Tag-archief Brabants Dagblad

Belang regionale media

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd185 x bekeken


Vanmiddag begint om 14.00 uur ‘bij mij om de hoek’ in de Verkadefabriek een debat over de toekomst van de krant. Het belooft een interessante middag te worden.

Voor de politiek is een kritische volger als de krant (en liefst ook regionale omroep) van belang. Mensen moeten weten wat wij als politici uitspoken én mits een krant ook aan onderzoeksjournalistiek doet, komt er nog eens iets interessants bovendrijven. Iets wat de politiek nog niet zelf had ontdekt. Wij mogen ons in Brabant gelukkig prijzen met het Brabants Dagblad. Nóg heeft die krant een verslaggever in dienst die het vak van onderzoeksjournalist verstaat en daar zelfs prijzen mee verdient: Ron Lodewijks.  

Dit weekeinde legde hij nog eens mooi uit hoe het nu zo gekomen is dat de Brabantse Milieufederatie nu handelt zoals ze doet:

Ook de gema­tigde Brabantse Milieufederatie wordt nu en dan geconfron­teerd met bestuurlijke spierballentaal. VVD- gedeputeerde Jelle­ma wilde in 1988 de provinciesubsidie stopzetten toen de BMF zich terugtrok uit de ruilverkavelingscommissie Goirle, uit protest tegen de teloorgang van natuur en landschap. Het bleek een losse flodder.

Dreigender was de taal die CDA- provinciebestuurder Rüpp in 2006 sprak. Hij zou de milieufederatie korten op haar uitke­ring als zij niet stopt met procederen tegen de plannen voor re­constructie van het Brabantse buitengebied waarmee de BMF zelf had ingestemd. Dit machtsvertoon markeert één van de pijnlijkste misgrepen van de Brabantse milieubeweging, die al polderend medeverantwoordelijk is geworden voor de maat­schappelijk ongewenste schaalsprong van de intensieve vee­houderij naar de megastallen. Dat de BMF als overkoepelende milieu-organisatie probeert de schade via de rechter te repare­ren, wordt in boeren- en bestuurlijke kring vanzelfsprekend niet gepikt. De stellingname van Rüpp heeft doel getroffen.

De waakhond van het Brabantse erf kruipt slechts af en toe uit zijn schulp. Zoals deze week, uit frustratie dat de BMF in het provinciehuis niet veel meer gedaan krijgt . In plaats van de subsidiehand te blijven ophouden, kan de BMF beter op zoek gaan naar private financiers teneinde de bureaucratie van zich af te schudden, de actiekas te vullen en weer eens ten strij­de te trekken tegen de verloedering van Brabants buiten.

En zo is het maar net. Overigens is het opvallend dat we de BMF de laatste weken weer wat vaker kritisch horen. Zo zie je maar, politiek, journalistiek, we houden elkaar en andere organisaties scherp.

Provinciewerk vandaag

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd230 x bekeken


Vandaag ben ik buiten de deur en thuis aan het werk geweest. Vanochtend bij de krant op de thee voor een interview over het symposium en thuis wat zaken afgewerkt. vanavond naar het Provinciehuis voor de behandeling van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening…

in de commissie Ruimte & Milieu. Ik ben als lid aanwezig, vooral als steun voor Veerle Sleegers, die het werk van Spencer Zeegers overneemt (hoe zou het weer in Zweden zijn?).

Vantevoren of na afloop zullen we nog wat puntjes op de ï zetten voor de discussie-avond over megastallen in LOG Haps/Rijkevoort (LOG staat voor Landbouw-ontwikkelingsgebied). De discussieavond is op maandag 23 juni om 19.30 uur in Dorpshuis De Poel, Van den Bergplein 10 in Rijkevoort (gemeente Boxmeer).

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten
Even een intgeressant weetje van de besluitenlijst van GS:

6. Duurzame landbouw in Noord-Brabant

Op 1 juli 2008 treedt de subsidieregeling ‘Duurzame landbouw in Noord-Brabant’ in werking. GS hebben deze vastgesteld. Dit is een juridisch instrument om subsidie te kunnen verlenen aan projecten die bijdragen aan duurzame landbouwdoelen. Deze zijn vastgelegd in het Programma Landelijk Gebied (pMJP) en in het ‘Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’. In het totaal is er tot 2013 €8,6 miljoen beschikbaar.

De hele lijst is op brabant.nl te raadplegen, klik hier. Dit gaan we een sgoed bestuderen. Want ook luchtwassers (die de vuile lucht van vakensstaleln moet filteren zien GS nogal eens als een duurzame investering. Wij van de SP-fractie zien dat toch anders.