Tag-archief ammoniak

Brabantse milieubeweging

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd233 x bekeken


Het was goed eens met de directeur van de Brabantse Milieu Fedratie (BMF) te spreken. Op een aantal punten heb ik wat meer duidelijkheid gekregen. Al is het alleen maar over de (strategische) manier van denken van de BMF. De aanleiding was de voordracht van zeer kwetsbare natuurgebieden die plosteling een eind gekrompen bleek.

Dat had de Partij voor de Dieren ontdekt. Samen met de fractievoorzitter van de PvdD, Birgit Verstappen, ben ik donderdag in de namiddag op gesprek geweest bij Jan van Rijen, directeur van de BMF. De BMF houdt kantoor in het gebouw van het Natuurmuseum Brabant aan de Spoorlaan in Tilburg. Om bij Jan van Rijen te komen moesten we langs een collectie opgezette huisdieren. Wel vreemd om een stuk of zes huiskatten opgezet in een vitrine te zien.

Maar goed, de aanleiding van het gesprek kun je hier lezen. Echt een verklaring waar ik door gerust gesteld ben heb ik niet gekregen voor het plotseling schrappen van een groot gedeelte van de lijst van zeer kwetsbare natuurgebieden die voorgdedragen werden voor bescherming tegen amoniakuitstoot door veehouderijen.

Onvrede bij de BMF-lidorganisaties over oude afspraken uit de reconstructieperiode komt niet sterk over als excuus waarom eerst een verkeerde lijst is gestuurd aan het provinciebestuur.

Iedereen mag een eigen idee hebben over de strategie van een milieuorganisatie, maar mijn idee is dat elk bestuur (ook dat van de provincie) een sterke, kritische en onafhankelijke milieubeweging verdient. Niet eentje die aan het handje van het provinciebestuur meeloopt, bang om gekort te worden op de subsidie.

Zeker in Brabant, waar CDA en VVD samen met de ZLTO toch al stevig op de bres staan voor het landbouwbelang hebben natuur en milieu nood aan tegenkrachten. Politiek doen wij dat samen met andere partijen, daarbuiten mag verwacht worden dat de milieubeweging haar taak serieus neemt.

De komende maanden wordt duidelijker hoe wij in Provinciale Staten e.e.a. aan de orde gaan stellen. Dat en nog veel meer hebben we na afloop op een Tilburgs terras besproken. Op de tweede foto zie je de fotograaf van de bovenste foto links half achter Birgit Verstappen.

BMF bij de les houden

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd252 x bekeken


Ik zou nog terugkomen op de afspraak van gisterochtend met Birgit Verstappen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Vanmiddag is een gezamenlijk persbericht uitgegaan over de bescherming van kwetsbare natuurgebieden tegen de gevolgen van ammoniak door veehouderijen.

Of omgekeerd: de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen nabij (zeer) kwetsbare natuurgebieden. De Brabantse Milieu Fedratie (BMF) speelt een curieuze rol. Hieronder het persbericht:

Partij voor de Dieren en SP willen opheldering uitverkoop natuur

De SP en de Partij voor de Dieren zijn erg geschrokken van de actie van de BMF en terreinbeherende instanties om te schrappen in de lijst van te beschermen natuurgebieden. Daarom hebben zij een afspraak gemaakt om op korte termijn van de directeur van de BMF opheldering te krijgen over deze opmerkelijke gang van zaken.

Op 24 april is door de Brabantse Milieufederatie (BMF), mede namens de terreinbeherende instanties een zienswijze ingebracht op het ontwerp-besluit voor de aanwijzing kwetsbare gebieden (WAV). Er werd een lijst gepresenteerd met ongeveer 30 gebieden die als zeer kwetsbaar aangemerkt zouden moeten worden. Nog geen maand later werd tweederde van deze gebieden van de lijst afgevoerd. De motivatie ging niet verder dan dat de lijst ontdaan was van “mogelijke onduidelijkheden en incidentele onjuistheden” (citaat brief BMF).

Birgit Verstappen (PvdD): “Het gaat hier om ecologische ‘stapstenen’, gebieden die belangrijk zijn voor de migratie en instandhouding van plant- en diersoorten. Verschillende van deze stapstenen bevatten meerdere rode lijstsoorten. Deze zijn nu door de BMF, mede namens de Brabantse tereinbeherende organisaties verwijderd van de lijst kwetsbare gebieden.”

Dit is voor de Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij onbegrijpelijk.
De provincies hebben onderling, zonder overleg met natuurorganisaties, afgesproken te streven naar een reductie van 50% van bedrijven die op dit moment beperkingen ondervinden door nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. In de ogen van de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren gaan de provincies verder dan wat volgens de WAV strikt noodzakelijk is, dit ten behoeve van het bedrijfsleven en ten koste van de natuur. De WAV stelt slechts dat het areaal van kwetsbare natuurgebieden moet worden verminderd.

Statenlid Ron van Zeeland (SP): “Er is ten gunste van bedrijven geknipt in de kaarten met beschermde gebieden. De Wet Amoniak en Veehouderij was al een ramp, de provincies maken het nog erger. Van een onafhankelijke milieufederatie verwacht je dan een scherp tegengeluid. Maar dat bleef uit. Geen wonder dat de ZLTO tevreden is.”

Binnenkort dus vast en zeker meer hierover, in elk geval na het gesprek met de directeur van het BMF.

Meer weten? Klik op onderstaande snelkoppelingen: