Tag-archief amoniak

En verder…

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd196 x bekeken

Vandaag naar de Brabantse Milieu Federatie voor een gesprek over de Wet Amoniak en Veehouderijen en meer. Morgen weer naar Oss, want de lokale SP wil graag een kraam bemensen bij Dolle Dinsdag. En binnenkort naar Andel, want daar is ook een vestiging van De Heus. Ik ga daar de lucht eens opsnuiven.

BMF bij de les houden

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd212 x bekeken


Ik zou nog terugkomen op de afspraak van gisterochtend met Birgit Verstappen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Vanmiddag is een gezamenlijk persbericht uitgegaan over de bescherming van kwetsbare natuurgebieden tegen de gevolgen van ammoniak door veehouderijen.

Of omgekeerd: de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen nabij (zeer) kwetsbare natuurgebieden. De Brabantse Milieu Fedratie (BMF) speelt een curieuze rol. Hieronder het persbericht:

Partij voor de Dieren en SP willen opheldering uitverkoop natuur

De SP en de Partij voor de Dieren zijn erg geschrokken van de actie van de BMF en terreinbeherende instanties om te schrappen in de lijst van te beschermen natuurgebieden. Daarom hebben zij een afspraak gemaakt om op korte termijn van de directeur van de BMF opheldering te krijgen over deze opmerkelijke gang van zaken.

Op 24 april is door de Brabantse Milieufederatie (BMF), mede namens de terreinbeherende instanties een zienswijze ingebracht op het ontwerp-besluit voor de aanwijzing kwetsbare gebieden (WAV). Er werd een lijst gepresenteerd met ongeveer 30 gebieden die als zeer kwetsbaar aangemerkt zouden moeten worden. Nog geen maand later werd tweederde van deze gebieden van de lijst afgevoerd. De motivatie ging niet verder dan dat de lijst ontdaan was van “mogelijke onduidelijkheden en incidentele onjuistheden” (citaat brief BMF).

Birgit Verstappen (PvdD): “Het gaat hier om ecologische ‘stapstenen’, gebieden die belangrijk zijn voor de migratie en instandhouding van plant- en diersoorten. Verschillende van deze stapstenen bevatten meerdere rode lijstsoorten. Deze zijn nu door de BMF, mede namens de Brabantse tereinbeherende organisaties verwijderd van de lijst kwetsbare gebieden.”

Dit is voor de Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij onbegrijpelijk.
De provincies hebben onderling, zonder overleg met natuurorganisaties, afgesproken te streven naar een reductie van 50% van bedrijven die op dit moment beperkingen ondervinden door nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. In de ogen van de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren gaan de provincies verder dan wat volgens de WAV strikt noodzakelijk is, dit ten behoeve van het bedrijfsleven en ten koste van de natuur. De WAV stelt slechts dat het areaal van kwetsbare natuurgebieden moet worden verminderd.

Statenlid Ron van Zeeland (SP): “Er is ten gunste van bedrijven geknipt in de kaarten met beschermde gebieden. De Wet Amoniak en Veehouderij was al een ramp, de provincies maken het nog erger. Van een onafhankelijke milieufederatie verwacht je dan een scherp tegengeluid. Maar dat bleef uit. Geen wonder dat de ZLTO tevreden is.”

Binnenkort dus vast en zeker meer hierover, in elk geval na het gesprek met de directeur van het BMF.

Meer weten? Klik op onderstaande snelkoppelingen:

Veefabrieken naar Brabant

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd190 x bekeken


Ron Lodewijks van het Brabants Dagblad was gisteren aanwezig bij het tegencongres over megastallen. Vandaag staat een uitgebreider stuk van zijn hand in de krant: ‘Megastal bouw je gemakkelijker in Brabant dan in Polen’.

‘Megastal bouw je gemakkelijker in Brabant dan in Polen’
Vergunning afgeven voor ‘varkensflats’ aan de gemeente.

door Ron Lodewijks
ARNHEM – „Een Poolse boer die 50.000 varkens wil houden, kan dat beter in Brabant, Overijssel of Limburg doen dan in Polen, zeker als op 1 juli de nieuweWet ruimtelijke ordening ( WRO) in werking treedt”, oordeelt de milieujurist Frank Scheffer. Gisteren sprak hij actievoerders tegen megastallen tijdens een congres van Milieudefensie in Arnhem wees op hun rechten en mogelijkheden om megastallen tegen te houden.

Volgens Scheffer geeft de nieuwe wet gemeenten vrij spel bij de uitvoering van plannen voor megastallen. „De provincie kan wel harde voorwaarden en regels opleggen en afdwingen, maar dat zal zij niet doen om de verhoudingen met de gemeenten niet te verstoren. En op 1 juli is nog helemaal niets geregeld”, constateert de jurist die procedures heeft gevoerd tegen de Brabantse reconstructieplannen.

Scheffer noemt de nieuwe WRO ‘een monster’. „Het wordt ieder voor zich en God voor ons allen. Ook bij de Raad van State vreest men een chaos, zo hoorde ik laatst tijdens een cursus over deze wet.” „ Zolang megaveehouderijen niet verboden zijn, kan een milieu-advocaat als ik alleen beoordelen of de overheid zich houdt aan wetgeving. Die is vooral bedoeld om de burger uit te putten.

De procedures buitelen over elkaar heen en als je er één per ongeluk mist omdat je bijvoorbeeld met vakantie bent, lig je er meteen uit. De zomer breekt weer aan, dus ik zou maar assistentie organiseren om de gemeentelijke publicaties goed bij te houden”, raadde Scheffer de aanwezige actievoerders aan.

Frits van der Schans van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) vindt dat er allesomvattende regels moeten komen om de duurzaamheid van megabedrijven met tienduizenden varkens en honderdduizenden kippen te waarborgen. „De werking daarvan moet eerst op enkele locaties worden uitgetest, voordat zulke bedrijven op grote schaal worden toegelaten.”
Uit een analyse die Zaltbommelaar Van der Schans heeft gemaakt van alle studies die tot dusver over megaveehouderijen zijn verschenen, blijkt volgens Van der Schans dat een totaalbeeld ontbreekt.

„Ook spreken rapporten elkaar tegen, met name over de gevolgen van grote concentraties dieren voor de volksgezondheid en voor het landschap.” Door stallen aan te sluiten op luchtzuiveringsapparatuur kan volgens de Wageningse hoogleraar Peter Groot Koerkamp de uitstoot van het natuur- en milieuverzurende ammoniak vrijwel teniet worden gedaan. Maar dat geldt niet voor fijn stof en stankhinder. Daarvoor zijn maatregelen aan de bron nodig, zoals beter voer en meer hygiëne in de stal, betoogde hij. Ook de controle op de correcte werking van luchtwassers moet worden verbeterd. „Een kleine afwijking van de normen heeft een dubbel zo groot effect op de omgeving. Daarom is het zeer belangrijk dat gemeenten ervoor zorgen dat boeren zich aan hun vergunning houden”, oordeelde Groot Koerkamp.

Omroep Gelderland heeft een video geplaatst over he tegencongres, klik hier voor het bericht + video.