Tag-archief energiecentrale

De SP over megastallen

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd147 x bekeken



Er schijnt wat verwarring te zijn ontstaan over ons standpunt aangaande de varkensfabrieken (beter bekend als megastallen). Bij de begroting hebben we voorgesteld om als we de ontwikkeling niet tegen kunnen houden, de hele rataplan maar naar het braakliggende Shell-terrein bij Moerdijk te sturen.

Even voor de helderheid: de SP is tegen de ontwikkeling van megastallen en de Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) zoals die nu gaande is. Niet alleen is nog lang niet duidelijk wat de gezondheidsrisico’s zijn voor de mensen. Ook worden geen extra eisen t.a.v. dierwelzijn gesteld. Veel meer dieren op één bedrijf dus. Daarnaast zijn veel gemeenten er niet klaar voor om alles in goede banen te leiden, zoals in Boekel waar onlangs allemaal eiken gekapt werden om een bredere weg mogelijk te maken.

Ons ideaal is dat Nederland en dus ook Brabant niet voor half Europa vlees produceert, maar voor de nabijgelegen regio. Liefst grondgebonden en het zou helemaal mooi zijn als het biologisch zou gebeuren. Het gesleep met dieren over het hele continent is niet goed voor het dierwelzijn en bevordert de verspreiding van dierziekten. Door de massale intensieve veehouderij moet er van over de hele wereld diervoer (veelal soja) aangevoerd worden om de varkens en kippen te voeden. Ook al niet goed. Tot slot verdwijnt door de megastallen de relatie tussen mens en dier. Kortom, niet doen dus.

Maar, de SP heeft geen meerderheid voor dit standpunt. Zelfs niet met GroenLinks en ook niet met de Partij voor de Dieren erbij. In dat licht heeft Nico Heijmans bij de Algemene Beschouwingen ervoor gepleit, dat als we het niet tegen kunnen houden, de megastallen, de veevoerfabrieken, de mestverwerkende industrie en de slachterijen maar op een industrieterrein te plaatsen. Liever niet, maar als we geen meerderheid krijgen voor ons verdergaande standpunt, dan liever zó dan ons platteland verder naar de verdommenis helpen, met alle gevolgen voor de volksgezondheid bovendien.

En met de kans om iets te winnen als het gaat om dierwelzijn. Als het aan mij ligt komt er nu een moratorium op de ontwikkeling van LOG’s en megastallen in het buitengebied. Even een pas op de plaats.

Weer vragen over kolencentrales

Gepubliceerd op 3 reacties1minuten leestijd136 x bekeken


Omdat ik niet tevreden was met de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op onze vragen over steenkoolgestookte energiecentrales, heb ik vandaag (ook namens de Brabantse Partij) aanvullende vragen gesteld aan GS. De vragen vind je gemakshalve hier, op de pagina van de SP Brabant.

De eerder gestelde vragen + antwoorden hier, op de brabant-pagina. Het persbericht bij de vragen:

SP ONTEVREDEN MET GS-ANTWOORDEN KOLENCENTRALES

SP-statenlid Ron van Zeeland is niet tevreden met de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op eerdere vragen van de SP en de Brabantse Partij over steenkoolgestookte energiecentrales in Antwerpen en Geertruidenberg.

Ron van Zeeland: “Uit het antwoord blijkt dat het college van GS wel de onrust onder inwoners van West-Brabant erkent, maar vervolgens verzuimt te zeggen wat men er aan gaat doen. Verder gaan GS geheel voorbij aan de kern van onze vragen, namelijk de cumulatie van uitstoot en overlast.”

Kolencentrale: SP boos

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd135 x bekeken


Vandaag een artikel in BN/De Stem naar aanleiding van het antwoord van GS op onze vragen over de kolen-gestookte energiecentrales. Klik op het plaatje voor het hele artikel, en vervolgens verschijnt (als je met de muis op het plaatje staat) rechtsonder een icoontje met pijltjes. Klik daarop voor een grote, leesbare versie.

Weer BN/de Stem

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd126 x bekeken


En vandaag stond er tot mijn verrassing weer een stukje in BN/de Stem over de vragen die Aloysia Jetten van de Brabantse Partij en ik stelden over de komst van steenkolencentrales. Een andere invalshoek nu, namelijk dat Gedeputeerde Staten in overleg moeten gaan met de collega’s in Vlaanderen om te komen tot duurzame vormen van energie. In plaats van de opeenstapeling van vervuilende industrie langs de grens, waar vooral West-Brabanders last hebben.

Klik hier of op de ‘kop’ voor het hele artikel, daarna op de pijltjes rechtsonder voor een leesbaar formaat.

Uitslag na 4 weken pillen

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd255 x bekeken


Een dag met uitersten vandaag. ‘s Ochtends wat geschreven aan dit blog. Om 11.00 uur onverwachts een uur eerder gebeld door de internist met de uitslag. En later door Aloysia Jetten van de Brabantse Partij. Hoe het stond met mijn vragen over de kolencentrale. Van het ene uiterste naar het andere en ‘s avonds op een onmogelijk tijdstip zonder fatsoenlijk te eten naar Ravenstein voor de hoorzitting van de provincie over De Heus. Daarover het volgende blog.