De Gelderse en Brabantse SP-fracties pleiten voor uitbreiding van het NS-nachtnet. Nu de Brabantse proef al na één jaar een succes is, staan alle seinen op groen.
Van Mahmut Erciyas kreeg ik vanochtend dit persbericht hierover:

Gelderse en Brabantse SP-fracties willen uitbreiding NS-nachtnet

Het NS-nachtnet in Brabant is een groot succes. Het aantal reizigers ligt hoger dan de prognose bij de start van de pilot en groeit nog steeds. Het net voorziet duidelijk in een behoefte en draagt bij aan het sociaal-culturele leven, de verkeersveiligheid en de economie.

Daarom pleiten de SP-Statenfracties in Gelderland en Brabant, diverse gemeenteraadsfracties van de SP in deze provincies – in Oss, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Nijmegen, Arnhem en Wageningen – en de leden van ROOD in deze steden voor een uitbreiding van het NS-nachtnet. Zij zien op korte termijn uitbreidingsmogelijkheden vanuit Utrecht – Den Bosch (het huidige traject) naar Oss, Nijmegen, Arnhem, Ede-Wageningen en weer naar Utrecht. Een tweede uitbreidingsmogelijkheid zien de fracties in de aansluiting van Helmond op het nachtnet. Daarbij willen zij dat de treinen minimaal in de nachten van donderdag tot en met zondag rijden.

De fracties van de SP wijzen erop dat dit het moment is om tot uitbreiding over te gaan. De positieve resultaten in Brabant hebben daar een goede bodem voor gelegd. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft, na vragen van het Tweede Kamer-lid Emile Roemer (SP), aangegeven positief te staan tegenover een uitbreiding van het NS-nachtnet. Ook het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant heeft onlangs aangegeven mogelijkheden te zien tot uitbreiding via enerzijds een aansluiting van Oss en de Gelderse steden en anderzijds Helmond op het nachtnet. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Nijmegen zich onlangs uitgesproken voor een onderzoek naar de mogelijkheden tot aansluiting.

Om hun pleidooi kracht bij te zetten zullen de SP-afdelingen in de betrokken steden en de leden van ROOD (jongeren in de SP) binnenkort diverse acties en activiteiten ondernemen.

De fracties van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland en Brabant en in de gemeenteraden van:

  • Arnhem
  • Den Bosch
  • Eindhoven
  • Helmond
  • Nijmegen
  • Oss
  • Wageningen

This Post Has One Comment

  1. Nachtnet !!

    Nachtnet voor Personenvervoer is een goed ideë, echter vraag ik me dan af of de Goedere treinen Tussen Eidnhoven/Venlo het zelfde blijven, of gaan deze zoals gezegd rijden op de Betuwelijn !! Nachtnet is een goed alternatief voor de Auto, echter bieden wij de burgers van de rand gemeente ook vervoer aan per bus zodat zij ook gebruik kunnen maken van nachtnet.

Geef een reactie