2016: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Het was een bijzonder jaar 2015, allerminst saai. Noch op het persoonlijk vlak, noch op het wereldtoneel. En aangezien goede voornemens niet altijd voornemens blijven, ook een vooruitblik op 2016. Met een goed voornemen: positief zijn.

6 Comments