Tag-archief Annemarie Moons

PS over Essent

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd156 x bekekenZojuist is in Provinciale Staten (PS) gedeputeerde Moons met een boodschap naar de aandeelhoudersvergadering gestuurd: het proces van vervreemding van de aandelien kan doorgaan.

Er ging wel een klucht in drie bedrijven aan vooraf. Drie schorsingen na een ingediende motie van VVD en CU-SGP die ‘borging van het publieke belang’ wilde van het geld wat met de eventuele verkoop van de aandelen Essent binnen zou komen. De VVD trok na een magere toezegging van Gedeputeerde Staten de motie weer in (wat niet kon want formeel had CU-SGP hem ingediend). “Niet doen”” riep Nico Heijmans, die al bij de interruptiemicrofoon stond. De motie werd vervolgens wel ingediend, maar verworden en Moons kon haar spullen pakken en op weg naar de Brabanthallen waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvond.

Lees hier het bericht op Omroep Brabant: ‘Essent mag met buitenlandse partner in zee’.

Rondje blogs Gedeputeerden

Gepubliceerd op 2 reacties2minuten leestijd164 x bekeken


Na een afwezigheid van een maand i.v.m. de campagne voor het VVD-voorzitterschap is Onno Hoes weer begonnen aan zijn blog op brabant.nl. Althans dat dacht ik. Waren die gedeputeerden die hun blog werkelijk niet bijhielden al verwijderd van brabant.nl, van wat overblijft word je niet echt enthousiast.

Alleen Thoon Essed en Cora Steffens verdienen een pluimpje. Zij houden hun weblog redelijk goed bij, in ieder geval wordt gepoogd wekelijks iets te schrijven. Al moet gezegd dat hun laatste blogs van 25 april zijn, ‘reces’ wordt heel letterlijk genomen.

Annemarie Moons is de webmaster vergeten te verwijderen, haar laatste blog stamt van 1 februari! Ook afvoeren van de weblogpagina van de provincie is mijn aanbeveling.

Dan is er Onno Hoes, zoals gezegd is hij een maandje actief geweest op zijn verkiezingspagina. Nu dat is afgehandeld, lijkt hij te stoppen met zijn regelmatig bijgehouden blog op brabant.nl. Een korte mededeling daar leert dat hij voortaan wekelijks een column gaat schrijven op zijn persoonlijke hyves-pagina. Jammer, want Onno Hoes was één van de weinige gedeputeerden die zijn weblog op brabant.nl wél goed bijhield.

Tot slot de commissaris der koningin. Die schrijft naar verluidt haar weblogs niet zelf, dat doet een ambtenaar. Maar ook die is niet erg actief, laatste blog: 4 maart! Eens per jaar houdt ze een aantal weken achtereen nauwgezet een weekboek bij. Dat dat geen weblog is, heb ik haar eens verteld, maar ze is van mening dat dit voldoende is.

Met stip gestegen: Thoon Essed en Cora Steffens (en voortaan te vinden onder ‘koppelingen‘). Gedaald, en voorlopig verdwenen uit de lijst: Onno Hoes. Over de rest zwijg ik maar.

Grijze bobo’s & meer in Antwerpen

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd213 x bekekenNa mijn aanvankelijke scepsis heb ik besloten toch maar mijn licht te gaan opsteken bij het startschot van Interreg IV, de grensoverschrijdende rehionale samenwerking. Ik verwachtte veel bobo’s en hoopte op nuttige contacten. Uiteindelijk wel wijzer geworden, maar er waren te veel bobo’s (vooral ook weer veel grijze mannen) om de nuttige contacten eruit te pikken.

Mijn insteek om samen met Gonny Andreas naar Antwerpen te gaan, was om te bekijken of wij iets met dit programma zouden kunnen op milieugebied. Met name naar aanleiding  van een aantal schriftelijke vragen over grensover-schrijdende milieu-problematiek. Steeds kwam het erop neer dat onze gedeputeerden in overleg zouden moeten met de gedeputeerden aan de andere kant van de grens. Mijn vraag is eigenlijk of er meer mogelijk is dan reageren op incidenten.

programma
Er was een hele ochtend uitgetrokken voor het programma, waarin naast toespraken van de Vlaamse minister Patricia Ceysens, plaatsvervangend directeur-generaal Economische Zaken Bert de Vries (minister Van der Hoeven had afgezegd) en natuurlijk eurocommissaris Danuta Hübner, een sofagesprek op het podium plaatsvond. Op één van de zetels nam ook Annemarie Moons plaats.


Eurocommissaris Danuta Hübner

Over Hübner kan ik kort zijn. Het zal ongetwijfeld van groot belang zijn geweest dat ze aanwezig was, Daunta Hübner had een persoonlijke tolk bij zich.maar haar toespraak in gebrekkig Engels was zo langdradig en monotoom, er kwam geen einde aan en op een gegeven moment was ik er niet meer bij. Vlaams minister Ceysens deed het wat dat betreft beter: kort en bondig. Maar de ambtenaar die minister Van der Hoeven mocht vervangen was een begenadigd spreker: inhoudelijk en geestig.

sofagesprek
In het sofagesprek werden acht gedeputeerden van de deelnemende provincies doorgevraagd naar hun ideeën over Interreg. De beide  provincies Limburg gingen daarbij verder, de colleges van Gedeputerde Staten vergaderen elke twee weken gezamenlijk. De onnatuurlijke scheiding van Limburg wordt zo een beetje teruggedraaid.

Opvallende uitspraak van Annemarie Moons (PvdA): “Je moet elkaar iets gunnen, over politieke grenzen heen”. Eentje om te onthouden.

milieu?
Wat opviel was dat minister Ceysens terugekomen was van een reis baar Seattle en Vancouver met de boodschap dat dáár alles om duurzaamheid en herwinbare energie en grondstoffen draait. Het milieu was daar veel meer nog dan hier het geval is, een prioriteit. Met name in het bedrijfsleven. Die boodschap was helder, hopelijk slaat dit over naar het Vlaams-Nederlandse bedrijfsleven.

Of wij er zelf iets met Interreg kunnen als Provinciale Staten is de vraag. Het gaat om grensoverschrijdende projecten die ingediend kunnen worden door bedrijven en organisaties. Deze zullen worden getoetst aan drie waarden: Economie (50%) en mens & milieu ieder 25%. Op de webstek van Interreg IV is te lezen wat men hieronder verstaat. Het milieu komt met name aan bod onder de noemer ‘mens’.

Opvallend was dat onder de aanwezigen geen vertegenwoordigers waren van Noord-Brabantse milieuorganisaties, daar waar de Vlaamse natuur- en milieuclubs wel gebruik hadden gemaakt van de uitnodiging. Onderschatten we het belang ervan in Brabant? De toekomst zal het leren. Overigens was het aantal statenleden ook dun gezaaid, zowel van Nederlandse al svan Vlaamse zijde.

De grote vraag die bij mij overbleef: is er nog enige vorm van democratische controle over de pot van (naar ik meen) € 96,- voor projecten. En verder ben ik nieuwsgierig in hoeverre er invloed uit te oefenen valt als projecten niet goed genoeg getoetst worden op mens- & milieu-aspecten.

het startschot
Het officiële moment bestond eruit dat elke gedeputeerde zijn of haar provincie op de Interregkaart plakte. Dit ontlokte de moderator de uitspraak (en nou net bij Annemarie Moons) toen er wat grensoverschrijdend geplakt werd: “Mevrouw de gedeputeerde, u maakt er een broddelwerk van”. Een grapje uiteraard.

op zoek naar de fractiekamer

Het provinciehuis van Antwerpen.Omdat het ondoenlijk was tussen de genodigden dat ene statenlid uit de provincie Antwerpen te pikken, ben ik in het provinciehuis op zoek gegaan naar de fractiekamer van Groen! (de Vlaamse variant van GroenLinks).  Helaas bestond die niet en het zou ook wel heel toevallig geweest zijn als er iemand aanwezig geweest was.