Tag-archief Amsterdam

Weer eens bij roze netwerk

Gepubliceerd op 0 reacties 2 minuten leestijd 133 x bekeken

Eindelijk tijd om nog wat te schrijven over de bijeenkomst van het netwerk van roze SP’ers afgelopen zaterdag in de Amsterdamse Stopera.

We waren maar met vijven, het blijft lastig met dit soort extra bijeenkomsten. De laatste tijd hadden zich veel nieuwe belangstellenden aangemeld. Maar de bijeenkomsten kennen geen vaste frequentie (we willen geen vergaderclub zijn) en iedereen is al druk met binnen- en buitenparlementair werk.

Ook voor mij geldt dan dat ik nogal eens afhaak omdat ik de dag ervoor een zware statendag heb gehad. Dat was ook nu zo, maar ik wilde er zaterdag bij zijn.

We bespraken de activiteiten van het afgelopen jaar en constateerden dat voor het eerst gelukt was wat we wilden: een afdeling zo ver krijgen dat die de aanwezigheid bij een groot roze evenement zou organiseren. De afdeling Amsterdam was bij de Gay Pride met een kraam (alhoewel de soep-expresse wegens concurrentie met de commerciële verkopers van eten niet werd toegelaten).

Zo zien we het in de toekomst graag, vandaar dat we nu al contact gaan leggen met de SP-afdelingen Tilburg en Groningen voor Roze Maandag en Roze Zaterdag.

Tweede punt is onze eeuwige strijd tegen de verrechtsing van de homobeweging en wat we er tegenover willen zetten. Die verrechtsing en vercommercialisering wordt overigens ook weer mooi geïllustreerd door de Amsterdamse Gay Pride.

Niet alleen omdat de soep-expresse werd geweerd, maar het lukt maar niet om op hun webstek aandacht te krijgen voor SP-kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen. De organisatie wordt gedomineerd door VVD’ers en D66’ers en blijkbaar komen alleen hun kandidaten aan bod. Wij broeden op actie en op een opiniestuk om te laten zien dat er ook (echt) linkse homo’s, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders zijn.

Deel

Nóg meer anti-homogeweld

Gepubliceerd op 0 reacties 3 minuten leestijd 113 x bekeken


Alsof de duvel ermee speelt. Begin deze week nog het nieuws dat geweld tegen homo’s door alle bevolkingsgroepen gepleegd wordt (rapportage Ministerie BZK), nu toont een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) aan dat het a) in Amsterdam nóg erger is, en b) Marokkaanse jongens toch bovengemiddeld dader zijn.

De onderzoekers zijn voor zover ik het heb kunnen lezen grondig te werk gegaan. Helaas wordt het onderzoek pas over enkele weken in boekvorm (en dus ook on line) gepubliceerd, dus moeten we het met wat in de media verscheen doen. Ik had verwacht dat de Amsterdamse krant het Parool wel wat uitgebreider zou berichten, maar de Volkskrant wint het:

Homogeweld: wél vaak Marokkanen

Amsterdamse onderzoekers komen tot andere conclusies over anti-homogeweld dan Justitie en Binnenlandse Zaken.

Marokkanen zijn in Amsterdam oververtegen-woordigd onder de geweldplegers tegen homoseksuelen. Cijfers over de landelijke omvang van anti-homogeweld zijn er nauwelijks.

Drie wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam komen tot deze conclusies, die opmerkelijk genoeg afwijken van een Haagse rapportage eerder deze week, waarin de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken aan de hand van nauwkeurig ogend cijfer-materiaal vaststellen dat de overgrote meerderheid van de daders autochtoon is.

Laurens Buijs, Gert Hekma en Jan Willem Duyvendak verwijzen in de titel van hun donderdag op het stadhuis gepresenteerde onderzoek naar anti-homoseksueel geweld in Amsterdam direct al naar een belangrijk dader-motief, Als ze maar van me afblijven. Als de dood zijn veel geweldplegers dat ze door homo’s die geen geheim maken van hun geaardheid seksueel worden lastiggevallen.

Bij Marokkanen spelen daarbij vooral de weerzin tegen vrouwelijk gedrag en het idee van anale seks een rol. Hetgeen volgens de onderzoekers weer is te herleiden tot de uitgesproken machocultuur onder veel Marokkaanse (straat)jongeren, waarin stoer, mannelijk en dwars gedrag (‘in straattaal van de jongens: kapot moeilijk’) de hoogst haalbare status geeft.

Religie, aldus de onderzoekers, heeft niet of nauwelijks invloed op het homovijandige gedrag. Evenmin is gebleken dat de oververtegenwoor-diging van Marokkanen iets te maken zou hebben met nare seksuele ervaringen in hun jeugd.

De wetenschappers citeren in dit verband stadsdeelvoorzitter Marcouch van Amsterdam-Slotervaart, die er onlangs op wees dat veel jeugdige Marokkanen zijn en worden misbruikt door pedofielen, waardoor ze een agressie ontwikkelen jegens homo’s.

Vrijwel alle daders – en dat geldt voor alle etnische groepen – zijn slecht opgeleid en afkomstig uit probleemgezinnen.

Voor het onderzoek, in opdracht van het Amsterdamse stadsbestuur, hebben de weten-schappers ‘methodisch een fuikmodel’ gehanteerd. Door middel van een enquête op middelbare scholen werd een beeld gevormd van opvattingen over homoseksuelen en anti-homogeweld.

Vervolgens vonden er ‘focusgroepsgesprekken’ plaats met zeven groepen jongeren die ‘volgens de gangbare inzichten sneller anti-homogeweld zouden plegen dan anderen’. Ten slotte zijn tientallen daders geïnterviewd of zijn hun strafdossiers bestudeerd.

Verdachten van fysiek geweld – althans in Amsterdam – zijn meestal jongens van 17 tot 25 jaar oud. Ze zijn even vaak autochtoon Nederlands als van Marokkaanse afkomst, elk 36 procent.

Maar omdat blanke Nederlanders in die leeftijdscategorie 39 procent van het totaal uitmaken en Marokkanen 16 procent is er sprake van duidelijke Marokkaanse oververtegenwoordiging.

Opmerkelijk, vooral gezien het landelijk beeld in eerder genoemde Haagse rapportage, is de vaststelling van de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam dat het maken van vergelijkingen met andere steden in Nederland ‘niet mogelijk is vanwege de wijze van registreren van veel politiekorpsen en de manier waarop de politiesystemen functioneren’.

Ofschoon verre van ideaal wordt het registratiesysteem van de Amsterdamse politie het beste genoemd als het gaat om het traceren en analyseren van anti-homogeweld.

Buijs, Hekma en Duyvendak zeggen dat het anti-homogeweld niet tot Amsterdam beperkt blijft. Ook steden als Berlijn, Barcelona, Londen en zelfs New York melden regelmatig ernstige incidenten.

En nu is het weer zaak om niet een hele gemeenschap aan te spreken op het gedrag van een toch relatief kleine groep. Maar dat er iets gedaan moet worden is helder. Wat mij  opviel in het nieuws, was dat er jaarlijks in Amsterdam ruim 1.000 homo’s, wederom voornamelijk jongens en mannen, slachtoffer worden van geweld.

Dat is natuurlijk een gigantisch aantal. Het bevestigt wel het beeld dat al langer leefde onder homo’s, dat de onveiligheid toenam. Dat Amsterdam en in mindere mate Rotterdam hier koplopers zijn wijt ik aan het feit dat homoseksualiteit hier meer zichtbaar is. En dat is geheel in lijn met het UvA-onderzoek en eerdere onderzoeken naar acceptatie vanhomoseksualiteit in Nederland. We zijn heel tolerant met zijn allen, maar zodra het zichtbaar wordt, neemt de walging toe. Helaas.

Deel

Amsterdam Gay Pride

Gepubliceerd op 1 reactie 1 minuten leestijd 113 x bekeken


Met een grote groep enthousiaste, al dan niet roze Amsterdamse SP-ers hebben we vandaag de partij vertegenwoordigd op de informatiemarkt bij de Stopera. Met op de achtergrond een hoop kabaal van al dan niet verlopen artiesten. Volgend jaar een SP-boot?

Bart Uijtdeboogaart (foto onder) had  op zeer korte termijn e.e.a. georganiseerd samen met Malu (foto boven – tweede van links). Henk van de Wal en zijn vrouw waren met de SoeP Expres naar Amsterdam gekomen.

 

De tomatensoep vond dankzij het niet al te beste weer gretig aftrek. Die soep is een geweldige manier om met mensen in contact te komen. En ook hier kwamen weer diverse mensen verrast naar de kraam. Al lang lid, en blij dat de SP ook hier aanwezig is.

Het leuke van de SP is dat ook kamerleden gewoon een uurtje meedraaien in het rooster. Hierboven Eerste Kamerlid Anja Meulenbelt. Op de foto hieronder het wandelend kunstwerk Fabiola, óók SP.

Na afloop nog even wat gedronken in café De Prik. Helemaal recht liepen we er niet naar toe, maar zo kwamen we in elk geval weer eens voorbij ‘s werelds eerste Homomonument aan en gedeeltelijk in de Keizersgracht, aan de voet van de Westerkerk. Ik was ooit nog aanwezig bij de ingebruikname van het monument. Samen met Willy Lourenssen ben ik nog naar de benefietnacht in het Amsterdamse Concertgebouw geweest. Ook al zo’n memorabele gebeurtenis.

Doodop en blij dat ik dit stukje er nog heb uitgeperst, ga ik nu tevreden naar bed.

Deel

Naar de hoofdstad

Gepubliceerd op 2 reacties 2 minuten leestijd 105 x bekeken


Vandaag naar Amsterdam om mee te praten over de SP-aanwezigheid op de Amsterdam Gay Pride. Vroeger zou ik altijd blij geweest zijn als ik naar de hoofdstad mocht, tegenwoordig trekt de stad me minder. Toch een vruchtbare en gezellige dag beleefd.

Deel

Primeur bij symposium – heibel bij COC

Gepubliceerd op 0 reacties 4 minuten leestijd 114 x bekeken

We hebben aanstaande woensdag een primeur bij het SP-symposium homo-emancipatie. De vandaag gekozen voorzitter van COC Nederland is tijdens het symposium lid van het forum namens die vereniging. Hij is vandaag gekozen. Echt lekker ging het zaterdag allemaal niet op de ledenvergadering van COC Nederland.

Bij het symposium dat aanstaande woensdag in de Verkadefabriek gepland staat over homo-emancipatie (klik voor meer info op de folder rechtsbovenin deze pagina) was penningmeester Wouter Neerings van COC Nederland één van de forumleden. De penningmeester is vandaag tot voorzitter gekozen en volgt daarmee Frank van Dalen op.

Aan de vergadering ging het nodige gekrakeel vooraf. Zodanig zelfs dat de Volkskrant vandaag de afkorting als volgt weergaf: Crisis op Crisis (COC), lees hier het artikel op volkskrant.nl.

Dat er binnen en buiten de vereniging nogal wat tumult is ontstaan, maar desondanks toch met ruime meerderheid tot verkoop van het verenigingspand is besloten, leidt tot verschillend getinte berichten. Lees hieronder eerst het officiële persbericht van COC Nederland:

Roze Huis krijgt algemene steun van COC-ledenvergadering
DUO GAAT COC LEIDEN

Wouter Neerings en Vera Bergkamp gaan als duo gezicht geven aan COC Nederland. Zij zijn door de algemene vergadering van de homobelangenorganisatie gekozen tot respectievelijk de nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris/waarnemend voorzitter. ‘Een goed duo, dat de diversiteit van de achterban goed zichtbaar maakt’, zegt scheidend COC-voorzitter Frank van Dalen. Verder stemde de algemene vergadering unaniem in met het voornemen voor het oprichten van een Roze Huis in Amsterdam.

De opvolging van Frank van Dalen als voorzitter van COC Nederland vormde het hoogtepunt van een belangrijke ledenvergadering voor de homobelangenorganisatie. Tijdens de Roze Zaterdag in Tiel op zaterdag 28 juni aanstaande zal de voorzittersoverdracht publiek vorm krijgen.

Algemene instemming was er over de opzet van een Roze Huis door verkoop van het huidige pand aan de Rozenstraat in Amsterdam. ‘De oprichting van dit Roze Huis zal een impuls geven aan de homogemeenschap in Amsterdam en ver daarbuiten.’, aldus scheidend COC-voorzitter van Dalen.

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over het financiële tekort van ongeveer 1 miljoen euro in twee jaar tijd. Hoewel kritisch stelde de algemene vergadering unaniem de jaarcijfers 2006 vast. Het tekort is in twee jaar ontstaan door afboekingen van de jaren daarvoor in 2006 te nemen en door contributies van leden aan de lidverenigingen uit te keren en niet bij COC Nederland vast te houden. Ook is er fors geïnvesteerd in de nieuwe koers van het COC waarin ingezet wordt op sociale acceptatie van homoseksualiteit. Daarnaast is een nieuwe financiële administratie ingevoerd waarmee het COC voldoet aan de strenge normen voor non-gouvermentele organisaties.

En dan hieronder het bericht van GK Magazine, altijd bijzonder kritisch, niet in de laatste plaats omdat het zichzelf graag als emancipatiebeweging ziet:

Geen decharge aan COC-bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van COC Nederland zijn vandaag een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen. Als opvolger van landelijk voorzitter Frank van Dalen werd de huidige penningmeester Wouter Neerings benoemd. Vera Bergkamp wordt de nieuwe secretaris van de federatie, en tevens waarnemend voorzitter. Er moest een nieuwe secretaris worden gekozen omdat bestuurslid Quirine Disbergen compleet onverwachts tijdens de vergadering liet weten ook op te stappen. Zowel voorzitter Neerings als secretaris/waarnemend voorzitter Bergkamp zullen samen het gezicht naar buiten bepalen. Huidig bestuurslid Peter van Dijk wordt de tijdelijke nieuwe penningmeester.

De lidverenigingen gaven in de kritische vergadering het bestuur geen decharge voor de jaarrekening van 2006, die eerder bij de accountant ook geen goedkeuring had gekregen. De lidorganisaties willen er eerst zeker van zijn dat er bij de jaarrekening van 2007 niet ook lijken uit de kast komen. Pas na overleg in het najaar – als de boeken over 2007 zijn gecontroleerd – wordt het decharge opnieuw aan de orde gesteld.

Vera Bergkamp beloofde de aanwezigen te gaan werken aan meer transparantie. Van Dalen ging niet in op vragen over de ophef die is ontstaan over zijn privéleven met als argument dat hij ‘nooit op roddels commentaar geeft’ en dus ook niet zal ontkennen of bevestigen.

Het verzoek van de lidvereniging Breda aan bestuursleden om een deel van hun salaris als interim-managers terug te storten aan de noodlijdende vereniging werd door de betrokken bestuursleden afgewezen.

Op het allerlaatste moment in de vergadering – toen sommige lidverenigingen al vertrokken waren – werd op een vraag van Nijmegen meegedeeld dat de contributie over 2007 die aan de lidverenigingen zou moeten worden doorgestort, niet meer in kas zit. Die gelden – het gaat om een bedrag van 150.000 euro – kunnen pas betaald worden als de opbrengst van de verkoop van het COC-pand aan de Amsterdamse Rozenstraat binnen is.

Van Dalen, die de schijnwerpers nooit schuwde, kiest ervoor de voorzittershamer officieel over te dragen tijdens de Roze Zaterdag in Tiel, komende zaterdag.

Hoeveel goed werk Frank van Dalen als voorzitter ook heeft verricht, hij laat wel een wrange erfenis na. Een grote financiële schuld die nu tot de verkoop leidt van het COC-pand in hartje Amsterdam. Het pand dat formeel in bezit is van een aan het COC gelieerde stichting, maar dat wel met het geld van de leden is aangeschaft. Dat doet veel mensen pijn aan het hart.

toegevoegd 22 juni:
Mijn eigen afdeling blijkt nu als enige een poging gedaan te hebben het bestuur naar huis te sturen om zo de verkoop van het pand ongedaan te krijgen. Ze kreeg daarvoor 0verigens van geen enkele lokale COC-vereniging steun. Wel was een motie aangenomen die regelt dat de ledenvergadering voortaan ook rechtstreeks zeggenschap heeft over de Albrechtstichting.

Overigens had COC Breda plotseling zonder tussenkomst van een Algemene Ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden afgevaardigd: André van Wanrooij en Henk Krol, jawel, die van de Gay Krant. Het wordt hoog tijd dat de Brabantse COC’s zich letterlijk verenigen om zo een flink blok te kunnen vormen in de toekomst.

Deel