Tag-archief e-on

Meetpaal in Ossendrecht

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd182 x bekeken


Door de Brusselse uitstap is het het artikel in BN/De Stem mij ontgaan. De krant schreef gisteren dat in Ossendrecht nu een lokaal meetpunt komt. Er werd verwezen naar de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op vragen over de kolencentrale (antwoorden die bij mij nog niet bekend zijn).

Wel stond er iets over in de besluitenlijst van GS van afgelopen dinsdag. Zie onderstaand stukje:

De provincie gaat een luchtmeetpunt plaatsen in de kern van Ossendrecht. Doel is om minstens een jaar lang de luchtkwaliteit te meten. Directe aanleiding hiervoor is het affakkelen van BASF in Antwerpen en de daaruit voortvloeiende zorg over de luchtkwaliteit in Zuidwest-Brabant.

In het gebied rondom Woensdrecht is geen sprake van overschrijding van grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit. Er zijn dus ook geen extra risico ‘s voor de volksgezondheid. Dat antwoorden GS op vragen van het statenlid Van Zeeland (SP).  

En dit schreef BN/De Stem gisteren:

GS GAAN LUCHT BIJ GRENS METEN

DEN BOSCH – Eindelijk is het zo ver. Ossendrecht krijgt van de provincie Noord-Brabant een luchtmeetpunt.

En wel in het dorp zelf. Doel is om minstens een jaar lang de luchtkwaliteit te meten. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. Daarmee wordt aan een grote wens van politiek en milieugroepen tegemoetgekomen. ‘Directe aanleiding is het affakkelen van BASF in het Antwerpse havengebied en de daaruit voortvloeiende zorg over de luchtkwaliteit in Zuidwest-Brabant’, schrijven GS.

Inwoners van de gemeente Woensdrecht hebben al jaren een haat-liefde verhouding met de grote chemische buurman. De werkgever van heel wat inwoners van de gemeente maakte het vorig jaar in veler ogen echt te bont, door maandenlang af te fakkelen. Beroerde lucht, nachtelijk licht en zoemend lawaai waren het gevolg. De beloofde communicatie hierover naar de gemeente en inwoners van onder meer Ossendrecht haperde. Dat stuitte burgers tegen de borst.

De onrust nam toe nadat energieproducent E.on plannen ontvouwde voor een enorme kolengestookte energiecentrale net over de grens bij Putte. De provincie werd gealarmeerd. Gedeputeerde Onno Hoes beloofde milieuwethouder Pim Meeuwisse zich hard te zullen maken voor het luchtmeetpunt in Woensdrecht. Die toezegging blijkt gestand gedaan.

Burgemeester Marcel Fränzel zegt ,,zeer verheugd te zijn met de terechte erkenning van de overlast die is ervaren. Het is een lokaal meetpunt, anders dan in Huijbergen dat deel uitmaakt van een landelijk netwerk.” Waar de paal precies komt te staan, wordt nog bekeken. Op vragen van de provinciale SP’er Ron van Zeeland antwoorden GS dat er geen sprake is van overschrijding van de Wet Luchtkwaliteit. “Er zijn dus ook geen extra risico’s voor de volksgezondheid.” Fränzel meent dat op vragen van burgers over stofjes en luchtkwaliteit nu een objectief antwoord kan komen.

Weer vragen over kolencentrales

Gepubliceerd op 3 reacties1minuten leestijd146 x bekeken

Omdat ik niet tevreden was met de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op onze vragen over steenkoolgestookte energiecentrales, heb ik vandaag (ook namens de Brabantse Partij) aanvullende vragen gesteld aan GS. De vragen vind je gemakshalve hier, op de pagina van de SP Brabant.

De eerder gestelde vragen + antwoorden hier, op de brabant-pagina. Het persbericht bij de vragen:

SP ONTEVREDEN MET GS-ANTWOORDEN KOLENCENTRALES

SP-statenlid Ron van Zeeland is niet tevreden met de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op eerdere vragen van de SP en de Brabantse Partij over steenkoolgestookte energiecentrales in Antwerpen en Geertruidenberg.

Ron van Zeeland: “Uit het antwoord blijkt dat het college van GS wel de onrust onder inwoners van West-Brabant erkent, maar vervolgens verzuimt te zeggen wat men er aan gaat doen. Verder gaan GS geheel voorbij aan de kern van onze vragen, namelijk de cumulatie van uitstoot en overlast.”

Kolencentrale: SP boos

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd146 x bekeken

Vandaag een artikel in BN/De Stem naar aanleiding van het antwoord van GS op onze vragen over de kolen-gestookte energiecentrales. Klik op het plaatje voor het hele artikel, en vervolgens verschijnt (als je met de muis op het plaatje staat) rechtsonder een icoontje met pijltjes. Klik daarop voor een grote, leesbare versie.

Weer BN/de Stem

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd135 x bekeken

En vandaag stond er tot mijn verrassing weer een stukje in BN/de Stem over de vragen die Aloysia Jetten van de Brabantse Partij en ik stelden over de komst van steenkolencentrales. Een andere invalshoek nu, namelijk dat Gedeputeerde Staten in overleg moeten gaan met de collega’s in Vlaanderen om te komen tot duurzame vormen van energie. In plaats van de opeenstapeling van vervuilende industrie langs de grens, waar vooral West-Brabanders last hebben.

Klik hier of op de ‘kop’ voor het hele artikel, daarna op de pijltjes rechtsonder voor een leesbaar formaat.

Steenkoolgestookt

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd133 x bekeken

Vandaag na een lange dag lezen, schrijven, telefoneren, vergaderen, overleggen (soms tegelijk) is het Aloysia Jetten van de Brabantse Partij en mij gelukt om gezamenlijk schriftelijke vragen op te stellen over de voorgenomen bouw van steenkolengestookte energiecentrales in Antwerpen en Geertruidenberg.

Geacht College,Zoals u inmiddels ongetwijfeld hebt vernomen is energiebedrijf E-on van plan om net over de grens, in de Belgische provincie Antwerpen, een nieuwe kolengestookte centrale te bouwen. Een M.E.R.-procedure is in voorbereiding.  Onder de West-Brabantse bevolking is inmiddels veel beroering ontstaan over alweer een vervuilend bedrijf aan de andere kant van de grens. Inwoners en gemeentebesturen maken zich zorgen over de effecten op het milieu en volksgezondheid. Ook gedeputeerde Hoes heeft zich al uitgelaten en zegde in BN/de Stem al toe extra meetapparatuur te plaatsen. Ook in onze provincie bestaan inmiddels vergevorderde plannen om een steenkoolgestookte centrale te bouwen. De fracties van de SP en de Brabantse Partij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan uw College:

 

 1. Onderkent uw college de onrust die onder inwoners van West-Brabant is ontstaan door de komst van twee kolengestookte energecentrales in de regio? Zo nee, waarom niet?

   

 2. Zijn er risico’s voor de volksgezondheid als de twee kolengestookte centrales als deze, gerealiseerd zijn? Zo ja, welke? Zo nee, kunt u toelichten waarom uw college van mening is van niet?

   

 3. Kan uw college aangeven wanneer de door gedeputeerde Hoes toegezegde snuffelpalen voldoende (ook volgens de gemeenteraad van Woensdrecht) worden geplaatst in Woensdrecht en of deze ook bijtijds in Geertruidenberg geplaatst zullen worden?

   

 4. De fracties van de SP en de Brabantse Partij staan een grootschalige toepassing voor van kleinschalige duurzame energie. Bent u het met onze fracties eens dat de oplossing in de toenemende vraag naar energie meer hierin gezocht moet worden, dan in de bouw van vervuilende kolencentrales?

   

 5. Is uw college het eens met de fracties van Brabantse Partij en SP dat de provincie in bovenstaande ontwikkelingen haar regierol moet nemen? Zo ja, hoe en waneer? Zo nee, waarom niet?

   

 6. Voor wat betreft de nieuwe kolencentrale in Geertruidenberg is uw college de vergunningplichtige. Is het college van GS het met de fracties van de Brabantse Partij en SP eens dat de volgende voorwaarden moeten worden gekoppeld aan de vestiging van deze centrale, namelijk:

·                    de best bewezen techniek wordt gebruikt;

·                    CO2 wordt maximaal teruggewonnen en bijvoorbeeld geleverd aan kassen

·                    de centrale moet de mogelijkheid hebben om met schone biomassa bijgestookt te worden.

·                    gedeelte van het warmteverlies ingezet wordt t.b.v stadsverwarming

Zodat het effect wordt bereikt dat reeds deze centrales voldoen aan de Europese richtlijn voor 2020: alle nieuwe energiecentrales CO2-neutraal.

 

 1. Bent u bereid in overleg te gaan met uw collega’s van de Vlaamse provincie Antwerpen om te komen tot een gemeenschappelijk beleid aangaande vervuilende industrie langs de gemeenschappelijke grens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

   

 2. De door de EU maximaal toegestane emissies van zwaveldioxine (SO2) zijn voor België 99 kiloton en voor Nederland 50 kiloton. Is deze EU-richtlijn al geïmplementeerd in beide landen? Klopt het dat door een steenkolen gestookte energiecentrale net over de grens in België, juist in Nederland de grenzen overschreden worden. Welke regelgeving is hier leidend? Bent u bereid bij de EU en de nationale overheden van België en Nederland aan te dringen op overleg inzake grensoverschrijdende overlast van zware industrie en afstemming van de normen voor uitstoot?

Het persbericht over de vragen vind je hier.

 

Leuk maar heel vermoeiend deze dagen. Veel geleerd en veel nuttige contacten opgedaan. Jammer dat ik de excursie naar Haps moest missen, maar we gaan een keer een afvaldeskundige uitnodigen in de fractie. Morgen even geen scholing, ik ben toe aan wat ruimte voor mezelf. Volgende keer beter. Ik heb voorgesteld om met de fractie eens uitgebreid stil te staan bij ons functioneren, buiten de fractievergadering om. We zijn nu een jaar bezig en er is veel veranderd voor de SP. De fractie was het er mee eens en we gaan nu nadenken over de invulling van het programma.

 

Op deze plaats wil ik graag de mensen bedanken die me de afgelopen dagen een stuk wijzer gemaakt hebben. Zonder hun deskundigheid en inzet had ik nog zitten ploeteren.

Uitslag na 4 weken pillen

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd265 x bekeken

Een dag met uitersten vandaag. ‘s Ochtends wat geschreven aan dit blog. Om 11.00 uur onverwachts een uur eerder gebeld door de internist met de uitslag. En later door Aloysia Jetten van de Brabantse Partij. Hoe het stond met mijn vragen over de kolencentrale. Van het ene uiterste naar het andere en ‘s avonds op een onmogelijk tijdstip zonder fatsoenlijk te eten naar Ravenstein voor de hoorzitting van de provincie over De Heus. Daarover het volgende blog.