Tag-archief Brabantse Wal

Droog meer & toekomstboom

Gepubliceerd op 1 reactie2minuten leestijd213 x bekeken


Vandaag een heerlijke dag voor een werkbezoek aan de Grenspark De Zoom op de Brabantse Wal. De aanleiding was wat minder: houtoogst door Staatsbosbeheer (SBB). Maar wat is het daar mooi, ondanks de houtkap en verdroging.

Hieronder in chronologische volgorde de foto’s van de dag.

Deze watermeter laat zien dat het grondwater ‘rood’ staat. Een jaar geleden stelde ik al schriftelijke vragen over de verdroging van het gebied. Niet lang daarna werd er een akkoord met Evides gesloten. Het akkoord hield in dat in de toekomst 75% minder drinkwater zal worden opgepompt om de Zeeuwen te laven. Hun water zal voortaan via buizen uit de Biesbosch naar Zeeland gepompt worden, alwaar het gezuiverd wordt alvorens het de drinkwaterleiding in gaat.

Landgeiten houden een stuk bos met open plekken kort en open. Hier zijn de nodige bomen gesneuveld om het landschap opener te maken. Staatsbosbeheer (SBB) laat de bezoekers hier via informatieborden weten dat er FSC-hout geoogst wordt. Duurzaam hout dus.

Daar denken omwonenden inmiddels anders over. Men denkt dat SBB onder het mom van onderhoud en bosherstel gewoon bezig is met houtoogst. Daartoe moeten de smalle wandelpaadjes wel een stuk breder worden gemaakt, anders kunnen de machines het bos niet in. Het toverwoord is de ‘toekomstboom’. Een term die overal anders wordt uitgelegd, maar SBB doet dat zo: Een boom van 30 meter hoog die de potentie heeft om uit te groeien. In een straal van een paar meter worden dan alle andere bomen gerooid (die overigens net zo hoog zijn – vaak wel 30 meter).

Wat overblijft is een parkachtig landschap, waar enkele grote bomen staan. Ik begrijp dat SBB minder naaldbos wil. Maar wat ik niet snap is, waaro elders in het bos zoveel naaldhout is aangepland. Van het verhaal dat naaldbomen meer vocht verdampen dan loofbomen had ik nog nooit gehoord. Ook dat wordt als argument aangevoerd om te kappen. Maar de werkelijk oorzaak van de verdroging daaa is onomstotelijk vastgesteld: de onttrekking van grondwater voor de drinkwaterproductie.

Alles met een rode streep gaat om, met een blauwe stip mag blijven staan. De innig verstrengelde eik en den hierboven mogen dus blijven. Ze zijn ook te krom om planken van te zagen.

Hier stond een paar jaar geleden nog bos. Nu is de corridor weg en hoor je het verkeer. In de overeenkomst Grenspark (indertijd door een Nederlandse en Belgische minister ondertekend) is ook geregeld dat er corridors tegen (verkeers-)lawaai blijven end at aan de randen verdicht zou worden. In plaats daarvan wordt op diverse plaatsen bos gedund.

Tot aan de bosrand stond hier aan het Kleine Meer, vroeger water. Nu ligt het helemaal droog.

De Grote Meer: een klein plasje resteert. Ook hier stond het water tot aan de bosrand. Gevolg: de watervogelstand is achteruit gehold. Zeldzame soorten zijn hie rvrdwenen. Dit was een rustpunt voor trekkende watervogels.

Deel

Vandaag naar Brabantse Wal

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd190 x bekeken


Vandaag ga ik eens poolshoogte nemen in West-Brabant. De aanleiding is het kappen en rooien van bomen door Staatsbosbeheer om een corridor voor insecten en vogels te creëren. Er kwamen klachten binnen van milieugroepen en omwonenden. Verder ben ik benieuwd in hoeverre de aanpak van de verdroging al zichtbaar is.

Berichten uit West-Brabant

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd168 x bekeken


En niet van het soort om vrolijk van te worden. En dat word ik meestal niet, want als ik iets hoor dan zijn er problemen. Wat de lokale bestuurders bezielt om het mooie landschap aldaar te verpesten snap ik niet echt. Want we hebben echt een juweeltje. Je moet het wel willen zien.

Eerst kreeg ik een berichtje van Nora van den Bergh van Wij Vrouwen Willen (een groep uit de omgeving van Woensdrecht). Staatsbosbeheer oogst hout op een blijkbaar verwoestende manier. Ik ben ook erg benieuwd naar hún lezing, want je zult een goede reden moeten aanvoeren om een vogel- en habitatgebied zo toe te takelen. Kijk hier voor de foto’s.

Van collega Gonny Andreas uit Bergen op Zoom kreeg ik de tip over een artikel in BN/De Stem over wethouder Linssen uit die plaats die zijn oog heeft laten vallen op de buurgemeente. Als die niet goedschiks gaat meewerken aan een distributiecentrum, dan kan het ook kwaadschiks. Hij overweegt te infiltreren in de lokale politiek om er zo een ‘vrijwillige anexatie’ door te krijgen.

Hij maakt er in elk geval geen geheim van, vreemde plannen (of vreemde mijnheer – ik weet het niet). Lees het zelf, klik hier.

Deel

Tussen Woensdrecht & Ossendrecht

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd195 x bekeken


Daar ligt een oud zandpad. En langs dat zandpad stonden forse bomen. Stonden inderdaad. En vorige week werd in Woensdrecht een oude hulst omgehaald ten behoeve van de nieuwe rondweg. Wat zat er in de hulst? Een nest jonge eekhoorns.

Met deze klachten wordt ik ook benaderd, al kan ik er hoogstwaarschijnlijk weinig mee doen, erg is het wel. Ik snap de machteloosheid van de mensen uit Woensdrecht wel een beetje. Het zandweggetje van de foto (die ik overigens van iemand toegestuurd heb gekregen) gaat weg vanwege een grondruil met een agrariër in verband met de nieuwe rondweg. Nu zijn dit vaak lang bestaande wegen met cultuurhistirische waarden. We gaan eens uitzoeken wat een gemeente wel en niet mag op dit vlak. En waar een gemeente zich minimaal aan moet houden, zodat belangengroeperingen de gemeente hierop kunnen aanspreken.

Maintenance Valley binnen de perken

Gepubliceerd op 2 reacties1minuten leestijd150 x bekeken


Goed nieuws uit Woensdrecht: de druk van natuur- en milieu-organisaties om de plannen voor Maintenance Valley niet in bestaande natuurgebieden te laten plaatsvinden heeft gewerkt.

BN/De Stem meldt vandaag dat de onderhoudsbedrijven voor de luchtvaart binnen de hekken van vliegbasis Woensdrecht zullen worden ontwikkeld. Hierdoor wordt de natuur gespaard, sterker nog er komt natuur bij. Lees het hier. Er is veel verzet geweest van verontruste omwonenden en milieu-organisaties. Goed nieuws uit West-Brabant dus!

Snelblog over Interreg IV

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd126 x bekeken

Even een kort blogje vanuit de auto. Vanuit Antwerpen waar ik vanochtend het startschot van Interreg IV heb bijgewoond, hebben we een minitour gemaakt door het Antwerpse industriegebied tegen de grens. Daarna doorgereden om wat foto’s te schieten rond Woensderecht.

Uitgebreid verslag van de Interregbijeenkomst waarschijnlijk pas morgenochtend. Het was een leerzame dag. Interreg IV is een vervolg van twee Eurregio’s, waar 8 provincies uit België en Nederland samenwerken op economisch, maar ook op milieugebied. Economie bepaalt de helft van de projecten, milieu ongeveer een kwart.

Men had weer de mond vol van duurzaamheid, terwijl ik daar meteen bij dacht  ‘En hoe dan?’ Maar ik moet eerst mijn gedachten ordenen en mijn aantekeningen erbij nemen voor een goed verslag van vandaag. Later meer dus, met beeldmateriaal.

Brabantse Wal

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd138 x bekeken

De provincie Noord-Brabant gaat samen met de provincie Zeeland en waterbedrijf Evides aan de slag om de verdroging van de Brabantse Wal tegen te gaan. Begin oktober stelde ik hierover schriftelijke vragen.

Dit persbericht ontvingen de statenleden zojuist:

Waterwinning Brabantse Wal
 
De drinkwaterwinningen op de Brabantse Wal zijn medeveroorzakers van verdroging op de Wal. De provincies Noord-Brabant en Zeeland en de drinkwaterbedrijven Evides en Brabant Water willen dit probleem gezamenlijk oplossen. Hiervoor willen de vier besturen op korte termijn een hoofdlijnenakkoord sluiten.
 
Dit akkoord is gericht op reductie van de drinkwaterwinning op de Brabantse Wal als onderdeel van een totaalaanpak in de strijd tegen de verdroging. Na ondertekening zullen mogelijke oplossingen verder uitgewerkt worden.

Nog niet zo lang geleden stelde ik het College van Gedeputeerde Staten nog vragen over de aanpak van de verdroging van de brabantse Wal. Gelukkig wordt er nu actie ondernomen. Vooralsnog geldt: eerst zien, dan geloven. Het blijven voornemens die ook nog eens verder uitgewerkt gaan worden. Het begin is er!

Droge Meren

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd162 x bekeken

foto van www.grensparkzk.be
Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld over de aanpak van de verdoging van de Groote en de Kleine Meer in de Brabantse Wal bij Woensdrecht. In het voorjaar was ik daar met SP-collega Nico Schouten op werkbezoek.

Deze week werd ik benaderd door mensen die het gebied goed kennen. Waterbedrijf Evides bleek niet van zins te stoppen met de onttrekking van drinkwater. Die onttrekking van drinkwater is wel de belangrijkste oorzaak van de verdroging. Hierdoor krijgt het kwelwater, dat via de Ardennen ondergronds naar dit prachtige natuurgebied stroomt, niet meer de kans om de meren te vullen.

Tegenwoordig kun je bij een droge zomer over de meren lopen. En dan bedoel ik niet ‘op zijn jezus’. De bomen groeien metershoog waar eens water was. Water waar veel rode lijst-vogelsoorten verbleven.

Lees de volledige vragen zoals ik ze vandaag aan Gedeputeerde Staten heb gesteld hier, op de webpagina van SP Brabant.