politieopleidingen, maar zeker ook in de vele nascholingscursussen die gegeven worden, moet gewerkt worden aan sensibiliteit, kennis en inzicht als het gaat om alle maatschappelijke uitingen van homoseksualiteit waarmee een politieagent te maken kan krijgen in zijn werk en waarmee verantwoordelijk omgegaan dient te worden. ‘Sensibiliteit die nu van hoog tot laag in de organisatie lijkt te ontbreken’, stelt Van Dalen.

Diversiteitsraad
COC Nederland dringt er bij de Raad van Hoofdcommissarissen op aan het homobeleid op de eerstvolgende vergadering te agenderen.‘Zelf zal ik dit onderwerp deze week aan de orde stellen in de Diversiteitsraad van de politie waar ik lid van ben’, zegt Van Dalen.

Frank van Dalen was vandaag ook te gast bij Radio 1. Ik heb zelf geen tijd om rond te snuffelen op het forum, maar voor wie tijd en interesse heeft: www.arrestatieteam.nl/forum/

Symposium
Dan ben ik nog erg druk met het symposium. Vandaag worden de folders gedrukt en morgen verzonden. Maar er zit natuurlijk altijd weer meer werk aan vast dan dat de buitenwacht ziet. Gisteren heb ik alvast voorankondigingen naar media en homobeweging verzonden.

Zou ik bijna vergeten dat ik vrijdag op het provinciehuis verwacht wordt voor een commissievergadering… En er liggen nog antwoorden op schriftelijke vragen waar ik hier nog iets mee moet, volgt later!

Heet van de naald

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd154 x bekeken


Een kwartiertje geleden binnengekomen met een embargo tot, 21.30 uur: Frank van Dalen vertrekt als voorzitter van COC Nederland; missie volbracht.

Zojuist binnengekomen: het persbericht over het vertrek van de COC-voorzitter. Pikant detail is dat hij zich gaat richten op de VVD, daar waar iedereen ervan uitging dat Van Dalen actief zou worden voor Rita Verdonk (hij werkte in haar campagneteam). Wat je ook van hem denkt, hij heeft het COC wel weer op de kaart gezet en met zijn inzet de emancipatie van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders een grote dienst bewezen.

Helemaal onomstreden was hij echter niet. Een paar jaar geleden trad hij naast zijn functie als voorzitter ook in betaalde dienst voor COC Nederland. Een combinatie die niet door iedereen gelukkig werd geacht. Hieronder het persbericht:

COC-voorzitter Frank van Dalen vertrekt bij COC Nederland. De voorman maakte woensdag bekend zijn functie rond de zomer neer te leggen. Mijn missie is volbracht, zo licht hij toe. Drie jaar geleden luidde Van Dalen de derde fase van de homo-emancipatie in. “Homobeleid wordt nu door de hele maatschappij omarmd, waar drie jaar geleden niemand nog de noodzaak van actief homobeleid zag.”

Volgens Van Dalen is bereikt wat hij zichzelf bij zijn aantreden ten doel had gesteld. Onlangs presenteerde minister Plasterk de ambitieuze homo-emancipatienota, waarin voor COC Nederland een belangrijke rol is weggelegd. Het Openbaar Ministerie kondigde zwaardere straffen aan voor daders van homofoob geweld, prinses Máxima was recent aanwezig bij een homobijeenkomst en gemeenten tekenden convenanten om homobeleid op lokaal niveau vorm te geven. “Het fundament is gelegd”, stelt Van Dalen. “De trein is niet meer te stoppen, ook niet in orthodox-godsdienstige of etnische kring. Het wordt nu meer een kwestie van bijsturen of partijen bijstaan die om hulp vragen. Dat vraag om een ander type voorzitter.”

Van Dalen (39) trad in 2005 aan als voorzitter van de homobelangenorganisatie. Hij kondigde de derde fase van de homo-emancipatie af. De eerste fase was het bestrijden van wettelijke discriminatie, de tweede het bewerkstelligen van gelijke rechten. Van Dalen: “Ik wilde een actieve voorzet geven voor de derde stap: de sociale acceptatie van homoseksualiteit. Want al hebben we inmiddels al enkele jaren gelijke rechten als hetero’s, dat is bij lange na niet hetzelfde als het hebben van een breed draagvlak voor gelijke behandeling van en uitgesproken solidariteit met holebi’s binnen de samenleving.” Het COC initieerde afgelopen jaren emancipatieprojecten op de werkvloer, op school, op het sportveld en in de zorg. “Door de inzet van velen is het onderwerp is doorgedrongen tot in de haarvaten van de samenleving. Dáár moet het beleid functioneren, niet op papier.”

De komende periode gaat Van Dalen zijn laatste grote opdracht als voorzitter invulling geven: het zoeken en inwerken van een geschikte opvolger die het stokje later dit jaar overneemt. “Iemand die met nieuwe energie kan voortbouwen op wat er de afgelopen jaren door zo velen is neergezet, zodat iedere homo, lesbo, biseksueel of transgender daadwerkelijk zichzelf kan zijn.” Van Dalen gaat zich richten op zijn investerings- en managementbureau en zal ook weer actief worden binnen de VVD.