Tag-archief ChristenUnie

Lek gevonden en gedicht

Gepubliceerd op 0 reacties5minuten leestijd159 x bekeken

Zo snel kan het gaan. Gisteren is bekend geworden waar de informatie vandaan kwam die tot de artikelen in het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag leidden. Het was Hermen Vreugdenhil van de ChristenUnie/SGP. Onder ‘lees meer’ de verklaring van de Commissaris van de Koningin en het persbericht. En nu schluss en verder met het onderzoek. Wel even wat meer uitleg (bijgewerkt om 21.15 uur).

Artikel 1 geldt niet altijd

Gepubliceerd op 3 reacties4minuten leestijd185 x bekeken


Wat doe je als je als kabinet niet meer uit de christelijk-sociaal democratische spagaat komt? Je vraagt de Raad van State om advies. Maar in dit geval adviseert de RvS tegen mensenrechten, met een schuin oog naar Brussel. Niet echt een helpend advies.

COC alert op ChristenUnie

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd171 x bekeken


Onze COC-voorzitter is gelukkig (weer) van de partij. Op het proefballonnetje van CU-er Arie Slob om voortaan het creationisme (het scheppingsverhaal uit de bijbel) ook op scholen verplicht te stellen werd alert gereageerd door te stellen dat dan ook niet getalmd mag worden met het geven van  voorlichting over homoseksualiteit.

Lont uit kruitvat?

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd164 x bekeken

Voormalig CU-deelraadslid in Amsterdam Zuidoost, Yvette Lont, heeft consequenties getrokken uit de halfslachtige houding van de ChristenUnie (CU) t.o.v. al dan niet praktiserende homoseksuelen. Maar waar vindt ze nu politiek onderdak?

Ze is zo orthodox als de SGP, maar daar wensen ze geen vrouwen in het politieke ambt. Lastig als je de tekst van jouw heilig boek zo letterlijk wenst te nemen. Er blijven altijd broeders en zusters die het nog beter denken te weten. Het enige wat haar rest is een nieuwe orthodox-christelijke partij te beginnen ergens tussen CU en SGP in. Eentje die de bijbel bijna (of net niet) letterlijk neemt. Wel letterlijk als het om homo’s en lesbo’s gaat die hun natuurlijke gang willen gaan, en niet letterlijk als het haar eigen geslacht aangaat.

Want zegt de bijbel ook niet:

…zo zal het werk op het land niet meer vanzelf gaan, het kinderen ter wereld brengen zal veel moeilijker worden, en de vrouw zal overheerst worden door de man (Gen 3: 16).

Meer over de achtergrond van deze enge denkers, klik hier. Lastig om je hierin te mengen natuurlijk. Mijn mening: òf je neemt de bijbel letterlijk (lijkt me bijna onmogelijk, want je belandt zo in Iraanse toestanden), òf je marchandeert maar wat met de bijbelse principes. Mevrouw Lont doet maar wat. Ze roept dat ze bijbelvast is, maar ondertussen wil ze wel haar politieke ei kwijt. Dan moet je wat water bij de wijn doen.

Ondertussen was yvettelont.nl al vastgelegd door mensen die boos waren vanwege haar uitspraken over homo’s. Wie die url intikt komt uit bij kortlontje.nl!

De geestelijke dood van de CU

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd131 x bekeken

Onder de titel ‘De geestelijke dood van de ChristenUnie’ publiceerde Thomas von der Dunk een artikel in de Volkskrant. Hij kan het altijd mooi vertellen. In wezen zegt hij wat ik eerder schreef, klik hier, maar dan mooier en vooral snediger. Dat mag ik wel.

De ChristenUnie had gedacht de buitenwereld te kunnen binnendringen met haar gedachtegoed, maar het omgekeerde gebeurt sinds haar deelname aan het kabinet. Hoe was het afgelopen weekend met de innerlijke zondagsrust bij de Christen­Unie gesteld? De partij had een moeizaam weekje achter de rug, omdat zij vanwege haar inherent discriminatoire neigingen de publieke schijnwer­pers op zich wist gericht.

Met een halfslachtige homo-nota – je mag het wel zijn, maar vooral niet wezen – poogt zij geit en kool te sparen. Gevolg: de geiten zijn boos omdat zij niet openlijk hun voorliefde voor andere geiten zouden mogen belijden, en de orthodoxe kool vreest dat zij uiteindelijk alsnog voor de krolse leeuwen wordt gegooid.

De ChristenUnie doet sinds 2006 een pijnlijke ervaring op, die haar tussen rekkelijken en preciezen dreigt te splijten. De partij had ongetwijfeld gemeend door toetreding tot het kabinet met haar reformatorische gedach­tengoed in de buitenwe­reld binnen te dringen, maar in de praktijk dringt de buitenwereld juist bij haarzelf door deur en raam. Rege­ringsver­ant­woor­delijkheid impliceert dat sektarische afwijkingen niet meer zo makke­lijk getolereerd kunnen worden als bij een randverschijnsel als de SGP.

Of het nu gaat om euthanasie, abortus of homohuwelijk: de CU moet nu staand beleid verdedigen dat botst met haar eigen normen van weleer. Hoezeer Rouvoet ook roept, dat hij niet alleen daarop wil worden afgere­kend – hij wordt het onvermijdelijk, omdat hij zich juist daarin het sterkst onderscheidt. Hij wordt er zowel op afgere­kend door de buitenwacht, die met argusogen kijkt of de opvattingen van een kleine bekrompen minder­heid niet alsnog aan iedereen worden opgelegd, als door de eigen achterban, die dat juist verlangt.

De Haagse partijtop kiest met het oog op de coalitiepartners angstvallig voor een pragmati­sche benadering, zonder echter principieel moderne wegen in te durven slaan, maar zelfs daarin volgen de leden haar niet zonder meer. In seksuele zaken blijkt Meindert Leerling nog met forse leerach­ter­stand te kampen, en heeft het Amsterdamse deel­raadslid Yvette Lont nu het lont in het evangelische kruitvat gegooid: als zij homo’s moet dulden, is de Christen­Unie wat haar betreft geestelijk dood.

Klik hier voor het stuk op volksrkant.nl, inclusief verwijzingen naar verwante artikelen en alle reacties.