Tag-archief Biologisch

Congres tegen veefabrieken

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd172 x bekeken


Morgen met collega Veerle Sleegers naar Arnhem, daar vindt een ongres plaats tegen veefabrieken, beter bekend als megastallen.  

SP-Tweede Kamerlid Hugo Polderman discussieert mee in het forum. Dit meldt organisator Milieudefensie:

Woensdag 18 juni vinden in Arnhem twee congressen over megastallen plaats. De voorstanders komen bijeen onder de noemer ‘Landelijk Platform Megastallen’. Milieudefensie bundelt de tegenkrachten en organiseert het ‘Landelijk congres tegen veefabrieken’. Bewonersgroepen uit het hele land zijn hierbij aanwezig. Naast het inhoudelijk programma worden onder meer foto’s getoond van de landschappen die door de bouwplannen bedreigd worden.

Het hele bericht over het tegencongres is te vinden op milieudefensie.nl, klik hier.


Het protest tegen megastallen zwelt ook in Brabant aan.

Megastallen dragen niet bij aan duurzaamheid:

Uit een vandaag verschenen rapport van CLM Onderzoek en Advies blijkt dat de huidige plannen voor megastallen niet bijdragen aan een duurzame veehouderij. Een integrale duurzaamheidanalyse van megastallen ontbreekt en op onderdelen spreken rapporten van onderzoeksinstituten en adviesraden elkaar tegen. Landschappelijk en ruimtelijk gezien is concentratie van stallen gewenst, maar vanwege dier- en volksgezondheid is spreiding noodzakelijk. Megastallen sporen niet met duurzaamheidontwikkelingen naar agroproductieparken of een meer grondgebonden veehouderij.

Lees hier het hele persbericht van het Centrum Landbouw en Milieu (CLM). Wie het hele rapport wil lezen kan door hier te klikken het rappport in pdf binnenhalen.

En zo weren onze Limburgse SP-collega’s zich tegen de komst van megastallen:

Provincie Groningen ruimt op

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd155 x bekeken

Onderstaand bericht van volkskrant.nl kan ik van harte aanbevelen. Het toont aan dat wat wij willen wél kan, als je maar wilt. De provincie Groningen pakt de verrommeling daadkrachtig aan…

…daar waar andere provincies het laten liggen. Een citaat:

Deze strakke regie is het antwoord dat Groningen heeft gevonden op de verrommeling van stad en ommeland. Daarvoor heeft de provincie een provinciale bouwmeester in dienst, in de persoon van Theo Hoek. Gemeenten moeten beter, dieper en langer nadenken over hun uitbreidingen, vindt hij. ‘Het gaat erom dat er niet telkens gedachteloos een laagje over de geschiedenis wordt neergelegd – hup weer een flupje huizen tegen het dorp aangefledderd en klaar – maar dat er wordt nagedacht over de langere termijn.’

Lees het hele artikel op volkskrant.nl, klik hier. De moeite waard!

Deel

Provinciewerk vandaag

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd201 x bekeken


Vandaag ben ik buiten de deur en thuis aan het werk geweest. Vanochtend bij de krant op de thee voor een interview over het symposium en thuis wat zaken afgewerkt. vanavond naar het Provinciehuis voor de behandeling van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening…

in de commissie Ruimte & Milieu. Ik ben als lid aanwezig, vooral als steun voor Veerle Sleegers, die het werk van Spencer Zeegers overneemt (hoe zou het weer in Zweden zijn?).

Vantevoren of na afloop zullen we nog wat puntjes op de ï zetten voor de discussie-avond over megastallen in LOG Haps/Rijkevoort (LOG staat voor Landbouw-ontwikkelingsgebied). De discussieavond is op maandag 23 juni om 19.30 uur in Dorpshuis De Poel, Van den Bergplein 10 in Rijkevoort (gemeente Boxmeer).

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten
Even een intgeressant weetje van de besluitenlijst van GS:

6. Duurzame landbouw in Noord-Brabant

Op 1 juli 2008 treedt de subsidieregeling ‘Duurzame landbouw in Noord-Brabant’ in werking. GS hebben deze vastgesteld. Dit is een juridisch instrument om subsidie te kunnen verlenen aan projecten die bijdragen aan duurzame landbouwdoelen. Deze zijn vastgelegd in het Programma Landelijk Gebied (pMJP) en in het ‘Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’. In het totaal is er tot 2013 €8,6 miljoen beschikbaar.

De hele lijst is op brabant.nl te raadplegen, klik hier. Dit gaan we een sgoed bestuderen. Want ook luchtwassers (die de vuile lucht van vakensstaleln moet filteren zien GS nogal eens als een duurzame investering. Wij van de SP-fractie zien dat toch anders.

95% gentech voer

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd166 x bekeken


95% van het veevoer in Nederland is genetisch gemanipuleerd voer, heeft RTL Z ontdekt. Ze vroeg de cijfers op bij het Productschap Diervoeder. Dat geldt uiteraard niet voor het vee wat biologisch gehouden wordt. In de biologische landbouw is gentech verboden. Wie dus zeker wil weten wat-ie eet, koopt biologische melk, eieren en vlees.


Hier wordt het voer voor de varkens gemengd.

Een fragment van rtlz.nl:

Dat blijkt uit cijfers van het Productschap Diervoeder, die RTL Z heeft opgevraagd. Vaak weten consumenten niet dat vrijwel elk stuk vlees op ons bord is gegroeid met genetisch gemanipuleerde voeding.

Klik hier om naar het videofragment van RTL Z te gaan (eerst een stukje reclame).

Megastallen

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd184 x bekeken

Zo doen onze SP-collega’s het in Limburg. Ik denk dat gedeputeerde Rüpp zou ontploffen bij het zien van de beelden. Varkensflats worden het misschien niet, maar mégastallen wel.

Gisteren hielden Provinciale Staten (PS) van Overijssel een debat over de megastallen naar aanleiding van een burger-initiatief. Klik hier voor het artikel in het Overijsselse dagblad De Stentor over de PS-vergadering.

Op woensdag 18 juni organiseert de SP-statenfractie waarschijnlijk weer een avond over megastallen. Nu is de dreigende komst van megastallen naar Chijnsgoed de aanleiding. De avond wordt daarom mede georganiseerd door de Limbugse fractie.

Gen-maïs in Gemert

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd206 x bekeken


Afgelopen vrijdag bezocht ik een bijeenkomst van de werkgroep Gemert-Bakel van de SP over genetisch gemodificeerd voedsel. Het bedrijf Monsanto heeft in Gemert een proefveld gen-maïs gepland. Met Kartika Liotard (links op de foto) nog over het roze netwerk gesproken.

Op de webstek van de Helmondse SP (de moederafdeling van Gemert-Bakel) staat een uitgebreid verslag:

Multinational Monsanto wil in Gemert-Bakel een proefveld voor genetisch gemanipuleerde maïs. Genetische manipulatie in de landbouw is een omstreden aangelegenheid. Reden voor de SP-werkgroep Gemert-Bakel om een debatavond te organiseren. Het gevarieerde gezelschap achter de tafel en de betrokkenheid van het publiek zorgden voor een levendige bijeenkomst. Maar of dat proefveld wordt tegengehouden?

Lees de rest van het verhaal hier.


Woordvoerders van ZLTO in de zaal.

Iets wat in het verslag niet echt terugkwam, maar wat voor mij toch wel nieuw was dat 98% van de Nederlandse veestapel (van vleesvarkens tot melkkoeien) genetisch gemodificeerd voer krijgt. Dit betekent dus dat bijna al het niet-biologische vlees en alle niet-biologische melk tot stand komt door gen-voer. Weet de Nederlandse consument dat wel? Voor mij was het nieuw…

Fractievergadering

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd171 x bekeken

Vandaag een stevige fractievergadering gehad. Door ene niet al te lange agenda voor Provinciale Staten van volgende week konden we wat dieper ingaan op ons eigen functioneren.

En dat is ook wel eens goed. Maar vòòr het fractie-overleg hebben Veerle en ik eerst een poging gedaan om wat zaken rond de biologische landbouw op een rij te zetten. Dat viel met langzaam binnendruppelende statenleden niet echt mee, maar het begin is er.

De fractie was op één man na compleet, commissievoorzitter Nico Schouten ‘moest’ met de commissie mee op werkbezoek naar Agro & Co. Zie voor een verslag de blogs van Marusjka Lestrade, en Annegien Wijnands, die wel mee zijn geweest. Spencer, Veerle en ik wilden de fractievergadering niet missen. Veerle en ik halen dat later een keer in.

Eindelijk hadden we eens de tijd om aan de nieuwe fractieleden zonder parlementaire ervaring te vragen of ze behoefte hadden aan extra begeleiding en eventueel scholing en daar werd goed gebruik van gemaakt. De komende tijd worden weer twee avonden over megastallen georganiseerd, ik ga Veerle daarbij helpen. Verder gaan Veerle en ik bekijken hoe we de pr en de webstek beter kunnen benutten.

Weer meer eko verkocht

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd194 x bekeken


In 2007 is in Nederland weer meer biologisch voedsel verkocht. Vooral eieren en vlees deden het spectaculair met een toename van respectievelijk 24 en 22%.

Biologische voeding heeft in 2007 dubbele groeicijfers getoond ten opzichte van gangbaar. De consumentenbestedingen voor biologische voedingsmiddelen zijn in 2007 met 13,3% gestegen tot € 518,9 miljoen. De totale consumentenbestedingen aan voedingsmiddelen zijn in dezelfde periode gestegen met 6,7% naar € 26,3 miljard. Het marktaandeel voor biologische producten steeg van 1,9% eind 2006 naar 2,0%. Bij versproducten bedraagt het marktaandeel 2,5%, tegen 2,3% eind 2006.

Dit zijn nog eens betere berichten. De laatste tijd lazen we in de krant dat de consument helemaal niet bereid zou zijn meer te betalen voor biologische producten. De praktijk blijkt dus gelukkig anders. Lees hier het hele persbericht van biologica.nl. Ik moet er wel bij vermelden dat de procentuele aandelen vergeleken met producten uit de gangbare landbouw en veeteelt nog altijd belabberd zijn:

In Europa is Denemarken het land met het hoogste marktaandeel biologisch (5,1% per eind 2006). Nederland is een goede middenmoter en laat het Verenigd Koninkrijk (1,6%), Italië (1,6%) en Frankrijk (1,1%) achter zich.

Het hele rapport is hier te lezen (in pdf-formaat).

Nu debat VWA in Tweede Kamer

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd203 x bekeken

Nu live te volgen: het debat over de Voedsel en Waren Autoritheit (VWA) in de Tweede  Kamer. Klik hier en dan op: AO, Voedsel en Warenautoriteiten (VWA), LNV en VWS. Heel interessant, zeker na het zien van de meer dan onthullende reportage op EénVandaag, waar het CDA beschuldigd werd van sterke banden met de boeren- en vleessector.

Klik hier voor de uitzending van EénVandaag. Als het waar is wat er gezegd werd, dan is een parlementaire enquete wel op zijn plaats. De heer Ormel van het CDA deed of zijn neus bloedde, maar de beschuldigingen waren niet mals. Bekijk de uitzending zelf.

Vanavond in EénVandaag vertelt de klokkenluider over “de ziekmakende cultuur op het ministerie van Landbouw en bij de Voedsel- en Warenautoriteit, de lobby van de vleessector en de rol van het CDA daarin en over zieke beesten die onterecht door de keuring heen komen en zo in onze voedselketen belanden.”

“Er komen structureel zieke dieren door de controle, die volgens de wet nooit voor consumptie beschikbaar mogen komen. Het gaat om dieren met ontstekingen, die een poot missen of ziektes onder de leden hebben. Die zouden nooit door de keuring mogen komen, maar dat gebeurt toch. En die komen dan dus ook in ons vlees terecht met alle risico’s van dien.”

Onze eitjes

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd182 x bekeken

biologisch-dynamische eitjes
Gisteren schreef ik dat ik vandaag misschien een eko-eitje méér zou nemen. Ik keek nog eens goed op de doos, maar onze eitjes hebben het demeter-keurmerk, biologisch-dynamisch dus. Nog wat strenger dan biologisch. Wat is nu het verschil?

Ik neem de tekst van het doosje maar even over (helaas werkt de webstek niet):

…Iedere kip heeft 4 vierkante meter buiten-uitloop. In een hok zorgen zitstokken voor een natuurlijke plek voor de kip om te slapen. De vloer is bedekt met een dikke laag stro. De snavel wordt niet ‘gekapt’, zodat dit voor de kip zo belangrijke tastzintuig behouden blijft. Tussen de hennen lopen hanen waardoor de kippen zich beschermd voelen. Het biologische-dynamische voer bevat geen medicijnen en genetisch gemanipuleerde grondstoffen. Het voer komt grotendeels van de bedrijven zelf…

Op de pagina van het Voedingscentrum (‘eerlijk over eten’), staat naar ik mag aannemen niet-gekleurde informatie over de verschillende landbouwmethoden. Bij biologisch-dynamisch staat:

Biologisch-dynamische landbouw

Biologisch-dynamische boeren (BD-boeren) gaan nog een stapje verder dan hun biologische collega’s. Ze voldoen aan de biologische eisen en daarbovenop aan specifiek biologisch-dynamische eisen.

De BD-landbouwmethode komt voort uit de antroposofie, een levensvisie die begin vorige eeuw in Duitsland door Rudolf Steiner is ontwikkeld. Uitgangspunt is dat er een samenhang bestaat tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. De onderlinge levensprocessen worden in de biologisch-dynamische landbouw zo veel mogelijk ondersteund. Zo kunnen boeren werken met een zaaikalender en homeopathische kruidenpreparaten en wordt er gestreefd naar een kringloop van voer en mest op het eigen bedrijf.

Meer feiten en weetjes over biologische landbouw in de ekogids op internet. Overigens meldde Omroep Brabant gisteren dat ‘ons’ provinciehuis de meeste biologische producten in de aanbieding heeft in vergelijking met andere provincies. Aanstaande vrijdag staat de biologische landbouw op de agenda van de commissie Ruimte & Milieu, zie hier.