Tag-archief CU

Lek gevonden en gedicht

Gepubliceerd op 0 reacties5minuten leestijd151 x bekeken

Zo snel kan het gaan. Gisteren is bekend geworden waar de informatie vandaan kwam die tot de artikelen in het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag leidden. Het was Hermen Vreugdenhil van de ChristenUnie/SGP. Onder ‘lees meer’ de verklaring van de Commissaris van de Koningin en het persbericht. En nu schluss en verder met het onderzoek. Wel even wat meer uitleg (bijgewerkt om 21.15 uur).

Lont uit kruitvat?

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd159 x bekeken

Voormalig CU-deelraadslid in Amsterdam Zuidoost, Yvette Lont, heeft consequenties getrokken uit de halfslachtige houding van de ChristenUnie (CU) t.o.v. al dan niet praktiserende homoseksuelen. Maar waar vindt ze nu politiek onderdak?

Ze is zo orthodox als de SGP, maar daar wensen ze geen vrouwen in het politieke ambt. Lastig als je de tekst van jouw heilig boek zo letterlijk wenst te nemen. Er blijven altijd broeders en zusters die het nog beter denken te weten. Het enige wat haar rest is een nieuwe orthodox-christelijke partij te beginnen ergens tussen CU en SGP in. Eentje die de bijbel bijna (of net niet) letterlijk neemt. Wel letterlijk als het om homo’s en lesbo’s gaat die hun natuurlijke gang willen gaan, en niet letterlijk als het haar eigen geslacht aangaat.

Want zegt de bijbel ook niet:

…zo zal het werk op het land niet meer vanzelf gaan, het kinderen ter wereld brengen zal veel moeilijker worden, en de vrouw zal overheerst worden door de man (Gen 3: 16).

Meer over de achtergrond van deze enge denkers, klik hier. Lastig om je hierin te mengen natuurlijk. Mijn mening: òf je neemt de bijbel letterlijk (lijkt me bijna onmogelijk, want je belandt zo in Iraanse toestanden), òf je marchandeert maar wat met de bijbelse principes. Mevrouw Lont doet maar wat. Ze roept dat ze bijbelvast is, maar ondertussen wil ze wel haar politieke ei kwijt. Dan moet je wat water bij de wijn doen.

Ondertussen was yvettelont.nl al vastgelegd door mensen die boos waren vanwege haar uitspraken over homo’s. Wie die url intikt komt uit bij kortlontje.nl!

De geestelijke dood van de CU

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd126 x bekeken

Onder de titel ‘De geestelijke dood van de ChristenUnie’ publiceerde Thomas von der Dunk een artikel in de Volkskrant. Hij kan het altijd mooi vertellen. In wezen zegt hij wat ik eerder schreef, klik hier, maar dan mooier en vooral snediger. Dat mag ik wel.

De ChristenUnie had gedacht de buitenwereld te kunnen binnendringen met haar gedachtegoed, maar het omgekeerde gebeurt sinds haar deelname aan het kabinet. Hoe was het afgelopen weekend met de innerlijke zondagsrust bij de Christen­Unie gesteld? De partij had een moeizaam weekje achter de rug, omdat zij vanwege haar inherent discriminatoire neigingen de publieke schijnwer­pers op zich wist gericht.

Met een halfslachtige homo-nota – je mag het wel zijn, maar vooral niet wezen – poogt zij geit en kool te sparen. Gevolg: de geiten zijn boos omdat zij niet openlijk hun voorliefde voor andere geiten zouden mogen belijden, en de orthodoxe kool vreest dat zij uiteindelijk alsnog voor de krolse leeuwen wordt gegooid.

De ChristenUnie doet sinds 2006 een pijnlijke ervaring op, die haar tussen rekkelijken en preciezen dreigt te splijten. De partij had ongetwijfeld gemeend door toetreding tot het kabinet met haar reformatorische gedach­tengoed in de buitenwe­reld binnen te dringen, maar in de praktijk dringt de buitenwereld juist bij haarzelf door deur en raam. Rege­ringsver­ant­woor­delijkheid impliceert dat sektarische afwijkingen niet meer zo makke­lijk getolereerd kunnen worden als bij een randverschijnsel als de SGP.

Of het nu gaat om euthanasie, abortus of homohuwelijk: de CU moet nu staand beleid verdedigen dat botst met haar eigen normen van weleer. Hoezeer Rouvoet ook roept, dat hij niet alleen daarop wil worden afgere­kend – hij wordt het onvermijdelijk, omdat hij zich juist daarin het sterkst onderscheidt. Hij wordt er zowel op afgere­kend door de buitenwacht, die met argusogen kijkt of de opvattingen van een kleine bekrompen minder­heid niet alsnog aan iedereen worden opgelegd, als door de eigen achterban, die dat juist verlangt.

De Haagse partijtop kiest met het oog op de coalitiepartners angstvallig voor een pragmati­sche benadering, zonder echter principieel moderne wegen in te durven slaan, maar zelfs daarin volgen de leden haar niet zonder meer. In seksuele zaken blijkt Meindert Leerling nog met forse leerach­ter­stand te kampen, en heeft het Amsterdamse deel­raadslid Yvette Lont nu het lont in het evangelische kruitvat gegooid: als zij homo’s moet dulden, is de Christen­Unie wat haar betreft geestelijk dood.

Klik hier voor het stuk op volksrkant.nl, inclusief verwijzingen naar verwante artikelen en alle reacties.

Valt het kabinet?

Gepubliceerd op 1 reactie3minuten leestijd151 x bekeken

Op gk.nl las ik het volgende bericht: “Als de PvdA zich aan de verkiezingsbeloften houdt en zoals voorgenomen het dode artikel over de godslastering inderdaad laat schrappen, voorspelt de SGP de val van het CDA/PvdA/CU kabinet Balkenende/Bos/Rouvoet.” Nu is Bas van der Vlies niet helderziend, en misschien is de wens de vader van de gedachte. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat een niet zo belangrijk onderwerp de aanleiding is voor politieke scherpslijperij. Meestal is er wel meer aan de hand.

Naar een bericht hierover op de SGP-pagina kan ik vandaag niet verwijzen, vanwege de door deze partij opgelegde zondagsrust gaat hun webstek op zondag uit de lucht. Dan maar het stuk van gk.nl:

SGP: Val van kabinet dreigt

Als de PvdA zich aan de verkiezingsbeloften houdt en zoals voorgenomen het dode artikel over de godslastering inderdaad laat schrappen, voorspelt de SGP de val van het CDA/PvdA/CU kabinet Balkenende/Bos/Rouvoet.

In een toespraak voor zijn partij zegt SGP-voorman Bas van der Vlies vandaag dat hij hoopt dat ook dat de ChristenUnie trouw blijft aan de Bijbelse lijn als het gaat om afwijzing van de homoseksuele leefwijze.

“De druk om klassieke grondrechten te laten wijken voor het gelijkheidsbeginsel wordt steeds groter. Dat is nooit de bedoeling geweest van de wetgever, zoals door de rechter herhaaldelijk is bevestigd. Als het gelijkheidsdogma toch gaat overheersen, zoals bleek bij de discussie over de Algemene Wet Gelijke Behandeling, dan heeft dat ernstige gevolgen voor verenigingen, stichtingen, scholen en ook voor kerken”, zo meent de SGP-fractievoorzitter.

Tijdens het Kamerdebat over de Algemene Wet Gelijke Behandeling afgelopen week werd nogmaals duidelijk dat een forse Kamermeerderheid het voor bijzondere scholen en kerken lastiger wil maken om samenwonende homoseksuelen buiten de deur te houden.

CDA en ChristenUnie moeten, zo meent Van der Vlies, de PvdA in toom blijven houden, zoals ze dat het afgelopen jaar op vele punten is gelukt. “Deze kwestie lijkt ons, mocht dat nodig zijn, alleszins een kabinetscrisis waard”.

De SGP wijst in dit verband ook op de noodzaak om ruimte te blijven scheppen voor ‘weigerambtenaren’. Tot op dit moment blijft zelfs de PvdA daar aan vasthouden, hoewel minister Plasterk in de Gay Krant al liet weten dat wat hem betreft de regel alleen kan gelden voor ambtenaren die al voor 1 april 2001 waren benoemd.

Binnen de ChristenUnie is een tweedeling merkbaar. Steeds meer leden van deze partij accepteren de homoseksuele leefwijze waardoor de SGP verder in een isolement raakt.

Binnen de PvdA hebben enkele voorstaande leden al laten weten dat ze deze partij de rug zullen toekeren als de Tweede Kamerfractie voor het CDA en CU door de knieën gaat.

Dat enkele vooraanstaande PvdA-leden dreigen de partij te verlaten is nieuw voor me, dat zou een indicatie zijn dat men de christelijke knoet goed beu is. Van der Vlies legt heel slim de vinger op de zere plek door te stellen dat het CDA en de CU de PvdA in toom moeten blijven houden. Fijntjes vervolgt hij dan met “…zoals ze dat het afgelopen jaar op vele punten is gelukt”. Dit is een staaltje van hogere politiek. Hij speelt vakkundig de coalitiegenoten tegen elkaar uit. Het moet voor de PvdA pijnlijk zijn om te horen dat men ‘goed in toom is gehouden’. Anderzijds pakt hij de CU aan die volgens hem het rechte Bijbelse pad dreigt te verlaten.

Ik had verwacht dat de orthodox-christelijke kranten er wel over zouden schrijven, maar het Nederlands Dagblad heeft nog niets en het Reformatorisch Dagblad is evenals de SGP-pagina op zondag uit de lucht.

Ook Mark Rutte van de VVD probeert zijn partij uit het dal te halen door van het geloof een issue te maken. In Trouw staat een interview met hem: ‘God en Allah horen achter de voordeur‘ Een uitspraak waar ik het wel mee eens ben. Maar er staat meer in het stuk. In ieder geval komt de VVD er een stuk genuanceerder uit naar voren dan haar recente afsplitsingen V. & W. Kandidaat-voorzitter Ivo Opstelten noemde in ‘Spijkers met koppen’ W. zelfs een rechts-extremist. Dat is pas ferme taal. Was trouwens een leuk interview. Beuister hier de hele uitzending.

Deel

Het enkele feit

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd147 x bekeken


Omdat een ander lid van het roze netwerk binnen de SP niet kon, ben ik gisteren samen met Willy Lourenssen naar Den Haag getogen voor weer een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer. Dit keer met de ministers Ter Horst en Plasterk over de tik op de vingers van de Europese Commissie aangaande onze anti-discriminatiewetgeving. En voor een gesprek met ‘ons’ kamerlid.

Pijnlijk wordt hier duidelijk dat de rechten van minderheden soms ten prooi vallen aan politieke spelletjes. Het woord tandenknarsen viel menigmaal gisteravond in de Troelstrazaal. Tandenknarsend waren VVD, GroenLinks en D66 indertijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) akkoord gegaan. De AWGB was een hele verbetering, maar het CDA gijzelde bij de totstandkoming van de wet indertijd beurtelings de VVD en de PvdA (afhankelijk van de coalitiesamenstelling). De PvdA was dus de klos en heeft in het kabinet Lubbers III ingestemd met de constructie van ‘het enkele feit’. Lees mijn blog van eergisteren voor uitleg.

Ik heb niet de illusie dat de VVD het indertijd anders gedaan zou hebben, en dan zou nu de PvdA (mits niet deelnemend in Balkenende IV) hetzelfde geageerd hebben als de VVD gisteren. Maar de feiten zijn nog precies hetzelfde als toen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een goede wet die de onder andere homoseksuelen beschermt tegen discriminatie, en een christelijke minderheid legt de meerderheid via coalitiedwang haar mening op. Daar kan geen Eurocommissaris Vladimir Špidla tegenop.

Dat de wet voor verschillende interpretaties vatbaar is, bewezen de betogen van GroenLinks en de SGP. Ook minister Plasterk zei dat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) soms verder gaat dan de wettekst regelt. Maar, er zijn Europese verdragen die verderstrekkend zijn dan de AWGB en daar toetst de CGB dan aan. Waar maar mee bewezen is dat de AWGB niet voldoet. Dit alles mog niet helpen, want “We zullen het toch niet meemaken”, aldus Bas van der Vlies van de SGP bij het vorige overleg, “dat een kabinet met deze signatuur (met de ChristenUnie, RvZ) tornt aan de vrijheid van onderwijs!”

Daarmee de ChristenUnie in de tang nemend en indirect de PvdA, die nu waarschijnlijk tandenknarsend moet doen alsof de ‘enkele feit-constructie’ zo slecht nog niet is. Al was dat tandenknarsen niet hoorbaar, een beetje ongemakkelijk voelde het voor PvdA-kamerlid Timmer wel. En dan was er ook mijn eigen partij die bij monde van Nathalie de Rooij niet inbracht wat ik eergisteren schreef, namelijk dat de SP voor afschaffing van Artikel 23 zou pleiten (waar de vrijheid van onderwijs wordt geregeld). Gelukkig waren ‘wij’ wel voor herziening van de wet waarin het enkele feit geschrapt wordt.

Na afloop een tamelijk onbevredigend gesprek gehad met Nathalie de Rooij over de koers van de fractie inzake homo-emancipatie. Om niet te zeggen dat ik er een zware kater aan over heb gehouden. En dat lag niet aan het glaasje port dat ik ‘s nachts bij thuiskomst uit frustratie achterover heb geslagen.