Tag-archief bos

Biodiversiteit & bomen in Boxmeer (bijgewerkt)

Gepubliceerd op 1 reactie 2 minuten leestijd 103 x bekeken


Een verslag van het bezoek aan Boxmeer ontbrak nog, bij deze. Op verzoek van Huub Thoonen van de Vogelwerkgroep Boxmeer heb ik een tourtje gemaakt door Boxmeer naar aanleiding van door hem geconstateerde zaken. Omdat ik het verhaal wel van twee kanten wilde horen ben ook even bij onze SP-wethouder Bert Moeskops langs geweest. En zo blijkt een verhaal altijd twee kanten te hebben.

Deel

Onno’s bomenrijk (2)

Gepubliceerd op 0 reacties 2 minuten leestijd 76 x bekeken


Onno Hoes wordt voorzitter van de Stichting Nationale Boomfeestdag. We konden er op wachten na de nationale viering in Brabant dit jaar. Mooi zo’n erefunctie, maar wel met een rouwrandje. Want als Gedeputeerde – van o.a. bomen – kwam hij deze week ook in het nieuws doordat hij 1500 kleine natuurgebiedjes uit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) haalt. En dus niet meer beschermt.

Deel

Onno’s bomenrijk

Gepubliceerd op 1 reactie 3 minuten leestijd 83 x bekeken


Zojuist in de digitale postbus een bericht ontvangen van VVD-gedeputeerde Onno Hoes onder de fantasierijke titel Samen staan voor het Brabantse Bomenrijk”. Ik moest wel even slikken, maar daarn werd ik een beetje boos. Waar was de ‘Gedeputeerde Bomen’ toen de grote bomen in de museumtuin verdedigd moesten worden?

Deel

Droog meer & toekomstboom

Gepubliceerd op 1 reactie 2 minuten leestijd 90 x bekeken


Vandaag een heerlijke dag voor een werkbezoek aan de Grenspark De Zoom op de Brabantse Wal. De aanleiding was wat minder: houtoogst door Staatsbosbeheer (SBB). Maar wat is het daar mooi, ondanks de houtkap en verdroging.

Hieronder in chronologische volgorde de foto’s van de dag.

Deze watermeter laat zien dat het grondwater ‘rood’ staat. Een jaar geleden stelde ik al schriftelijke vragen over de verdroging van het gebied. Niet lang daarna werd er een akkoord met Evides gesloten. Het akkoord hield in dat in de toekomst 75% minder drinkwater zal worden opgepompt om de Zeeuwen te laven. Hun water zal voortaan via buizen uit de Biesbosch naar Zeeland gepompt worden, alwaar het gezuiverd wordt alvorens het de drinkwaterleiding in gaat.

Landgeiten houden een stuk bos met open plekken kort en open. Hier zijn de nodige bomen gesneuveld om het landschap opener te maken. Staatsbosbeheer (SBB) laat de bezoekers hier via informatieborden weten dat er FSC-hout geoogst wordt. Duurzaam hout dus.

Daar denken omwonenden inmiddels anders over. Men denkt dat SBB onder het mom van onderhoud en bosherstel gewoon bezig is met houtoogst. Daartoe moeten de smalle wandelpaadjes wel een stuk breder worden gemaakt, anders kunnen de machines het bos niet in. Het toverwoord is de ‘toekomstboom’. Een term die overal anders wordt uitgelegd, maar SBB doet dat zo: Een boom van 30 meter hoog die de potentie heeft om uit te groeien. In een straal van een paar meter worden dan alle andere bomen gerooid (die overigens net zo hoog zijn – vaak wel 30 meter).

Wat overblijft is een parkachtig landschap, waar enkele grote bomen staan. Ik begrijp dat SBB minder naaldbos wil. Maar wat ik niet snap is, waaro elders in het bos zoveel naaldhout is aangepland. Van het verhaal dat naaldbomen meer vocht verdampen dan loofbomen had ik nog nooit gehoord. Ook dat wordt als argument aangevoerd om te kappen. Maar de werkelijk oorzaak van de verdroging daaa is onomstotelijk vastgesteld: de onttrekking van grondwater voor de drinkwaterproductie.

Alles met een rode streep gaat om, met een blauwe stip mag blijven staan. De innig verstrengelde eik en den hierboven mogen dus blijven. Ze zijn ook te krom om planken van te zagen.

Hier stond een paar jaar geleden nog bos. Nu is de corridor weg en hoor je het verkeer. In de overeenkomst Grenspark (indertijd door een Nederlandse en Belgische minister ondertekend) is ook geregeld dat er corridors tegen (verkeers-)lawaai blijven end at aan de randen verdicht zou worden. In plaats daarvan wordt op diverse plaatsen bos gedund.

Tot aan de bosrand stond hier aan het Kleine Meer, vroeger water. Nu ligt het helemaal droog.

De Grote Meer: een klein plasje resteert. Ook hier stond het water tot aan de bosrand. Gevolg: de watervogelstand is achteruit gehold. Zeldzame soorten zijn hie rvrdwenen. Dit was een rustpunt voor trekkende watervogels.

Deel

Vandaag naar Brabantse Wal

Gepubliceerd op 0 reacties 1 minuten leestijd 67 x bekeken


Vandaag ga ik eens poolshoogte nemen in West-Brabant. De aanleiding is het kappen en rooien van bomen door Staatsbosbeheer om een corridor voor insecten en vogels te creëren. Er kwamen klachten binnen van milieugroepen en omwonenden. Verder ben ik benieuwd in hoeverre de aanpak van de verdroging al zichtbaar is.

Deel

Brabant kapt niet met kappen

Gepubliceerd op 0 reacties 2 minuten leestijd 67 x bekeken


Het is ongelooflijk hoe we in Brabant omgaan met natuur. Vandaag in de krant weer mogen lezen dat de gemeente Boekel in het weekeinde snel 170 forse eiken heeft laten kappen. Nodig voor bredere wegen in verband met het Landbouw Ontwikkeligsgebied (LOG) volgens de gemeente.  De vergunningen waren nog niet definitief, maar de gemeente heeft een sluiproute gevonden om snel en efficiënt van de bomen af te komen.

Vorig jaar op werkbezoek in West-Brabant kregen we een verbindingsweg te zien waar tussen twee dorpen twee rijen monumentale eiken waren gekapt om plaats te maken voor onderhoudsarme jonge boompjes – zeg maar sprieten. Want dat was het argument, het onderhoud was te duur geworden.

Dit jaar op werkbezoek in het Land van Cuijk weer wat voorbeelden. Ook een verbindingsweg tussen twee kernen waar een historische bomenlaan gekapt is. Ternauwernood konden enkele exemplaren gered worden. En een bosrandje in een landbouwgebied moest weg – zonder vergunning, dat wel.

In Den Bosch moeten binnenkort bomen plaats maken voor een parkeergarage en het lukt de gemeente maar niet om een eeuwenoude monumentale boom in de tuin van het Noord-Brabants Museum op de tekentafel van de architect te ontzien. Boom weg dus. Dit allemaal onder de bezielende verantwoordelijkheid van GroenLinks-wethouder Eigenman. Wat er groen en links is aan het kappen van zoveel bomen om een parkeergarage te kunnen bouwen mag iemand mij proberen uit te leggen.

In Steenbergen wordt momenteel door Staatsbosbeheer gekapt in een Natura 2000-gebied. Dat zijn natuurgebieden die de zwaarste Europese bescherming genieten. Ik ga er donderdag eens een kijkje nemen (ik heb wat in te halen van een paar weken terug toen ik ziek was). Soms is er aan verdunning niet te ontkomen, het ontbreekt de Nederlandse natuur op diverse plaatsen aan natuurlijke bosomvormers zoals muskusossen, dan moet de mens soms ingrijpen om bosverjonging te forceren. Binnenkort hoop ik aan te schuiven bij een gesprek met Staatsbosbeheer.

Zo kan ik een tijdje doorgaan. Het schijnt niet tot bestuurders door te dringen dat mensen groen nodig hebben en dat bomen dus beschermd moeten worden. Maar Boekel spant de kroon en daar is de provincie voor een deel debet aan. Door het beleid van de LOG’s worden gemeenten gedwongen gebieden aan te wijzen waar de landbouw mag uitbreiden. Daardoor zal er meer zwaar verkeer (aan- en afvoer van vee, voer en mest) door die gebieden moeten en dat leidt dan soms tot rigoreuze maatregelen als in Boekel.

Gelukkig kan het ook anders, zoals in Eindhoven: ‘Meer aandacht voor behoud van bomen‘. Eindhoven lijkt een uitzondering te zijn op de regel.

Deel