Tag-archief Eerste Kamer

Mooi debatteren

Publié sur 0 reacties 1 minuten leestijd 3 x bekeken

Ik zal iets verklappen: ik ben altijd een fan geweest van Tiny Kox: scherp en met humor. Nu hij in de Eerste Kamer zetelt kan hij die kwaliteiten op nationaal (en via de Raad van Europa en de NAVO-assemblee ook internationaal) niveau kwijt. Onder ‘lees meer’ een knap staaltje debatteren van Kox. Hij laat het CDA bekennen dat er nog steeds brandstapels bestaan in christelijke kringen:

Deel

Gesprek met SP-Senator

Publié sur 1 reactie 2 minuten leestijd 3 x bekeken

Na het dagje provinciehuis had ik nog een afspraak met ons Eerste Kamerlid Eric Smaling. Hij heeft milieu en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille en was erg geïnteresseerd in de stand van zaken rond het gezondheidsonderzoek & intensieve veehouderij en het provinciale landbouw- en milieubeleid. En er was nog een roze link.

Deel

Sollicitatiebrieven lezen & Senaat live

Publié sur 1 reactie 2 minuten leestijd 3 x bekeken

Terwijl ik de sollicitatiebrieven voor een onafhankelijk voorzitter van een deelcommissie van de commissie Beleidsevaluatie doorworstel, luister ik naar de behandeling in de Eerste Kamer (Senaat) over adoptie door homoparen en wederzijdse erkenning van kinderen binnen homorelaties.

Klik hier voor de (nogal blikkerige) directe uitzending van het debat. Het gaat heel beschaafd allemaal, maar wel jammer dat niet zoals bij de Tweede Kamer alles via webcams te horen én te zien is.

En hier is meer te lezen over de momenteel behandelde onderwerpen.

sollicitatiebrieven
Ik worstel me nu dus door 59 sollicitatiebrieven heen. Voor het eerst mag ik zoiets doen. Helaas kan ik me zelden ergens gemakkelijk van afmaken en zo lees ik alle brieven en cv’s – al kan ik wel snel en diagonaal lezen. Ik hoor wel eens van dit soort procedures dat de eerste selectie nogal vreemd kan lopen. Eerst heb ik eerst een grove selectie gemaakt en daarna kwam eigenlijk het moeilijkste werk: het wegen van de kandidaten die door de eerste selectie waren.

Opvallend is dat er veel mannen van rond de zestig jaar tussen zitten. Gelukkig kwamen er aardig wat vrouwen door mijn eerste selectie heen en heb ik uiteindelijk een sekse-evenwichtige top 6 in kunnen leveren.

Trouwens vreemd om te lezen dat veel mensen in hun cv melden getrouwd te zijn en de naam van partner en kinderen vermelden. Dat neem ik toch echt niet mee in mijn weging. Relatief veel partijtijgers en -tijgerinnen die solliciteren, ik vind het meestal geen pré, om het voorzichtig uit te drukken.

Maar goed, ik ben er eventjes zoet mee geweest. Morgen nog meer leeswerk: de begroting voor de commissie Ruimte & Milieu van aanstaande vrijdag.

Deel

Verkiezingen Eerste Kamer

Publié sur 0 reacties 2 minuten leestijd 3 x bekeken


Vandaag hebben we de leden van de Eerste Kamer, de Senaat, gekozen. De stemmen worden nu geteld. De verkiezingen zijn getrapt, dat wil zeggen dat de leden van de Senaat indirect gekozen worden door de leden van Provinciale Staten.

Ik heb op Agnes Lewe (van de SP natuurlijk) gestemd. Hieronder zie je het tellen van de stemmen. Links zie je Spencer Zeegers van de SP, de dame met het roze jasje is de commissaris der koningin, Hanja Maij-Weggen.

Tijdens de vergadering werd bekend dat in Noord-Holland iemand van GroenLinks een ongeldige stem had uitgebracht. Hierdoor zal de SP waarschijnlijk 12 in plaats van 11 zetels in de Senaat gaan bezetten. Als het waar is, is het een dure fout. En wij maar grapjes maken toen onze voorzitter Maij-Weggen ons tot in detail uitlegde wat we wel en vooral ook niet mochten doen.


In gesprek met Gonnnie Andreas terwijl de stemmen worden geteld.

Hieronder de (technische) uitleg van de getrapte verkiezingen:
Op dinsdag 29 mei a.s. kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Provinciale Staten komen in een speciale zitting bijeen om de leden van de Eerste Kamer te kiezen. Hieronder staat puntsgewijs aangegeven hoe de gang van zaken is.

Vaststelling van de verkiezingsuitslag en stemwaarden:
Het centraal stembureau stelt de verkiezing van de uitslag vast. Op 8 maart heeft de Kiesraad de stemwaarden bekend gemaakt voor verkiezingen van de Eerste Kamer op dinsdag 29 mei aanstaande. Aan de stem van ieder Statenlid wordt een bepaald gewicht toegekend. Dat gewicht verschilt per provincie, omdat de inwonertallen per provincie nogal uiteenlopen. Zo vertegenwoordigt een Statenlid in een dunner bevolkte provincie aanzienlijk minder inwoners dan een Statenlid in de dichtbevolkte provincies.

Het gewicht van iedere stem, de stemwaarde geheten, wordt als volgt vastgesteld. De stemwaarde is het inwonertal van een provincie gedeeld door het aantal leden waaruit Provinciale Staten bestaat maal honderd. Als uitgangspunt voor de berekening wordt genomen het inwonersaantal per provincie per 1 januari 2007 zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zodoende heeft de Kiesraad de volgende stemwaarden vastgesteld:

Groningen………….573.923 inwoners gedeeld door 43 Statenleden maal 100 = 133
Friesland……………642.169 inwoners gedeeld door 43 Statenleden maal 100 = 149
Drenthe…………….85.986 inwoners gedeeld door 41 Statenleden maal 100 = 119
Overijssel…………..1.116.402 inwoners gedeeld door 47 Statenleden maal 100 = 238
Flevoland…………..374.394 inwoners gedeeld door 39 Statenleden maal 100 = 96
Gelderland………….1.978.688 inwoners gedeeld door 53 Statenleden maal 100 = 373
Utrecht……………..1.190.721 inwoners gedeeld door 47 Statenleden maal 100 = 253
Noord-Holland…….2.613.992 inwoners gedeeld door 55 Statenleden maal 100 = 475
Zuid-Holland………3.453.756 inwoners gedeeld door 55 Statenleden maal 100 = 628
Zeeland…………….380.548 inwoners gedeeld door 39 Statenleden maal 100 = 98
Noord-Brabant……2.418.698 inwoners gedeeld door 55 Statenleden maal 100 = 440
Limburg…………….1.127.637 inwoners gedeeld door 47 Statenleden maal 100 = 240

Voorbeeld: voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag vermenigvuldigt de Kiesraad de stem van een Statenlid uit Zuid-Holland met 628, terwijl de stem van een Statenlid uit Flevoland met 96 wordt vermenigvuldigd.
  

Deel