Tag-archief Biologisch

Brabant gaat bio

Gepubliceerd op 0 reacties4minuten leestijd159 x bekeken

Biologische groenten
Vandaag maakte de provincie Noord-Brabant door middel van een persbericht bekend dat de biologische landbouw in onze provincie behoorlijk in de lift zit. Hiermee volgen we de landelijke trend, waarover ik eerder al schreef. Hieronder het persbericht.

Provincie stimuleert omschakeling duurzame bedrijfsvoering

Biologische landbouw in de lift

 
De biologische landbouw in Brabant zit duidelijk in de lift. Tussen 2003 en 2006 groeide in de provincie het biologisch areaal met 65 procent (ofwel 2253 hectares). Hoewel het marktaandeel van biologische producten desondanks relatief beperkt is, is door de stijgende consumentenvraag naar deze producten zelfs sprake van schaarste. De grootste uitdaging voor de provincie is daarom om gangbare agrariërs te  motiveren om te schakelen naar duurzame bedrijfsvoering.

De aandacht voor biologische producten blijkt zijn vruchten af te werpen. De provincie Noord-Brabant is samen met haar partners en het landbouwbedrijfsleven bijzonder actief op dit terrein. De groei in consumentenvraag voor biologische producten is gestegen van 3 procent in 2005 naar 15 procent in de eerste helft van 2007. Er is nu zelfs sprake van een tekort aan dergelijke landbouwproducten.

De provincie wil inspelen op de veranderende marktomstandigheden, zo blijkt uit het Plan van Aanpak Biologische Landbouw 2008 – 2011, waarvoor jaarlijks 231.985 euro beschikbaar is.
Zo blijven markt- en ketenontwikkeling de basis van het programma, met daarin aandacht voor een integrale ketenaanpak waarbij het marktgericht stimuleren van omschakeling een rol speelt.

Ook wordt ingezet op versterking van de biologische landbouw in gebieden, waar landbouw en andere functies zoals natuur, landschap, recreatie en drinkwaterwinning sterk met elkaar verweven zijn. De biologische landbouw kan daar door haar prestaties mede bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen in deze gebieden.
De provincie wil verder de toepassing van biologische innovaties in de gangbare landbouw bevorderen. Verschillende duurzame biologische ontwikkelingen blijken heel interessant voor de reguliere landbouw.

Achtergrond
In de periode 2004 – 2007 zijn via de Stuurgroep Landbouw Innovatie  Noord-Brabant, een samenwerkingsverband tussen de Provincie en de ZLTO, meer dan 35 succesvolle projecten ondersteund. De meeste projecten waren gericht op het verbeteren van de samenwerking in de keten (tussen agrariërs, tussenhandel, verwerkers en winkels) en de marktontwikkeling voor biologische producten.

De biologische landbouw onderscheidt zich van de gangbare landbouw door de manier waarmee men omgaat met de natuurlijke omgeving. Daarvoor zijn een aantal principiële regels opgesteld voor de productie en verwerking. De meest bekende regels zijn géén gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, diervriendelijkere huisvestingsnormen en géén gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen.

Als het aan mij ligt, gaan we niet alleen de markt volgen, maar ook door middel van projecten meer stimuleren. Zo kun je bijvoorbeeld ook het voedselbewustzijn bij jongeren stimuleren door projecten op scholen te beginnen. Drie vliegen in één klap. Minder ongezond aanbod in de kantines (frisdrank en snacks worden natuurlijk van scholen geweerd); Betere voedselbewustzijn van kinderen; stimuleren biologische landbouw. Maar voor ietsje meer dan het volgen van de markt zijn de geesten bij met name het CDA en de VVD niet rijp.

Het persbericht sluit af met enkele aansprekende voorbeelden uit de Brabantse praktijk (2004 – 2007):

Merkontwikkeling Bio+
Dit project begon in 2005 als initiatief van VION/De Groene Weg (leverancier) en PLUS Supermarkten om gezamenlijk een paraplumerk voor biologische producten voor het supermarktkanaal te ontwikkelen om hiermee de herkenbaarheid van biologische producten in de supermarkt te versterken. Door het succes is het merk Bio+ nu een paraplumerk voor alle versgroepen (groenten, vlees, zuivel, eieren) en wordt het uitgebreid tot alle voedingsproducten. Dit project startte met provinciale steun met activiteiten in Brabant omdat de grootste productiebasis van biologisch varkensvlees in Brabant ligt. Inmiddels hebben zich meer partijen bij dit initiatief aangesloten zoals Emté, Sligro en Jumbo Supermarkten.
 
Herpositionering graanproducten – Brabants Landschap
Een Brabantse leverancier van biologische graanproducten (graanvlokken, muesli) is een samenwerkingsverband aangegaan met Brabants Landschap waarbij de granen die zij afnemen op het terrein van Brabants Landschap worden geteeld. Beide partijen hebben daar baat bij en communiceren dit naar hun achterban resp. klanten wat heeft geleid tot een verbeterde distributie en verhoogde afzet. Een positief neveneffect van de open houding van  het Brabants Landschap voor biologisch is dat dit als stimulans kan dienen voor andere terreinbeheerders.
Week van de Smaak Noord-Brabant

Dit is een meerjarig landelijk project met in het 1e jaar (september 2007) Brabant als speerpunt en pilot. Via de smaak is aandacht bij het publiek en afnemers gegenereerd met behulp van de media rond authentieke, streek en seizoensproducten met accent op biologisch. Dit evenement bleek een aantrekkelijke kapstok voor meer van 50 Brabantse initiatiefnemers op ruim 100 locaties (meeste van alle provincies). Onder de deelnemers waren restaurants met speciale menu’s, boerderijwinkels, natuurvoedingswinkels en supermarkten met proeverijen, 2 zorginstellingen, 5 middelbare scholen waarvan de kantine voor 3 dagen werd geadopteerd door een bekende kok en 12 basisscholen die les kregen van een boer. Dit alles heeft boven verwachting veel aandacht gekregen bij de landelijke en regionale media: TV, radio en kranten.

Biologische glastuinbouw West-Brabant
In dit project gaan 2 telersverenigingen (totaal 26 leden met ruim 80 ha glas) samenwerken om ervaring op te doen met 1,6 ha biologische teelt. Dit areaal wordt voor 2 jaar ingehuurd bij één van de leden. Daarmee willen de leden ervaring opdoen om zich te oriënteren op omschakeling naar biologisch en willen beide verenigingen anticiperen op de snel groeiende markt voor biologische producten, door hun assortiment met biologische kasgroenten te vergroten. Dit project bevordert tevens de kennisuitwisseling tussen beide bedrijfstakken.

Ik ga hier natuurlijk niet de zure piet uithangen als het goed gaat. Maar het is meer ondanks dan dankzij steun van de overheid dat het nu in één keer beter gaat. Ik ben in elk geval blij met de ontwikkeling.

Snel blogje

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd119 x bekeken


Gisteravond laat thuisgekomen van de door de SP georganiseerde bijeenkomst over megastallen in Diessen. Gelukkig druk bezocht door zowel direct betrokkenen en door diverse belangenclubs. Ook zaten vertegenwoordigers van de provinciale politiek in de zaal (GroenLinks, Brabantse Partij en Partij voor de Dieren). Het forum was mooi samengesteld. Vertegenwoordigers van ZLTO, de provincie, SP-Tweede Kamerfractie, Platform Aarde Boer Consument, Brabantse Milieu Federatie en de Statenfractie van de Partij voor de Dieren.

In de zaal zaten denk ik ruim honderd belangstellenden. De discussie werd deels gevoerd door mensen die veel van de materie afwisten. Daardoor ging een deel van de inhoud voor veel mensen verloren omdat het tamelijk technisch werd. Maar gelukkig roerden ook enkele boeren zich en liet vanuit de zaal de lokale politiek zich horen. Al met al een boeiende avond, in goede banen geleid door Brabants Dagblad-journalist Ron Lodewijks.

Gelukkig hebben we de foto’s nog…
Maar omdat alle batterijen leeg waren aan het einde van de avond én omdat ik nu niet bij de pc kan, plaats ik die later (met de namen van de forumleden, want ik heb hun naambordjes gefotografeerd).

Nu aan de slag met het rapport van de rekenkamer over andere megazaken, namelijk de mega-afkoopsommen voor vertrekkende ambtenaren. En mijn bijdrage voor de vergadering van Provinciale Staten van morgen voorbereiden. Later meer dus!

EKO-doorbraak

Gepubliceerd op 1 reactie2minuten leestijd117 x bekeken

Kloek met kuikens.
Biologische producten zijn in. Restaurants komen nog maar moeilijk aan biologische ingrediënten omdat Nederland 60% van zijn ekoproducten exporteert. Ook schone kleding (van duurzame geteelde gewassen en zonder kinderarbeid) is in opmars. Mooie berichten deze week in de kranten, maar soms met een schaduwzijde.

Er is momenteel schaartse aan biologische producten omdat we het leeuwendeel van de binnenlandse biologische landbouwproductie exporteren. Een groot deel daarvan wordt gebruikt om in Duitsland bij de Aldi en de Lidl mee te stunten. En wij ons maar suf betalen hier… Maar goed, eindelijk hangt Nederland niet meer aan de achterste mem. Jarenlang werd je hier bijna voor gek versleten als je voor eko koos. En nog moet je soms horen dat je een ekofetisjist bent als je je boodschappen voornamelijk bij de natuurwinkel doet.

Moestuin

Ik weet ook wel dat dat niet voor iedereen is weggelegd, maar één ding wordt wel eens over het hoofd gezien. Doordat het aanbod daar anders en in elk geval niet zo ruim is als in een grote supermarkt, koop je veel bewuster. En daardoor geven wij minder geld uit aan allerlei overbodige spullen. Iedereen maakt zijn of haar eigen keuze wat dit betreft en ik ben de laatste die iedereen op wil leggen hoe er geleefd moet worden.

Hieronder wat koppelingen naar berichten in de Volkskrant van de afgelopen week. Omdat ik het artikel over schone kleren uit het Brabants Dagblad niet zo snel meer kan vinden, hier maar de verwijzing naar de webstek van Goede Waar & CO.

Oogst.

De foto’s zijn in 2004 en 2005 genomen in onze tuin bij ons vorige huis op het Vinkelse platteland. Boven een kloek met kuikens. Daaronder de moestuin en de laatste foto toont een deel van de oogst aan uien, sjalotten, knoflook en rode ui.

Deel

Blije biggen

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd108 x bekeken


Zojuist werd bekend dat de biologische varkenshouders doorgaan met het verdoofd castreren van de beren (voor de stadsmensen: mannetjesvarkens). Er wordt gewerkt aan een methode om de 5 tot 10% beren die een onaangename geur meedragen op een andere manier te selecteren zodat niet 100% gecastreerd hoeft te worden.

Overigens heb ik voor de geïnteresseerden een koppeling opgenomen van de BIO-gids van Biologica. Hierin staan bijna alle adressen van plekken in Nederland waar je biologisch geteelde en geproduceerde waar kunt kopen. Van winkels tot boerderijen en van restaurants tot eko-boerenmarkten. Lekker makkelijk! Daarnaast staan er op een overzichtelijke manier ook heel veel tabbladen met informatie over regels en beleid.

Achterlopen

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd149 x bekeken


Ik loop al dagen achter de feiten aan. blog action day vergeten, of liever gezegd geen puf meer voor over. En gisteren was het Wereld voedseldag. Ook al geen aandacht aan besteed. Gisterenavond aan de begrotingsstukken van de provincie begonnen. Taai, en met een vol hoofd en leeg lijf, nog taaier.

Blog action day roept (riep) alle bloggers op om op 15 oktober aandacht te besteden aan het milieu. Nou doe ik dat hier gelukkig wel vaker, dus helemaal schuldig hoef ik me daaronder niet te voelen. Wereld voedseldag, aan dat thema besteed ik met een zekere regelmaat aandacht. De FAO vroeg gisteren aandacht voor het recht op voedsel. Het thema was dit jaar ‘the right to food or fuel’. Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van biobrandstof als alternatief voor aardolie. Maar de keerzijde hiervan is nog niet voor iedereen duidelijk. Als op grote schaal de voedselproductie wordt vervangen door de productie van gewassen die gebruikt worden voor de productie van biodiesel, dan gaat dat vroeg of laat ten koste van de voedselvoorziening van de bevolking in de armste landen.

Niets is nog simpel tegenwoordig, ik hoor het je verzuchten. Maar we moeten nadenken over de echte duurzame alternatieven. Bijvoorbeeld de productie van waterstof door middel van zonne- of windenergie. Zo kunnen auto’s met een door waterstof gevoedde brandstofcel worden aangedreven.

Onze eerste zonnepanelen in Rotterdam.

Wat kunnen we zelf doen?
Ik zal mezelf eerst langs de duurzame meetlat leggen. We hebben sinds vijf jaar zonnepanelen op ons dak liggen waardoor wij volledig in onze eigen elektriciteit voorzien. Sinds een paar jaar hadden we ook een zonneboiler, die het water door de zon in de boiler wel tot 85º C kon verhitten. Helaas, wegens de verhuizing wordt de boiler verkocht. Volgens mij hebben we geen gewone gloeilamp meer branden in ons huis. Voorts hebben we een warmte-terugwin-installatie aangebracht en ons douchewater wordt voorverwarmd met het afvoerwater in een door Cees zelf gemaakte dubbelwandige af- en aanvoerbuis. We eten overwegend biologisch en eten bewust minder vlees.

We zijn ook geen heilige boontjes hier . Ik ga me wel eens te buiten bij McDonalds. Overigens niet zonder me daarna meteen schuldig te voelen. Tot voor kort hadden we hier twee auto’s vanwege het gebrek aan openbaar vervoer en voor vakanties kiezen we nogal eens voor het vliegtuig.

Ik besef me terdege dat ik in een luxe positie verkeer. Ik kan het me veroorloven, heel veel mensen kunnen dat niet. Daarom zal ik altijd voorstellen doen en steunen die het mensen met een smalle beurs óók mogelijk maken om anders met energie en voeding om te gaan. Bijvoorbeeld om bij het renoveren van woningen zonneboilers en -panelen te plaatsen. Eerder hebben we al eens voorgesteld om van de winstuitkering van Essent ieder Brabander enkele spaarlampen te geven. Ook vind ik dat de prijsstelling van biologisch vlees en ‘gangbaar’ vlees anders moet. Geen vlees eten is altijd nog het beste voor het milieu. Ik heb dan ook een mateloze bewondering voor juist die vegetariërs die uit overtuiging het vlees laten staan. Verder troost ik me met de gedachte dat biologisch vlees (en af en toe geen vlees) de tweede beste oplossing is.

Tip
Voor wie op de koppeling hierboven heeft geklikt, die komt uit bij biologische varkenshouderij Kikis, bij Uden. Je kunt je vlees ook direct bij de boer kopen. En als je geen zin hebt in ene heel varken in je dieprvies, het is ook mogelijk om een kwart of half varken te kopen. Alleen moet je dan wel even wachten tot er meer kopers zijn. Samen met anderen een kwart varken bestellen kan ook. Hieroor schakel je de tussenhandel en de supermarkt uit en krijgt de boer meer geld voor zijn vlees. En zelf betaal je aanzienlijk minder dan in de winkel.

Wij hebben er een keer een privérondleiding gehad en het is schitterend om te zien hoe de varkens erbij lopen!

Dierenwelzijn (2)

Gepubliceerd op 0 reacties5minuten leestijd161 x bekeken


Het onderwerp dierenwelzijn roept altijd veel discussie op. Op dit weblog stromen de reacties niet echt binnen, maar die reacties die ik krijg zijn vaak emotioneel geladen. Voor- en tegenstanders van vlees eten en van de manier waarop dieren gehouden worden, komen vaak met op het oog redelijke argumenten en vragen. En toch is het niet altijd eenvoudig om een antwoord te geven. Vandaag ga ik in op de reacties die ik gisteren ontving. Overigens geldt hier dat bij mij de identiteit van reageerders bekend moet zijn, anders worden geen reacties gepubliceerd.

Onderstaande reactie ontving ik gisteren, naast nog een uitgebreide reactie per e-post die ik wel zal toelichten, maar om privacy-gevoeligheid niet helemaal plaats. Ik heb de vragen ten behoeve van de beantwoording genummerd:

1) Als Biologisch vlees echt maar 40 cent per kilo scheelt met ‘gangbaar vlees’ waarom kan dan niet alleen maar biologisch vlees verkocht worden?
2) Waarom kunnen er niet meer bioboeren komen?
3) Als de noodzaak om uit te breiden bij de boeren ligt aan vastgeketend zitten aan bank en mengvoederleverancier en er dus om die reden veel te veel vlees geproduceerd wordt [van de uitdrukking wordt ik als overtuigd vegetarier al misselijk, alsof het om een pak koekjes of een blik doperwten gaat], waarom kan daaar van overheidswege niks aangedaan worden? Of gebeurt dat al?

@ 1)
Om te beginnen is het aanbod van biologisch vlees denk ik niet voldoende om aan de vraag naar vlees door de Nederlandse consumenten te voldoen. Als het waar is (maar dat gaan we nog onderzoeken) dat het werkelijke prijsverschil zo gering is, dan moet er iets aan gedaan worden om te voorkomen dat er extra winstmarge behaald wordt op biologisch vlees door anderen dan de boeren. Buiten de kosten voor verzorging van de dieren (duurder voedsel en minder dieren per m2) kan ik weinig bedenken waardoor biologisch vlees duurder zou moeten zijn. Dus dat betekent dat er extra geld in de zakken van tussenhandel of supermarkt verdwijnt.

Als we dan de kosten van maatregelen om het neutraliseren van uitstoot van amoniak en van gebruik van pesticiden en kunstmest in de intensieve veehouderij doorberekenen in de prijs van die producten, zou de prijsverhouding gangbaar – biologisch wel eens anders komen te liggen. Of de consument dan nog de keus voor gangbaar zou maken is de vraag. En ik vermoed dat het niet lang zal duren eer de marktwerking er voor zorgt dat gangbare boeren in dat geval omgeschakeld zijn. De (binnenlandse) vraag verdwijnt dan snel.

@ 2)
Ik denk dat veel boeren in hun hart graag overschakelen. Maar dat veel boeren niet bij machte zijn om zelfstandig die beslissing te nemen, weet ik nu ook. Kijk maar naar de afhankelijkheid van banken en leveranciers. Daarnaast moet eerst wat aan de vraagzijde gedaan worden. Geen afzet, betekent ook niet meer boeren die biologisch gaan werken.

En de export speelt ook een rol. Als alle boeren nu om zouden schakelen naar biologische landbouwmethoden dan vraag ik me af of we voldoende grond ter beschikking hebben. Dat zit zo (ik hoop dat ik hier geen fouten maak): Biologische landbouw is vaak grondgebonden. Dat betekent dat een bioboer met varkens zoveel varkens heeft als hij kan houden gezien de ruimte die hij/zij nodig heeft voor het weiden van zijn dieren, de stallen en de grond om voedsel te verbouwen.

Een gangbare varkensboer met bijvoorbeeld 2000 varkens kan die alleen maar houden in stallen en die heeft nooit voldoende land om al het voer te verbouwen. Vaak (lang niet altijd) komt het veevoer uit landen waar oerwoud plaats heeft gemaakt voor sojaplantages. Dat zijn dus geen grondgebonden bedrijven. Niet gebonden aan de grond waarop zij staan. Willen we zoveel vlees exporteren en op een intensieve manier houden, dan kunnen wij die dieren nooit voeden puur van onze eigen bodem. Daar zal altijd voer voor moeten worden geïmporteerd, met alle milieugevolgen van dien.

@ 3)
Uit de reacties die ik krijg dankzij dit weblog (en daar ben ik heel dankbaar voor), wordt het mij duidelik dat zaken niet altijd zo eenvoudig zijn als ze door anderen worden voorgesteld. Er zitten altijd meerdere, vaak schrijnende, kanten aan. Zozeer ik het eens ben met de afschuw over de term ‘produceren’, zozeer leef ik ook mee met boeren die geen kant meer uitkunnen, behalve uitbreiden. Dag in dag uit werken en vaak alle zeilen, lees kinderen, bij moeten zetten om te overleven. Aan alle wettelijke eisen voldoen, vaak nog meer (hoe graag ik ook nog betere omstandigheden voor dieren wil) en dan als klap op de vuurpijl door anderen met de vinger worden nagewezen. Ik begrijp hen als ze zeggen dat dat pijn doet.

Een voorbeeld uit de praktijk, een reactie die ik ontving. Ik heb het bewerkt om herkenbaarheid van de schrijver te vermijden, zo groot is de angst. Het is een lastig, technisch verhaal, waar veel leed achter schuilt:

Zoals u wellicht weet hebben wij gigantische investeringen moeten doen op gebied van dierenwelzijn. Bij het bedrijf van mijn ouders gaat het over een slordige € 500.000 in de afgelopen 5 jaar. De EU zag in dat dat nogal veel is om uit eigen zak te betalen. Vandaar dat er inkomenssteun is gekomen om ervoor te zorgen dat wij als boeren een onafhankelijke keuze kunnen maken over de toekomst van ons bedrijf. Om die steun te krijgen moeten wij aan veel voorwaarden voldoen (cross/compliance), kortom lusten en lasten. Ook was het de bedoeling om de steun te ontkoppelen van de productie zodat de markt niet zou groeien.

Door de succesvolle lobby van de megabedrijven heeft de overheid ervoor gekozen om de steun gekoppeld te houden aan de eigenaar, de megabedrijven dus. De boeren zijn dus verantwoordelijk voor de lasten en de megabedrijven strijken al  jaren de lusten op (€ 42.000.000 per jaar).

Die immense bedragen gaven de megabedrijven ruimte om de productie te verhogen, de boeren die de investeringen dus toch uit eigen zak hebben betaald, kregen geen euro meer per dier. De contractvergoedingen lagen in 1995 rond ƒ 365, nu (oktober 2007) is een doorsneecontract € 148. De megabedrijven verrekenen de subsidie met het voergeld waardoor zij feitelijk nog € 108 betalen (65% van de vergoeding in 1995, maffiapraktijken met hulp van de overheid). Als het niet uit de lengte komt moet het uit de breedte komen, dus de boeren gingen uitbreiden. 
 
De markt is dus zo groot geworden dat de megabedrijven nu een ruimere keuze hebben dan ooit en de boeren zijn dus afhankelijker dan ooit. De SP was de enige partij die 3 jaar geleden deze bijna criminele ontkoppeling heeft proberen te voorkomen.

Ik hoop dat dit een beetje aangeeft hoe klem sommige boeren zitten. Voor de duidelijkheid, de genoemde megabedrijven zijn niet de boeren, maar sluiten contracten af met boeren. Een schrale troost voor mij dat de SP in elk geval heeft geprobeerd hier iets aan te doen. Hogere belangen en machten spelen hierbij misschien een rol, ik weet het niet. Voor mij is het in elk geval duidelijk dat we moeten blijven strijden voor betere leefomstandigheden voor dieren, naast de mogelijkheid voor boeren om een fatsoenlijk inkomen te verdienen op een menswaardige manier. Ik zal de laatste zijn die de boeren eenzijdig bekritiseert, met de kennis die ik nu heb.

Ik denk dat inderdaad de overheid, de politiek dus, aan zet is.

Megastallen & dierenwelzijn

Gepubliceerd op 1 reactie4minuten leestijd138 x bekeken


Gisteren kreeg ik van Frank een reactie op een eerder artikel over de megastallen die onder andere Brabant dreigt te ‘overkomen’. Dat stukje lees je hier (tussen de andere onderwerpen uit mijn bijdrage in de commissie). Omdat ik vind dat dit onderwerp meer aandacht verdient, kom ik er nu speciaal op terug. Hieronder plaats ik de reactie van Frank integraal, omdat deze bij een oud stuk is geplaatst.

Eerst dus Frank’s reactie op mijn eerdere bijdrage:

Even over de varkensstallen,

U heeft het over het niet meer doen dan de eisen. Alsof er een paar eisen zijn. Als aan elke industrie zoveel eisen werden gesteld als aan de bio-industrie zouden onze milieuproblemen al zijn opgelost. De subsidies voor dierenwelzijn komen in Nederland niet bij de boeren terecht maar blijven ergens tussen de slagerij en supermarkt hangen. Toch zijn het de boeren die tot gigantische investeringen zijn gedwongen en deze dus uit eigen zak hebben betaald. Dus hou alstublieft op over de minimale eisen die worden ingewilligd. Het gaat toch om het dierenwelzijn, of dat nu in een kleine of in een grote stal is maakt toch niet uit. De grote stallen zijn bittere noodzaak voor de boeren doordat de marges zo klein zijn, door de hoge investeringen en de contstante negatieve beeldvorming uit de politiek en de publieke opinie. De publieke opinie die schijt heeft aan dierenwelzijn en een lekker stukje hormonenvlees uit Thailand blijft kopen. Dierenwelzijn is een goede zaak, maar zou het niet eens tijd worden dat u als overheid en vooral de moralistische consument ook eens mee gaan betalen aan het dierenwelzijn.

Allereerst wil ik zeggen dat ik blij ben met zulke inhoudelijke reacties, daar kun je als volksvertegenwoordiger wat mee. Ten tweede vind ik dat de schrijver helemaal gelijk heeft. In een later stuk (lees hier) en in een opiniestuk van SP-collega Veerle Sleegers over de megastallen maken we duidelijk dat de hedendaagse boeren het niet bepaald makkelijk hebben om het hoofd boven water te houden. Vaak geketend aan bank en mengvoederleverancier kunnen de boeren geen kant op. Behalve dan van de uitbreiding om efficiënter, lees goedkoper, te kunnen produceren. Het aantal boeren dat bij het RIAGG of Maatschappelijk werk ‘loopt’ is dan ook schrikbarend. Evenals het zelfdodingspercentage onder boeren. De geestelijke nood is dus hoog.

Het vraagstuk van het dierenwelzijn is ook geen eenvoudige. Natuurlijk hebben we in Nederland dierenwelzijnswetten, zelfs één van de strengste ter wereld. Maar zijn ze dan ook vergaand genoeg? En wat doen we dan met landen die lak (of ‘schijt’ in Frank’s woorden) hebben aan dierenrechten. En wat doen we met de Nederlandse consumenten? Alle boeren in Nederland zijn gehouden, en houden zich ook aan, de Nederlandse dierenwelzijnswetten. Uitzonderingen daargelaten. Als je eens de moeite neemt om met eigen ogen te bekijken hoe die dieren er dan bij lopen, dan hoop ik dat je ogen opengaan. Veel consumenten vergeten dat abrupt als ze voor de keuze staan: de goedkope kipfilet uit Thailand of de dure biologische uit Nederland.

Waarom scherpen we de wetten hier niet aan en leggen importheffingen op voor vlees dat niet aan onze strengere normen voldoet? Daarmee zijn we om te beginnen af van het prijsverschil af tussen de milieu- en dieronvriendelijke enerzijds en de beter gecontroleerde producten anderzijds. Tegelijkertijd geef je landen die wel aan onze normen voldoen (en controleerbaar) gelijke kansen op de wereldmarkt. Voor ik het vergeet, controleer ook de zuidelijke en oostelijke EU-staten eens op de reeds geldende wetten, zodat binnen de EU niet op dierenwelzijn en milieumaatregelen wordt geconcurreerd.

Extra winst op biologisch vlees?
Bij ons werkbezoek onlangs aan het gemengd bedrijf waar ik het eerder over had, kwam ook naar voren dat het werkelijke prijsverschil tussen biologisch vlees en wat ik hier maar even gangbaar vlees noem, door de supermarkten kunstmatig hoog gehouden wordt. Ten koste van biologisch vlees wel te verstaan. Albert Heijn zou extra geld verdienen op de diervriendelijk gekweekte vleesproducten, terwijl in werkelijkheid het verschil per kilo vlees nog geen € 0,40 zou zijn. Biologisch is hip en dus valt daar een hogere marge op te halen. Als dat waar is, is dat helemaal de omgekeerde wereld! Van veel familie en vrienden weet ik dat de hoge prijs van biologisch vlees de drempel is om over te stappen. De wil is er zeker wel, alleen veel mensen hebben het hard te halen en kunnen zich dit simpelweg niet permiteren. Dit is dus een ander actiepunt. We gaan het nog uitzoeken en komen wellicht met acties om dit tegen te gaan.

De hamvraag is natuurlijk of we in Brabant zoveel vlees moeten produceren. Onze vleesproductie voorziet in meer dan drie keer de nationale behoefte. Als we dit al willen, graag dan onder optimale omstandigheden voor dier en milieu. De grootte van de stallen doet er minder toe dan de mate van dierenwelzijn. En als we niet ontkomen aan schaalvergroting, plaats de stallen dan op industrieterreinen, dicht bij slachterijen en vleesverwerkende industrie, zodat er niet langer met levend vee door Europa gezeuld wordt. Parma- en Serranoham kan ook hier worden geproduceerd.

Deel

Gemengd bedrijf

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd163 x bekeken

links Jan Verhoeven (VVD)
Vandaag zijn Veerle en ik op uitnodiging van VVD-collega-Statenlid Jan Verhoeven op bezoek geweest op zijn gemengd bedrijf in Bergeijk. Mooi dat we ook met de VVD soms op één lijn kunnen zitten. Verschillen in standpunten mogen er zijn, maar waar je samen op kunt trekken moet je het niet laten. Het was een leerzame dag. Niet alleen veel geleerd over het boerenbedrijf, maar ook over het Statenwerk. Veerle en ik moesten het helaas eerder afsluiten vanwege andere verplichtingen. Ik moest Cees in Den Bosch ophalen voor een feestelijk officieel begin van de bouw van ons complex (het souterain ligt er al) en de kennismaking met de toekomstige buren.

Omdat ik daar nu redelijk gebroken van thuis ben gekomen (het is nu 22.30 uur), houd ik het hier even bij. Morgen dus een uitgebreider verslag op deze plek. De bovenste foto is gemaakt door Veerle, sta ik er zelf ook eens op…

Veerle & Jan

Uitzicht vanuit de koeienstal

Deel