Tag-archief ChristenUnie

Zwabberende ChristenUnie (herzien)

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd169 x bekeken

Ze zijn er uit bij de ChristenUnie (CU), althans dat denken ze. Maar door het gezwabber, het voor meerdere uitleg vatbare advies over homoseksuelen als CU-politicus zijn ze (en we) geen stap verder. Vanochtend op de fiets bedacht ik me dat mijn analyse niet klopte.

Met het compromis dat een commissie besluit of een kandidaat al dan niet geschikt is om namens de CU een volksvertegenwoordigende functie te vervullen, probeert de partij de kool en de geit te sparen. Dat lukt natuurlijk nooit. Gisteren bij Knevel & van den Brink zag je de spagaat van Rouwoet al duidelijk. Hij kon niet helder uitleggen hoe het in de praktijk zou uitwerken. Er was ook een CU-homo en die dacht dat hij met de nieuwe richtlijn wel raadslid of wethouder kon worden, zélfs als hij samenwoonde met een man. Rouvoet bracht in dat elke partij toch vooraf gesprekken met kandidaten had en er overal de eis werd gesteld dat men zich achter partijstandpunten schaarde.

Maar dan moet wel helder zijn welke. De achterban bleek er inmiddels niet van geporteerd. Op straat naar hun mening gevraagd (aan de klederdracht te zien was het een dorp uit de bijbelriem van Nederland) zei iedereen dat zijn of haar stem naar de SGP zou gaan indien een parktiserend homo op de lijst zou staan. Dát was toch niet de bedoeling van hun lieve heer.

Ook voor homoseksuelen is het beter dat de CU duidelijk maakt wat ze eigenlijk wil. Nu probeert Rouvoet steeds maar uit te leggen dat de partij niets tegen homo’s heeft, terwijl hij aan de andere kant zijn achterban steeds moet overtuigen dat het zo’n vaart niet zal lopen. Kiezen, Rouvoet! De orthodoxie óf de wat vrijzinniger uitleg van uw bijbel. Van twee walletjes eten gaat niet, en dat mag ook niet van jeweetwel…

Lees hier hoe de reformatorische pers schrijft over het voorstel van de CU-commisie. Het congres moet zich nog uitspreken, dus dat kan nog spannend worden. (op zondag werkt de snelkoppeling niet, dan is de on line krant gesloten. Bekijk hier de uitzending van Knevel & van den Brink nog eens, op eo.nl.

De andere kant van het spectrum, GK Magazine, bericht als volgt, klik hier. Interessante angst bij de oud-directeur van de CU:

Henk van Rhee, oud-directeur van de Christenunie is bang dat Christenunie leden verliest. “Ik denk dat de commissie gekozen heeft voor een formule om ‘geloofwaardig te zijn’. Ik vraag me alleen af of de partij de orthodoxe visie blijft hanteren of niet? Door de onduidelijkheid zal verdeeldheid ontstaan. Menig politiek commentator zal zeggen dat de SP hier garen bij kan spinnen. Wat mij betreft had de Christenunie moeten kiezen voor een orthodox christelijk standpunt. Laat daar de discussie maar over gaan.”

Zo had ik het nog niet gezien. Mij lijken de SGP en het CDA meer garen te spinnen bij een dubbelhartige houding jegens praktiserende homo’s. Maar mijn SP heeft zelf een probleem op dit vlak, getuige ook het stuk in het Brabants Dagblad van vandaag:

De Beus: „Marijnissen weet boven­dien niet met wie hij nu oppositie moet voeren. In elk geval niet met VVD, PVV en Trots op Nederland, maar ook niet met D66 en Groen­Links, want die vindt ie te vrijzin­nig. Een gevolg daarvan is dat de SP langzaam maar zeker zakt in de peilingen. Marijnissen denkt die problemen op te lossen door de polarisatie nieuw leven in te bla­zen.”

Het hele stuk staat nog niet op bd.nl. Bij nader inzien bedacht ik me dat mensen die het standpunt van de CU te ver vinden gaan, maar toch een sociaal hart hebben wel degelijk een alternatief in de SP hebben. Daar mogen praktiserende homoseksuelen elke functie bekleden; de SP is sociaal; en zeker voor de ethisch behoudende christen niet onbelangrijk: er wordt nauwelijks over homoseksualiteit gesproken. Daarnaast zijn we als SP ook tegen gokken en niet voor een al te ruim uitgelegde euthanasiewetgeving. Kortom, de analyse van de voormalig CU-directeur was zo gek nog niet.

’t Is geel en het staat in de wei

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd153 x bekeken


“Het is geel en het staat in de wei”, grapte Onn Hoes bij de laatste commissievergadering Ruimte & Milieu. Dit na een opmerking van statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie/SGP) over het Sint Jacobskruiskruid, de voor vee dodelijke plant. Hierdoor ontstond verwarring, want dit is een laatbloeier.

Of er nog actie werd ondernomen, want “Brabant kleurt weer geel”, aldus Hermen Vreugdenhil. Maar al het geel wat je nu in de wei en de bermen  ziet, is voornamelijk koolzaad, een vroege bloeier. Vandaar het grapje van Onno Hoes. Er wordt wel degelijk serieus naar het Sint Jacobdkruiskruid gekeken, eerder organiseerde de provincie al een symposium. Maar dit was dus koolzaad.

Gisteren vertrokken we naar Stockholm. Onderweg inderdaad veel koolzaad tegengekomen. Bij ons voornamelijk in de berm, als ‘wilde’ plant. Maar in Duitsland zie je hele velden vol staan. Vermoedelijk ingezaaid om biodiesel van te maken. Op de foto die vanuit het vliegtuig is genomen, kun je de gele velden goed zien. Op al die velden kan geen voedsel worden verbouwd. Dat is de belangrijkste kritiek op dit moment op de groeiende arealen gewassen ten behoeve van autobrandstof.

Valt het kabinet?

Gepubliceerd op 1 reactie3minuten leestijd193 x bekeken

Op gk.nl las ik het volgende bericht: “Als de PvdA zich aan de verkiezingsbeloften houdt en zoals voorgenomen het dode artikel over de godslastering inderdaad laat schrappen, voorspelt de SGP de val van het CDA/PvdA/CU kabinet Balkenende/Bos/Rouvoet.” Nu is Bas van der Vlies niet helderziend, en misschien is de wens de vader van de gedachte. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat een niet zo belangrijk onderwerp de aanleiding is voor politieke scherpslijperij. Meestal is er wel meer aan de hand.

Naar een bericht hierover op de SGP-pagina kan ik vandaag niet verwijzen, vanwege de door deze partij opgelegde zondagsrust gaat hun webstek op zondag uit de lucht. Dan maar het stuk van gk.nl:

SGP: Val van kabinet dreigt

Als de PvdA zich aan de verkiezingsbeloften houdt en zoals voorgenomen het dode artikel over de godslastering inderdaad laat schrappen, voorspelt de SGP de val van het CDA/PvdA/CU kabinet Balkenende/Bos/Rouvoet.

In een toespraak voor zijn partij zegt SGP-voorman Bas van der Vlies vandaag dat hij hoopt dat ook dat de ChristenUnie trouw blijft aan de Bijbelse lijn als het gaat om afwijzing van de homoseksuele leefwijze.

“De druk om klassieke grondrechten te laten wijken voor het gelijkheidsbeginsel wordt steeds groter. Dat is nooit de bedoeling geweest van de wetgever, zoals door de rechter herhaaldelijk is bevestigd. Als het gelijkheidsdogma toch gaat overheersen, zoals bleek bij de discussie over de Algemene Wet Gelijke Behandeling, dan heeft dat ernstige gevolgen voor verenigingen, stichtingen, scholen en ook voor kerken”, zo meent de SGP-fractievoorzitter.

Tijdens het Kamerdebat over de Algemene Wet Gelijke Behandeling afgelopen week werd nogmaals duidelijk dat een forse Kamermeerderheid het voor bijzondere scholen en kerken lastiger wil maken om samenwonende homoseksuelen buiten de deur te houden.

CDA en ChristenUnie moeten, zo meent Van der Vlies, de PvdA in toom blijven houden, zoals ze dat het afgelopen jaar op vele punten is gelukt. “Deze kwestie lijkt ons, mocht dat nodig zijn, alleszins een kabinetscrisis waard”.

De SGP wijst in dit verband ook op de noodzaak om ruimte te blijven scheppen voor ‘weigerambtenaren’. Tot op dit moment blijft zelfs de PvdA daar aan vasthouden, hoewel minister Plasterk in de Gay Krant al liet weten dat wat hem betreft de regel alleen kan gelden voor ambtenaren die al voor 1 april 2001 waren benoemd.

Binnen de ChristenUnie is een tweedeling merkbaar. Steeds meer leden van deze partij accepteren de homoseksuele leefwijze waardoor de SGP verder in een isolement raakt.

Binnen de PvdA hebben enkele voorstaande leden al laten weten dat ze deze partij de rug zullen toekeren als de Tweede Kamerfractie voor het CDA en CU door de knieën gaat.

Dat enkele vooraanstaande PvdA-leden dreigen de partij te verlaten is nieuw voor me, dat zou een indicatie zijn dat men de christelijke knoet goed beu is. Van der Vlies legt heel slim de vinger op de zere plek door te stellen dat het CDA en de CU de PvdA in toom moeten blijven houden. Fijntjes vervolgt hij dan met “…zoals ze dat het afgelopen jaar op vele punten is gelukt”. Dit is een staaltje van hogere politiek. Hij speelt vakkundig de coalitiegenoten tegen elkaar uit. Het moet voor de PvdA pijnlijk zijn om te horen dat men ‘goed in toom is gehouden’. Anderzijds pakt hij de CU aan die volgens hem het rechte Bijbelse pad dreigt te verlaten.

Ik had verwacht dat de orthodox-christelijke kranten er wel over zouden schrijven, maar het Nederlands Dagblad heeft nog niets en het Reformatorisch Dagblad is evenals de SGP-pagina op zondag uit de lucht.

Ook Mark Rutte van de VVD probeert zijn partij uit het dal te halen door van het geloof een issue te maken. In Trouw staat een interview met hem: ‘God en Allah horen achter de voordeur‘ Een uitspraak waar ik het wel mee eens ben. Maar er staat meer in het stuk. In ieder geval komt de VVD er een stuk genuanceerder uit naar voren dan haar recente afsplitsingen V. & W. Kandidaat-voorzitter Ivo Opstelten noemde in ‘Spijkers met koppen’ W. zelfs een rechts-extremist. Dat is pas ferme taal. Was trouwens een leuk interview. Beuister hier de hele uitzending.

Deel

Het enkele feit

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd216 x bekeken


Omdat een ander lid van het roze netwerk binnen de SP niet kon, ben ik gisteren samen met Willy Lourenssen naar Den Haag getogen voor weer een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer. Dit keer met de ministers Ter Horst en Plasterk over de tik op de vingers van de Europese Commissie aangaande onze anti-discriminatiewetgeving. En voor een gesprek met ‘ons’ kamerlid.

Pijnlijk wordt hier duidelijk dat de rechten van minderheden soms ten prooi vallen aan politieke spelletjes. Het woord tandenknarsen viel menigmaal gisteravond in de Troelstrazaal. Tandenknarsend waren VVD, GroenLinks en D66 indertijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) akkoord gegaan. De AWGB was een hele verbetering, maar het CDA gijzelde bij de totstandkoming van de wet indertijd beurtelings de VVD en de PvdA (afhankelijk van de coalitiesamenstelling). De PvdA was dus de klos en heeft in het kabinet Lubbers III ingestemd met de constructie van ‘het enkele feit’. Lees mijn blog van eergisteren voor uitleg.

Ik heb niet de illusie dat de VVD het indertijd anders gedaan zou hebben, en dan zou nu de PvdA (mits niet deelnemend in Balkenende IV) hetzelfde geageerd hebben als de VVD gisteren. Maar de feiten zijn nog precies hetzelfde als toen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een goede wet die de onder andere homoseksuelen beschermt tegen discriminatie, en een christelijke minderheid legt de meerderheid via coalitiedwang haar mening op. Daar kan geen Eurocommissaris Vladimir Špidla tegenop.

Dat de wet voor verschillende interpretaties vatbaar is, bewezen de betogen van GroenLinks en de SGP. Ook minister Plasterk zei dat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) soms verder gaat dan de wettekst regelt. Maar, er zijn Europese verdragen die verderstrekkend zijn dan de AWGB en daar toetst de CGB dan aan. Waar maar mee bewezen is dat de AWGB niet voldoet. Dit alles mog niet helpen, want “We zullen het toch niet meemaken”, aldus Bas van der Vlies van de SGP bij het vorige overleg, “dat een kabinet met deze signatuur (met de ChristenUnie, RvZ) tornt aan de vrijheid van onderwijs!”

Daarmee de ChristenUnie in de tang nemend en indirect de PvdA, die nu waarschijnlijk tandenknarsend moet doen alsof de ‘enkele feit-constructie’ zo slecht nog niet is. Al was dat tandenknarsen niet hoorbaar, een beetje ongemakkelijk voelde het voor PvdA-kamerlid Timmer wel. En dan was er ook mijn eigen partij die bij monde van Nathalie de Rooij niet inbracht wat ik eergisteren schreef, namelijk dat de SP voor afschaffing van Artikel 23 zou pleiten (waar de vrijheid van onderwijs wordt geregeld). Gelukkig waren ‘wij’ wel voor herziening van de wet waarin het enkele feit geschrapt wordt.

Na afloop een tamelijk onbevredigend gesprek gehad met Nathalie de Rooij over de koers van de fractie inzake homo-emancipatie. Om niet te zeggen dat ik er een zware kater aan over heb gehouden. En dat lag niet aan het glaasje port dat ik ‘s nachts bij thuiskomst uit frustratie achterover heb geslagen. 

Gewoon homo zijn

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd228 x bekeken

Vandaag zijn we eerst naar de schôônste stad van het láánd geweest om naar een vloer te kijken. Het was nou niet bepaald het schôônste stukje Tilburg had ik de indruk. Wel een mooie watertoren. Daarna toch maar even bijtanken wegens slechte nachtrusten en vanmiddag mij aan de homo-emancipatienota van minister Plasterk gewijd: Gewoon homo zijn.